logo bip.gov.pl

 MZEC w Świdnicy Sp. z o.o.

serwis WWW  
Instrukcja obsługi Rejestr zmian Statystyka odwiedzin
 Zamówienia Publiczne oraz ogłoszenia o sprzedaży / Ogłoszenia o sprzedaży
1.

II Przetarg nieograniczony ofert pisemnych na sprzedaż: Samochodu marki JELCZ 325D (żuraw samochodowy DS0101K) nr sprawy: 63/TR/2016

 Miejski Zakład Energetyki Cieplnej w Świdnicy Sp. z o.o.

                                             58-100 Świdnica ulica Pogodna 1
tel. (074) 852-40-41, fax (074) 852-43-58
www.mzec.swidnica.pl, e-mail: mzec@mzec.swidnica.pl
 
ogłasza
 II przetarg nieograniczony ofert pisemnych na sprzedaż:
 
Samochodu marki JELCZ 325D (żuraw samochodowy DS0101K)
nr sprawy:  63/TR/2016
 

Przedmiotu sprzedaży :

Marka i typ samochodu:                 JELCZ 325 D

Rodzaj pojazdu:                               samochód specjalny – żuraw samochodowy (DS0101K)

Rok produkcji:                                1986,

Pojemność  silnika/moc:                 14 998cm3/147 kW,

Rodzaj silnika: zapłon samoczynny

Dopuszczalna masa całkowita:       15 400 kg,

Masa własna:                                13 893 kg

Całkowity przebieg:                       47 293 km,

Ważność badania UDT żurawia:     31.01.2017 rok

 

Samochód jest sprawny technicznie, posiada aktualne ważne badanie techniczne oraz ważne badanie UDT żurawia.
Silnik -  jest kompletny z osprzętem. Rozruch silnika na zimno i praca po rozruchu na biegu jałowym – jest prawidłowa. Zmiany obrotów pod obciążeniem są płynne. Obserwacja spalin nie wskazuje na objawy nieprawidłowości regulacji i pracy silnika. 
Podwozie - zespoły i mechanizmy podwozia są kompletne, sprawne technicznie.
Nadwozie – kabina kierowcy jest  kompletna z wyposażeniem, nosząca ślady użytkowania,               z elementami korozji.
Żuraw samochodowy typu DS0101K wyprodukowany przez Bumar w Bielsko Biała.                      Na wyposażeniu żurawia znajduje się dodatkowo łyżka.
Ogumienie - KAMA wymiaru 11.00 R20.
 
Cena  – Sprzedający nie określa ceny minimalnej/wywoławczej nabycia samochodu, z tym zastrzeżeniem, że Sprzedający zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru oferty,  na każdym etapie postępowania. 
 
Oferty pisemne należy składać do dnia 31.10.2016 r. do godz. 12.00 w siedzibie Spółki przy            ul. Pogodnej 1, w sekretariacie osobiście bądź za pośrednictwem poczty lub maila: przetargi@mzec.swidnica.pl

Oferta powinna zawierać:
a. podanie oferowanej ceny za przedmiot przetargu 
b. datę, imię, nazwisko i adres Oferenta;
c. oświadczenie Zgłaszającego o zapoznaniu się z warunkami przetargu i o przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń.
 
Oferent może wycofać lub zmienić ofertę nie później niż na 3 dni przed terminem otwarcia ofert. 
 
Ze stanem technicznym samochodu można zapoznać się  od poniedziałku – piątku,                         w godzinach od  7.00-14.00 od dnia ogłoszenia przetargu do dnia 10.10.2016 r. do godz. 10.00. na terenie MZEC w Świdnicy Sp. z o. o. przy ul. Pogodnej 1, po uprzednim ustaleniu terminu. 
 
Upoważnionym do kontaktu z oferentami jest Marek Foltyn tel. (074) 852-40-41
wew. 209, tel. kom. 0 603 193 721.
 
Wybór najkorzystniejszej oferty, nastąpi w oparciu o następujące kryteria 100% najwyższa cena ofertowa.
Złożenie jednej ważnej oferty wystarcza do odbycia przetargu. 
 
Upoważnionym do rozstrzygania kwestii spornych, dotyczących organizacji i przebiegu przetargu jest Zarząd MZEC w Świdnicy Sp. z o. o.
 

Załączniki: Rozmiar:
2.164 MB
2.214 MB
2.204 MB
2.194 MB
2.290 MB

Podmiot udostępniający informację: MZEC w Świdnicy Sp. z o.o.
Osoba, która odpowiada za treść: Katarzyna Cyrklewicz
Osoba, która wprowadziła dane: Katarzyna Cyrklewicz
Data wytworzenia informacji: 2016-10-20
Data udostępnienia informacji w BIP: 2016-10-20
Data ostatniej aktualizacji: 2016-10-20 09:01

« powrót
 
rejestr zmian publikacji »

wersja do druku drukuj