logo bip.gov.pl

 MZEC w Świdnicy Sp. z o.o.

serwis WWW  
Instrukcja obsługi Rejestr zmian Statystyka odwiedzin
 Zamówienia Publiczne oraz ogłoszenia o sprzedaży / Ogłoszenia o sprzedaży
1.

Przetarg nieograniczony ofert pisemnych na sprzedaż:koparko-ładowarki marki Białoruś TO49/MTZ 82.1 nr sprawy: 65/TR/2016

 Miejski Zakład Energetyki Cieplnej w Świdnicy Sp. z o.o.

58-100 Świdnica ulica Pogodna 1, tel. (074) 852-40-41, fax (074) 852-43-58
www.mzec.swidnica.pl, e-mail: mzec@mzec.swidnica.pl
 
ogłasza przetarg nieograniczony ofert pisemnych na sprzedaż:

koparko-ładowarki marki Białoruś  TO49/MTZ 82.1, nr sprawy:  65/TR/2016
 
 

Przedmiot sprzedaży :

Marka i typ samochodu:                  Białoruś TO49/MTZ 82.1

Rodzaj pojazdu:                                koparko-ładowarka (spycharka)

Rok produkcji:                                 2006,

Pojemność  silnika/moc:                  4752 cm3/57,4 kW,

Rodzaj silnika:                                 zapłon samoczynny

Dopuszczalna masa całkowita:        5850 kg,

Masa własna:                                  5850 kg

Całkowity przebieg:                        4880 mtg

Numer identyfikacyjny urządzenia 1659

Numer ciągnika MTZ                      80831353

Koparko-ładowarka (spycharka) jest pojazdem sprawnym technicznie, przeznaczona jest do prac ziemnych i załadunkowych. Zespoły robocze są zamontowane na ciągniku rolniczym  z napędem 4x4  Białoruś MTZ 82.1.
Koparka i młot zawieszony jest w tylnej części ciągnika - napędzane hydraulicznie.
Koparka posiada łapy podporowe hydraulicznie napędzane. W części przedniej zamontowana jest spycharka z łyżką. Łyżka koparki i spycharki są w stanie dobrym.
Silnik -  jest kompletny z osprzętem. Poziom płynu w układzie chłodzenia i oleju w misce olejowej – prawidłowy.
Podwozie - zespoły i mechanizmy podwozia są kompletne, miejscami występują wycieki                z układu napędowego.
Nadwozie – kabina kierowcy jest kompletna z wyposażeniem, maska silnika w stanie dobrym. Wyposażenie kabiny sprawne technicznie.
Ogumienie - KAMA wymiaru 11.00 R20.
 
Cena minimalna – 17 500,00 zł brutto (słownie: siedemnaście tysięcy pięćset złotych                       i 00/100).
Oferty pisemne należy składać do dnia 29.11.2016 r. do godz. 12.00 w siedzibie Spółki przy      ul. Pogodnej 1, w sekretariacie osobiście bądź za pośrednictwem poczty lub maila: przetargi@mzec.swidnica.pl
 
Oferta powinna zawierać:
a. podanie oferowanej ceny za przedmiot przetargu (nie niższej niż określona przez Sprzedającego cena minimalna). 
b. datę, imię, nazwisko i adres Oferenta;
c. oświadczenie Zgłaszającego o zapoznaniu się z warunkami przetargu i o przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń.
 
Ze stanem technicznym koparko-ładowarki można zapoznać się  od poniedziałku – piątku,               w godzinach od  7.00-14.00 od dnia ogłoszenia przetargu do dnia 29.11.2016 r. do godz. 10.00. na terenie MZEC w Świdnicy Sp. z o. o. przy ul. Pogodnej 1, po uprzednim ustaleniu terminu. 
Upoważnionym do kontaktu z oferentami jest Marek Foltyn tel. (074) 852-40-41
wew. 209, tel. kom. 0 603 193 721.
 
Wybór najkorzystniejszej oferty, nastąpi w oparciu o następujące kryteria 100% najwyższa cena.
Złożenie jednej ważnej oferty wystarcza do odbycia przetargu. 
Sprzedający zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru oferty.
Upoważnionym do rozstrzygania kwestii spornych, dotyczących organizacji i przebiegu przetargu jest Zarząd MZEC w Świdnicy Sp. z o. o.
 

Załączniki: Rozmiar:
2.453 MB
2.376 MB
2.321 MB
2.318 MB
2.422 MB
2.375 MB
2.247 MB
2.396 MB

Podmiot udostępniający informację: MZEC w Świdnicy Sp. z o.o.
Osoba, która odpowiada za treść: Katarzyna Cyrklewicz
Osoba, która wprowadziła dane: Katarzyna Cyrklewicz
Data wytworzenia informacji: 2016-11-21
Data udostępnienia informacji w BIP: 2016-11-21
Data ostatniej aktualizacji: 2016-11-21 14:21

« powrót
 
rejestr zmian publikacji »

wersja do druku drukuj