logo bip.gov.pl

 MZEC w Świdnicy Sp. z o.o.

serwis WWW  
Instrukcja obsługi Rejestr zmian Statystyka odwiedzin
 Zamówienia Publiczne oraz ogłoszenia o sprzedaży / Ogłoszenia przetargów
1.

Przetarg nieograniczony na dostawę 27,00 +- 20% Mg węgla kamiennego do MZEC w Świdnicy Sp. z o. o. Informacja o rozstrzygnięciu przetargu (Znak postępowania: 51/TR/2017).

 

Informujemy Państwa , że przetarg nieograniczony numer 51/TR/2017 na dostawę 27,00 Mg węgla kamiennego koks gruby do MZEC w Świdnicy Sp. z o. o., został rozstrzygnięty. 
 
Wykonując dyspozycję art. 92 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r., poniżej podajemy wszystkie informacje wymagane ustawą.
 
W terminie przewidzianym na składanie ofert, tzn. do dnia 15.09.2017 roku do godz. 07:45 wpłynęły 2 oferty. W rozstrzygniętym przetargu wszyscy Wykonawcy spełnili warunki udziału w postępowaniu, wszystkie złożone oferty były zgodne ze SIWZ. W postępowaniu nie było podstaw do wykluczenia żadnego z Oferentów oraz do odrzucenia oferty. 
 
Za najkorzystniejszą ofertę została uznana oferta firmy: Ekosil Zdzisław Dzieciuch 41-807 Zabrze, ul. Handlowa 2c, która zdobyła 100 punktów w kryterium cena.
 
Zestawienie wszystkich  otrzymanych ofert - punktacja ofert  w kryterium ofert 100% cena:
1) Węglopasz Sp. z o .o.   ul. Piątkowska 149/6  60-648 Poznań - 76,20 pkt
2) Ekosil Zdzisław Dzieciuch  41-807 Zabrze,  ul. Handlowa 2     - 100 pkt
 
O dokładnej dacie zawarcia umowy Zamawiający powiadomi osobnym pismem Wykonawcę, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą.

 

Treść ogłoszenia o przetargu:

Zapraszamy Państwa do udziału w przetarg nieograniczonym na dostawę  27,00 ± 20% Mg węgla kamiennego koks gruby do MZEC w Świdnicy Sp. z o. o.

 
Dokument SIWZ do pobrania - został załączony do niniejszego ogłoszenia.
 
 Zakres dostawy przedstawia się następująco:
 

Specyfikacja

Ilość [Mg]

Parametry

i termin realizacji dostawy

Węgiel koks gruby

27,00 ± 20% Mg

 

uziarnienie: > 40mm

wartość opałowa: nie mniej niż 27 000 kJ/kg

zawartość siarki: < 0,6%

zawartość popiołu: < 12%

zawartość wilgoci: < 8%

podziarno:<14% 

Dostawa:

wrzesień 2017 rok – 27,00± 20% Mg

 Załączniki: Rozmiar:
387.622 KB

Podmiot udostępniający informację: MZEC w Świdnicy Sp. z o.o.
Osoba, która odpowiada za treść: Katarzyna Cyrklewicz
Osoba, która wprowadziła dane: Katarzyna Cyrklewicz
Data wytworzenia informacji: 2017-09-08
Data udostępnienia informacji w BIP: 2017-09-08
Data ostatniej aktualizacji: 2017-09-15 11:54

« powrót
 
rejestr zmian publikacji »

wersja do druku drukuj