artykuł nr 1

elektryk - automatyk

Miejski Zakład Energetyki Cieplnej w Świdnicy Sp. z o.o. , największy producent i dystrybutor ciepła w Świdnicy, dostarczający ciepło do ponad 20 tysięcy mieszkańców oraz licznych podmiotów gospodarczych, placówek oświatowych, kulturalnych, biur i lokali użytkowych poszukuje kandydata zainteresowanego podjęciem pracy na stanowisku:

ELEKTRYK AUTOMATYK

WYMAGANIA:

 • wykształcenie minimum średnie o kierunku : elektrycznym, elektromechanicznym lub elektroenergetycznym
 • uprawnienia elektryczne SEP do 1 kV
 • umiejętność posługiwania się dokumentacją techniczną, czytania schematów elektrycznych
 • zaangażowanie w wykonywane obowiązki i wysoka motywacja do przyswajania wiedzyi  umiejętności
 • komunikatywność, umiejętność pracy zespołowej
 • rzetelność i odpowiedzialność w realizacji zleconych zadań

OBOWIĄZKI:

 • wykonywanie prac przy urządzeniach, sieci i instalacji elektroenergetycznych
 • wykonywanie konserwacji instalacji alarmowych, monitoringu
 • wykonywanie operacji ruchowych zgodnie z obowiązującymi przepisami i instrukcjami w tym zakresie
 • utrzymanie dobrego stanu technicznego używanych narzędzi, urządzeń i przyrządów pomiarowych
 • utrzymanie czystości nadzorowanych urządzeń oraz warsztatu elektrycznego i akp
 • przestrzeganie regulaminu pracy MZEC Sp. z o. o.
 • przestrzeganie instrukcji stanowiskowej, bhp i p. poż.
 • praca w systemie trzy zmianowym

OFERUJEMY:

 • stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
 • podnoszenie kwalifikacji zawodowych
 • niezbędne narzędzia pracy
 • świadczenia socjalne (coroczne dopłaty do wypoczynku, paczki dla dzieci)

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV i listu motywacyjnego w formie elektronicznej na adres rekrutacja@mzec.swidnica.pl lub w formie papierowej na adres firmy: ul. Pogodna 1, 58-100 Świdnica do dnia 30.10.2021 r. z zawarciem klauzuli:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez MZEC w Świdnicy Sp. z o.o.  w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji (zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).Oświadczam, że zapoznałam/-em się z treścią Klauzuli informacyjnej - Kandydat na Pracownika MZEC Sp. z o.o . w Świdnicy, w tym z informacją o celu przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści danych i prawie ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.


Klauzula informacyjna - Kandydat na Pracownika MZEC Sp. z o.o . w Świdnicy:
Przesyłając dokumenty aplikacyjne w odpowiedzi na niniejszą ofertę pracy, przyjmuje Pani/Pan do wiadomości, że zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) :
1. Administratorem danych osobowych jest Miejski Zakład Energetyki Cieplnej w Świdnicy ul. Pogodna 1, tel.: 74 852 40 41, mail: mzec@mzec.swidnica.pl.
2. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenie j/w o ochronie danych  w celu realizacji procesu rekrutacji.
3. Kategorie przetwarzanych danych osobowych obejmują dane osób fizycznych uczestniczących w procesie rekrutacji  w zakresie niezbędnym do  przeprowadzenia procedury.
4. Dane osobowe przechowywane będą przez okres  trwania rekrutacji.
5. Źródłem danych osobowych jest osoba biorąca udział w procesie rekrutacji.
6. Podanie danych osobowych jest niezbędne do uczestniczenia w rekrutacji.
7. Osoby, których dane osobowe są przetwarzane posiadają prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
8. Osobom tym przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Jeśli jest Pani/Pan zainteresowany/a udziałem w przyszłych procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez Spółkę , prosimy o dopisanie w treści Pana/Pani aplikacji klauzuli zgody na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych w tych celach w przyszłości, np. o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez MZEC w Świdnicy Sp. z o.o.  moich danych osobowych podanych w niniejszej aplikacji do celów rekrutacyjnych także  w przyszłości przyjmując jednocześnie do wiadomości, że przedmiotowa zgoda może być odwołana w każdym czasie”.