artykuł nr 1

ślusarz remontowy - spawacz

Miejski Zakład Energetyki Cieplnej w Świdnicy Sp. z o.o. , największy producent i dystrybutor ciepła w Świdnicy, dostarczający ciepło do ponad 20 tysięcy mieszkańców oraz licznych podmiotów gospodarczych, placówek oświatowych, kulturalnych, biur i lokali użytkowych poszukuje kandydata na stanowisko:

ŚLUSARZ REMONTOWY  - KONSERWATOR

WYMAGANIA:

 • wykształcenie minimum zawodowe o profilu technicznym
 • doświadczenie na stanowisku ślusarza remontowego
 • umiejętność spawania
 • dodatkowym atutem będzie posiadanie aktualnych uprawnień podstawowych: gazowych 311 i/lub metodą TIG 141 oraz uprawnień energetycznych E Gr. 2 i 3
 • umiejętność czytania rysunku technicznego
 • umiejętność diagnozowania usterek i usuwania awarii
 • komunikatywność, umiejętność pracy zespołowej
 • rzetelność i odpowiedzialność w realizacji zleconych zadań
   

OBOWIĄZKI:

 • wykonywanie prac montażowych i remontowych sieci ciepłowniczych, węzłów i instalacji cieplnych
 • usuwanie awarii sieci ciepłowniczych, węzłów i instalacji cieplnych
 • demontaż konstrukcji stalowych, instalacji i urządzeń
 • wykonywanie prac spawalniczych
 • pomoc w wykonywaniu prac ogólnobudowlanych
 • w okresie grzewczym wsparcie Sekcji Transportu w pracach rozładunkowych na bocznicy kolejowej
   

OFERUJEMY:

 • stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
 • podnoszenie kwalifikacji zawodowych
 • niezbędne narzędzia pracy
 • świadczenia socjalne (coroczne dopłaty do wypoczynku, paczki dla dzieci)


Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV i listu motywacyjnego w formie elektronicznej na adres rekrutacja@mzec.swidnica.pl lub w formie papierowej na adres firmy: ul. Pogodna 1, 58-100 Świdnica do dnia 31.12.2021 r. z zawarciem klauzuli:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez MZEC w Świdnicy Sp. z o.o.  w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji (zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych  w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE). Oświadczam, że zapoznałam/-em się z treścią Klauzuli informacyjnej - Kandydat na Pracownika MZEC Sp. z o.o . w Świdnicy, w tym z informacją o celu przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści danych i prawie ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Klauzula informacyjna - Kandydat na Pracownika MZEC Sp. z o.o . w Świdnicy:

Przesyłając dokumenty aplikacyjne w odpowiedzi na niniejszą ofertę pracy, przyjmuje Pani/Pan do wiadomości, że zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) :
1. Administratorem danych osobowych jest Miejski Zakład Energetyki Cieplnej w Świdnicy ul. Pogodna 1, tel.: 74 852 40 41, mail: mzec@mzec.swidnica.pl.
2. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenie j/w o ochronie danych  w celu realizacji procesu rekrutacji.
3. Kategorie przetwarzanych danych osobowych obejmują dane osób fizycznych uczestniczących w procesie rekrutacji  w zakresie niezbędnym do  przeprowadzenia procedury.
4. Dane osobowe przechowywane będą przez okres  trwania rekrutacji.
5. Źródłem danych osobowych jest osoba biorąca udział w procesie rekrutacji.
6. Podanie danych osobowych jest niezbędne do uczestniczenia w rekrutacji.
7. Osoby, których dane osobowe są przetwarzane posiadają prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
8. Osobom tym przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Jeśli jest Pani/Pan zainteresowany/a udziałem w przyszłych procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez Spółkę , prosimy o dopisanie w treści Pana/Pani aplikacji klauzuli zgody na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych w tych celach w przyszłości, np. o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez MZEC w Świdnicy Sp. z o.o.  moich danych osobowych podanych w niniejszej aplikacji do celów rekrutacyjnych także."