artykuł nr 1

Zapytanie ofertowe na wykonanie uproszczenia układu torowego bocznicy kolejowej MZEC w Świdnicy Sp. z o.o. i aktualizacji przepisów wewnętrznych (numer sprawy: 19/TR/2021)

Zapraszamy Państwa do udziału w naszym postępowaniu na wykonanie uproszczenia układu torowego bocznicy kolejowej MZEC w Świdnicy Sp. z o.o. i aktualizacji przepisów wewnętrznych.

Termin realizacji przedmiotu zamówienia: do 30.10.2021 roku.

Termin składania ofert - ofertę cenową w formie pisemnej należy złożyć do dnia 13.07.2021 r.  16.07.2021 r. godz. 11.00 na maila: przetargi@mzec.swidnica.pl.

SIWZ sanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

 

W dniu 07.07.2021 r. Zamawiający wprowadza następujące zmiany:

1) w formularzu ofertowym dopisuje się punkty:

B. Zapłacimy za urządzenia, materiały i złom uzyskany w wyniku przeprowadzonych prac demontażowych cenę, która będzie kompensowana w rozliczeniu końcowym z ceną wykonania całości przedmiotu zamówienia:
Cena całkowita, urządzeń, materiałów i złomu z demontażu (netto)  ..............................zł   (słownie:..................................................................................................................................... zł).
Cena całkowita urządzeń, materiałów i złomu z demontażu (brutto)   ..............................zł (słownie:..................................................................................................................................... zł).
C. Wartość oferty wynosi (netto)  ..............................zł   (słownie:..................................................................................................................................... zł).

2) w treści SIWZ dopisuje się zdania:

Wartość materiałów, urządzeń i złomu będzie stanowić element wzajemnego rozliczenia.

Zamawiający udostępni zainteresowanym oferentom Plan sytuacyjny bocznicy kolejowej.

W związku z wprowadzonymi zmianami postępowania  Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 16.07.2021 r.