logo bip.gov.pl

 MZEC w Świdnicy Sp. z o.o.

serwis WWW  
Instrukcja obsługi Rejestr zmian Statystyka odwiedzin
 Zamówienia Publiczne oraz ogłoszenia o sprzedaży / Ogłoszenia przetargów
1.

Zapytanie ofertowe na dostawę słomy (numer sprawy: 36/TR/2018)

 

  Zapraszamy Państwa do złożenia oferty cenowej na dostawę do MZEC w Świdnicy Sp. z o. o. słomy sprasowanej w belach,  pszenicznej o średniej zawartości wilgoci w słomie do 18% i nie wyższej w poszczególnych punktach pomiarowych niż 40%. -  w ilości  130 Mg:
 
Termin realizacji dostawy: do 30.08.2018 r.
 
Miejsce dostawy:  MZEC w Świdnicy Sp. z o.o ulica Pogodna 1, Świdnica.
 
Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego i podać mi.n:
 1)  cenę w PLN netto i brutto za 1 Mg słomy (odrębnie):
 - loco place składowe MZEC,
 2) średnią zawartość wilgoci w słomie
 3) termin związania ofertą – min. 30 dni;
 4) warunki płatności.
 Pisemne oferty należy składać do dnia 28.06.2018 r. do godziny 12.00 w siedzibie Zamawiającego lub e-mailem na adres: przetargi@mzec.swidnica.pl
 
Dodatkowe informacje:      
 1. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie kryterium: 100% najniższa cena.
2. Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
 4. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.    
 5. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.             
6. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
7. Z wybranym Dostawcą zostanie podpisana umowa, której projekt stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania. Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją treści projektu umowy.
8. Dodatkowych informacji udzielą Państwu: -  Aleksander Łokić, tel. (74) 852-40-41 wew. 225, email: lokic@mzec.swidnica.pl - Katarzyna Cyrklewicz – w sprawach formalnych -  tel. (74) 852-40-41 wew. 233.

Załączniki: Rozmiar:
505.431 KB
42.929 KB

Podmiot udostępniający informację: MZEC w Świdnicy Sp. z o.o.
Osoba, która odpowiada za treść: Katarzyna Cyrklewicz
Osoba, która wprowadziła dane: Katarzyna Cyrklewicz
Data wytworzenia informacji: 2018-06-19
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-06-19
Data ostatniej aktualizacji: 2018-06-20 10:21

« powrót
 
rejestr zmian publikacji »

wersja do druku drukuj