logo bip.gov.pl

 MZEC w Świdnicy Sp. z o.o.

serwis WWW  
Instrukcja obsługi Rejestr zmian Statystyka odwiedzin
 Zamówienia Publiczne oraz ogłoszenia o sprzedaży / Ogłoszenia przetargów
1.

Zapytanie ofertowe na wykonanie wzorcowania wag zlokalizowanych na terenie Ciepłowni Zawiszów (numer sprawy: 49/TR/2017)

Zapytanie ofertowe na wykonanie wzorcowania wag
Zapraszamy do złożenia oferty cenowej na wykonanie wzorcowania wag zlokalizowanych na terenie Ciepłowni Zawiszów:
1.    Wagi przenośnikowej automatycznej produkcji  ZMPiUT Nysa, znak fabryczny WMTP 650/200/1,6

 • maksymalna wydajność ważenia                         200 Mg/h
 • minimalna wydajność ważenia                              40 Mg/h
 • minimalna masa sumowania                            9 174 kg
 • działka elementarna głównego liczydła                  10 kg
 • działka elementarna kontrolnego liczydła masy        1 kg
 • klasa dokładności 1

2.    wagi samochodowej elektronicznej produkcji Rinstrum Europe GmbH, znak fabrRH50

 • max udźwig: 50 Mg
 • min.: 400 kg
 • d=e=20 kg
 • klasa dokładności – III

Wzorcowanie wag powinno obejmować:

 • przeprowadzenie wzorcowania
 • wykonanie obliczeń i wyznaczenie poprawek wskazań oraz oszacowanie niepewności pomiaru
 • wystawienie świadectwa wzorcowania opatrzonego symbolem akredytacji PCA

Oferta musi zawierać

 • cenę netto i brutto usługi
 • termin płatności
 • termin wykonania zlecenia (do dnia 10.09.2017)

Termin składania ofert
Ofertę w formie pisemnej należy złożyć do dnia 29 sierpnia godz. 11;00 w siedzibie Zamawiającego przy ul. Pogodnej 1 w Świdnicy, w sekretariacie osobiście bądź za pośrednictwem poczty w zamkniętej kopercie oznaczonej treścią „NIE OTWIERAĆ PRZED 29.08.2017 godz. 11:00, nr sprawy 49/TR/2017 lub przesłać na emaila: przetargi @mzec.swidnica.pl

Dodatkowych informacji udzieli:
Aleksandra Pacholak (74 852-40-41 wew. 220 lub 212)


Podmiot udostępniający informację: MZEC w Świdnicy Sp. z o.o.
Osoba, która odpowiada za treść: Krzysztof Szymczak
Osoba, która wprowadziła dane: Krzysztof Szymczak
Data wytworzenia informacji: 2017-08-22
Data udostępnienia informacji w BIP: 2017-08-22
Data ostatniej aktualizacji: 2017-08-22 12:55

« powrót
 
rejestr zmian publikacji »

wersja do druku drukuj