logo bip.gov.pl

 MZEC w Świdnicy Sp. z o.o.

serwis WWW  
Instrukcja obsługi Rejestr zmian Statystyka odwiedzin
 Zamówienia Publiczne oraz ogłoszenia o sprzedaży / Ogłoszenia przetargów
1.

II przetarg nieograniczony ofert pisemnych na sprzedaż samochodów ciężarowych (nr sprawy: 28A/TR/2018

Zapraszamy Państwa do udziału w II przetargu nieograniczonym ofert pisemnych na sprzedaż:

samochodów ciężarowych nr sprawy:  28A/TR/2018

 Przedmiot  sprzedaży :
 1.            Marka i typ samochodu:   Citroen VD C15  
 Rodzaj pojazdu:     samochód ciężarowy
 Pojemność  silnika/moc:                 .       1868cm3
 Dopuszczalna masa całkowita:                600kg/5os
 Rok budowy                                           2003
 Przegląd techniczny:                             brak ważnego przeglądu
 Całkowity przebieg:                                232 830 km
 Cena minimalna: nie została określona.
 
 2.  
 Marka i typ samochodu:    GAZ GRKN 33023-1094  
 Rodzaj pojazdu:     samochód ciężarowy
 Pojemność  silnika/moc:                 .        2417cm3/75kW
 Dopuszczalna masa całkowita:                 1245kg/5os
 Rok budowy                                           2006
 Przegląd techniczny:                              ważny do 28.07.2018 r.
   Całkowity przebieg:                             140 000 km
 Cena minimalna: nie została określona.
 
Samochody używane, wymagające napraw blacharskich. Ze stanem technicznym pojazdów można zapoznać się  od poniedziałku – piątku, w godzinach od  8.00-14.00 od dnia ogłoszenia przetargu  do dnia 15.05.2018 r. do godz. 09.00. na terenie MZEC w Świdnicy Sp. z o. o. przy ul. Pogodnej 1, po uprzednim ustaleniu terminu oględzin.
 
Szczegółowe informacje udzieli Państwu Pan Marek Foltyn tel. (74) 852-40-41 wew. 209,   tel. kom. 0 603 193 721.
 
Oferty pisemne należy składać do dnia 15.05.2018 r. do godz. 10.00 w siedzibie Spółki przy  ul. Pogodnej 1, w sekretariacie osobiście bądź za pośrednictwem poczty lub maila: przetargi@mzec.swidnica.pl
 
Oferta powinna zawierać:
 a. podanie oferowanej ceny za przedmiot przetargu;
 (Sprzedający nie określił ceny minimalnej, jednakże zastrzega możliwość unieważnienia przetargu w przypadku uznania, że cena jest rażąco niska);
 b. datę, imię, nazwisko i adres Oferenta;
 c. oświadczenie Zgłaszającego o zapoznaniu się z warunkami przetargu i o przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń.
 
Wybór najkorzystniejszej oferty, nastąpi w oparciu o następujące kryteria 100% najwyższa cena.
Złożenie jednej ważnej oferty wystarcza do odbycia przetargu.
 
Sprzedający zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru oferty.
 
Upoważnionym do rozstrzygania kwestii spornych, dotyczących organizacji i przebiegu przetargu jest Zarząd MZEC w Świdnicy Sp. z o. o.

Załączniki: Rozmiar:
2.362 MB
2.325 MB
2.370 MB
2.357 MB
2.441 MB
2.284 MB

Podmiot udostępniający informację: MZEC w Świdnicy Sp. z o.o.
Osoba, która odpowiada za treść: Katarzyna Cyrklewicz
Osoba, która wprowadziła dane: Katarzyna Cyrklewicz
Data wytworzenia informacji: 2018-04-25
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-04-25
Data ostatniej aktualizacji: 2018-05-09 14:53

« powrót
 
rejestr zmian publikacji »

wersja do druku drukuj