logo bip.gov.pl

 MZEC w Świdnicy Sp. z o.o.

serwis WWW  
Instrukcja obsługi Rejestr zmian Statystyka odwiedzin
 Zamówienia Publiczne oraz ogłoszenia o sprzedaży / Ogłoszenia przetargów
1.

Dostawa 25 Mg węgla kamiennego koks gruby do MZEC w Świdnicy Sp. z o. o - przetarg nieograniczony (numer sprawy 45/TR/2018). Informacja o wyborze ofert.

 

Zapraszamy Państwa do udziału w organizowanym przez nas przetargu nieograniczonym na dostawę 25 Mg węgla kamiennego koks gruby.

Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17.08.2018 r.do godz. 11.00
 

 Specyfikacja Istotnych Warunków Zmówienia stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.
 Nr BZP: 601468-N-2018  z dnia 07.08.2018 r

 
INFORMACJA O WYBORZE OFERT.

         Informujemy Państwa, że przetarg nieograniczony numer 45/TR/2018 na dostawę 25 Mg węgla kamiennego koks gruby do MZEC w Świdnicy  Sp. z o. o., został rozstrzygnięty.
     Wykonując dyspozycję art. 92 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r., poniżej podajemy wszystkie informacje wymagane ustawą.
 W terminie przewidzianym na składanie ofert, tzn. do dnia 17.08.2018 roku do godz. 11:00 wpłynęły 2 oferty. W rozstrzygniętym przetargu wszyscy Oferenci spełnili warunki udziału  w postępowaniu, wszystkie złożone oferty były zgodne ze SIWZ. W postępowaniu nie było podstaw do wykluczenia żadnEgo z Oferentów oraz do odrzucenia oferty.
    Za najkorzystniejszą ofertę cenową została uznana oferta następującej firmy: Ekosil  Zdzisław Dzieciuch ul. Handlowa 2c, 41-807 Zabrze.
 
Zestawienie otrzymanych ofert - punktacja ofert  w Kryterium ofert 100% cena:
 

Specyfikacja

Węglopasz Sp. z o .o.                       ul. Piątkowska 149/6          60-648 Poznań

Ekosil  Zdzisław Dzieciuch                                   ul. Handlowa 2c,                                                  41-807 Zabrze

Węgiel koks gruby

84,98 pkt punktów

100 punktów


  
O dokładnej dacie zawarcia umowy Zamawiający powiadomi osobnym pismem Wykonawcę, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą.
 
Serdecznie Państwu dziękujemy za udział w naszym postępowaniu.
 
 

 


Załączniki: Rozmiar:
975.680 KB

Podmiot udostępniający informację: MZEC w Świdnicy Sp. z o.o.
Osoba, która odpowiada za treść: Katarzyna Cyrklewicz
Osoba, która wprowadziła dane: Katarzyna Cyrklewicz
Data wytworzenia informacji: 2018-08-08
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-08-08
Data ostatniej aktualizacji: 2018-08-22 13:08

« powrót
 
rejestr zmian publikacji »

wersja do druku drukuj