logo bip.gov.pl

 MZEC w Świdnicy Sp. z o.o.

serwis WWW  
Instrukcja obsługi Rejestr zmian Statystyka odwiedzin
 Zamówienia Publiczne oraz ogłoszenia o sprzedaży / Ogłoszenia o sprzedaży
1.

Przetarg ofert pisemnych na odbiór złomu kolorowego (znak postępowania 69/TR/2016)

Zapraszamy Państwa do złożenia oferty na odbiór złomu kolorowego

z terenu „Ciepłowni Zawiszów” przy ul. Pogodnej 1 w Świdnicy, według poniższej specyfikacji:
1. Złom aluminiowy energetyczny ok. 260 kg – szyny aluminiowe, odlewy aluminiowe.
2. Złom mosiądz energetyczny – ok. 55 kg – szyny pobielane.
3. Złom miedziany energetyczny – ok. 56 kg – dławki, cewki z płaskownika.
 
Załadunek i transport złomu pozostaje po stronie Kupującego.
Ilość odbieranego złomu będzie potwierdzana na wadze samochodowej MZEC w Świdnicy Sp. z o. o. przy ul. Pogodnej 1 w Świdnicy. Wskazanie wagi będzie podstawą do wystawienia faktury sprzedaży złomu.
 
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie pisemnej oferty przetargu w terminie najpóźniej do dnia 09.12.2016 r. do godz. 12.00, spełniającej następujące wymogi:
1. podanie przedmiotu oferty i oferowanej za niego ceny;                                                              2. datę, imię, nazwisko i adres Oferenta;                                                                                    3. oświadczenie Oferenta o zapoznaniu się z warunkami przetargu i o przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń.
 
Oferty pisemne należy składać w siedzibie Zamawiającego przy ul. Pogodnej 1  w Świdnicy, w sekretariacie bądź za pośrednictwem poczty w kopertach oznaczonych treścią „Postępowanie  numer 69/TR/2016”, lub przesłać na maila: przetargi@mzec.swidnica.pl.
 
Oferty złożone po terminie podlegają odrzuceniu.
 
Złożenie jednej ważnej oferty wystarcza do odbycia przetargu, Oferent może podać tylko jedną cenę ofertową dla danego złomu. 
 
Upoważnionym do rozstrzygania kwestii spornych, dotyczących organizacji i przebiegu przetargu jest Zarząd MZEC w Świdnicy Sp. z o. o.
 
Kupujący nie może domagać się unieważnienia nabycia ani zmniejszenia ceny nabycia z powodu mylnego oszacowania złomu lub innych przyczyn. Wszelkie opłaty związane  z transakcją ponosi Kupujący.
Sprzedający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu w całości lub w części  z ważnej przyczyny. W przypadku zaoferowania przez co najmniej dwóch Oferentów tej samej ceny, Komisja Przetargowa zastrzega sobie prawo kontynuowania przetargu  w formie negocjacji. 
 
Sposobami doręczeń korespondencji między stronami jest: pismo, mail, fax.
 
Wybór najkorzystniejszej oferty, nastąpi w oparciu o następujące kryteria: 100% najwyższa cena.
Wybrana zostanie oferta ważna i kompletna z najwyższą ceną zaoferowaną przez Oferenta. 
Po stronie Oferenta wygrywającego przetarg pozostają wszelkie koszty związane z załadunkiem  i transportem zakupionego  złomu. 
 
Przedmiot przetargu można oglądać w godzinach od 8.00-14.00 od dnia ogłoszenia przetargu do dnia 09.12.2016 r. do godz. 10.00 po uprzednim uzgodnieniu terminu.
Informacji udzielają: Aleksander Łokić tel. kom. 603 193 692; Grzegorz Gęsikowski  tel. kom. 603 193 761; Katarzyna Cyrklewicz tel. 74/852 40 41 wew. 233.
 
 

Załączniki: Rozmiar:
35.355 KB

Podmiot udostępniający informację: MZEC w Świdnicy Sp. z o.o.
Osoba, która odpowiada za treść: Katarzyna Cyrklewicz
Osoba, która wprowadziła dane: Krzysztof Szymczak
Data wytworzenia informacji: 2016-11-29
Data udostępnienia informacji w BIP: 2016-11-29
Data ostatniej aktualizacji: 2016-12-23 08:48

« powrót
 
rejestr zmian publikacji »

wersja do druku drukuj