logo bip.gov.pl

 MZEC w Świdnicy Sp. z o.o.

serwis WWW  
Instrukcja obsługi Rejestr zmian Statystyka odwiedzin
 Inne / Oferty Pracy
1.

technik - automatyk

Miejski Zakład Energetyki Cieplnej w Świdnicy Sp. z o.o. , największy producent i dystrybutor ciepła w Świdnicy, dostarczający ciepło do ponad 20 tysięcy mieszkańców oraz licznych podmiotów gospodarczych, placówek oświatowych, kulturalnych, biur i lokali użytkowych poszukuje kandydata na stanowisko:


TECHNIK AUTOMATYK

 

WYMAGANIA:
•    wykształcenie minimum zawodowe o profilu technicznym : mile widziane elektryk, ślusarz
•    posiadanie aktualnych uprawnień SEP do 1 kV
•    doświadczenia na stanowisku ślusarza bądź elektryka
•    umiejętność diagnozowania usterek i usuwania awarii
•    szybkie przyswajanie wiedzy i umiejętności
•    komunikatywność, umiejętność pracy zespołowej
•    rzetelność i odpowiedzialność w realizacji zleconych zadań

OBOWIĄZKI:
•    obsługa węzłów cieplnych tj. obsługa automatyki pogodowej, układów automatycznego uzupełniania zładu
•    wykonywanie prac hydrauliczno-ślusarskich tj. wymiana zaworów, elektrozaworów, pomp, siłowników, filtrów, wymienników płyt
•    wymiana liczników ciepła – ciepłomierzy wraz z podłączeniem ich do zdalnego systemu telemetrii
•    budowa nowych sieci ciepłowniczych i węzłów
•    łączenie instalacji alarmowej na nowo budowanych sieciach
•    usuwanie awarii na sieciach ciepłowniczych i węzłach
•   udział w wykonywaniu instalacji elektrycznych na węzłach i przyłączy elektrycznych w budynkach
•    pomoc w wykonywaniu prac ogólnobudowlanych

OFERUJEMY:
•    zatrudnienie w stabilnej firmie o ugruntowanej pozycji na rynku
•    szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe
•    niezbędne narzędzia pracy
•    świadczenia socjalne

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV i listu motywacyjnego w formie elektronicznej na adres rekrutacja@mzec.swidnica.pl lub w formie papierowej na adres firmy: ul. Pogodna 1, 58-100 Świdnica do dnia 30.06.2018 r. z zawarciem klauzuli o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia rekrutacji.

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) informuję, że:
1. Administratorem danych osobowych jest Miejski Zakład Energetyki Cieplnej w Świdnicy ul. Pogodna 1, tel.: 74 852 40 41, mail: mzec@mzec.swidnica.pl.
  2. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenie j/w o ochronie danych  w celu realizacji procesu rekrutacji.
3. Kategorie przetwarzanych danych osobowych obejmują dane osób fizycznych uczestniczących w procesie rekrutacji  w zakresie niezbędnym do  przeprowadzenia procedury.
.4. Dane osobowe przechowywane będą przez okres  trwania rekrutacji.
5. Źródłem danych osobowych jest osoba biorąca udział w procesie rekrutacji.
6. . Podanie danych osobowych jest niezbędne do uczestniczenia w rekrutacji.
7. Osoby, których dane osobowe są przetwarzane posiadają prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
8. Osobom tym przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.
 


Podmiot udostępniający informację: MZEC w Świdnicy Sp. z o.o.
Za treść odpowiada: Krzysztof Szymczak
Osoba, która wprowadziła dane: Krzysztof Szymczak
Data wytworzenia informacji: 2018-03-07
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-03-07
Data ostatniej aktualizacji: 2018-06-19 10:07

rejestr zmian publikacji »

2.

ślusarz remontowy - spawacz

Miejski Zakład Energetyki Cieplnej w Świdnicy Sp. z o.o. , największy producent i dystrybutor ciepła w Świdnicy, dostarczający ciepło do ponad 20 tysięcy mieszkańców oraz licznych podmiotów gospodarczych, placówek oświatowych, kulturalnych, biur i lokali użytkowych poszukuje kandydata na stanowisko:


ŚLUSARZ REMONTOWY - SPAWACZWYMAGANIA:
•    wykształcenie minimum zawodowe o profilu technicznym
•    minimum 3 lata doświadczenia na stanowisku ślusarza remontowego
•    umiejętność spawania
•    posiadanie aktualnych uprawnień podstawowych: gazowych 311 i/lub metodą TIG 141 oraz uprawnień energetycznych E Gr. 2 i 3 będzie dodatkowym atutem
•    umiejętność czytania rysunku technicznego
•    umiejętność diagnozowania usterek i usuwania awarii
•    komunikatywność, umiejętność pracy zespołowej
•    rzetelność i odpowiedzialność w realizacji zleconych zadań
OBOWIĄZKI:
•    wykonywanie prac montażowych i remontowych sieci ciepłowniczych, węzłów i instalacji cieplnych
•    usuwanie awarii sieci ciepłowniczych, węzłów i instalacji cieplnych
•    demontaż konstrukcji stalowych, instalacji i urządzeń
•    wykonywanie prac spawalniczych
•    pomoc w wykonywaniu prac ogólnobudowlanych
•    w okresie grzewczym wsparcie Sekcji Transportu w pracach rozładunkowych na bocznicy kolejowej
OFERUJEMY:
•    zatrudnienie w stabilnej firmie
•    szkolenia w celu uzyskania brakujących kwalifikacji
•    niezbędne narzędzia pracy
•    świadczenia socjalne

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV i listu motywacyjnego w formie elektronicznej na adres rekrutacja@mzec.swidnica.pl lub w formie papierowej na adres firmy:
ul. Pogodna 1
58-100 Świdnica
do dnia 30.06.2018 r. z zawarciem klauzuli o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia rekrutacji.

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) informuję, że:
1. Administratorem danych osobowych jest Miejski Zakład Energetyki Cieplnej w Świdnicy ul. Pogodna 1, tel.: 74 852 40 41, mail: mzec@mzec.swidnica.pl.
  2. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenie j/w o ochronie danych  w celu realizacji procesu rekrutacji.
3. Kategorie przetwarzanych danych osobowych obejmują dane osób fizycznych uczestniczących w procesie rekrutacji  w zakresie niezbędnym do  przeprowadzenia procedury.
.4. Dane osobowe przechowywane będą przez okres  trwania rekrutacji.
5. Źródłem danych osobowych jest osoba biorąca udział w procesie rekrutacji.
6. . Podanie danych osobowych jest niezbędne do uczestniczenia w rekrutacji.
7. Osoby, których dane osobowe są przetwarzane posiadają prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
8. Osobom tym przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.
 


Podmiot udostępniający informację: MZEC w Świdnicy Sp. z o.o.
Za treść odpowiada: Krzysztof Szymczak
Osoba, która wprowadziła dane: Krzysztof Szymczak
Data wytworzenia informacji: 2018-03-07
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-03-07
Data ostatniej aktualizacji: 2018-06-19 10:07

rejestr zmian publikacji »

3.

automatyk

Miejski Zakład Energetyki Cieplnej w Świdnicy Sp. z o.o. , największy producent i dystrybutor ciepła w Świdnicy, dostarczający ciepło do ponad 20 tysięcy mieszkańców oraz licznych podmiotów gospodarczych, placówek oświatowych, kulturalnych, biur i lokali użytkowych poszukuje kandydata do pracy na stanowisku:


AUTOMATYK


WYMAGANIA:
•    wykształcenie wyższe o kierunku automatyka, mechatronika, elektronika lub w trakcie studiów
•    uprawnienia elektryczne SEP do 1 kV
•    umiejętność posługiwania się dokumentacją techniczną, analizy schematów elektrycznych
•    motywacja do przyswajania wiedzy i  umiejętności w zakresie informatyki procesów produkcyjnych
•    komunikatywność, umiejętność pracy zespołowej
•    rzetelność i odpowiedzialność w realizacji zleconych zadań
•    mile widziana komunikatywna znajomość języka angielskiego
OBOWIĄZKI:
•    serwis sterowników Beckhoff, regulatorów systemów ciepłowniczych
•    programowanie i diagnostyka przekształtników (falowników) częstotliwości
•    wykonywanie pomiarów ich interpretacja i dokumentowanie
•    konserwacja, naprawa układów pomiarowych i automatyki
•    tworzenie kopi zapasowych systemu nadrzędnego ciepłowni, archiwizacja danych
•    usuwanie awarii sprzętu komputerowego, sieciowego, komunikacyjnego
•    programowanie systemów alarmowych
•    serwis monitoringu
•    wykonywanie prac przy urządzeniach, sieci i instalacji elektroenergetycznych
•    przestrzeganie instrukcji stanowiskowej, bhp i p.poż.
OFERUJEMY:
•    zatrudnienie w stabilnej firmie
•    szkolenia w celu uzyskania brakujących kwalifikacji
•    niezbędne narzędzia pracy
•    świadczenia socjalne

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV i listu motywacyjnego w formie elektronicznej na adres rekrutacja@mzec.swidnica.pl lub w formie papierowej na adres firmy: ul. Pogodna 1, 58-100 Świdnica do dnia 30.06.2018 r. z zawarciem klauzuli o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia rekrutacji.

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) informuję, że:
1. Administratorem danych osobowych jest Miejski Zakład Energetyki Cieplnej w Świdnicy ul. Pogodna 1, tel.: 74 852 40 41, mail: mzec@mzec.swidnica.pl.
  2. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenie j/w o ochronie danych  w celu realizacji procesu rekrutacji.
3. Kategorie przetwarzanych danych osobowych obejmują dane osób fizycznych uczestniczących w procesie rekrutacji  w zakresie niezbędnym do  przeprowadzenia procedury.
.4. Dane osobowe przechowywane będą przez okres  trwania rekrutacji.
5. Źródłem danych osobowych jest osoba biorąca udział w procesie rekrutacji.
6. . Podanie danych osobowych jest niezbędne do uczestniczenia w rekrutacji.
7. Osoby, których dane osobowe są przetwarzane posiadają prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
8. Osobom tym przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

 


Podmiot udostępniający informację: MZEC w Świdnicy Sp. z o.o.
Za treść odpowiada: Krzysztof Szymczak
Osoba, która wprowadziła dane: Krzysztof Szymczak
Data wytworzenia informacji: 2018-01-22
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-01-22
Data ostatniej aktualizacji: 2018-06-19 10:07

rejestr zmian publikacji »

wersja do druku drukuj