artykuł nr 1

Zapytanie ofertowe na dostawę wyrobów kotłowych (numer sprawy: 20/TR/2021)

Zapraszamy Państwa do złożenia oferty na dostawę do MZEC w Świdnicy Sp. z o.o, rusztowiny typu 395 wykonanej z materiału ZI Cr 1,5 i wyposażonej w pierścienie sprężynowe zabezpieczające przed wypadaniem. Rusztowina musi być w wykonaniu nie wymagającym jakiejkolwiek dalszej obróbki.

Ilość sztuk objęta postępowaniem: 7392 szt.

Termin składania ofert - ofertę cenową w formie pisemnej należy złożyć do dnia 13.07.2021 r. do godz. 10.00 na maila: przetargi@mzec.swidnica.pl.

Termin realizacji zamówienia: do dnia 15.08.2021 r.

SIWZ sanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Załączniki:
SIWZ689 KB