artykuł nr 1

Zapytanie ofertowe na dostawę energii elektrycznej obejmującą sprzedaż energii elektrycznej na potrzeby MZEC w Świdnicy Sp. z o.o. w 2022 roku (numer sprawy: 17/TR/2021)

Zapraszamy Państwa do udziału w organizowanym przez nas  przetargu na dostawę  energii elektrycznej obejmującą sprzedaż energii elektrycznej na potrzeby MZEC w Świdnicy Sp. z o.o.  w 2022 roku (numer sprawy: 17/TR/2021)

Termin składania ofert - ofertę cenową w formie pisemnej należy złożyć do dnia 12.07.2021 r. godz. 11.00  na maila: przetargi@mzec.swidnica.pl

SIWZ stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Załączniki:
SIWZ711 KB