logo bip.gov.pl

 MZEC w Świdnicy Sp. z o.o.

serwis WWW  
Instrukcja obsługi Rejestr zmian Statystyka odwiedzin
 Zamówienia Publiczne oraz ogłoszenia o sprzedaży / Ogłoszenia przetargów
1.

Zapytanie ofertowe do postępowania nr 31/TR/2017 na zadania pn. Budowa murów oporowych skarp wzdłuż wybudowanej sieci ciepłowniczej pomiędzy ul. Łączną a ul. Saperów w Świdnicy.

Zapytanie ofertowego do postępowania nr 31/TR/2017
na zadania pn.:
„Budowa murów oporowych skarp wzdłuż wybudowanej sieci ciepłowniczej pomiędzy ul. Łączną a ul. Saperów w Świdnicy”.
I.    ZAMAWIAJĄCY
Zamawiającym jest: Miejski Zakład Energetyki Cieplnej w Świdnicy Spółka z o.o.
Adres: ul. Pogodna 1, 58-100 Świdnica
NIP: 884-23-68-644, REGON: 891140930
Kapitał zakładowy: 15 383 000 zł
Rejestr Przedsiębiorców Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej numer KRS 0000012277
Telefon: 74 852-40-41 Fax: 74 852-43-58
Godziny urzędowania: od 0700 do 1500
Adres poczty elektronicznej: mzec@mzec.swidnica.pl
Strona: www.mzec.swidnica.pl
II.    PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie murów oporowych wzdłuż wybudowanej sieci ciepłowniczej na skarpie pomiędzy ulicą Łączną i ulicą Saperów w Świdnicy, działka nr 348 obręb Śródmieście. Na terenie, na którym planowana jest budowa muru, w chwili obecnej znajduje się ścieżka nieutwardzona piesza.
Budowa murów oporowych została rozdzielona na dwa Zadania:
A.    Mur oporowy zabezpieczający skarpę.
Lokalizacja muru znajduje się przy ul. Siennej w kierunku na ul. Podchorążych.
Zakres prac obejmuje:
1.    wykonanie prac ziemnych i fundamentu kruszywowego z geokratą komórkową,
2.    wykonanie muru oporowego z koszy gabionowych, posadowionego bezpośrednio
3.    wykonanie lokalnej reprofilacji skarpy oraz jej zabezpieczenia antyerozyjnego.
B.    Mury oporowe zabezpieczające skarpę.
Lokalizacja murów znajduje się pomiędzy ul. Łączną a ul. Sienną wzdłuż ogródków działkowych.
Zakres prac obejmuje:
1.    wykonanie prac ziemnych i fundamentów kruszywowych z geokratą komórkową,
2.    wykonanie murów oporowych z koszy gabionowych, posadowionych bezpośrednio
3.    wykonanie lokalnej odbudowy i reprofilacji skarpy oraz jej zabezpieczenia antyerozyjnego.
Pełen zakres prac dla Zadania nr A i Zadania nr B znajduje się w Załączniku: Projekt Wykonawczych dla budowy muru oporowego i zabezpieczenia skarpy oraz w Załączniku Projekt Wykonawczych dla budowy murów oporowych i zabezpieczenia skarpy, do specyfikacji.
 


Załączniki: Rozmiar:
1.421 MB
2.505 MB
850.932 KB

Podmiot udostępniający informację: MZEC w Świdnicy Sp. z o.o.
Osoba, która odpowiada za treść: Krzysztof Szymczak
Osoba, która wprowadziła dane: Katarzyna Cyrklewicz
Data wytworzenia informacji: 2017-06-21
Data udostępnienia informacji w BIP: 2017-06-21
Data ostatniej aktualizacji: 2017-06-26 08:23

« powrót
 
rejestr zmian publikacji »

wersja do druku drukuj