logo bip.gov.pl

 MZEC w Świdnicy Sp. z o.o.

serwis WWW  
Instrukcja obsługi Rejestr zmian Statystyka odwiedzin
 Zamówienia Publiczne oraz ogłoszenia o sprzedaży / Ogłoszenia przetargów
1.

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie badań bakterii i grzybów w środowisku na stanowiskach pracy w MZEC w Świdnicy Sp. z o.o. ( nr 50/TR/2017).

 Zapraszamy Państwa do złożenia oferty cenowej na przeprowadzenie badań bakterii                i grzybów w środowisku  wraz z ich interpretacją na stanowiskach MZEC w Świdnicy Sp. z o. o. 

Rodzaj usługi:
przeprowadzenie badań bakterii i grzybów w środowisku pracy na stanowisku:
1) obsługa układu podawania słomy w systemie zgazowania biomasy;
2) obsługa obioru karbonitu w systemie zgazowania biomasy; 
3) obsługa sieczkarni Tomhawk 505.
Termin wykonania badań: najpóźniej do dnia 31.12.2017 r.
 
Oferta powinna zawierać:
1) koszt całości usługi netto i brutto oraz ceny jednostkowe za poszczególne badania;                    
2) warunki płatności (termin płatności za wykonane usługi nie krótszy niż 21 dni od daty otrzymania faktury);                                                                                                                                  
3) termin związania ofertą min. 30 dni;                                                                                        
4) wymagane dokumenty - do oferty należy załączyć certyfikat oraz dokument legalizacji urządzenia, które będzie wykorzystane do badania.
 
Termin składania ofert - ofertę cenową w formie pisemnej należy złożyć do dnia 25.09.2017 r. godz. 11.00 w siedzibie Zamawiającego przy   ul. Pogodnej 1 w Świdnicy, w sekretariacie osobiście bądź za pośrednictwem poczty, w zamkniętych kopertach oznaczonych treścią „Postępowanie numer: 50/TR/2017”, lub przesłać na maila: przetargi@mzec.swidnica.pl.

Dodatkowe informacje:
1. Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie kryterium: cena 100%
2.  Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
3. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
5. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.mzec.swidnica.pl
6. Dodatkowych informacji udziela:
-  Bogumiła Kondrat tel. 74 852-40-41 wew. 203,  email: kondrat@mzec.swidnica.pl
- w sprawach formalnych - Katarzyna Cyrklewicz tel. (74) 852-40-41 wew. 233,                                email: cyrklewicz@mzec.swidnica.pl
 
 

Podmiot udostępniający informację: MZEC w Świdnicy Sp. z o.o.
Osoba, która odpowiada za treść: Katarzyna Cyrklewicz
Osoba, która wprowadziła dane: Katarzyna Cyrklewicz
Data wytworzenia informacji: 2017-09-14
Data udostępnienia informacji w BIP: 2017-09-14
Data ostatniej aktualizacji: 2017-09-14 14:22

« powrót
 
rejestr zmian publikacji »

wersja do druku drukuj