logo bip.gov.pl

 MZEC w Świdnicy Sp. z o.o.

serwis WWW  
Instrukcja obsługi Rejestr zmian Statystyka odwiedzin
 Zamówienia Publiczne oraz ogłoszenia o sprzedaży / Ogłoszenia przetargów
1.

Dostawa 240 Mg węgla kamiennego Miał II A do MZEC w Świdnicy Sp. z o. o - przetarg nieograniczony (numer sprawy 50/TR/2018) Informacja o wyborze ofert.

 

Zapraszamy Państwa do udziału w organizowanym przez nas przetargu nieograniczonym na dostawę 240 Mg węgla kamiennego Miał II A do MZEC w Świdnicy Sp. z o. o.

Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26.09.2018 r.do godz. 11.00
  

  Specyfikacja Istotnych Warunków Zmówienia stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia. 

 Nr BZP: 618527-N-2018  z dnia 18.09.2018 r

 

Informacja o wyborze ofert.
 
         Informujemy Państwa, że przetarg nieograniczony numer 50/TR/2018 na dostawę 240 Mg węgla kamiennego Miał II A do MZEC w Świdnicy  Sp. z o. o., został rozstrzygnięty.
      Wykonując dyspozycję art. 92 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r., poniżej podajemy wszystkie informacje wymagane ustawą.
 W terminie przewidzianym na składanie ofert, tzn. do dnia 26.09.2018 roku do godz. 11:00 wpłynęło 5 ofert. W rozstrzygniętym przetargu wszyscy Oferenci spełnili warunki udziału  w postępowaniu, wszystkie złożone oferty były zgodne ze SIWZ. W postępowaniu nie było podstaw do wykluczenia żadnego z Oferentów oraz do odrzucenia oferty.
 Za najkorzystniejszą ofertę cenową została uznana oferta następującej firmy: Zenmar Sp. z o. o. ul. Kościuszki 18c/22, 43-173 Łaziska Górne 4 – która zdobyła 100 punktów w kryterium wyboru ofert.
 Zbiorcze zestawienie ofert przedstawia się następująco:

1) Zenmar Sp. z o.o.  ul. Kościuszki 18c/22, 43-173 Łaziska Górne -  100,00 punktów;

2) Firma Handlowo-Usługowa Wiesław Dłuski  Dłu-Trans, ul. Składowa 21,41-902 Bytom - ; 97,98 punktów;

3) Węglopasz  Sp. z o .o.  ul. Piątkowska 149/6 60-648 Poznań  - 88,83 punktów

4) NEST   Paweł Kowalczyk   ul. Transportowa 25, 70-715 Szczecin -  97,75 punktów

5) Coal Trade  Sp. z o.o. ul. Dzwonkowa 4,  71-804 Szczecin - w 87,84 punktów.

 O dokładnej dacie zawarcia umowy Zamawiający powiadomi osobnym pismem Wykonawcę, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą.
 Serdecznie Państwu dziękujemy za udział w naszym postępowaniu.
 
  


Załączniki: Rozmiar:
979.360 KB

Podmiot udostępniający informację: MZEC w Świdnicy Sp. z o.o.
Osoba, która odpowiada za treść: Katarzyna Cyrklewicz
Osoba, która wprowadziła dane: Katarzyna Cyrklewicz
Data wytworzenia informacji: 2018-09-18
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-09-18
Data ostatniej aktualizacji: 2018-09-28 11:52

« powrót
 
rejestr zmian publikacji »

wersja do druku drukuj