logo bip.gov.pl

 MZEC w Świdnicy Sp. z o.o.

serwis WWW  
Instrukcja obsługi Rejestr zmian Statystyka odwiedzin
 Zamówienia Publiczne oraz ogłoszenia o sprzedaży / Ogłoszenia przetargów
1.

Zapytanie ofertowe na realizacje prac związanych z odtworzeniem nawierzchni w 2018 r. dla MZEC w Świdnicy (numer postepowania: 71/TR/2017)

 

 Prosimy o przesłanie oferty cenowej na wykonanie: odtworzenia nawierzchni po przekopach związanych z budową sieci i przyłączy które będą realizowane przez MZEC Świdnica w 2018 roku.                                                                                                                        
Zakres planowanych  prac przedstawia się następująco:
1. Remont nawierzchni masą asfaltobetonową grubości do 8 cm oraz podbudową z tłucznia kamiennego.
 2. Remont nawierzchni masą asfaltobetonową grubości do 4 cm oraz podbudową z tłucznia kamiennego.
 3. Remont nawierzchni betonowej grubości do 15 cm, oraz podbudową z tłucznia kamiennego.
 4. Remont nawierzchni z kostki kamiennej (dużej i średniej) oraz podbudową z tłucznia kamiennego i warstwą miału kamiennego.
 5. Remont nawierzchni z kostki kamiennej małej (bazalt) oraz podbudową z tłucznia kamiennego i warstwą miału kamiennego.
 6. Remont nawierzchni z  płyt betonowych chodnikowych oraz podbudową z tłucznia kamiennego i warstwą miału kamiennego.
 7. Remont nawierzchni z kostki betonowej  oraz podbudową z tłucznia kamiennego i warstwą miału kamiennego.
 8. Regulacja pionowa urządzeń wod-kan-gaz (zasuwy, hydranty,włazy kanalizacyjne, odwadniacze).
 9. Montaż krawężników oraz obrzeży trawnikow
 
Prosimy o podanie w ofercie podstawowych wskaźników do kosztorysowania dla robót dodatkowych i nieprzewidzianych:
 - stawka roboczogodziny
 - koszty posrednie
 - zysk
 - koszt zakupu materiałów.
 
Wykonaca będzie zobowiązany przez cały 2018 r. do realizacji prac po cenie przedstawionej w swojej  ofercie.

Oferta powinna zawierać:
 1)  ceny jednostkowe netto/brutto
 2) warunki płatności – minimum 30 dni,

3) terminy wykonania od otrzymania zlecenia

4) referencje lub poświdczenia z okres ostatnich 3 lat  za wykonanie conajmniej 3 prac związanych z odtworzeniem nawierzchni o wartości jednostkowej 10000,00 zł.

5) określone podstawowe wskaźniki do kosztorysowania dla robót dodatkowych i nieprzewidzianych:
  - stawka roboczogodziny
  - koszty posrednie
  - zysk
  - koszt zakupu materiałów.

Kryteria wyboru oferty: 100% najniższa cena.

Termin składania ofert - ofertę cenową w formie pisemnej należy złożyć do dnia 15.12.2017 r. godz. 11.00 w siedzibie Zamawiającego przy ul. Pogodnej 1 w Świdnicy,  w sekretariacie osobiście bądź za pośrednictwem poczty w zamkniętych kopertach   z oznaczonych treścią „ NIE OTWIERAĆ PRZED 15.12.2017 r.godz11.00,  71/TR/2017, lub przesłać na maila: przetargi@mzec.swidnica.pl.                                                                                                                                       

 
Dodatkowych informacji udzieli dział TR (Marian Kozak)  Tel. (074) 852-40-41 wew.231   lub 603-193-759
                                                               

 


Podmiot udostępniający informację: MZEC w Świdnicy Sp. z o.o.
Osoba, która odpowiada za treść: Katarzyna Cyrklewicz
Osoba, która wprowadziła dane: Katarzyna Cyrklewicz
Data wytworzenia informacji: 2017-12-08
Data udostępnienia informacji w BIP: 2017-12-08
Data ostatniej aktualizacji: 2017-12-08 09:49

« powrót
 
rejestr zmian publikacji »

wersja do druku drukuj