logo bip.gov.pl

 MZEC w Świdnicy Sp. z o.o.

serwis WWW  
Instrukcja obsługi Rejestr zmian Statystyka odwiedzin
 Zamówienia Publiczne oraz ogłoszenia o sprzedaży / Ogłoszenia przetargów
1.

Przetarg nieograniczony na dostawę węgla kamiennego do MZEC w Świdnicy Sp. z o. o. w 2018 roku.( numer postepowania: 55/TR/2017). Informacja o rozstrzygnięciu postępowania.

 

Zapraszamy Państwa do udziału w przetarg nieograniczonym na dostawę węgla kamiennego do MZEC w Świdnicy Sp. z o. o. w 2018 roku. 
 

Dokument SIWZ do pobrania - został załączony do niniejszego ogłoszenia.

Zakres dostawy przedstawia się następująco:

    

Część

Specyfikacja

Ilość [Mg]

Parametry

i termin realizacji dostawy

1.

Węgiel orzech I 

90,00 ± 20% Mg

typ: 31.1, 31.2, 32.1

uziarnienie: 40-80 mm

wartość opałowa: 26 000 - 26 999 kJ/kg

zawartość popiołu nie wyższa niż 9,0%

zawartość siarki nie wyższa niż 0,8%

Planowany termin dostawy:

luty 2018 rok – 90 ± 20% Mg

2.

Węgiel miał IA

60,00 ± 20% Mg

typ: 31.1, 31.2,

uziarnienie: 0-31,5 mm

wartość opałowa: 25 000 - 25 999 kJ/kg

zawartość popiołu nie wyższa niż 18,0%

zawartość siarki nie wyższa niż 0,8%

Planowana termin dostawy:

luty 2018 rok - 60 ± 20% Mg

3.

 

 

 

Węgiel kostka

 

90,00 ± 20% Mg

typ: 31.1, 31.2, 32.1

uziarnienie: 63-200 mm

wartość opałowa: 26 000 - 27 999 kJ/kg

zawartość popiołu ≤9,0%

zawartość siarki ≤0,8%

Planowany termin dostawy:

luty 2018 rok - 90 ± 20% Mg

 

Informujemy Państwa , że przetarg nieograniczony numer 55/TR/2017 na dostawę węgla kamiennego do MZEC w Świdnicy Sp. z o. o. w 2018 roku, został rozstrzygnięty.

Wykonując dyspozycję art. 92 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r., poniżej podajemy wszystkie informacje wymagane ustawą.

W terminie przewidzianym na składanie ofert, tzn. do dnia 25.10.2017 roku do godz. 11:00 wpłynęły 3 oferty.  W rozstrzygniętym przetargu wszyscy Oferenci spełnili warunki udziału  w postępowaniu, wszystkie złożone oferty były zgodne ze SIWZ. W postępowaniu nie było podstaw do wykluczenia żadnego z Oferentów oraz do odrzucenia oferty. Za najkorzystniejszą ofertę została uznana oferta następujących firm:1) Atex Sp. z o.o. ul. Gliwicka 3m, 44-145 Plichowice. – która zdobyła 100 punktów w kryterium cena,  w zakresie dostawy węgiel Orzech I oraz węgiel Kostka;         2) Ekosil Zdzisław Dzieciuch 41-807 Zabrze, ul. Handlowa 2c – która zdobyła 100 punktów w kryterium cena, w zakresie dostawy węgiel Miał I A.

Zestawienie otrzymanych ofert - punktacja ofert  w Kryterium ofert 100% cena:

 

Lp

Specyfikacja

Węglopasz Sp. z o .o.                       ul. Piątkowska 149/6          60-648 Poznań

Atex Sp. z o.o.                          ul. Gliwicka 3m,                              44-145 Plichowice

Ekosil Zdzisław Dzieciuch41-807 Zabrze, ul. Handlowa 2c

 

1

Węgiel orzech I 90 Mg

73,17 pkt

100,00 pkt

87,69 pkt

2

Węgiel miał IA 60 Mg

87,66 pkt

96,80 pkt

100,00 pkt

3

Węgiel kostka  90 Mg

76,89 pkt.

100,00 pkt

87,82 pkt

 O dokładnej dacie zawarcia umowy Zamawiający powiadomi osobnym pismem Wykonawców, których oferta została uznana za najkorzystniejszą.

 

 

 

 

 

 

 

 


 


Załączniki: Rozmiar:
382.857 KB

Podmiot udostępniający informację: MZEC w Świdnicy Sp. z o.o.
Osoba, która odpowiada za treść: Katarzyna Cyrklewicz
Osoba, która wprowadziła dane: Katarzyna Cyrklewicz
Data wytworzenia informacji: 2017-10-17
Data udostępnienia informacji w BIP: 2017-10-17
Data ostatniej aktualizacji: 2017-10-31 13:06

« powrót
 
rejestr zmian publikacji »

wersja do druku drukuj