artykuł nr 1

Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi udostępnienia platformy informatycznej umożliwiającej udzielanie zamówień publicznych wraz z wdrożeniem i szkoleniami w MZEC w Świdnicy Sp. o. o (numer sprawy: 25/TR/2021)

Zapraszamy Państwa do złożenia  oferty na wykonanie usługi udostępnienia platformy informatycznej umożliwiającej udzielanie zamówień publicznych wraz z wdrożeniem i szkoleniami dla MZEC w Świdnicy Sp. o. o.

Przedmiotem zamówienia jest usługa udostępnienia platformy informatycznej zwanej w dalszej części platformą zakupową, rozumianej, jako narzędzie działające online, uruchamiane poprzez bezpośrednie połączenie z przeglądarką internetową, umożliwiające udzielanie zamówień publicznych przez Zamawiającego, zgodnie z obowiązującymi przepisami Pzp oraz z zamówieniami podprogowymi wyłączonymi z konieczności stosowania ustawy Pzp (w tym zamówieniami sektorowymi), wraz z wdrożeniem platformy, szkoleniem pracowników Zamawiającego z obsługi platformy.

Szczegółowy opis wymagań dotyczący platformy zawarty jest w załączonym do Zapytania ofertowego OPISIE FUNKCJONALNOŚCI PLATFORMY ZAKUPOWEJ – Załącznik nr 3

Termin wykonania przedmiotu zamówienia (wdrożenie wraz z instalacją i szkoleniem z zakresu funkcjonowania platformy) – do 14 dni kalendarzowych od podpisania umowy.

Termin trwania umowy – 12 miesięcy z możliwością przedłużenia umowy o kolejny okres.

Ofertę należy składać: do dnia 07 października 2021 roku  do godz. 9:00 na adres: przetargi@mzec.swidnica.pl

SWZ stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.