logo bip.gov.pl

 MZEC w Świdnicy Sp. z o.o.

serwis WWW  
Instrukcja obsługi Rejestr zmian Statystyka odwiedzin
 Zamówienia Publiczne oraz ogłoszenia o sprzedaży / Ogłoszenia przetargów
1.

Zapytanie ofertowe na wykonywanie w 2018 r. usług geodezyjnych dla naszej Spółki (numer postępowania: 70/TR/2017).

Zapraszamy państwa do udziału w postępowaniu na wykonywanie w 2018 r. dla naszej Spółki usług geodezyjnych związanych z budową sieci i przyłączy ciepłowniczych realizowanych przez MZEC Świdnica w 2018 roku zgodnie z poniższym zestawieniem:
 - wykonanie map do celów projektowych dla obszaru do 0,5 ha
 - wykonanie map do celów projektowych dla obszaru od 0,5 ha do 1,0 ha
 - wykonanie map do celów projektowych dla obszaru powyżej  1,0 ha
 - wytyczenie trasy sieci i przyłącza do 100 m
 - wytyczenie trasy sieci i przyłącza każde następne rozpoczęte 100 m
 - inwentaryzacja powykonawcza sieci i przyłącza do 100 m
 - inwentaryzacja powykonawcza sieci każde następne rozpoczęte 100 m

 
Oferta powinna zawierać:
  -cenę netto i brutto za daną w/w usługę,
  -warunki płatności ,
 - termin realizacji  usługi od daty otrzymania zlecenia
- referencje lub poświdczenia na okoliczność należytego wykonywania conajmniej 3 usług o tożsamym lub podobnym charakterze, za okres 3 ostatnich lat.
 
Sposób oceny oferty:
 Zamawiający dokona oceny ofert, na podstawie następujących kryteriów: Cena – 100 %,
 
Termin składania ofert - ofertę cenową w formie pisemnej należy złożyć do dnia 15.12.2017 r. godz. 11.00 w siedzibie Zamawiającego przy ul. Pogodnej 1 w Świdnicy,w sekretariacie osobiście bądź za pośrednictwem poczty w zamkniętych kopertach   z oznaczonych treścią „ NIE OTWIERAĆ PRZED 15.12.2017 r. godz. 11.00,  nr sprawy 70/TR/2017” lub przesłać na maila: przetargi@mzec.swidnica.pl                                                                                                                                     
Dodatkowych informacji w przedmiocie  zakresu prac udzieli dział TR  (Marian Kozak)           

Podmiot udostępniający informację: MZEC w Świdnicy Sp. z o.o.
Osoba, która odpowiada za treść: Katarzyna Cyrklewicz
Osoba, która wprowadziła dane: Katarzyna Cyrklewicz
Data wytworzenia informacji: 2017-12-08
Data udostępnienia informacji w BIP: 2017-12-08
Data ostatniej aktualizacji: 2017-12-08 14:25

« powrót
 
rejestr zmian publikacji »

wersja do druku drukuj