logo bip.gov.pl

 MZEC w Świdnicy Sp. z o.o.

serwis WWW  
Instrukcja obsługi Rejestr zmian Statystyka odwiedzin
 Zamówienia Publiczne oraz ogłoszenia o sprzedaży / Ogłoszenia o sprzedaży
1.

II przetarg nieograniczony ofert pisemnych na sprzedaż samochodów ciężarowych (nr sprawy: 28/TR/2018


II przetarg nieograniczony ofert pisemnych na sprzedaż: Citroena VD C15   oraz GAZ GRKN 33023-1094 nr sprawy:  28/TR/2018 Treść ogłoszenia znajduje się pod linkiem:  http://www.mzec.swidnica.4bip.pl/index.php?job=wiad&idg=4&id=17&x=5&n_id=352
czytaj publikację »

Podmiot udostępniający informację: MZEC w Świdnicy Sp. z o.o.
Za treść odpowiada: Katarzyna Cyrklewicz
Osoba, która wprowadziła dane: Katarzyna Cyrklewicz
Data wytworzenia informacji: 2018-04-25
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-04-25
Data ostatniej aktualizacji: 2018-04-25 14:53

rejestr zmian publikacji »

2.

Przetarg na sprzedaż samochodów ciężarowych: Citroena VD C15 oraz GAZ GRKN 33023-1094 (nr sprawy: 22/TR/2018)


 Zapraszamy Państwa do udziału w przetargu nieograniczonym ofert pisemnych na sprzedaż:
samochodów ciężarowych
Citroena VD C15  oraz GAZ GRKN 33023-1094  (nr sprawy:  22/TR/2018)...Oferty pisemne należy składać do dnia 12.04.2018 r. do godz. 10.00 w siedzibie Spółki przy   ul. Pogodnej 1, w sekretariacie osobiście bądź za pośrednictwem poczty lub maila: przetargi@mzec.swidnica.pl
 
 
czytaj publikację »


Podmiot udostępniający informację: MZEC w Świdnicy Sp. z o.o.
Za treść odpowiada: Katarzyna Cyrklewicz
Osoba, która wprowadziła dane: Katarzyna Cyrklewicz
Data wytworzenia informacji: 2018-04-03
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-04-03
Data ostatniej aktualizacji: 2018-04-03 08:44

rejestr zmian publikacji »

3.

Przetarg na zbycie materiałów różnych (znak postepowania:60/TR/2017)

 Przedmiotem V przetargu ofert pisemnych jest zbycie materiałów różnych według specyfikacji materiałowej i ilościowej zawartej w  Załączniku nr 1  do niniejszego ogłoszenia.
 Cena minimalna netto danego asortymentu została określona w Załączniku nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

Materiały można oglądać na terenie MZEC w Świdnicy Sp. z o. o. przy ul. Pogodnej 1, od poniedziałku do piątku  w godzinach od 7.00-14.00, w terminie od dnia ogłoszenia przetargu do dnia 14.11.2017 roku.
 Wybór najkorzystniejszej oferty, nastąpi w oparciu o następujące kryteria: 100% najwyższa cena ofertowa.                  
 Dodatkowych szczegółowych informacji dotyczących zbywanego asortymentu udziela:
 - Danuta Zagórska tel. 74) 852-40-41 wew. 235,
 - w sprawach formalnych: Katarzyna Cyrklewicz,  tel. (74) 852-40-41 wew. 233. email:cyrklewicz@mzec.swidnica.pl

 
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:
 Złożenie pisemnej oferty cenowej do dnia 15.11.2017 r. godz. 09.00 w siedzibie Zamawiającego przy  ul. Pogodnej 1 w Świdnicy, w sekretariacie w kopertach  oznaczonych treścią „Postępowanie numer sprawy: 60/TR/2017”, lub przesłanie oferty na maila: przetargi@mzec.swidnica.pl,
 
Oferta powinna zawierać:
 a. oferowaną cenę  netto i brutto (nie niższą niż określona w Załączniku nr 1)  wraz z podaniem  specyfikacji materiałów objętych ofertą zakupu,
 b. dokładne dane Oferenta;
 c. oświadczenie Oferenta o zapoznaniu się z warunkami przetargu i o przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń.
 II. Pozostałe informacje:
 1. Złożenie jednej ważnej oferty wystarcza do odbycia przetargu.
2. MZEC w Świdnicy Sp. z o. o. dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.
3. Upoważnionym do rozstrzygania kwestii spornych, dotyczących organizacji i przebiegu przetargu jest Zarząd MZEC w Świdnicy Sp. z o o.4. Oferent, wygrywający przetarg, zobowiązany będzie do zawarcia transakcji kupna- sprzedaży w terminie nie dłuższym niż  5 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.
5. Nabywca nie może domagać się unieważnienia nabycia ani zmniejszenia ceny nabycia z powodu mylnego oszacowania przedmiotu nabycia lub z innych przyczyn.
6. Wszelkie opłaty związane z transakcją ponosi nabywca.
7. Odbiór danego sortymentu każdorazowo odbywać się będzie po uiszczeniu przez Nabywcę przedpłaty w wysokości 100% wartości odbieranego sortymentu.
8. MZEC w Świdnicy Sp. z o. o. zapewnia załadunek przedmiotu przetargu, organizacja transportu należy do nabywcy.
9.  W przypadku zaoferowania przez co najmniej dwóch oferentów tej samej ceny na ten sam rodzaj  asortymentu Komisja Przetargowa zastrzega sobie prawo kontynuowania przetargu w formie negocjacji i  wyboru oferty o wyższej cenie. Negocjacje będą prowadzone w formie ustnej.
10. Sposobami doręczeń korespondencji między stronami jest: pismo, mail, fax.
 

Załączniki: Rozmiar:
194.000 KB

Podmiot udostępniający informację: MZEC w Świdnicy Sp. z o.o.
Za treść odpowiada: Katarzyna Cyrklewicz
Osoba, która wprowadziła dane: Katarzyna Cyrklewicz
Data wytworzenia informacji: 2017-10-27
Data udostępnienia informacji w BIP: 2017-10-27
Data ostatniej aktualizacji: 2017-10-27 10:35

rejestr zmian publikacji »

4.

III przetarg ofert pisemnych na zbycie materiałów różnych (Znak sprawy 35/TR/2017)

Zapraszamy Państwa do udziału w III przetargu ofert pisemnych  na zbycie materiałów różnych 
Znak sprawy 35/TR/2017
 
Przedmiotem III przetargu ofert pisemnych są materiały różne według specyfikacji materiałowej i ilościowej zawartej w  Załączniku nr 1  do niniejszego ogłoszenia.
 
Cena minimalna netto danego asortymentu została określona w Załączniku nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
 
Materiały można oglądać na terenie MZEC w Świdnicy Sp. z o. o. przy ul. Pogodnej 1, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00-14.00, w terminie od dnia ogłoszenia przetargu do dnia 17.07.2017 roku.
 
Wybór najkorzystniejszej oferty, nastąpi w oparciu o następujące kryteria: 100% najwyższa cena ofertowa.                   
 
Dodatkowych szczegółowych informacji dotyczących zbywanego asortymentu udziela:
- Jacek Skorupa tel. 601 228 423, tel. 74) 852-40-41 wew. 235,
- Danuta Zagórska tel. 74) 852-40-41 wew. 235,
- w sprawach formalnych: Katarzyna Cyrklewicz,  tel. (74) 852-40-41 wew. 233. email:cyrklewicz@mzec.swidnica.pl

I.   Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:
Złożenie pisemnej oferty cenowej do dnia 18.07.2017 r. godz. 09.00 w siedzibie Zamawiającego przy    ul. Pogodnej 1 w Świdnicy, w sekretariacie w kopertach  oznaczonych treścią „Postępowanie numer sprawy: 35/TR/2017”, lub przesłać na maila: przetargi@mzec.swidnica.pl., spełniającej następujące wymogi:
a. podanie oferowanej ceny  netto i brutto (nie niższej niż określona w Załączniku nr 1)  wraz z podaniem  specyfikacji materiałów objętych ofertą zakupu,
b. dokładne dane Oferenta;
c. oświadczenie Oferenta o zapoznaniu się z warunkami przetargu i o przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń;
 
II. Pozostałe informacje:
1. Złożenie jednej ważnej oferty wystarcza do odbycia przetargu.                                                      
2. MZEC w Świdnicy Sp. z o. o. dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.                              
3. Upoważnionym do rozstrzygania kwestii spornych, dotyczących organizacji i przebiegu przetargu jest Zarząd MZEC w Świdnicy Sp. z o. o.                                                                                        
 4. Oferent, wygrywający przetarg, zobowiązany będzie do zawarcia transakcji kupna- sprzedaży w terminie nie dłuższym niż  5 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.                                                  
5. Nabywca nie może domagać się unieważnienia nabycia ani zmniejszenia ceny nabycia z powodu mylnego oszacowania przedmiotu nabycia lub z innych przyczyn.                                                      
 6. Wszelkie opłaty związane z transakcją ponosi nabywca.                                                              
7. Odbiór danego sortymentu każdorazowo odbywać się będzie po uiszczeniu przez Nabywcę przedpłaty  w wysokości 100% wartości odbieranego sortymentu.                                                      8. MZEC w Świdnicy Sp. z o. o. zapewnia załadunek przedmiotu przetargu, organizacja transportu należy   do nabywcy.                                                                                                                  
9.  W przypadku zaoferowania przez co najmniej dwóch oferentów tej samej ceny na ten sam rodzaj  asortymentu Komisja Przetargowa zastrzega sobie prawo kontynuowania przetargu w formie negocjacji   i  wyboru oferty o wyższej cenie. Negocjacje będą prowadzone w formie ustnej.          
10. Sposobami doręczeń korespondencji między stronami jest: pismo, mail, fax.
 

Załączniki: Rozmiar:
194.000 KB

Podmiot udostępniający informację: MZEC w Świdnicy Sp. z o.o.
Za treść odpowiada: Katarzyna Cyrklewicz
Osoba, która wprowadziła dane: Katarzyna Cyrklewicz
Data wytworzenia informacji: 2017-07-07
Data udostępnienia informacji w BIP: 2017-07-07
Data ostatniej aktualizacji: 2017-07-07 14:26

rejestr zmian publikacji »

5.

II przetarg ofert pisemnych  na zbycie materiałów różnych (Znak sprawy 34/TR/2017)

Miejski Zakład Energetyki Cieplnej w Świdnicy Sp. z o.o.

                                                   58-100 Świdnica ulica Pogodna 1
tel. (074) 852-40-41, fax (074) 852-43-58
www.mzec.swidnica.pl, e-mail: mzec@mzec.swidnica.pl
 
ogłasza II przetarg ofert pisemnych  na zbycie materiałów różnych 
Znak sprawy 34/TR/2017
 
Przedmiotem II przetargu ofert pisemnych są materiały różne według specyfikacji materiałowej i ilościowej zawartej w  Załączniku nr 1  do niniejszego ogłoszenia.
Cena minimalna netto danego asortymentu została określona w Załączniku nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
 
Materiały można oglądać na terenie MZEC w Świdnicy Sp. z o. o. przy ul. Pogodnej 1, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00-14.00, w terminie od dnia ogłoszenia przetargu do dnia 03.07.2017 roku.
 
Wybór najkorzystniejszej oferty, nastąpi w oparciu o następujące kryteria: 100% najwyższa cena ofertowa.                   
 
Dodatkowych szczegółowych informacji dotyczących zbywanego asortymentu udziela:
- Jacek Skorupa tel. 601 228 423, tel. 74) 852-40-41 wew. 235,
- Danuta Zagórska tel. 74) 852-40-41 wew. 235,
- w sprawach formalnych: Katarzyna Cyrklewicz,  tel. (74) 852-40-41 wew. 233. email:cyrklewicz@mzec.swidnica.pl
 
I.   Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:
Złożenie pisemnej oferty cenowej do dnia 04.07.2017 r. godz. 09.00 w siedzibie Zamawiającego przy     ul. Pogodnej 1 w Świdnicy, w sekretariacie w kopertach  oznaczonych treścią „Postępowanie numer sprawy: 34/TR/2017”, lub przesłać na maila: przetargi@mzec.swidnica.pl., spełniającej następujące wymogi:
a. podanie oferowanej ceny  netto i brutto (nie niższej niż określona w Załączniku nr 1)  wraz z podaniem  specyfikacji objętych ofertą zakupu,
b. dokładne dane Oferenta;
c. oświadczenie Oferenta o zapoznaniu się z warunkami przetargu i o przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń;

II. Pozostałe informacje:
1. Złożenie jednej ważnej oferty wystarcza do odbycia przetargu.                                                      
 
2. MZEC w Świdnicy Sp. z o. o. dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.                                
 
3. Upoważnionym do rozstrzygania kwestii spornych, dotyczących organizacji i przebiegu przetargu jest Zarząd MZEC w Świdnicy Sp. z o. o.                                                                                                    
 
4. Oferent, wygrywający przetarg, zobowiązany będzie do zawarcia transakcji kupna- sprzedaży w terminie nie dłuższym niż  5 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.                                                    
 
5. Nabywca nie może domagać się unieważnienia nabycia ani zmniejszenia ceny nabycia z powodu mylnego oszacowania przedmiotu nabycia lub z innych przyczyn.                                                        
 
6. Wszelkie opłaty związane z transakcją ponosi nabywca.                                                                  
 
7. Odbiór danego sortymentu każdorazowo odbywać się będzie po uiszczeniu przez Nabywcę przedpłaty
 w wysokości 100% wartości odbieranego sortymentu.                                                        
 
8. MZEC w Świdnicy Sp. z o. o. zapewnia załadunek przedmiotu przetargu, organizacja transportu należy  do nabywcy.                                                                                                                          
 
9.  W przypadku zaoferowania przez co najmniej dwóch oferentów tej samej ceny na ten sam rodzaj  asortymentu Komisja Przetargowa zastrzega sobie prawo kontynuowania przetargu w formie negocjacji   i  wyboru oferty o wyższej cenie. Negocjacje będą prowadzone w formie ustnej.                              
 
10. Sposobami doręczeń korespondencji między stronami jest: pismo, mail, fax.
 

 


Załączniki: Rozmiar:
188.500 KB

Podmiot udostępniający informację: MZEC w Świdnicy Sp. z o.o.
Za treść odpowiada: Katarzyna Cyrklewicz
Osoba, która wprowadziła dane: Katarzyna Cyrklewicz
Data wytworzenia informacji: 2017-06-27
Data udostępnienia informacji w BIP: 2017-06-27
Data ostatniej aktualizacji: 2017-06-27 07:39

rejestr zmian publikacji »

6.

Przetarg ofert pisemnych na zbycie materiałów różnych. Znak sprawy 32/TR/2017

 
Zapraszamy państwa do udziału w organizowanym przez nas przetargu ofert pisemnych na zbycie materiałów różnych (Znak sprawy 32/TR/2017)
 
Przedmiotem przetargu ofert pisemnych są materiały różne według specyfikacji materiałowej i ilościowej określonej w Załączniku nr 1  do niniejszego ogłoszenia.
 
Oferent może złożyć ofertę cenową na wybrany przez siebie asortyment.
 
Cena minimalna netto danego asortymentu została określona w Załączniku nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
 
Materiały można oglądać na terenie MZEC w Świdnicy Sp. z o. o. przy ul. Pogodnej 1, od poniedziałku do piątku   w godzinach od 7.00-14.00, w terminie od dnia ogłoszenia przetargu do dnia 20.06.2017 roku.
Wybór najkorzystniejszej oferty, nastąpi w oparciu o następujące kryteria: 100% najwyższa cena ofertowa.                   
 
Dodatkowych szczegółowych informacji dotyczących zbywanego asortymentu udziela:
- Jacek Skorupa tel. 601 228 423, tel. 74) 852-40-41 wew. 235,
- Danuta Zagórska tel. 74) 852-40-41 wew. 235,
- w sprawach formalnych: Katarzyna Cyrklewicz,  tel. (74) 852-40-41 wew. 233. email:cyrklewicz@mzec.swidnica.pl
 
I.   Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:
Złożenie pisemnej oferty cenowej do dnia 21.06.2017 r. godz. 10.00 w siedzibie Zamawiającego przy      ul. Pogodnej 1 w Świdnicy, w sekretariacie w kopertach  oznaczonych treścią „Postępowanie numer sprawy: 32/TR/2017”, lub przesłać na maila: przetargi@mzec.swidnica.pl., spełniającej następujące wymogi:
 
a. podanie oferowanej ceny  netto i brutto (nie niższej niż określona w Załączniku nr 1)  wraz ze wskazaniem asortymentu objętego ofertą zakupu,
b. dokładne dane Oferenta;
c. oświadczenie Oferenta o zapoznaniu się z warunkami przetargu i o przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń.
 
II. Pozostałe informacje:
1. Złożenie jednej ważnej oferty wystarcza do odbycia przetargu.
 
2. MZEC w Świdnicy Sp. z o. o. dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.
 
3. Upoważnionym do rozstrzygania kwestii spornych, dotyczących organizacji i przebiegu przetargu jest Zarząd MZEC w Świdnicy Sp. z o. o.
 
4. Oferent wygrywający przetarg, zobowiązany będzie do zawarcia transakcji kupna- sprzedaży w terminie nie dłuższym niż  5 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.
 
5. Nabywca nie może domagać się unieważnienia nabycia ani zmniejszenia ceny nabycia z powodu mylnego oszacowania przedmiotu przetargu lub z innych przyczyn.
 
6. Wszelkie opłaty związane z transakcją ponosi Nabywca.
 
7. Odbiór danego sortymentu każdorazowo odbywać się będzie po uiszczeniu przez Nabywcę przedpłaty  w wysokości 100% wartości odbieranego sortymentu.                                                        
 
8. MZEC w Świdnicy Sp. z o. o. zapewnia załadunek przedmiotu przetargu, organizacja transportu należy  do Nabywcy.  
 
9.  W przypadku zaoferowania przez co najmniej dwóch oferentów tej samej ceny na ten sam rodzaj asortymentu Komisja Przetargowa zastrzega sobie prawo kontynuowania przetargu w formie negocjacji i  wyboru oferty o wyższej cenie. Negocjacje będą prowadzone w formie ustnej przy udziale Oferentów.
 
10. Sposobami doręczeń korespondencji między stronami jest: pismo, mail, fax.
 
 
 
 
 
Załączniki:
Załącznik nr 1 – Specyfikacja asortymentu

 

 Podmiot udostępniający informację: MZEC w Świdnicy Sp. z o.o.
Za treść odpowiada: Katarzyna Cyrklewicz
Osoba, która wprowadziła dane: Katarzyna Cyrklewicz
Data wytworzenia informacji: 2017-06-14
Data udostępnienia informacji w BIP: 2017-06-14
Data ostatniej aktualizacji: 2017-06-14 12:02

rejestr zmian publikacji »

7.

Przetarg ofert pisemnych na odbiór złomu kolorowego (znak postępowania 69/TR/2016)


 Zapraszamy Państwa do złożenia oferty na odbiór złomu kolorowego
z terenu „Ciepłowni Zawiszów” przy ul. Pogodnej 1 w Świdnicy, według poniższej specyfikacji:
1. Złom aluminiowy energetyczny ok. 260 kg – szyny aluminiowe, odlewy aluminiowe.
2. Złom mosiądz energetyczny – ok. 55 kg – szyny pobielane.
3. Złom miedziany energetyczny – ok. 56 kg – dławki, cewki z płaskownika.
czytaj publikację »

Załączniki: Rozmiar:
35.355 KB

Podmiot udostępniający informację: MZEC w Świdnicy Sp. z o.o.
Za treść odpowiada: Katarzyna Cyrklewicz
Osoba, która wprowadziła dane: Krzysztof Szymczak
Data wytworzenia informacji: 2016-11-29
Data udostępnienia informacji w BIP: 2016-11-29
Data ostatniej aktualizacji: 2016-12-23 08:48

rejestr zmian publikacji »

8.

II przetarg ofert pisemnych na zbycie wyłączników SCI4-12/20/800 Znak sprawy 68/TR/2016


 MZEC w Świdnicy Sp. z o. o. oferuje do sprzedaży następujące urządzenia elektryczne:
Wyłączniki średniego napięcia  SCI4-12/20/800,  sztuk 11 
czytaj publikację »

Podmiot udostępniający informację: MZEC w Świdnicy Sp. z o.o.
Za treść odpowiada: Katarzyna Cyrklewicz
Osoba, która wprowadziła dane: Katarzyna Cyrklewicz
Data wytworzenia informacji: 2016-11-29
Data udostępnienia informacji w BIP: 2016-11-29
Data ostatniej aktualizacji: 2016-11-29 10:30

rejestr zmian publikacji »

9.

Przetarg nieograniczony ofert pisemnych na sprzedaż:koparko-ładowarki marki Białoruś TO49/MTZ 82.1 nr sprawy: 65/TR/2016


 Miejski Zakład Energetyki Cieplnej w Świdnicy Sp. z o.o.
 
ogłasza przetarg nieograniczony ofert pisemnych na sprzedaż:
koparko-ładowarki marki Białoruś  TO49/MTZ 82.1  nr sprawy:  65/TR/2016
czytaj publikację »

Załączniki: Rozmiar:
2.453 MB
2.376 MB
2.321 MB
2.318 MB
2.422 MB
2.375 MB
2.247 MB
2.396 MB

Podmiot udostępniający informację: MZEC w Świdnicy Sp. z o.o.
Za treść odpowiada: Katarzyna Cyrklewicz
Osoba, która wprowadziła dane: Katarzyna Cyrklewicz
Data wytworzenia informacji: 2016-11-21
Data udostępnienia informacji w BIP: 2016-11-21
Data ostatniej aktualizacji: 2016-11-21 14:21

rejestr zmian publikacji »

10.

II Przetarg nieograniczony ofert pisemnych na sprzedaż: Samochodu marki JELCZ 325D (żuraw samochodowy DS0101K) nr sprawy: 63/TR/2016


 Zapraszamy Państwa do udziału w II przetargu nieograniczonym ofert pisemnych na sprzedaż: Samochodu marki JELCZ 325D (żuraw samochodowy DS0101K) nr sprawy: 63/TR/2016
czytaj publikację »

Załączniki: Rozmiar:
2.164 MB
2.214 MB
2.204 MB
2.194 MB
2.290 MB

Podmiot udostępniający informację: MZEC w Świdnicy Sp. z o.o.
Za treść odpowiada: Katarzyna Cyrklewicz
Osoba, która wprowadziła dane: Katarzyna Cyrklewicz
Data wytworzenia informacji: 2016-10-20
Data udostępnienia informacji w BIP: 2016-10-20
Data ostatniej aktualizacji: 2016-10-20 09:01

rejestr zmian publikacji »

11.

Przetarg nieograniczony ofert pisemnych na sprzedaż: Samochodu marki JELCZ 325D (żuraw samochodowy DS0101K) nr sprawy: 61/TR/2016


 Zapraszamy Państwa do udziału w przetargu nieograniczonym ofert pisemnych na sprzedaż: Samochodu marki JELCZ 325D (żuraw samochodowy DS0101K) nr sprawy: 61/TR/2016
czytaj publikację »

Załączniki: Rozmiar:
2.164 MB
2.214 MB
2.211 MB
2.194 MB
2.275 MB
2.204 MB
2.290 MB

Podmiot udostępniający informację: MZEC w Świdnicy Sp. z o.o.
Za treść odpowiada: Katarzyna Cyrklewicz
Osoba, która wprowadziła dane: Katarzyna Cyrklewicz
Data wytworzenia informacji: 2016-10-03
Data udostępnienia informacji w BIP: 2016-10-03
Data ostatniej aktualizacji: 2016-10-03 13:35

rejestr zmian publikacji »

12.

Przetarg ofert pisemnych na zbycie urządzeń elektrycznych oraz złomu pochodzących z demontażu (Znak sprawy: 54/TR/2016)

                       Miejski Zakład Energetyki Cieplnej w Świdnicy Sp. z o.o.
58-100 Świdnica ulica Pogodna 1
tel. (074) 852-40-41, fax (074) 852-43-58
www.mzec.swidnica.pl, e-mail: mzec@mzec.swidnica.pl
ogłasza przetarg ofert pisemnych na zbycie urządzeń elektrycznych oraz złomu pochodzących z demontażu
Znak sprawy 54/TR/2016


MZEC w Świdnicy Sp. z o. o. oferuje do sprzedaży następujące urządzenia elektryczne oraz złom pochodzące             

 

1. Transformatory średniego napięcia:

LP

Nr fabryczny

Typ

Napięcie

Układ połączeń

Moc

Rok budowy

Producent

Masa

Cena minimalna

1

267546

TO 1000/21

2100/6300 V

Yy0

1000 kVA

1984

ELTA

3600

3 000,00 zł

2

267547

TO 1000/21

2100/6300 V

Yy0

1000 kVA

1984

ELTA

3600

3 000,00 zł

3

2604851001

TZAM 1000/6

6000/400 V

Dyn5

1000kVA

2005

AREVA

2850

10 000,00 zł

 

2. Wyłączniki średniego napięcia:

1

Typ

Ilość

Wykonanie

Rok budowy

Producent

Cena min/ szt

Wyłącznik SCI4-12/20/800

szt. 8

wnętrzowe

1984

ZWAR

800,00 zł

 

3. Napędy średniego napięcia:

LP

Nr fabryczny

Typ

Napięcie

Moc [kW]

Obroty

Cena minimalna

Uwagi

1

133290

SZJe174s2E

6000

200

1488

2 700,00 zł

Sprawny używany

2

103603

2Sg 250 M4

6000/385

200

1485

2 820,00 zł

Sprawny używany

 

4. Złom Kabla SN średniego napięcia:

 

 

Typ

Cena minimalna za 1 kg

Ilość

1

Odcinki ok. 2m

Kabel typu YHAKXS 6 kV przekrój 120 mm

0,60 gr

ok. 1500 kg

 

Sprzedający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. 

I.  Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:
złożenie pisemnej oferty przetargu w terminie najpóźniej do dnia 20.09.2016 r. do godz. 12.00, spełniającej następujące wymogi:
1. podanie przedmiotu  oferty i oferowanej za niego ceny netto i brutto;
2. datę, imię, nazwisko i adres Oferenta;
3. oświadczenie Oferenta o zapoznaniu się z warunkami przetargu i o przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń.

Oferty pisemne należy składać  w siedzibie Zamawiającego przy ul. Pogodnej 1 w Świdnicy, w sekretariacie bądź za pośrednictwem poczty w zamkniętych kopertach z oznaczonych treścią „ NIE OTWIERAĆ PRZED 20.09.2016 r. godz. 12.00,  nr sprawy 54/TR/2016, lub przesłać na maila: przetargi@mzec.swidnica.pl.

Oferty złożone po terminie podlegają odrzuceniu. 

II . Pozostałe informacje:
1  Złożenie jednej ważnej oferty wystarcza do odbycia przetargu. Zbycie nie może nastąpić za cenę niższą od określonej w przetargu ceny minimalnej. Oferta zawierająca cenę niższą od minimalnej zostanie odrzucona. Kupujący może podać tylko jedną cenę ofertową dla danego asortymentu. 
2. Upoważnionym do rozstrzygania kwestii spornych, dotyczących organizacji i przebiegu przetargu jest Zarząd MZEC w Świdnicy Sp. z o. o.
3. Nabywca nie może domagać się unieważnienia nabycia ani zmniejszenia ceny jej nabycia z powodu mylnego oszacowania przedmiotu nabycia lub innych przyczyn. Wszelkie opłaty związane z transakcją ponosi nabywca.
4. MZEC w Świdnicy zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu w całości lub w części z ważnej przyczyny.   W przypadku zaoferowania przez co najmniej dwóch oferentów tej samej ceny Komisja Przetargowa zastrzega sobie prawo kontynuowania przetargu w formie negocjacji. Negocjacje będą prowadzone w formie ustnej.
5. Sposobami doręczeń korespondencji między stronami jest: pismo, mail, fax.
6. Wybór najkorzystniejszej oferty, nastąpi w oparciu o następujące kryteria: 100% najwyższa cena. Wybrana zostanie oferta ważna i kompletna  z najwyższą ceną zaoferowaną przez Kupującego. 
7. Po stronie Oferenta wygrywającego przetarg pozostają wszelkie koszty związane z załadunkiem i transportem
 zakupionych urządzeń elektrycznych i złomu. 
8. Przedmiot przetargu można oglądać w godzinach od 8.00-14.00 od dnia ogłoszenia przetargu do dnia 19.09.2016 r. po uprzednim uzgodnieniu terminu.

Informacji udziela: 
1) Pan Aleksander Łokić  tel. kom. 603 193 692, 
2) Grzegorz Gęsikowski tel. kom. 603 193 761
3) w sprawach formalnych: Pani Katarzyna Cyrklewicz tel. kom. 695 663 452.
 
 
 
 
 

Podmiot udostępniający informację: MZEC w Świdnicy Sp. z o.o.
Za treść odpowiada: Katarzyna Cyrklewicz
Osoba, która wprowadziła dane: Katarzyna Cyrklewicz
Data wytworzenia informacji: 2016-08-31
Data udostępnienia informacji w BIP: 2016-08-31
Data ostatniej aktualizacji: 2016-09-05 08:13

rejestr zmian publikacji »

13.

Przetarg ofert pisemnych na zbycie kotła i komina stalowego 08/TR/2016)

 Miejski Zakład Energetyki Cieplnej w Świdnicy Sp. z o.o.

58-100 Świdnica ulica Pogodna 1
tel. (074) 852-40-41, fax (074) 852-43-58
www.mzec.swidnica.pl, e-mail: mzec@mzec.swidnica.pl
 
ogłasza przetarg ofert pisemnych 
 na zbycie kotła VIESSMANN TURBOMAT-DUPLEX i komina stalowego
Znak sprawy 08/TR/2016
 
MZEC w Świdnicy Sp. z o.o. oferuje do sprzedaży:
I.
1) Używany kocioł CO Viessmann Turbomat – Duplex.
- moc kotła     2300 kW ( max. stała 2460 kW)
- dop. nadciśnienie robocze 6 bar 
- dop. temperatura pracy 100 C
- sprawność znormalizowana 94%
- wymiary: dł 4060 mm x szer. 2084 mm  x wys. 2390 mm
- średnica króćca spalin 500 mm
- rok produkcji 2000
- pojemność 5500 dm3
- nr 722924900102
- szafa sterownicza
- Moduł powiadamiania GSM typ MGSM-N2.0-O.
- Palnik gazowy do kotła Viessmann Turbomat – Duplex.
 
Cena minimalna wynosi: 55.535,00 zł netto ( słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset trzydzieści pięć złotych) plus obowiązujący podatek VAT.
Jest to kocioł trzyciągowy przeznaczony do pracy z obniżoną temperaturą wody kotłowej. Do jego podstawowych zalet należą: 
- spalanie z niewielką ilością zanieczyszczeń - dzięki niewielkiemu obciążeniu komory spalania (redukcja   
   emisji NOx poprzez system trzyciągowy);
- ekonomiczny w zużyciu energii – małe straty wypromieniowania i zwiększona trwałość dzięki chłodzonej 
  wodą ścianie przedniej kotła;
- duża trwałość dzięki wielowarstwowym konwekcyjnym powierzchniom grzewczym z rur Duplex dolnej strefie 
   trzeciego ciągu spalin.
Kocioł zgodnie z wymogami UDT wyposażony jest w ogranicznik temperatury  maksymalnej w kotle oraz zawór bezpieczeństwa.
 
II.  
Używany komin stalowy
z konstrukcją wsporczą fi 500, o wysokości 15 m, wyposażony w tłumik spalin.
Jest to komin z blachy kwasoodpornej wewnętrznie izolowany termicznie, posadowiony na stopie fundamentowej wraz z konstrukcją wsporczą z rur (33segmenty spawane i łączone ze sobą na śruby) o układzie przestrzennym, w rzucie w kształcę trójkąta,. Konstrukcja wsporcza zabezpieczone  antykorozyjnie. 
 
Cena minimalna wynosi  12.587,00 zł netto ( słownie: dwanaście tysięcy pięćset osiemdziesiąt siedem złotych) plus obowiązujący podatek VAT.
 
Przedmiot przetargu można oglądać w godzinach od  7.00-14.00 od dnia ogłoszenia przetargu do dnia 28.02.2016 r. 
Informacji udziela: Pan Aleksander Łokić  tel. kom. – 603 193 692
w sprawach formalnych: Pani Katarzyna Cyrklewicz tel. kom. 695 663 452.
 
Oferty pisemne należy składać do dnia 29.02.2016 r. do godz. 12.00 w siedzibie Zamawiającego przy  ul. Pogodnej 1 w Świdnicy, w sekretariacie osobiście bądź za pośrednictwem poczty w zamkniętych kopertach z oznaczonych treścią „ NIE OTWIERAĆ PRZED 29.02.2016 r. godz. 12.00,  nr sprawy 08/TR/2016”, lub przesłać na maila: przetargi@mzec.swidnica.pl.
 
1.   Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:
złożenie pisemnej oferty przetargu w terminie najpóźniej do dnia 29.02.2016 r. do godz. 12.00, spełniającej następujące wymogi:
a. podanie przedmiotu i oferowanej za niego ceny netto i brutto 
b. datę, imię, nazwisko i adres Oferenta;
c. oświadczenie Oferenta o zapoznaniu się z warunkami przetargu i o przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń.
 
2. Pozostałe informacje:
1) Złożenie jednej ważnej oferty wystarcza do odbycia przetargu. Zbycie nie może nastąpić za cenę niższą od ceny minimalnej.
2) Upoważnionym do rozstrzygania kwestii spornych, dotyczących organizacji i przebiegu przetargu jest Zarząd MZEC w Świdnicy Sp. z o. o.
3) Oferent, wygrywający przetarg, zobowiązany będzie do zawarcia umowy sprzedaży w terminie nie dłuższym niż  5 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu z zastrzeżeniem, iż to MZEC w Świdnicy Sp. z o.o. powiadomi nabywcę o terminie i miejscu zawarcia umowy sprzedaży. Nabywca nie może domagać się unieważnienia nabycia ani zmniejszenia ceny jej nabycia z powodu mylnego oszacowania przedmiotu nabycia lub innych przyczyn. Wszelkie opłaty związane z transakcją ponosi nabywca.
4) MZEC w Świdnicy zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu w całości lub w części bez podania przyczyny. W przypadku zaoferowania przez co najmniej dwóch oferentów tej samej ceny Komisja Przetargowa zastrzega sobie prawo kontynuowania przetargu w formie negocjacji. Negocjacje będą prowadzone w formie ustnej.
5) Sposobami doręczeń korespondencji między stronami jest: pismo, mail, fax.
 
3. Wybór najkorzystniejszej oferty, nastąpi w oparciu o następujące kryteria 100% najkorzystniejsza cena.
 
 
 
 

Podmiot udostępniający informację: MZEC w Świdnicy Sp. z o.o.
Za treść odpowiada: Katarzyna Cyrklewicz
Osoba, która wprowadziła dane: Katarzyna Cyrklewicz
Data wytworzenia informacji: 2016-02-05
Data udostępnienia informacji w BIP: 2016-02-05
Data ostatniej aktualizacji: 2016-02-05 07:34

rejestr zmian publikacji »

14.

Przetarg ofert pisemnych na zbycie przenośnika taśmowego stałego.Znak sprawy 14/TR/2015.

Miejski Zakład Energetyki Cieplnej w Świdnicy Sp. z o.o.
58-100 Świdnica ulica Pogodna 1
tel. (074) 852-40-41, fax (074) 852-43-58
www.mzec.swidnica.pl, e-mail: mzec@mzec.swidnica.pl

ogłasza przetarg ofert pisemnych
 na zbycie przenośnika taśmowego stałego
Znak sprawy 14/TR/2015

Miejski Zakład Energetyki Cieplnej w Świdnicy Sp. z o.o. oferuje do sprzedaży:
I. Przedmiot przetargu
1) Używany przenośnik taśmowy stały z taśmą elastyczną przeznaczony do przemieszczania materiałów sypkich i drobnicy ruchem ciągłym w płaszczyźnie.

Charakterystyka techniczna:
1.    Taśmociąg o długości około 59mb wraz z napędem elektrycznym,  
2.    taśma tkaninowa – guma szerokość 400x3
Przenośnik taśmowy jest zamontowany na terenie Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej w Świdnicy Spółka z o.o. w ciepłowni Zarzecze. Pracował w procesie odżużlania kotłów węglowych i służył do transportu szlaki z miału węglowego. Przeznaczony jest do sprzedaży ze względu na likwidację ciepłowni Zarzecze.
Cena minimalna przedmiotu przetargu określonego w pkt. 1. wynosi  4000,00 zł netto ( słownie: cztery tysiące złotych) plus obowiązujący podatek VAT.
2) Używany przenośnik taśmowy budowlany z podwoziem PT-16.
Charakterystyka techniczna:
1.    Taśmociąg o długości około 16 mb wraz z napędem elektrycznym,  
2.    taśma tkaninowa – guma szerokość 500x3
Przenośnik taśmowy jest na terenie Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej w Świdnicy Spółka z o.o. w ciepłowni Zarzecze. Pracował w procesie odżużlania kotłów węglowych i służył do transportu szlaki z miału węglowego. Przeznaczony jest do sprzedaży ze względu na likwidację ciepłowni Zarzecze.
Cena minimalna przedmiotu przetargu określonego w pkt. 2. wynosi  3,500,00 zł netto ( słownie: trzy tysiące pięćset złotych) plus obowiązujący podatek VAT.

II. Warunki przystąpienia do przetargu
1.  Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie pisemnej oferty przetargu w terminie najpóźniej do dnia 16.02.2015 r. do godz. 12.00, spełniającej następujące wymogi:
a.   podanie oferowanej ceny netto i brutto
b.   datę, imię, nazwisko i adres Oferenta;
      c. oświadczenie Oferenta o zapoznaniu się z warunkami przetargu i o przyjęciu  tych   warunków bez zastrzeżeń.
III. Pozostałe informacje
1. Złożenie jednej ważnej oferty wystarcza do odbycia przetargu. Zbycie nie może nastąpić     za cenę niższą od ceny minimalnej.
2. Upoważnionym do rozstrzygania kwestii spornych, dotyczących organizacji i przebiegu przetargu jest Zarząd MZEC w Świdnicy Sp. z o. o.
3.  Oferent, wygrywający przetarg, zobowiązany będzie do zawarcia umowy sprzedaży w terminie nie dłuższym niż  5 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu z zastrzeżeniem, iż to MZEC w Świdnicy Sp. z o.o. powiadomi nabywcę o terminie i miejscu zawarcia umowy sprzedaży. Powiadomienie powinno nastąpić na co najmniej 3 dni przed terminem zawarcia umowy sprzedaży. Nabywca nie może domagać się unieważnienia nabycia ani zmniejszenia ceny jej nabycia z powodu mylnego oszacowania przedmiotu nabycia lub innych przyczyn. Wszelkie opłaty związane z transakcją ponosi nabywca.
4.  MZEC w Świdnicy zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu w całości lub w części bez podania przyczyny. W przypadku zaoferowania przez co najmniej dwóch oferentów tej samej ceny Komisja Przetargowa zastrzega sobie prawo kontynuowania przetargu w formie negocjacji. Negocjacje będą prowadzone w formie ustnej.
5.   Sposobami doręczeń korespondencji między stronami jest: pismo, mail, fax.
6.   Wybór najkorzystniejszej oferty, nastąpi w oparciu o następujące kryteria 100% cena.
7.   Warunki przekazania przedmiotu przetargu:
a.    Po stronie Oferenta wygrywającego przetarg pozostają wszelkie koszty związane z demontażem; załadunkiem i z transportem zdemontowanego przenośnika taśmowego.
b.    Sposób demontażu przenośnika taśmowego ma być uzgodniony ze sprzedającym z zastrzeżeniem że ma być wykonany bez otwartego ognia ze szczególnym uwzględnieniem przepisów ppoż. i bhp oraz na koszt i ryzyko oferenta.
c.    Termin i czas demontażu przenośnika taśmowego zostanie uzgodniony po dokonaniu płatności za  przenośnik taśmowy.
Przedmiot przetargu można oglądać w godzinach od  8.00-14.00 od dnia ogłoszenia przetargu do dnia 13.02.2015 r. po uprzednim uzgodnieniu terminu.
Informacji udziela: Pan Mieczysław Nowosielski  tel. kom. 603-193-453.
w sprawach formalnych: Pani Katarzyna Cyrklewicz tel. kom. 695 663 452.
Oferty pisemne należy składać do dnia 16.02.2015 r. do godz. 12.00 w siedzibie Zamawiającego przy ul. Pogodnej 1 w Świdnicy, w sekretariacie bądź za pośrednictwem poczty w zamkniętych kopertach z oznaczonych treścią „ NIE OTWIERAĆ PRZED 16.02.2015 r. godz. 13.00,  nr sprawy 14/TR/2015, lub przesłać na maila: przetargi@mzec.swidnica.pl.

 


Podmiot udostępniający informację: MZEC w Świdnicy Sp. z o.o.
Za treść odpowiada: Katarzyna Cyrklewicz
Osoba, która wprowadziła dane: Katarzyna Cyrklewicz
Data wytworzenia informacji: 2015-02-06
Data udostępnienia informacji w BIP: 2015-02-06
Data ostatniej aktualizacji: 2015-02-06 13:59

rejestr zmian publikacji »

15.

Przetarg ofert pisemnych na zbycie silników Znak sprawy 09/TR/2015

Miejski Zakład Energetyki Cieplnej w Świdnicy Sp. z o.o.

58-100 Świdnica ulica Pogodna 1

tel. (074) 852-40-41, fax (074) 852-43-58

www.mzec.swidnica.pl, e-mail: mzec@mzec.swidnica.pl

ogłasza przetarg ofert pisemnych 

 na zbycie silników

Znak sprawy 09/TR/2015

 

MZEC w Świdnicy Sp. z o. o. oferuje do sprzedaży silniki używane pochodzące z demontażu:


LP

Ident.

Nr fabryczny

Typ

Moc [kW]

Obroty

Cena minimalna

1

1

977976

2Sg 250 M4

55

1483

1 200,00 zł

2

2

977896

2Sg 250 M4

55

1483

1 200,00 zł

3

3

572001

Sf 250 M4

55

1475

1 000,00 zł

4

4

124749

Se 250 M4

55

1470

1 000,00 zł

5

27

661188

Sfc 225 S4

37

1475

600,00 zł

6

28

661187

Sfc 225 S4

37

1475

600,00 zł

7

32a

707579

Sg250 M2

55

2970

1 200,00 zł

8

32

791975

Se250 M2

55

2945

800,00 zł

9

33

952239

Se250 M2

55

2945

800,00 zł

10

34

424952

Sf250 M2

55

2960

1 500,00 zł

11

35

424953

Sf250 M2

55

2960

1 500,00 zł

12

36

790894

Se250 M2

55

2945

800,00 zł


Warunki przekazania przedmiotu przetargu:

Po stronie Oferenta wygrywającego przetarg pozostają wszelkie koszty związane z załadunkiem i transportem silników 

Przedmiot przetargu można oglądać w godzinach od 8.00-14.00 od dnia ogłoszenia przetargu do dnia 17.02.2015 r. po uprzednim uzgodnieniu terminu.

Wszelkich informacji udziela: Pan Aleksander Łokić  tel. kom. 603 193 692; w sprawach formalnych: Pani Katarzyna Cyrklewicz tel. kom. 695 663 452.

Oferty pisemne należy składać do dnia 18.02.2015 r. do godz. 12.00 w siedzibie Zamawiającego przy ul. Pogodnej 1 w Świdnicy, w sekretariacie bądź za pośrednictwem poczty w zamkniętych kopertach z oznaczonych treścią „ NIE OTWIERAĆ PRZED 18.02.2015 r. godz. 12.00,  nr sprawy 09/TR/2015, lub przesłać na maila: przetargi@mzec.swidnica.pl

1.   Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

złożenie pisemnej oferty przetargu w terminie najpóźniej do dnia 18.02.2015 r. do godz. 12.00, spełniającej następujące wymogi:

a. podanie oferowanej ceny  brutto (z uwzględnieniem wskazanej ceny minimalnej)

b. datę, imię, nazwisko i adres Oferenta;

c. oświadczenie Oferenta o zapoznaniu się z warunkami przetargu i o przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń.

2. Pozostałe informacje:

a. Złożenie jednej ważnej oferty wystarcza do odbycia przetargu. Zbycie nie może nastąpić za cenę niższą od określonej w przetargu ceny minimalnej.

b. Upoważnionym do rozstrzygania kwestii spornych, dotyczących organizacji i przebiegu przetargu jest Zarząd MZEC w Świdnicy Sp. z o. o.

c. Nabywca nie może domagać się unieważnienia nabycia ani zmniejszenia ceny jej nabycia z powodu mylnego oszacowania przedmiotu nabycia lub innych przyczyn. Wszelkie opłaty związane z transakcją ponosi nabywca.

d. MZEC w Świdnicy zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu w całości lub w części z ważnej przyczyny. W przypadku zaoferowania przez co najmniej dwóch oferentów tej samej ceny Komisja Przetargowa zastrzega sobie prawo kontynuowania przetargu w formie negocjacji. Negocjacje będą prowadzone w formie ustnej.

e. Sposobami doręczeń korespondencji między stronami jest: pismo, mail, fax.

3. Wybór najkorzystniejszej oferty, nastąpi w oparciu o następujące kryteria: 100% cena.


Podmiot udostępniający informację: MZEC w Świdnicy Sp. z o.o.
Za treść odpowiada: Katarzyna Cyrklewicz
Osoba, która wprowadziła dane: Katarzyna Cyrklewicz
Data wytworzenia informacji: 2015-02-03
Data udostępnienia informacji w BIP: 2015-02-03
Data ostatniej aktualizacji: 2015-02-03 07:48

rejestr zmian publikacji »

16.

Przetarg ofert pisemnych na zbycie przenośnika taśmowego stałego. Znak sprawy 77/TR/2014.

 


Miejski Zakład Energetyki Cieplnej w Świdnicy Sp. z o.o.
58-100 Świdnica ulica Pogodna 1
tel. (074) 852-40-41, fax (074) 852-43-58
www.mzec.swidnica.pl, e-mail: mzec@mzec.swidnica.pl


ogłasza przetarg ofert pisemnych
 na zbycie przenośnika taśmowego stałego
Znak sprawy 77/TR/2014

MZEC w Świdnicy Sp. z o.o. oferuje do sprzedaży:
I.
1) Używany przenośnik taśmowy stały z taśmą elastyczną przeznaczony do przemieszczania materiałów sypkich i drobnicy ruchem ciągłym w płaszczyźnie i pod kątem.
Charakterystyka techniczna:
- długość                                 L = 92,5mb
- szerokość taśmy                             B = 650mm
- kąt pochylenia przenośnika             0°/18°
- prędkość ruchu taśmy                     V = 0,9 m/sek.
- wydajność teoretyczna                    Q = 140 m3/godz.
- rok produkcji                                       1985.
- napęd  silnik elektryczny typu         SZJe-54a
              moc silnika                           N = 10 kW
   obroty silnika                       n = 1450 obr/min
   skrzynia przekładniowa typ KWDN-500x49,4-

Przenośnik taśmowy jest zamontowany na terenie Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej w Świdnicy Spółka z o.o. w ciepłowni Zarzecze. Pracował w procesie nawęglania kotłów węglowych i służył do transportu miału węglowego. Przeznaczony jest do sprzedaży ze względu na likwidację ciepłowni Zarzecze.

Cena minimalna przedmiotu przetargu określonego w pkt. I. wynosi  15.000,00 zł netto ( słownie: piętnaście tysięcy złotych) plus obowiązujący podatek VAT.

Warunki przekazania przedmiotu przetargu:
•    Po stronie Oferenta wygrywającego przetarg pozostają wszelkie koszty związane z demontażem; załadunkiem i z transportem zdemontowanego przenośnika taśmowego.
•    Sposób demontażu przenośnika taśmowego ma być uzgodniony ze sprzedającym z zastrzeżeniem że ma być wykonany bez otwartego ognia ze szczególnym uwzględnieniem przepisów ppoż. i bhp oraz na koszt i ryzyko oferenta.
•    Termin i czas demontażu przenośnika taśmowego zostanie uzgodniony po dokonaniu płatności za  przenośnik taśmowy.

Przedmiot przetargu można oglądać w godzinach od  8.00-14.00 od dnia ogłoszenia przetargu do dnia 15.12.2014 r. po uprzednim uzgodnieniu terminu.
Informacji udziela: Pan Aleksander Łokić  tel. kom. 603-193-732.
w sprawach formalnych: Pani Katarzyna Cyrklewicz tel. kom. 695 663 452.

Oferty pisemne należy składać do dnia 16.12.2014 r. do godz. 12.00 w siedzibie Zamawiającego przy ul. Pogodnej 1 w Świdnicy, w sekretariacie bądź za pośrednictwem poczty w zamkniętych kopertach z oznaczonych treścią „ NIE OTWIERAĆ PRZED 16.12.2014 r. godz. 13.00,  nr sprawy 77/TR/2014, lub przesłać na maila: przetargi@mzec.swidnica.pl.

1.   Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:
złożenie pisemnej oferty przetargu w terminie najpóźniej do dnia 16.12.2014 r. do godz. 12.00, spełniającej następujące wymogi:
a. podanie oferowanej ceny netto i brutto
b. datę, imię, nazwisko i adres Oferenta;
c. oświadczenie Oferenta o zapoznaniu się z warunkami przetargu i o przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń.
2. Pozostałe informacje:
a. Złożenie jednej ważnej oferty wystarcza do odbycia przetargu. Zbycie nie może nastąpić za cenę niższą od ceny minimalnej.
b. Upoważnionym do rozstrzygania kwestii spornych, dotyczących organizacji i przebiegu przetargu jest Zarząd MZEC w Świdnicy Sp. z o. o.
c. Oferent, wygrywający przetarg, zobowiązany będzie do zawarcia umowy sprzedaży w terminie nie dłuższym niż  5 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu z zastrzeżeniem, iż to MZEC w Świdnicy Sp. z o.o. powiadomi nabywcę o terminie i miejscu zawarcia umowy sprzedaży. Powiadomienie powinno nastąpić na co najmniej 3 dni przed terminem zawarcia umowy sprzedaży. Nabywca nie może domagać się unieważnienia nabycia ani zmniejszenia ceny jej nabycia z powodu mylnego oszacowania przedmiotu nabycia lub innych przyczyn. Wszelkie opłaty związane z transakcją ponosi nabywca.
d. MZEC w Świdnicy zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu w całości lub w części bez podania przyczyny. W przypadku zaoferowania przez co najmniej dwóch oferentów tej samej ceny Komisja Przetargowa zastrzega sobie prawo kontynuowania przetargu w formie negocjacji. Negocjacje będą prowadzone w formie ustnej.
e. Sposobami doręczeń korespondencji między stronami jest: pismo, mail, fax.
3. Wybór najkorzystniejszej oferty, nastąpi w oparciu o następujące kryteria 100% cena.


Podmiot udostępniający informację: MZEC w Świdnicy Sp. z o.o.
Za treść odpowiada: Katarzyna Cyrklewicz
Osoba, która wprowadziła dane: Katarzyna Cyrklewicz
Data wytworzenia informacji: 2014-11-27
Data udostępnienia informacji w BIP: 2014-11-27
Data ostatniej aktualizacji: 2014-11-27 10:41

rejestr zmian publikacji »

17.

Przetarg ofert pisemnych na zbycie słomy pszennej w ilości ok. 266 Mg ( Znak sprawy: 69/TR/2014)

Miejski Zakład Energetyki Cieplnej w Świdnicy Sp. z o.o.

58-100 Świdnica ulica Pogodna 1

tel. (074) 852-40-41, fax (074) 852-43-58

www.mzec.swidnica.pl

, e-mail: mzec@mzec.swidnica.pl

ogłasza

przetarg ofert pisemnych na

     zbycie  słomy pszennej w ilości ok.  266 Mg


 

Znak sprawy 69/TR/2014

Warunki przetargu:

 1. Przedmiotem postępowania jest złożenie oferty cenowej na sprzedawaną przez  MZEC w Świdnicy Sp. z o. o. słomę pszenną sprasowaną w postaci balotów oraz wskazanie oferowanej do zakupu ilości słomy.
 2. Oferent zobowiązany jest do podania w swojej ofercie:

a)      oferowanej ceny netto i brutto zakupu 1 Mg słomy;

b)     wskazanie oferowanej do zakupu ilości słomy;

c)       terminu dokonania zakupu słomy;

d)     terminu  i formy płatności;

e)     określenia daty ważności swojej oferty – min. 30 dni.

 

 1. Słomę można oglądać na terenie MZEC Sp. z o. o. w dniach od pn.  - pt. w godzinach od 7.00-14.00 od dnia ogłoszenia przetargu do dnia 07.10.2014 Informacji udziela Pan Dariusz Kruczaj  tel. (74) 852-40-41 wew. 209, kom. 695-919-285.
 1. Sprzedający zapewnia załadunek słomy, organizacja transportu słomy należy do odbiorcy – kupującego.
 1. Oferty pisemne należy składać do dnia 08.10.2014 r. do godz. 11:00. w siedzibie MZEC Sp. z o. o. w Świdnicy przy ul. Pogodnej 1 w sekretariacie osobiście bądź za pośrednictwem poczty w zamkniętej kopercie z napisem „Nie otwierać do dnia 08.10.2014 r. do godz. 11.00 nr sprawy 69/TR/2014 lub przesłać na maila przetargi@mzec.swidnica.pl .


 1. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:

lp

NAZWA

Waga kryterium – ilość punktów

1.

oferowana cena zakupu 

70

2.

oferowana do zakupu Ilość słomy

30

3.

RAZEM

100

 

Punkty wyliczone będą w oparciu o wzór matematyczny: S = C + I, gdzie poszczególne symbole oznaczają:

S – suma uzyskanych punktów      

C – punkty za oferowaną cenę zakupu         

I – punkty za oferowaną Ilość słomy do zakupu

 

Kryterium nr 1:

C = ( (1/Cmax) / Cof.) x 0,7

gdzie:

Cmax – najwyższa cena spośród wszystkich złożonych ofert,

Cof. – zaoferowana cena danej oferty,

C – ilość punktów za cenę przyznana danej ofercie.

 

Kryterium nr 2:

I = ((Iof/) Imax.) x 0,3

gdzie:

Imax. – maksymalna możliwa ilość słomy do zakupu

Iof. – określona do zakupu ilość słomy w danej ofercie,

I – ilość punktów za określoną ilość słomy, przyznanych danej ofercie.

Wynik – oferta, która otrzyma największą ilość punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawiać będzie taki sam bilans ceny i pozostałych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną.

 

 1. Sprzedający, w przypadku uzyskania w ofertach rażąco niskiej ceny, zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu.

 


Podmiot udostępniający informację: MZEC w Świdnicy Sp. z o.o.
Za treść odpowiada: Katarzyna Cyrklewicz
Osoba, która wprowadziła dane: Katarzyna Cyrklewicz
Data wytworzenia informacji: 2014-09-23
Data udostępnienia informacji w BIP: 2014-09-23
Data ostatniej aktualizacji: 2014-09-23 10:43

rejestr zmian publikacji »

18.

Przetarg ofert pisemnych na zbycie kotła VIESSMANN TURBO-DUPLEX i komina stalowego Znak sprawy 60/TR/2014

Miejski Zakład Energetyki Cieplnej w Świdnicy Sp. z o.o.

58-100 Świdnica ulica Pogodna 1

tel. (074) 852-40-41, fax (074) 852-43-58

www.mzec.swidnica.pl, e-mail: mzec@mzec.swidnica.pl

 

ogłasza przetarg ofert pisemnych 

 na zbycie kotła VIESSMANN TURBO-DUPLEX i komina stalowego

Znak sprawy 60/TR/2014

 

MZEC w Świdnicy Sp. z o.o. oferuje do sprzedaży:

I.

1) Używany kocioł CO Viessmann Turbomat – Duplex.

- moc kotła                                         2300 kW ( max. stała 2460 kW)

- dop. nadciśnienie robocze              6 bar

- dop. temperatura pracy                   100 C

- sprawność znormalizowana           94%

- wymiary:                                          dł 4060 mm x szer. 2084 mm  x wys. 2390 mm

- średnica króćca spalin                    500 mm

- rok produkcji                                    2000

- pojemność                                       5500 dm3

- nr 722924900102

 

Jest to kocioł trzyciągowy przeznaczony do pracy z obniżoną temperaturą wody kotłowej. Do jego podstawowych zalet należą:

- spalanie z niewielką ilością zanieczyszczeń - dzięki niewielkiemu obciążeniu komory spalania (redukcja   

   emisji NOx poprzez system trzyciągowy);

- ekonomiczny w zużyciu energii – małe straty wypromieniowania i zwiększona trwałość dzięki chłodzonej

  wodą ścianie przedniej kotła;

- duża trwałość dzięki wielowarstwowym konwekcyjnym powierzchniom grzewczym z rur Duplex  dolnej strefie

   trzeciego ciągu spalin.

Kocioł zgodnie z wymogami UDT wyposażony jest w ogranicznik temperatury  maksymalnej w kotle oraz zawór bezpieczeństwa.

2) Palnik gazowy do kotła Viessmann Turbomat – Duplex.

Kocioł wyposażony jest w palnik gazowy 640/2-A

3450 kW

rok prod. 2000

nr fabr. 4868627

3) Szafa sterownicza

4) Moduł powiadamiania GSM typ MGSM-N2.0-O.

Cena minimalna przedmiotu przetargu określonego w pkt. I. wynosi  55.000,00 zł netto ( słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych) plus obowiązujący podatek VAT.

II.  

Używany komin stalowy:

z konstrukcją wsporczą fi 500, o wysokosci 15 m, wyposażony w tłumik spalin.

Cena minimalna przedmiotu przetargu określonego w pkt. II. wynosi  12.587,00 zł netto ( słownie: dwanaście tysięcy pięćset osiemdziesiąt siedem złotych) plus obowiązujący podatek VAT.

Przedmiot przetargu można oglądać w godzinach od  7.00-14.00 od dnia ogłoszenia przetargu do dnia 26.09.2014 r.

Informacji udziela: Pan Mielcarz Witold  tel. kom. 603-193-732.

w sprawach formalnych: Pani Katarzyna Cyrklewicz tel. kom. 695 663 452.

Oferty pisemne należy składać do dnia 29.09.2014 r. do godz. 12.00 w siedzibie Zamawiającego przy    ul. Pogodnej 1 w Świdnicy, w sekretariacie osobiście bądź za pośrednictwem poczty w zamkniętych kopertach z oznaczonych treścią „ NIE OTWIERAĆ PRZED 29.09.2014 r. godz. 12.00,  nr sprawy 60/TR/2014”, lub przesłać na maila: przetargi@mzec.swidnica.pl.

 

1.   Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

złożenie pisemnej oferty przetargu w terminie najpóźniej do dnia 29.09.2014 r. do godz. 12.00, spełniającej następujące wymogi:

a. podanie oferowanej ceny netto i brutto

b. datę, imię, nazwisko i adres Oferenta;

c. oświadczenie Oferenta o zapoznaniu się z warunkami przetargu i o przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń.

2. Pozostałe informacje:

a. Złożenie jednej ważnej oferty wystarcza do odbycia przetargu. Zbycie nie może nastąpić za cenę niższą od ceny minimalnej.

b. Upoważnionym do rozstrzygania kwestii spornych, dotyczących organizacji i przebiegu przetargu jest Zarząd MZEC w Świdnicy Sp. z o. o.

c. Oferent, wygrywający przetarg, zobowiązany będzie do zawarcia umowy sprzedaży w terminie nie dłuższym niż  5 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu z zastrzeżeniem, iż to MZEC w Świdnicy Sp. z o.o. powiadomi nabywcę o terminie i miejscu zawarcia umowy sprzedaży. Powiadomienie powinno nastąpić na co najmniej 3 dni przed terminem zawarcia umowy sprzedaży. Nabywca nie może domagać się unieważnienia nabycia ani zmniejszenia ceny jej nabycia z powodu mylnego oszacowania przedmiotu nabycia lub innych przyczyn. Wszelkie opłaty związane z transakcją ponosi nabywca.

d. MZEC w Świdnicy zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu w całości lub w części bez podania przyczyny. W przypadku zaoferowania przez co najmniej dwóch oferentów tej samej ceny Komisja Przetargowa zastrzega sobie prawo kontynuowania przetargu w formie negocjacji. Negocjacje będą prowadzone w formie ustnej.

e. Sposobami doręczeń korespondencji między stronami jest: pismo, mail, fax.

3. Wybór najkorzystniejszej oferty, nastąpi w oparciu o następujące kryteria 100% cena.


 


Podmiot udostępniający informację: MZEC w Świdnicy Sp. z o.o.
Za treść odpowiada: Katarzyna Cyrklewicz
Osoba, która wprowadziła dane: Katarzyna Cyrklewicz
Data wytworzenia informacji: 2014-09-18
Data udostępnienia informacji w BIP: 2014-09-18
Data ostatniej aktualizacji: 2014-09-18 09:56

rejestr zmian publikacji »

19.

Przetarg ofert pisemnych na zbycie słomy pszennej w ilości ok. 266 Mg. Znak sprawy 57/TR/2014

Miejski Zakład Energetyki Cieplnej w Świdnicy Sp. z o.o.
58-100 Świdnica ulica Pogodna 1
tel. (074) 852-40-41, fax (074) 852-43-58
www.mzec.swidnica.pl, e-mail: mzec@mzec.swidnica.pl

ogłasza przetarg ofert pisemnych na zbycie  słomy pszennej w ilości ok.  266 Mg
 
                                           

Znak sprawy 57/TR/2014

Warunki przetargu:
1.    Przedmiotem postępowania jest złożenie oferty cenowej na sprzedawaną przez  MZEC w Świdnicy Sp. z o. o. słomę pszenną sprasowaną w postaci balotów oraz wskazanie oferowanej do zakupu ilości słomy.
2.    Oferent zobowiązany jest do podania w swojej ofercie:
a)      oferowanej ceny netto i brutto zakupu 1 Mg słomy;
b)    wskazanie oferowanej do zakupu ilości słomy;
c)     terminu dokonania zakupu słomy;
d)    terminu  i formy płatności;
e)    określenia daty ważności swojej oferty – min. 30 dni.

3.    Słomę można oglądać na terenie MZEC Sp. z o. o. w dniach od pn.  - pt. w godzinach od 7.00-14.00 od dnia ogłoszenia przetargu do dnia 28.08.2014 Informacji udziela Pan Dariusz Kruczaj  tel. (74) 852-40-41 wew. 209, kom. 695-919-285.

4.    Sprzedający zapewnia załadunek słomy, organizacja transportu słomy należy do odbiorcy – kupującego.

5.    Oferty pisemne należy składać do dnia 29.08.2014 r. do godz. 11:00. w siedzibie MZEC Sp. z o. o. w Świdnicy przy ul. Pogodnej 1 w sekretariacie osobiście bądź za pośrednictwem poczty w zamkniętej kopercie z napisem „Nie otwierać do dnia 29.08.2014 r. do godz. 11.00 nr sprawy 57/TR/2014 lub przesłać na maila przetargi@mzec.swidnica.pl .

6.    Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:
lp    NAZWA    Waga kryterium – ilość punktów
1.    oferowana cena zakupu      70
2.    oferowana do zakupu Ilość słomy    30
3.    RAZEM    100

Punkty wyliczone będą w oparciu o wzór matematyczny: S = C + I, gdzie poszczególne symbole oznaczają:
S – suma uzyskanych punktów    
C – punkty za oferowaną cenę zakupu    
I – punkty za oferowaną Ilość słomy do zakupu

Kryterium nr 1:
C = ( (1/Cmax) / Cof.) x 0,7
gdzie:
Cmax – najwyższa cena spośród wszystkich złożonych ofert,
Cof. – zaoferowana cena danej oferty,
C – ilość punktów za cenę przyznana danej ofercie.

Kryterium nr 2:
I = ((Iof/) Imax.) x 0,3
gdzie:
Imax. – maksymalna możliwa ilość słomy do zakupu
Iof. – określona do zakupu ilość słomy w danej ofercie,
I – ilość punktów za określoną ilość słomy, przyznanych danej ofercie.
Wynik – oferta, która otrzyma największą ilość punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawiać będzie taki sam bilans ceny i pozostałych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną.

7.    Sprzedający, w przypadku uzyskania w ofertach rażąco niskiej ceny, zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu

 


Podmiot udostępniający informację: MZEC w Świdnicy Sp. z o.o.
Za treść odpowiada: Katarzyna Cyrklewicz
Osoba, która wprowadziła dane: Katarzyna Cyrklewicz
Data wytworzenia informacji: 2014-08-21
Data udostępnienia informacji w BIP: 2014-08-21
Data ostatniej aktualizacji: 2014-08-21 14:43

rejestr zmian publikacji »

20.

Przetarg pisemny nieograniczony na zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanej położonej w Świdnicy przy ul. Stalowej.(znak 41/TR/2014)

 

Miejski Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Świdnicy ul. Pogodna 1 

 

ogłasza 

przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż:

  

znak: 41/TR/2014

 

Prawa użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanej położonej w Świdnicy przy ul. Stalowej, powiat świdnicki, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem:

 

-  1499 AM 9 w obrębie 0003 – Fabryczna, o powierzchni 5743 m².

Stan prawy: uregulowany. Nieruchomość posiada księgę wieczystą KW Nr SW1S/00023916/7 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Świdnicy.

 

Przeznaczenie i opis nieruchomości: Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego miasta nieruchomość, może docelowo pełnić funkcję pod zabudowę przemysłową (Uchwała nr XI/129/11 Rady Miejskiej w Świdnicy  z dnia 21.10.2011 r. w sprawie uchwalenia zmiany planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Świdnicy w obszarze ograniczonym ul. Metalowców, linią kolejową, bocznicą i ul. Przemysłową opublikowaną w Dz. U. Województwa Dolnośląskiego z 2011 r. nr 245, poz. 4314).

Działka znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie obiektów zabudowy przemysłowej. Dla działek sąsiednich posiada bardzo dobre cechy funkcjonalno - użytkowe, co może polepszyć warunki zagospodarowania tych działek.

Nieruchomość jest nie wygrodzona, posiadająca wydłużony kształt, niezabudowana obiektami kubaturowymi.

Wyrys z mapy ewidencyjnej w załączeniu.


CENA wywoławcza nieruchomości wynosi 104 000,00 zł netto (18,10 zł/ m²)
(słownie: sto cztery tysiące złotych) plus obowiązujący podatek VAT.

 

Wadium 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych).

 

     

 

Warunki przetargu:

1. Oferty pisemne należy składać  do dnia 11.06.2014 r. do godz. 1100 w siedzibie Sprzedającego w Świdnicy przy ul. Pogodnej 1, w zamkniętej kopercie.

2. Wadium należy wpłacić w pieniądzu na rachunek Sprzedającego w Banku Zachodnim O/Świdnica Nr konta 28 1090 2369 0000 0001 0132 1353  w terminie do dnia 11.06.2014 r. do godz. 10.00.
z adnotacją „Wadium - przetarg: nieruchomość, działka nr 1499 am 9  ul Stalowa, Świdnica”.

3.  Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden oferent złożył ofertę i zaoferował cenę wyższą od ceny wywoławczej.

Oferta powinna zawierać:

1.   Imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę oferenta, numer NIP, wyciąg z właściwego rejestru w przypadku podmiotów polskich; w przypadku składania oferty przez osobę będącą cudzoziemcem, w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j.Dz.U.2004.167.1758 z późn. zm.), wymagane jest dołączenie zezwolenia wynikającego z przepisów tej ustawy.

2.   Datę sporządzenia oferty.

3.   Oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń.

4.   Oferowaną cenę wyższą od wywoławczej.

5.   Zgodę właściwych organów statutowych oferenta na zakup nieruchomości.

6.   W przypadku składania oferty przez jednego z małżonków, konieczne jest załączenie do oferty pisemnej zgody współmałżonka z notarialnym poświadczeniem podpisu, o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości ze środków pochodzących z majątku wspólnego lub dołączenie do oferty przez osobę składającą ofertę dokumentu świadczącego o istnieniu rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami.

7.   W przypadku składania oferty przez pełnomocnika osoby prawnej, oprócz aktualnego wypisu załączenie notarialnie potwierdzonego pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.

8.  W przypadku składania oferty przez pełnomocnika reprezentującego osobę fizyczną – załączenie notarialnie potwierdzonego pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.

9.   Dowód wniesienia wadium w oddzielnej, zaklejonej kopercie.

Dowodem wniesienia wadium jest potwierdzenie z banku (w przypadku rozdzielności majątkowej na dowodzie wpłaty winny znajdować się imiona i nazwiska wszystkich osób nabywających nieruchomość, podobnie w przypadku nabywania nieruchomości przez osoby pozostające we wspólności majątkowej). Dodatkowo należy podać numer konta, na które wadium zostanie zwrócone, w przypadku zaistnienia konieczności jego zwrotu.

 

 

 

Uwagi

 

 1. Jedynym kryterium wyboru oferty jest zaproponowana cena.
 2. Osoby biorące udział w przetargu powinny zapoznać się z przedmiotem przetargu.
 3. Granice zbywanej nieruchomości nie będą wznawiane geodezyjnie na koszt Sprzedającego.

4.   Sprzedaż następuje za cenę osiągniętą w przetargu, powiększoną o podatek VAT w wysokości 23%; cena ta, w formie pieniężnej, jest płatna w terminie 3 dni przed podpisaniem aktu notarialnego.

5. Wpłaty ceny za nieruchomość należy dokonać na rachunek bankowy Sprzedającego w Banku

   Zachodnim O/Świdnica Nr konta 28 1090 2369 0000 0001 0132 1353.

 1. Nabywca nabywa nieruchomość w stanie istniejącym. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte nieruchomości.
 2. Wniesione wadium podlega:

1)      zaliczeniu w poczet ceny nabycia nieruchomości w przypadku wybrania oferty,

2)      przepadkowi, w razie uchylenia się uczestnika, którego ofertę wybrano, od zawarcia umowy sprzedaży w terminie określonym przez organizatora przetargu,

3)      zwrotowi – uczestnikom, których oferta nie została wybrana.

 1. Nabywca nieruchomości ponosi wszelkie koszty (notarialne i sądowe) związane z nabyciem nieruchomości.
 2. Zawiadomienie o terminie i miejscu podpisania umowy notarialnej nastąpi w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
 3. W przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów Sprzedający, zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.
 4. Nieruchomość można oglądać od dnia ogłoszenia przetargu do dnia 10.06.2014 r.

Wszelkie informacje na temat nieruchomości można uzyskać w siedzibie Sprzedającego lub telefonicznie pod numerem: Pan Marian Kozak (74) 852-40-41 wew. 231 lub Pan Artur Grzyb (74) 852-40-41 wew. 243. W sprawach formalnych: Pani Katarzyna Cyrklewicz tel. 695 663 452.

Ponadto dodatkowe informacje odnośnie przetargu można uzyskać w siedzibie MZEC w Świdnicy Sp. z o.o.  przy ul. Pogodnej 1 w Świdnicy od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-15.00.

 

 

 


Załączniki: Rozmiar:
133.500 KB

Podmiot udostępniający informację: MZEC w Świdnicy Sp. z o.o.
Za treść odpowiada: Katarzyna Cyrklewicz
Osoba, która wprowadziła dane: Katarzyna Cyrklewicz
Data wytworzenia informacji: 2014-05-27
Data udostępnienia informacji w BIP: 2014-05-27
Data ostatniej aktualizacji: 2014-05-27 12:01

rejestr zmian publikacji »

21.

Przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Świdnicy przy ul. Stalowej.(nr sprawy 37/TR/2014)

 

Miejski Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Świdnicy ul. Pogodna 1 

ogłasza 

przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż:

Prawa użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanej położonej w Świdnicy przy ul. Stalowej, powiat świdnicki, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem:

 

-  1499 AM 9 w obrębie 0003 – Fabryczna, o powierzchni 5743 m².

 

 

Stan prawy: uregulowany. Nieruchomość posiada księgę wieczystą KW Nr SW1S/00023916/7 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Świdnicy.

  Przeznaczenie i opis nieruchomości: Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego miasta nieruchomość, może docelowo pełnić funkcję pod zabudowę przemysłową (Uchwała nr XI/129/11 Rady Miejskiej w Świdnicy  z dnia 21.10.2011 r. w sprawie uchwalenia zmiany planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Świdnicy w obszarze ograniczonym ul. Metalowców, linią kolejową, bocznicą i ul. Przemysłową opublikowaną w Dz. U. Województwa Dolnośląskiego z 2011 r. nr 245, poz. 4314).

Działka znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie obiektów zabudowy przemysłowej. Dla działek sąsiednich posiada bardzo dobre cechy funkcjonalno - użytkowe, co może polepszyć warunki zagospodarowania tych działek.

Nieruchomość jest nie wygrodzona, posiadająca wydłużony kształt, niezabudowana obiektami kubaturowymi.

CENA wywoławcza nieruchomości wynosi 137 000,00 zł (23,86 zł/ m²)
(słownie: sto trzydzieści siedem tysięcy złotych) plus obowiązujący podatek VAT.

Wadium 13 700,00 zł (słownie: trzynaście tysięcy siedemset złotych).

Warunki przetargu:

 

1. Oferty pisemne należy składać  do dnia 19.05.2014 r. do godz. 1100 w siedzibie Sprzedającego w Świdnicy przy ul. Pogodnej 1, w zamkniętej kopercie.

2. Wadium należy wpłacić w pieniądzu na rachunek Sprzedającego w Banku Zachodnim O/Świdnica Nr konta 28 1090 2369 0000 0001 0132 1353  w terminie do dnia 19.05.2014 r. do godz. 10.00.
z adnotacją „Wadium - przetarg: nieruchomość, działka nr 1499 am 9  ul Stalowa, Świdnica”.

3.  Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden oferent złożył ofertę i zaoferował cenę wyższą od ceny wywoławczej.


Oferta powinna zawierać:

1.   Imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę oferenta, numer NIP, wyciąg z właściwego rejestru w przypadku podmiotów polskich; w przypadku składania oferty przez osobę będącą cudzoziemcem, w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j.Dz.U.2004.167.1758 z późn. zm.), wymagane jest dołączenie zezwolenia wynikającego z przepisów tej ustawy.

2.   Datę sporządzenia oferty.

3.   Oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń.

4.   Oferowaną cenę wyższą od wywoławczej.

5.   Zgodę właściwych organów statutowych oferenta na zakup nieruchomości.

6.   W przypadku składania oferty przez jednego z małżonków, konieczne jest załączenie do oferty pisemnej zgody współmałżonka z notarialnym poświadczeniem podpisu, o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości ze środków pochodzących z majątku wspólnego lub dołączenie do oferty przez osobę składającą ofertę dokumentu świadczącego o istnieniu rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami.

7.   W przypadku składania oferty przez pełnomocnika osoby prawnej, oprócz aktualnego wypisu załączenie notarialnie potwierdzonego pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.

8.  W przypadku składania oferty przez pełnomocnika reprezentującego osobę fizyczną – załączenie notarialnie potwierdzonego pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.

9.   Dowód wniesienia wadium w oddzielnej, zaklejonej kopercie.

Dowodem wniesienia wadium jest potwierdzenie z banku (w przypadku rozdzielności majątkowej na dowodzie wpłaty winny znajdować się imiona i nazwiska wszystkich osób nabywających nieruchomość, podobnie w przypadku nabywania nieruchomości przez osoby pozostające we wspólności majątkowej). Dodatkowo należy podać numer konta, na które wadium zostanie zwrócone, w przypadku zaistnienia konieczności jego zwrotu.

 

Uwagi

 

 1. Jedynym kryterium wyboru oferty jest zaproponowana cena.
 2. Osoby biorące udział w przetargu powinny zapoznać się z przedmiotem przetargu.
 3. Granice zbywanej nieruchomości nie będą wznawiane geodezyjnie na koszt Sprzedającego.

4.   Sprzedaż następuje za cenę osiągniętą w przetargu, powiększoną o podatek VAT w wysokości 23%; cena ta, w formie pieniężnej, jest płatna w terminie 3 dni przed podpisaniem aktu notarialnego.

5. Wpłaty ceny za nieruchomość należy dokonać na rachunek bankowy Sprzedającego w Banku

   Zachodnim O/Świdnica Nr konta 28 1090 2369 0000 0001 0132 1353.

 1. Nabywca nabywa nieruchomość w stanie istniejącym. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte nieruchomości.
 2. Wniesione wadium podlega:

1)      zaliczeniu w poczet ceny nabycia nieruchomości w przypadku wybrania oferty,

2)      przepadkowi, w razie uchylenia się uczestnika, którego ofertę wybrano, od zawarcia umowy sprzedaży w terminie określonym przez organizatora przetargu,

3)      zwrotowi – uczestnikom, których oferta nie została wybrana.

 1. Nabywca nieruchomości ponosi wszelkie koszty (notarialne i sądowe) związane z nabyciem nieruchomości.
 2. Zawiadomienie o terminie i miejscu podpisania umowy notarialnej nastąpi w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
 3. W przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów Sprzedający, zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.
 4. Nieruchomość można oglądać od dnia ogłoszenia przetargu do dnia 16.05.2014 r.

Wszelkie informacje na temat nieruchomości można uzyskać w siedzibie Sprzedającego lub telefonicznie pod numerem: Pan Marian Kozak (74) 852-40-41 wew. 231 lub Pan Artur Grzyb (74) 852-40-41 wew. 243. W sprawach formalnych: Pani Katarzyna Cyrklewicz tel. 695 663 452.

Ponadto dodatkowe informacje odnośnie przetargu można uzyskać w siedzibie MZEC w Świdnicy Sp. z o.o.  przy ul. Pogodnej 1 w Świdnicy od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-15.00.

 


 

 


Załączniki: Rozmiar:
326.398 KB

Podmiot udostępniający informację: MZEC w Świdnicy Sp. z o.o.
Za treść odpowiada: Katarzyna Cyrklewicz
Osoba, która wprowadziła dane: Katarzyna Cyrklewicz
Data wytworzenia informacji: 2014-05-08
Data udostępnienia informacji w BIP: 2014-05-08
Data ostatniej aktualizacji: 2014-05-08 12:08

rejestr zmian publikacji »

22.

Ogłoszenie - Sprzedaż Forda Transita 1999 r. (znak: 90/TR/2013)

 

   

Miejski Zakład Energetyki Cieplnej w Świdnicy Sp. z o.o.

 

58-100 Świdnica ulica Pogodna 1 tel. (074) 852-40-41, fax (074) 852-43-58 www.mzec.swidnica.pl, e-mail: mzec@mzec.swidnica.pl 

   ogłasza sprzedaż: Forda Transita:

 

 

-  rodzaj: osobowy

 

nadwozie: zamknięte

 

- rok produkcji: 1999,

 

pojemność silnika: 2489

 

 

- przebieg: 331976 km
- paliwo :ON,

 

- ładowność: 950 kg.

 

 

nr 90/TR/2013

 


 

 

Cena – 4000,00 zł netto (słownie: cztery tysiące złotych i 00/100).

 

 

 

Do ceny sprzedaży zostanie doliczony podatek VAT.

 

 

Oferty pisemne należy składać do dnia 02.12.2013 r. do godz. 12.30 w siedzibie Spółki przy  ul. Pogodnej 1, w sekretariacie osobiście bądź za pośrednictwem poczty, maila (mzec@mzec.swidnica.pl) lub faxu (74/852-04-12).

 

 
Samochód można oglądać na terenie MZEC w Świdnicy Sp. z o. o. przy ul. Pogodnej 1, w godzinach od  7.00-14.00 od dnia ogłoszenia przetargu do dnia 30.11.2013 r. po uprzednim ustaleniu terminu.

Upoważnionym do kontaktu z oferentami jest Marek Foltyn tel. (074) 852-40-41
wew. 209, tel. kom. 0 603 193 721

 

Upoważnionym do rozstrzygania kwestii spornych, dotyczących organizacji i przebiegu przetargu jest Zarząd MZEC w Świdnicy Sp. z o. o.

 

 

Ford Transit

Załączniki: Rozmiar:
1.124 MB

Podmiot udostępniający informację: MZEC w Świdnicy Sp. z o.o.
Za treść odpowiada: Katarzyna Cyrklewicz
Osoba, która wprowadziła dane: Katarzyna Cyrklewicz
Data wytworzenia informacji: 2013-11-18
Data udostępnienia informacji w BIP: 2013-11-18
Data ostatniej aktualizacji: 2013-11-18 14:20

rejestr zmian publikacji »

23.

Ogłoszenie - przetarg ofert pisemnych na zbycie biomasy w postaci zrębków drewna - Znak sprawy 84/TR/2013.

Miejski Zakład Energetyki Cieplnej w Świdnicy Sp. z o.o.

58-100 Świdnica ulica Pogodna 1

tel. (074) 852-40-41, fax (074) 852-43-58

www.mzec.swidnica.pl, e-mail: mzec@mzec.swidnica.pl

 

ogłasza przetarg ofert pisemnych  na zbycie biomasy w postaci  zrębków drewna o drobnej frakcji.                                                         

w ilości ok. 50 Mg

Znak sprawy 84/TR/2013

 

Przedmiotem przetargu ofert pisemnych jest: biomasa w postaci  zrębków drewna o drobnej frakcji i zawartości wilgoci do 25%, w ilości ok. 50 Mg.

Cena minimalna przedmiotu przetargu wynosi 300,00 zł/Mg netto (słownie: trzysta złotych netto).

Zrębki drewna można oglądać na terenie MZEC w Świdnicy Sp. z o. o. przy ul. Pogodnej 1, w godzinach od  7.00-14.00 od dnia ogłoszenia przetargu do dnia 06.11.2013 r. do godz. 12.00

Informacji udziela: Pan Dariusz Kruczaj  tel. (74) 852-40-41 wew. 209, kom. 695-919-285.

w sprawach formalnych: Pani Katarzyna Cyrklewicz tel. (74) 852-40-41 wew. 233.

 

Oferty pisemne należy składać do dnia 30.10.2013 r. do godz. 14.00 w siedzibie Spółki przy                             ul. Pogodnej 1, w sekretariacie osobiście bądź za pośrednictwem poczty, maila (mzec@mzec.swidnica.pl) lub faxu (74/852-43-58).

1.   Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

złożenie pisemnej oferty przetargu w terminie najpóźniej do dnia 06.11.2013 r. do godz. 14.00, spełniającej następujące wymogi:

a. podanie ilości zrębek drewna oraz oferowaną cenę za 1Mg.

b. datę, imię, nazwisko i adres Oferenta;

c. oświadczenie Zgłaszającego o zapoznaniu się z warunkami przetargu i o przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń;

d. dowód wpłaty wadium (potwierdzenie banku lub kasy o dokonanej wpłacie);

e. wskazanie banku i numeru rachunku, na który zostanie zwrócone wadium.

2. Pozostałe informacje:

a. Oferent zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 500,00 zł (słownie: pięćset złotych) w kasie lub na rachunek Sprzedającego (Bank Zachodni O/Świdnica nr konta 28 1090 2369 0000 0001 0132 1353) w terminie do dnia 06.11.2013 r. do godz. 14.00 - z adnotacją: „Wadium -  sprzedaż zrębek drewna. Znak sprawy 84/TR/2013 r.”. O dotrzymaniu terminu decyduje data wpływu na ww. konto.

Wadium wpłacone przez nabywcę (wybranego oferenta), zostanie zarachowane na poczet ceny nabycia, natomiast pozostałym uczestnikom przetargu zostanie niezwłocznie zwrócone na wskazane przez nich konto bankowe, bez prawa naliczania odsetek.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, którego oferta zostanie przyjęta  przepada na rzecz Spółki, jeżeli uchyli się on od zawarcia umowy sprzedaży.

b. Złożenie jednej ważnej oferty wystarcza do odbycia przetargu. Zbycie nie może nastąpić za cenę niższą od ceny minimalnej.

c. Upoważnionym do rozstrzygania kwestii spornych, dotyczących organizacji i przebiegu przetargu jest Zarząd MZEC w Świdnicy Sp. z o. o.

d. Oferent, wygrywający przetarg, zobowiązany będzie do zawarcia umowy sprzedaży w terminie nie dłuższym niż  5 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu z zastrzeżeniem, iż to MZEC w Świdnicy Sp. z o.o. powiadomi nabywcę o terminie i miejscu zawarcia umowy sprzedaży. Powiadomienie powinno nastąpić na co najmniej 3 dni przed terminem zawarcia umowy sprzedaży. Nabywca nie może domagać się unieważnienia nabycia ani zmniejszenia ceny jej nabycia z powodu mylnego oszacowania przedmiotu nabycia lub innych przyczyn. Wszelkie opłaty związane z transakcją ponosi nabywca.

e. Odbiór zamówionej partii zrębek drewna każdorazowo odbywać się będzie po uiszczeniu przez Nabywcę przedpłaty w wysokości 100% wartości odbieranej biomasy.

f. MZEC w Świdnicy Sp. z o. o. zapewnia załadunek biomasy, organizacja transportu biomasy należy do nabywcy.

g. MZEC w Świdnicy zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu w całości lub w części bez podania przyczyn.

h. W przypadku zaoferowania przez co najmniej dwóch oferentów tej samej ceny na tą samą ilość biomasy Komisja Przetargowa zastrzega sobie prawo kontynuowania przetargu w formie negocjacji. Negocjacje będą prowadzone w formie ustnej.

i. Sposobami doręczeń korespondencji między stronami jest: pismo, mail, fax.

 

3. Wybór najkorzystniejszej oferty, nastąpi w oparciu o następujące kryteria:

 

lp

NAZWA

Waga kryterium – ilość punktów

1.

oferowana cena zakupu  za 1Mg

70

2.

oferowana do zakupu Ilość zrębek drewna

30

3.

RAZEM

100

 

Punkty wyliczone będą w oparciu o wzór matematyczny: S = C + I, gdzie poszczególne symbole oznaczają:

S – suma uzyskanych punktów   

C – punkty za oferowaną cenę zakupu      

I – punkty za oferowaną Ilość zrębek do zakupu

Kryterium nr 1:

C = ( (1/Cmax) / Cof.) x 0,6

gdzie:

Cmax – najwyższa cena spośród wszystkich złożonych ofert pisemnych,

Cof. – zaoferowana cena danej oferty,

C – ilość punktów za cenę przyznana danej ofercie.

Kryterium nr 2:

I = ((Iof/) Imax.) x 0,4

gdzie:

Imax. – maksymalna możliwa ilość zrębek do zakupu

Iof. – określona do zakupu ilość zrębek w danej ofercie,

I – ilość punktów za określoną ilość zrębek, przyznanych danej ofercie.

Wynik – oferta pisemna, która otrzyma największą ilość punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawiać będzie taki sam bilans ceny i pozostałych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z wyższą ceną. Lub przeprowadzi negocjacje w formie ustnej  z oferentami.


Podmiot udostępniający informację: MZEC w Świdnicy Sp. z o.o.
Za treść odpowiada: Katarzyna Cyrklewicz
Osoba, która wprowadziła dane: Katarzyna Cyrklewicz
Data wytworzenia informacji: 2013-10-29
Data udostępnienia informacji w BIP: 2013-10-29
Data ostatniej aktualizacji: 2013-10-29 14:53

rejestr zmian publikacji »

24.

II przetarg na sprzedaż ładowarki kołowej Fadromy ( nr 81/TR/2013)

Miejski Zakład Energetyki Cieplnej w Świdnicy Sp. z o.o.

58-100 Świdnica ulica Pogodna 1

tel. (074) 852-40-41, fax (074) 852-43-58

www.mzec.swidnica.pl, e-mail: mzec@mzec.swidnica.pl


ogłasza 

II przetarg na sprzedaż:

Ładowarki kołowej Fadromy:

-  typ ŁK-2,

- rok budowy: 1979,

- przebieg: 63890 mtg
- pojemność łyżki 4m³,

- paliwo :ON,

- masa 17 000 kg.

nr 81/TR/2013

 

 

Cena minimalna – 12 067,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy sześćdziesiąt siedem złotych i 00/100). Ładowarka zwolniona jest z podatku VAT.

Oferty pisemne należy składać do dnia 30.10.2013 r. do godz. 12.00 w siedzibie Spółki przy   ul. Pogodnej 1, w sekretariacie osobiście bądź za pośrednictwem poczty, maila (mzec@mzec.swidnica.pl) lub faxu (74/852-04-12).

Oferta powinna  zawierać:

a. podanie oferowanej ceny za przedmiot przetargu (nie niższej niż określona przez Sprzedającego cena minimalna).

b. datę, imię, nazwisko i adres Oferenta;

c. oświadczenie Zgłaszającego o zapoznaniu się z warunkami przetargu i o przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń.

 

Ładowarkę można oglądać na terenie MZEC w Świdnicy Sp. z o. o. przy ul. Pogodnej 1, w godzinach od  7.00-14.00 od dnia ogłoszenia przetargu do dnia 30.10.2013 r. do godz. 10.00. po uprzednim ustaleniu terminu.

Upoważnionym do kontaktu z oferentami jest Marek Foltyn tel. (074) 852-40-41
wew. 209, tel. kom. 0 603 193 721.

Sprzedający zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Upoważnionym do rozstrzygania kwestii spornych, dotyczących organizacji i przebiegu przetargu jest Zarząd MZEC w Świdnicy Sp. z o. o.

 


Załączniki: Rozmiar:
1.159 MB

Podmiot udostępniający informację: MZEC w Świdnicy Sp. z o.o.
Za treść odpowiada: Katarzyna Cyrklewicz
Osoba, która wprowadziła dane: Katarzyna Cyrklewicz
Data wytworzenia informacji: 2013-10-21
Data udostępnienia informacji w BIP: 2013-10-21
Data ostatniej aktualizacji: 2013-10-21 14:06

rejestr zmian publikacji »

25.

II przetarg na sprzedaż Forda Transita Kombi(nr 82/TR/2013).

 

Miejski Zakład Energetyki Cieplnej w Świdnicy Sp. z o.o.

58-100 Świdnica ulica Pogodna 1

tel. (074) 852-40-41, fax (074) 852-43-58

www.mzec.swidnica.pl, e-mail: mzec@mzec.swidnica.pl

 

ogłasza

 

II przetarg na sprzedaż:

 

Forda Transita Kombi:

-  rodzaj: osobowy

nadwozie: zamknięte

- rok produkcji: 1999,

pojemność silnika: 2489

- przebieg: 331976 km
- paliwo :ON,

- ładowność: 950 kg.

nr 82/TR/2013

 

 

Cena minimalna – 4000,00 zł netto (słownie: cztery tysiące złotych i 00/100).

 

Do ceny sprzedaży zostanie doliczony podatek VAT.

Oferty pisemne należy składać do dnia 30.10.2013 r. do godz. 12.30 w siedzibie Spółki przy ul. Pogodnej 1, w sekretariacie osobiście bądź za pośrednictwem poczty, maila (mzec@mzec.swidnica.pl) lub faxu (74/852-04-12).

Oferta powinna  zawierać:

a. podanie oferowanej ceny za przedmiot przetargu (nie niższej niż określona przez Sprzedającego cena minimalna).

b. datę, imię, nazwisko i adres Oferenta;

c. oświadczenie Zgłaszającego o zapoznaniu się z warunkami przetargu i o przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń.

 

Samochód można oglądać na terenie MZEC w Świdnicy Sp. z o. o. przy ul. Pogodnej 1, w godzinach od  7.00-14.00 od dnia ogłoszenia przetargu do dnia 30.10.2013 r. do godz. 10.00. po uprzednim ustaleniu terminu.

Upoważnionym do kontaktu z oferentami jest Marek Foltyn tel. (074) 852-40-41
wew. 209, tel. kom. 0 603 193 721.

 

Sprzedający zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Upoważnionym do rozstrzygania kwestii spornych, dotyczących organizacji i przebiegu przetargu jest Zarząd MZEC w Świdnicy Sp. z o. o.

 


Załączniki: Rozmiar:
969.275 KB

Podmiot udostępniający informację: MZEC w Świdnicy Sp. z o.o.
Za treść odpowiada: Katarzyna Cyrklewicz
Osoba, która wprowadziła dane: Katarzyna Cyrklewicz
Data wytworzenia informacji: 2013-10-21
Data udostępnienia informacji w BIP: 2013-10-21
Data ostatniej aktualizacji: 2013-10-21 11:11

rejestr zmian publikacji »

26.

Przetarg ustny nr 79/TR/2013 na sprzedaż Forda Transita Kombi,rok produkcji 1999.

 

Miejski Zakład Energetyki Cieplnej w Świdnicy Sp. z o.o.

58-100 Świdnica ulica Pogodna 1

tel. (074) 852-40-41, fax (074) 852-43-58

www.mzec.swidnica.pl, e-mail: mzec@mzec.swidnica.pl


ogłasza

 

przetarg ustny ( licytacja) nr 79/TR/2013

na sprzedaż: 

 

Forda Transita Kombi:

-  rodzaj: osobowy

nadwozie: zamkniete

- rok produkcji: 1999,

pojemność silnika: 2489

- przebieg: 331976 km

- paliwo :ON,

- ładowność: 950 kg.

 

1.   Cena wywoławcza – 5000,00 zł netto (słownie: pięć tysięcy złotych i 00/100)

2.   Do ceny sprzedaży zostanie doliczony podatek VAT.

3.   Wadium: 500,00 zł ( słownie: pięćset złotych).

 

Przetarg odbędzie się w dniu 09-10-2013 roku o godzinie 9.30

 

w siedzibie Sprzedającego w Świdnicy przy ulicy Pogodnej 1

 

Warunki przetargu:

1.      Warunkiem udziału w przetargu jest uiszczenie wadium w pieniądzu w kasie lub na rachunek sprzedającego w Banku Zachodnim O/Świdnica nr konta 28 1090 2369 0000 0001 0132 1353 w terminie do dnia 09-10-2013 r. do godz. 9.30 z adnotacją „Wadium – przetarg Ford Transit Kombi”. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

2.      Wadium wpłacone przez oferenta, który wygra przetarg, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia przedmiotu przetargu, natomiast pozostałym uczestnikom przetargu zostanie niezwłocznie zwrócone na wskazane przez nich konto bankowe, bez prawa naliczania odsetek. Wadium przepada na rzecz sprzedającego, jeżeli oferent, którego oferta została przyjęta, uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży.

3.      Wszelkie opłaty związane z transakcją ponosi nabywca. Nabywca zobowiązany będzie do zapłaty ceny najpóźniej chwilą jej zawarcia. Nabywca, który w wyżej określonym terminie nie uiści ceny nabycia traci prawa wynikające z przybycia oraz złożenia wadium.

4.      Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postępne powyżej ceny wywoławczej.

5.      O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może być niższe niż 1% ceny wywoławczej. Uczestnicy przetargu zgłaszają ustnie kolejne postąpienia ceny, dopóki mimo trzykrotnego wywołania nie ma dalszych postąpień.

6.      Przedmiot przetargu można oglądać od dnia ogłoszenia przetargu do dnia przetargu.

7.      Upoważnionym do kontaktu z oferentami jest Marek Foltyn tel. (074) 852-40-41
lub 852-25-77 wew. 209, tel. kom. 0 603 193 721.

8.      Sprzedający zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

 


Podmiot udostępniający informację: MZEC w Świdnicy Sp. z o.o.
Za treść odpowiada: Katarzyna Cyrklewicz
Osoba, która wprowadziła dane: Katarzyna Cyrklewicz
Data wytworzenia informacji: 2013-09-27
Data udostępnienia informacji w BIP: 2013-09-27
Data ostatniej aktualizacji: 2013-10-07 14:27

rejestr zmian publikacji »

27.

Przetarg ustny nr 78/TR/2013 na sprzedaż Ładowarki kołowej Fadromy typ ŁK-2.

 

Miejski Zakład Energetyki Cieplnej w Świdnicy Sp. z o.o.

58-100 Świdnica ulica Pogodna 1

tel. (074) 852-40-41, fax (074) 852-43-58

www.mzec.swidnica.pl, e-mail: mzec@mzec.swidnica.pl

ogłasza

 

przetarg ustny ( licytacja) nr 78/TR/2013

na sprzedaż: 

 

Ładowarki kołowej Fadromy:

-  typ ŁK-2,

- rok budowy: 1979,

- przebieg: 63890 mtg
- pojemność łyżki 4m³,

- paliwo :ON,

- masa 17 000 kg.

1.   Cena wywoławcza – 15 540,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy pięćset czterdzieści złotych i 00/100). Ładowarka zwolniona jest z podatku VAT.
Wadium: 1
 000,00 zł ( słownie: jeden tysiąc złotych)

 

Przetarg odbędzie się w dniu 09-10-2013 roku o godzinie 9°°

 

w siedzibie Sprzedającego w Świdnicy przy ulicy Pogodnej 1

 

Warunki przetargu:

1.      Warunkiem udziału w przetargu jest uiszczenie wadium w pieniądzu w kasie lub na rachunek sprzedającego w Banku Zachodnim O/Świdnica nr konta 28 1090 2369 0000 0001 0132 1353 w terminie do dnia 09-10-2013 r. do godz. 9.00 z adnotacją „Wadium – przetarg ładowarka Łk -2”. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

2.      Wadium wpłacone przez oferenta, który wygra przetarg, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia przedmiotu przetargu, natomiast pozostałym uczestnikom przetargu zostanie niezwłocznie zwrócone na wskazane przez nich konto bankowe, bez prawa naliczania odsetek. Wadium przepada na rzecz sprzedającego, jeżeli oferent, którego oferta została przyjęta, uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży.

3.      Wszelkie opłaty związane z transakcją ponosi nabywca. Nabywca zobowiązany będzie do zapłaty ceny najpóźniej chwilą jej zawarcia. Nabywca, który w wyżej określonym terminie nie uiści ceny nabycia traci prawa wynikające z przybycia oraz złożenia wadium.

4.      Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postępne powyżej ceny wywoławczej.

5.      O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może być niższe niż 1% ceny wywoławczej. Uczestnicy przetargu zgłaszają ustnie kolejne postąpienia ceny, dopóki mimo trzykrotnego wywołania nie ma dalszych postąpień.

6.      Przedmiot przetargu można oglądać od dnia ogłoszenia przetargu do dnia przetargu.

7.      Upoważnionym do kontaktu z oferentami jest Marek Foltyn tel. (074) 852-40-41
lub 852-25-77 wew. 209, tel. kom. 0 603 193 721.

8.      Sprzedający zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.


Podmiot udostępniający informację: MZEC w Świdnicy Sp. z o.o.
Za treść odpowiada: Katarzyna Cyrklewicz
Osoba, która wprowadziła dane: Katarzyna Cyrklewicz
Data wytworzenia informacji: 2013-09-27
Data udostępnienia informacji w BIP: 2013-09-27
Data ostatniej aktualizacji: 2013-09-27 07:47

rejestr zmian publikacji »

28.

Sprzedaż słomy pszennej sprasowanej w ilości do ok. 260 Mg oraz słomy luźnej w ilości do ok. 50 Mg.Znak sprawy 66/TR/2013

Miejski Zakład Energetyki Cieplnej w Świdnicy Sp. z o.o.

58-100 Świdnica ulica Pogodna 1

tel. (074) 852-40-41, fax (074) 852-43-58

www.mzec.swidnica.pl, e-mail: mzec@mzec.swidnica.pl

 

 

ogłasza sprzedaż

 

słomy pszennej sprasowanej w ilości  do ok. 260 Mg oraz słomy luźnej w ilości do ok. 50 Mg.

 

 

 

Znak sprawy 66/TR/2013

 

 

 

 1. Przedmiotem sprzedaży jest słoma pszenna sprasowana w ilości do ok. 260 Mg  oraz słoma luźna w ilości do ok. 50 Mg.

 

 1. Cenę za 1 Mg słomy pszennej sprasowanej i luźnej określa kupujący.

 

3. Kupujący zobowiązany jest do podania w swojej ofercie:

 

 

 

·             ceny netto i brutto zakupu 1 Mg słomy sprasowanej i/lub luźnej

 

 

 

·             wskazanie oferowanej do zakupu ilości słomy sprasowanej i /lub luźnej

 

 

 

·              terminu dokonania zakupu słomy,

 

 

 

·             terminu  i formy płatności

 

 

 1. Słomę można oglądać na terenie MZEC Sp. z o. o. w godzinach od 7.00-14.00 .

 

Informacji udziela Pan Dariusz Kruczaj tel. (74) 852-40-41 wew. 209, kom. 695-919-285.

 

 

 1. MZEC Świdnica Sp. z o.o. zapewnia załadunek słomy, organizacja transportu słomy należy do odbiorcy – kupującego.

 1. Ofertę kupna należy składać w siedzibie MZEC Sp. z o. o. w Świdnicy przy ul. Pogodnej 1 w sekretariacie osobiście bądź za pośrednictwem poczty, maila (mzec@mzec.swidnica.pl ) lub faxem (74/852 43 58) – w terminie do dnia 27.08.2013 r.
 1. Nabywca zobowiązany będzie do zawarcia umowy sprzedaży.
 1. MZEC w Świdnicy Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo odrzucenia ofert obejmujących rażąco niską cenę.

 


Podmiot udostępniający informację: MZEC w Świdnicy Sp. z o.o.
Za treść odpowiada: Katarzyna Cyrklewicz
Osoba, która wprowadziła dane: Katarzyna Cyrklewicz
Data wytworzenia informacji: 2013-08-21
Data udostępnienia informacji w BIP: 2013-08-21
Data ostatniej aktualizacji: 2013-08-21 14:36

rejestr zmian publikacji »

29.

Ogłoszenie II przetarg ofert pisemnych na zbycie słomy pszennej, sprasowanej w ilości do ok. 260 Mg oraz słomy luźnej w ilości do ok. 50 Mg.Znak sprawy 62/TR/2013

Miejski Zakład Energetyki Cieplnej w Świdnicy Sp. z o.o.

58-100 Świdnica ulica Pogodna 1

tel. (074) 852-40-41, fax (074) 852-43-58

www.mzec.swidnica.pl, e-mail: mzec@mzec.swidnica.pl

 

 

 

ogłasza

 

ogłasza II przetarg ofert pisemnych

 

 na zbycie słomy pszennej, sprasowanej w ilości do ok. 260 Mg 

 

oraz słomy luźnej w ilości do ok. 50 Mg.

 

Znak sprawy 62/TR/2013

 


 

Warunki przetargu:

 1. Przedmiotem postępowania jest złożenie oferty cenowej na sprzedawaną przez  MZEC w Świdnicy Sp. z o. o. słomę pszenną sprasowaną i/lub luźną oraz wskazanie oferowanej do zakupu ilości słomy.
 2. Cena minimalna za 1 Mg słomy pszennej sprasowanej i luźnej wynosi 150 zł netto/Mg (słownie: sto pięćdziesiąt złotych netto).
 3. Oferent zobowiązany jest do podania w swojej ofercie:

·             ceny netto i brutto zakupu 1 Mg słomy sprasowanej i/lub luźnej

·             wskazanie oferowanej do zakupu ilości słomy sprasowanej i /lub luźnej

·              terminu dokonania zakupu słomy,

·             terminu  i formy płatności

·             określenia daty ważności swojej oferty – min. 30 dni

·             załączenia dowodu wpłaty wadium. 

 1. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:

lp

NAZWA

Waga kryterium – ilość punktów

1.

oferowana cena zakupu 

70

2.

oferowana do zakupu Ilość słomy

30

3.

RAZEM

100

 

Punkty wyliczone będą w oparciu o wzór matematyczny: S = C + I, gdzie poszczególne symbole oznaczają:

S – suma uzyskanych punktów      

C – punkty za oferowaną cenę zakupu         

I – punkty za oferowaną Ilość słomy do zakupu

Kryterium nr 1:

C = ( (1/Cmax) / Cof.) x 0,7

gdzie:

Cmax – najwyższa cena spośród wszystkich złożonych ofert,

Cof. – zaoferowana cena danej oferty,

C – ilość punktów za cenę przyznana danej ofercie.

Kryterium nr 2:

I = ((Iof/) Imax.) x 0,3

gdzie:

Imax. – maksymalna możliwa ilość słomy do zakupu

Iof. – określona do zakupu ilość słomy w danej ofercie,

I – ilość punktów za określoną ilość słomy, przyznanych danej ofercie.

Wynik – oferta, która otrzyma największą ilość punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawiać będzie taki sam bilans ceny i pozostałych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z wyższą ceną.

 

 1. Słomę można oglądać na terenie MZEC Sp. z o. o. w godzinach od 7.00-14.00 od dnia ogłoszenia przetargu do dnia 14.08.2013 r. Informacji udziela Pan Dariusz Kruczaj   tel. (74) 852-40-41 wew. 209, kom. 695-919-285.
 1. MZEC Świdnica Sp. z o.o. zapewnia załadunek słomy, organizacja transportu słomy należy do odbiorcy – kupującego.

 7. Warunkiem udziału w przetargu jest uiszczenie kwoty stanowiącej wadium w wysokości 500,00 zł (słownie: pięćset złotych), w kasie lub na rachunek Sprzedającego (Bank Zachodni O/Świdnica nr konta 28 1090 2369 0000 0001 0132 1353) w terminie do dnia 16.08.2013 r do godz. 10.00 - z adnotacją: „Wadium – przetarg na zakup sprzedawanej przez MZEC w Świdnicy   Sp. z o .o. słomy pszennej znak 62/TR/2013”. dotrzymaniu terminu decyduje data wpływu na ww. konto.

 1. Wadium wpłacone przez oferenta, który wygra przetarg, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia przedmiotu przetargu, natomiast pozostałym uczestnikom przetargu zostanie niezwłocznie zwrócone na wskazane przez nich konto bankowe, bez prawa naliczania odsetek. Wadium przepada na rzecz Sprzedającego, jeżeli oferent, którego oferta została przyjęta, uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży.
 1. Wszelkie opłaty związane z transakcją ponosi nabywca.
 1. Oferty pisemne należy składać do dnia 16.08.2013 r. do godz. 10:00. w siedzibie MZEC Sp. z o. o. w Świdnicy przy ul. Pogodnej 1 w sekretariacie osobiście bądź za pośrednictwem poczty, maila (mzec@mzec.swidnica.pl ) lub faxem (74/852 43 58).
 1. Sprzedający zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

 

 


Podmiot udostępniający informację: MZEC w Świdnicy Sp. z o.o.
Za treść odpowiada: Katarzyna Cyrklewicz
Osoba, która wprowadziła dane: Katarzyna Cyrklewicz
Data wytworzenia informacji: 2013-08-07
Data udostępnienia informacji w BIP: 2013-08-07
Data ostatniej aktualizacji: 2013-08-07 14:10

rejestr zmian publikacji »

30.

Ogłoszenie o sprzedaży kotłowni gazowej zlokalizowanej przy ul.Trybunalskiej 1 w Świdnicy sprawa 59/TR/2013

Miejski Zakład Energetyki Cieplnej w Świdnicy Sp. z o.o.
58-100 Świdnica ulica Pogodna 1
tel. (074) 852-40-41, fax (074) 852-43-58
www.mzec.swidnica.pl, e-mail: mzec@mzec.swidnica.pl

ogłasza I przetarg ofert pisemnych
 na zbycie kotłowni gazowej zlokalizowanej przy ul. Trybunalskiej 1 w Świdnicy
Znak sprawy 59/TR/2013

Przedmiotem przetargu ofert pisemnych jest: zbycie urządzeń technologicznych kotłowni gazowej o mocy 170 kW.
Opis przedmiotu przetargu:
Kotłownia gazowa, proponowana do sprzedaży została wybudowana w 1999 r.

Moc grzewcza  układu wynosi 170 kW, ciśnienie dopuszczalne 3 bary.
Kotłownia wyposażona jest w instalację technologiczną, na którą składa się:
1.    Zbiornik wody uzdatnionej z tworzywa o pojemności 1100dm3 – producent ROTH
2.    Kolektor zasilający fi 100/1000
3.    Kolektor powrotny fi 100/1000
4.    Rozdzielnia elektryczna z licznikiem
5.    Instalacja technologiczna z armaturą
6.    Naczynie wzbiorcze przeponowe typu N200 firmy Reflex,
7.    Filtroodmulnik TerFO 65, pojemność 6,3 dm3
8.    Zabezpieczenie GAZEX ND-2z
9.    Komin MK Żary d=200mm, h=16m
10.    Naczynie wzbiorcze REFLEX 200N
11.    Pompa uzupełniająca Kropla 3-25-1
12.    Pompa obiegowa LFP 25Por60c
13.    Pompa obiegowa LFP 40Pot180A/B
14.    Gazomierz rotorowy G16
15.    Rozdzielnia kotłowni- tablice sygnalizacyjne i sterownicze typ R-K

Cena minimalna przedmiotu przetargu wynosi 45 688,00 zł netto (słownie: czterdzieści pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt osiem złotych netto).
Kotłownię można oglądać w Świdnicy Sp. z o. o. przy ul. Trybunalskiej 1, w godzinach od  7.00-14.00 od dnia ogłoszenia przetargu do dnia 01.08.2013 r.
Informacji udziela: Pan Jarosław Janiak  tel. (74) 852-40-41 wew.233
w sprawach formalnych: Pan Mariusz Batorowicz tel. (74) 852-40-41 wew. 211

Oferty pisemne należy składać do dnia 02.08.2013 r. do godz. 14.00 w siedzibie Spółki przy

ul. Pogodnej 1, w sekretariacie osobiście bądź za pośrednictwem poczty, maila (mzec@mzec.swidnica.pl) lub faxu (74/852-04-12).
1.   Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:
złożenie pisemnej oferty przetargu w terminie najpóźniej do dnia 02.08.2013 r. do godz. 14.00, spełniającej następujące wymogi:
a. podanie oferowanej ceny netto i brutto
b. datę, imię, nazwisko i adres Oferenta;
c. oświadczenie Zgłaszającego o zapoznaniu się z warunkami przetargu i o przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń;
2. Pozostałe informacje:
a. Złożenie jednej ważnej oferty wystarczy do odbycia i rozstrzygnięcia przetargu.
b. Upoważnionym do rozstrzygania kwestii spornych, dotyczących organizacji i przebiegu przetargu jest Zarząd MZEC w Świdnicy Sp. z o. o.
c. Oferent, wygrywający przetarg, zobowiązany będzie do zawarcia umowy sprzedaży w terminie nie dłuższym niż  5 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu z zastrzeżeniem, iż to MZEC w Świdnicy Sp. z o.o. powiadomi nabywcę o terminie i miejscu zawarcia umowy sprzedaży. Powiadomienie powinno nastąpić na co najmniej 3 dni przed terminem zawarcia umowy sprzedaży. Nabywca nie może domagać się unieważnienia nabycia ani zmniejszenia ceny jej nabycia z powodu mylnego oszacowania przedmiotu nabycia lub innych przyczyn. Wszelkie opłaty związane z transakcją ponosi nabywca.
d. MZEC w Świdnicy zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu w całości lub w części bez podania przyczyn. W przypadku zaoferowania przez co najmniej dwóch oferentów tej samej ceny Komisja Przetargowa zastrzega sobie prawo kontynuowania przetargu w formie negocjacji. Negocjacje będą prowadzone w formie ustnej.
e. Sposobami doręczeń korespondencji między stronami jest: pismo, mail, fax.
3. Wybór najkorzystniejszej oferty, nastąpi w oparciu o następujące kryteria: 100% cena. 


Podmiot udostępniający informację: MZEC w Świdnicy Sp. z o.o.
Za treść odpowiada: Katarzyna Cyrklewicz
Osoba, która wprowadziła dane: Katarzyna Cyrklewicz
Data wytworzenia informacji: 2013-07-26
Data udostępnienia informacji w BIP: 2013-07-26
Data ostatniej aktualizacji: 2013-07-26 14:45

rejestr zmian publikacji »

31.

Przetarg ofert pisemnych na sprzedawaną przez MZEC w Świdnicy Sp. z o. o. słomę pszenną sprasowaną i luźną (49/TR/2013).

 

Miejski Zakład Energetyki Cieplnej w Świdnicy Sp. z o.o.

58-100 Świdnica ulica Pogodna 1

tel. (074) 852-40-41, fax (074) 852-43-58

www.mzec.swidnica.pl

, e-mail: mzec@mzec.swidnica.pl

 

ogłasza

 

przetarg ofert pisemnych na

 

sprzedawaną przez  MZEC w Świdnicy Sp. z o. o. słomę pszenną:

 

sprasowaną w ilości  min. 100 Mg  - ok. 260 Mg                                           

 

oraz słomę luźną w ilości min. 10 Mg - ok. 50 Mg.

 

Znak sprawy 49/TR/2013

 


 

Warunki przetargu:

 1. Przedmiotem postępowania jest złożenie oferty cenowej na sprzedawaną przez  MZEC w Świdnicy Sp. z o. o. słomę pszenną sprasowaną i/lub luźną oraz wskazanie oferowanej do zakupu ilości słomy  przy czym w ilości nie mniejszej niż 100 Mg dla słomy sprasowanej i nie mniejszej niż 10 Mg dla słomy luźnej.
 2. Cena minimalna za 1 Mg słomy pszennej sprasowanej i luźnej wynosi 200 zł netto/Mg (słownie: dwieście złotych).
 3. Oferent zobowiązany jest do podania w swojej ofercie:

·             ceny netto i brutto zakupu 1 Mg słomy sprasowanej i/lub luźnej

·             wskazanie oferowanej do zakupu ilości słomy sprasowanej i /lub luźnej

·              terminu dokonania zakupu słomy,

·             terminu  i formy płatności

·             określenia daty ważności swojej oferty – min. 30 dni

 1. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:

lp

NAZWA

Waga kryterium – ilość punktów

1.

oferowana cena zakupu 

70

2.

oferowana do zakupu Ilość słomy

30

3.

RAZEM

100

 

Punkty wyliczone będą w oparciu o wzór matematyczny: S = C + I, gdzie poszczególne symbole oznaczają:

S – suma uzyskanych punktów      

C – punkty za oferowaną cenę zakupu         

I – punkty za oferowaną Ilość słomy do zakupu

Kryterium nr 1:

C = ( (1/Cmax) / Cof.) x 0,7

gdzie:

Cmax – najwyższa cena spośród wszystkich złożonych ofert,

Cof. – zaoferowana cena danej oferty,

C – ilość punktów za cenę przyznana danej ofercie.

Kryterium nr 2:

I = ((Iof/) Imax.) x 0,3

gdzie:

Imax. – maksymalna możliwa ilość słomy do zakupu

Iof. – określona do zakupu ilość słomy w danej ofercie,

I – ilość punktów za określoną ilość słomy, przyznanych danej ofercie.

Wynik – oferta, która otrzyma największą ilość punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawiać będzie taki sam bilans ceny i pozostałych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną.

 1. Słomę można oglądać na terenie MZEC Sp. z o. o. w godzinach od 7.00-14.00 od dnia ogłoszenia przetargu do dnia 01.08.2013 r. Informacji udziela Pan Dariusz Kruczaj  tel. (74) 852-40-41 wew. 209, kom. 695-919-285.
 2. MZEC Świdnica Sp. z o.o. zapewnia załadunek słomy, organizacja transportu słomy należy do odbiorcy – kupującego.

 

7.      Warunkiem udziału w przetargu jest uiszczenie kwoty stanowiącej wadium w wysokości 500,00 zł (słownie: pięćset złotych), w kasie lub na rachunek Sprzedającego (Bank Zachodni O/Świdnica nr konta 28 1090 2369 0000 0001 0132 1353) w terminie do dnia 02.08.2013 r  - z adnotacją: „Wadium – przetarg na zakup sprzedawanej przez MZEC w Świdnicy   Sp. z o .o. słomy pszennej znak 49/TR/2013”.

 1. Wadium wpłacone przez oferenta, który wygra przetarg, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia przedmiotu przetargu, natomiast pozostałym uczestnikom przetargu zostanie niezwłocznie zwrócone na wskazane przez nich konto bankowe, bez prawa naliczania odsetek. Wadium przepada na rzecz Sprzedającego, jeżeli oferent, którego oferta została przyjęta, uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży.
 2. Wszelkie opłaty związane z transakcją ponosi nabywca.
 3. Oferty pisemne należy składać do dnia 02.08.2013 r. do godz. 14:00. w siedzibie MZEC Sp. z o. o. w Świdnicy przy ul. Pogodnej 1 w sekretariacie osobiście bądź za pośrednictwem poczty, maila (mzec@mzec.swidnica.pl ) lub faxem (74/852 43 58).
 4. Sprzedający zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

 


Podmiot udostępniający informację: MZEC w Świdnicy Sp. z o.o.
Za treść odpowiada: Katarzyna Cyrklewicz
Osoba, która wprowadziła dane: Katarzyna Cyrklewicz
Data wytworzenia informacji: 2013-07-11
Data udostępnienia informacji w BIP: 2013-07-11
Data ostatniej aktualizacji: 2013-07-11 11:44

rejestr zmian publikacji »

32.

Przetarg ofert pisemnych na zbycie biomasy w postaci zrębków drewna o drobnej frakcji w ilości min. 10 Mg do 56,6 Mg. Znak sprawy 43/TR/2013

Miejski Zakład Energetyki Cieplnej w Świdnicy Sp. z o.o.

58-100 Świdnica ulica Pogodna 1

tel. (074) 852-40-41, fax (074) 852-43-58

www.mzec.swidnica.pl, e-mail: mzec@mzec.swidnica.pl

ogłasza przetarg ofert pisemnych  na zbycie biomasy w postaci  zrębków drewna o drobnej frakcji.                                                         

w ilości min. 10 Mg do 56,6 Mg

Znak sprawy 43/TR/2013

 

Przedmiotem przetargu ofert pisemnych jest: biomasa w postaci  zrębków drewna o drobnej frakcji i zawartości wilgoci do 25%, w ilości min. 10 Mg do 56,6 Mg.

Cena minimalna przedmiotu przetargu wynosi 290,00 zł/Mg netto (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt złotych netto).

Zrębki drewna można oglądać na terenie MZEC w Świdnicy Sp. z o. o. przy ul. Pogodnej 1, w godzinach od  7.00-14.00 od dnia ogłoszenia przetargu do dnia 08.07.2013 r.

Informacji udziela: Pan Dariusz Kruczaj  tel. (74) 852-40-41 wew. 209, kom. 695-919-285.

w sprawach formalnych: Pani Katarzyna Cyrklewicz tel. (74) 852-40-41 wew. 233.

 

Oferty pisemne należy składać do dnia 14.06.2013 r. do godz. 12.00 w siedzibie Spółki przy                             ul. Pogodnej 1, w sekretariacie osobiście bądź za pośrednictwem poczty, maila (mzec@mzec.swidnica.pl) lub faxu (74/852-04-12).

1.   Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

złożenie pisemnej oferty przetargu w terminie najpóźniej do dnia 09.07.2013 r. do godz. 12.00, spełniającej następujące wymogi:

a. podanie ilości zrębek drewna oraz oferowaną cenę za 1Mg.

b. datę, imię, nazwisko i adres Oferenta;

c. oświadczenie Zgłaszającego o zapoznaniu się z warunkami przetargu i o przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń;

d. dowód wpłaty wadium (potwierdzenie banku lub kasy o dokonanej wpłacie);

e. wskazanie banku i numeru rachunku, na który zostanie zwrócone wadium.

2. Pozostałe informacje:

a. Oferent zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 500,00 zł (słownie: pięćset złotych) w kasie lub na rachunek Sprzedającego (Bank Zachodni O/Świdnica nr konta 28 1090 2369 0000 0001 0132 1353) w terminie do dnia 09.07.2013 r. do godz. 12.00 - z adnotacją: „Wadium -  sprzedaż zrębek drewna. Znak sprawy 43/TR/2013 r.”. O dotrzymaniu terminu decyduje data wpływu na ww. konto.

Wadium wpłacone przez nabywcę (wybranego oferenta), zostanie zarachowane na poczet ceny nabycia, natomiast pozostałym uczestnikom przetargu zostanie niezwłocznie zwrócone na wskazane przez nich konto bankowe, bez prawa naliczania odsetek.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, którego oferta zostanie przyjęta  przepada na rzecz Spółki, jeżeli uchyli się on od zawarcia umowy sprzedaży.

b. Złożenie jednej ważnej oferty wystarcza do odbycia przetargu. Zbycie nie może nastąpić za cenę niższą od ceny minimalnej.

c. Upoważnionym do rozstrzygania kwestii spornych, dotyczących organizacji i przebiegu przetargu jest Zarząd MZEC w Świdnicy Sp. z o. o.

d. Oferent, wygrywający przetarg, zobowiązany będzie do zawarcia umowy sprzedaży w terminie nie dłuższym niż  5 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu z zastrzeżeniem, iż to MZEC w Świdnicy Sp. z o.o. powiadomi nabywcę o terminie i miejscu zawarcia umowy sprzedaży. Powiadomienie powinno nastąpić na co najmniej 3 dni przed terminem zawarcia umowy sprzedaży. Nabywca nie może domagać się unieważnienia nabycia ani zmniejszenia ceny jej nabycia z powodu mylnego oszacowania przedmiotu nabycia lub innych przyczyn. Wszelkie opłaty związane z transakcją ponosi nabywca.

e. Odbiór zamówionej partii zrębek drewna każdorazowo odbywać się będzie po uiszczeniu przez Nabywcę przedpłaty w wysokości 100% wartości odbieranej biomasy.

f. MZEC w Świdnicy Sp. z o. o. zapewnia załadunek biomasy, organizacja transportu biomasy należy do nabywcy.

g. MZEC w Świdnicy zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu w całości lub w części bez podania przyczyn.

h. W przypadku zaoferowania przez co najmniej dwóch oferentów tej samej ceny na tą samą ilość biomasy Komisja Przetargowa zastrzega sobie prawo kontynuowania przetargu w formie negocjacji. Negocjacje będą prowadzone w formie ustnej.

i. Sposobami doręczeń korespondencji między stronami jest: pismo, mail, fax.

3. Wybór najkorzystniejszej oferty, nastąpi w oparciu o następujące kryteria:

 

lp

NAZWA

Waga kryterium – ilość punktów

1.

oferowana cena zakupu  za 1Mg

70

2.

oferowana do zakupu Ilość zrębek drewna

30

3.

RAZEM

100

 

Punkty wyliczone będą w oparciu o wzór matematyczny: S = C + I, gdzie poszczególne symbole oznaczają:

S – suma uzyskanych punktów   

C – punkty za oferowaną cenę zakupu      

I – punkty za oferowaną Ilość zrębek do zakupu

Kryterium nr 1:

C = ( (1/Cmax) / Cof.) x 0,6

gdzie:

Cmax – najwyższa cena spośród wszystkich złożonych ofert pisemnych,

Cof. – zaoferowana cena danej oferty,

C – ilość punktów za cenę przyznana danej ofercie.

Kryterium nr 2:

I = ((Iof/) Imax.) x 0,4

gdzie:

Imax. – maksymalna możliwa ilość zrębek do zakupu

Iof. – określona do zakupu ilość zrębek w danej ofercie,

I – ilość punktów za określoną ilość zrębek, przyznanych danej ofercie.

Wynik – oferta pisemna, która otrzyma największą ilość punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawiać będzie taki sam bilans ceny i pozostałych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z wyższą ceną. Lub przeprowadzi negocjacje w formie ustnej  z oferentami.
Podmiot udostępniający informację: MZEC w Świdnicy Sp. z o.o.
Za treść odpowiada: Katarzyna Cyrklewicz
Osoba, która wprowadziła dane: Katarzyna Cyrklewicz
Data wytworzenia informacji: 2013-07-01
Data udostępnienia informacji w BIP: 2013-07-01
Data ostatniej aktualizacji: 2013-07-01 14:52

rejestr zmian publikacji »

33.

Zapytanie ofertowe na odbiór złomu (nr sprawy 38/TR/2013)

Zapraszamy Państwa do złożenia oferty na odbiór złomu „silnikowego”, na który składają się używane silniki elektryczne wg poniższego wykazu.

Preferowani będą kontrahenci oferujący najwyższą cenę za kilogram „złomu silnikowego” i deklarujący zakup wszystkich przeznaczonych do sprzedaży silników.

Wykaz silników:

 

Indeks

Nazwa materiału

01201-02

SILNIK ELEKTRYCZNY SE 250 M2

01201-2L31-01

SILNIK E3LEKTR. ST 100L 6AK

01202-2L31-01

SILNIK E;LEKTRYCZNY SŁ 100L-6

01203-2L31-01

SILNIK ELEKT, ST 100L 4AK

01206-01

SILNIK NAPĘDU RUSZTU

01207-2L31-01

SILNIK ELEKTRYCZNY DO ZASUWY

01212-2L31-01

SILNIK PRZEKŁADNI ZASUWY

01213-0K30-01

SILNIK SC 250 M4 55KW.

01215-03

SILNIK SZJE 56B 7,5KW

01215-04

SILNIK

01215-06

SILNIK SZJKE 24A 1,5KW

01215-07

SILNIK LK 37/6 2KW

01215-09

SILNIK SAKE 14B WIBRATOR 1,1KW

01215-13

SILNIK KOŁNIERZOWY 1,6KW

01215-15

SILNIK 22KW NR O11001

01215-17

SILNIK TYPU SZJE 42B/7,5KW/ 2890 OBR/MIN

01215-18

SILNIK 5,5KW/ 1440 OBR/MIN

 

LP.

Typ

Moc

Napięcie

Prędkość obrotowa

Nr fabryczny

1

SF 225 S4

37 kW

400

1475

kb 993985

2

SF 225 S4

37 kW

400

1475

kb 3933934

3

Se 250M4

55 kW

400

1470

804777

4

SCDdm 114

200 kW

6000

1485

68723

5

SZDc74s

200 kW

6000

1485

1036021980

 

Ilość zgromadzonego złomu będzie potwierdzana na wadze samochodowej MZEC Sp. z o.o.

Wskazanie wagi będzie podstawą do wystawienia faktury sprzedaży złomu.

Odbiór złomu odbywać się będzie transportem kupującego.

    Termin składania ofert do dnia 21-06-2013 r. do godz. 14.00 siedzibie Zamawiającego przy ul. Pogodnej 1 w Świdnicy, w sekretariacie osobiście bądź za pośrednictwem poczty, maila (mzec@mzec.swidnica.pl lub faxem (74/852 43 58).

 Upoważnionym do kontaktów z Wykonawcami jest Pan Grzegorz Gęsikowski tel. (074) 852-40-41 wew 237.

 

 


Podmiot udostępniający informację: MZEC w Świdnicy Sp. z o.o.
Za treść odpowiada: Katarzyna Cyrklewicz
Osoba, która wprowadziła dane: Katarzyna Cyrklewicz
Data wytworzenia informacji: 2013-06-13
Data udostępnienia informacji w BIP: 2013-06-13
Data ostatniej aktualizacji: 2013-06-14 11:16

rejestr zmian publikacji »

34.

Przetarg ofert pisemnych na zbycie na zbycie biomasy w postaci zrębków drewna o drobnej frakcji w ilości min. 10 Mg do 56,6 Mg. Znak sprawy 36/TR/2013.

Miejski Zakład Energetyki Cieplnej w Świdnicy Sp. z o.o.

58-100 Świdnica ulica Pogodna 1

tel. (074) 852-40-41, fax (074) 852-43-58

www.mzec.swidnica.pl, e-mail: mzec@mzec.swidnica.pl 

ogłasza przetarg ofert pisemnych  na zbycie na zbycie biomasy w postaci  zrębków drewna o drobnej frakcji. w ilości min. 10 Mg do 56,6 Mg

Znak sprawy 36/TR/2013

Przedmiotem przetargu ofert pisemnych jest: biomasa w postaci  zrębków drewna o drobnej frakcji i zawartości wilgoci do 25%, w ilości min. 10 Mg do 56,6 Mg.

Cena minimalna przedmiotu przetargu wynosi 300,00 zł/Mg netto (słownie: trzysta złotych netto).

Zrębki drewna można oglądać na terenie MZEC w Świdnicy Sp. z o. o. przy ul. Pogodnej 1, w godzinach od  7.00-14.00 od dnia ogłoszenia przetargu do dnia 14.06.2013 r.

Informacji udziela: Pan Dariusz Kruczaj  tel. (74) 852-40-41 wew. 209, kom. 695-919-285.

w sprawach formalnych: Pani Katarzyna Cyrklewicz tel. (74) 852-40-41 wew. 233.

Oferty pisemne należy składać do dnia 17.06.2013 r. do godz. 12.00 w siedzibie Spółki przy ul. Pogodnej 1, w sekretariacie osobiście bądź za pośrednictwem poczty, maila (mzec@mzec.swidnica.pl) lub faxu (74/852-04-12).

1.   Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

złożenie pisemnej oferty przetargu w terminie najpóźniej do dnia 17.06.2013 r. do godz. 12.00, spełniającej następujące wymogi:

a. podanie ilości zrębek drewna oraz oferowaną cenę za 1Mg.

b. datę, imię, nazwisko i adres Oferenta;

c. oświadczenie Zgłaszającego o zapoznaniu się z warunkami przetargu i o przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń;

d. dowód wpłaty wadium (potwierdzenie banku lub kasy o dokonanej wpłacie);

e. wskazanie banku i numeru rachunku, na który zostanie zwrócone wadium.

2. Pozostałe informacje:

a. Oferent zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 500,00 zł (słownie: pięćset złotych) w kasie lub na rachunek Sprzedającego (Bank Zachodni O/Świdnica nr konta 28 1090 2369 0000 0001 0132 1353) w terminie do dnia 17.06.2013 r. do godz. 12.00 - z adnotacją: „Wadium -  sprzedaż zrębek drewna. Znak sprawy 36/TR/2013 r.”. O dotrzymaniu terminu decyduje data wpływu na ww. konto.

Wadium wpłacone przez nabywcę (wybranego oferenta), zostanie zarachowane na poczet ceny nabycia, natomiast pozostałym uczestnikom przetargu zostanie niezwłocznie zwrócone na wskazane przez nich konto bankowe, bez prawa naliczania odsetek.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, którego oferta zostanie przyjęta  przepada na rzecz Spółki, jeżeli uchyli się on od zawarcia umowy sprzedaży.

b. Złożenie jednej ważnej oferty wystarcza do odbycia przetargu. Zbycie nie może nastąpić za cenę niższą od ceny minimalnej.

c. Upoważnionym do rozstrzygania kwestii spornych, dotyczących organizacji i przebiegu przetargu jest Zarząd MZEC w Świdnicy Sp. z o. o.

d. Oferent, wygrywający przetarg, zobowiązany będzie do zawarcia umowy sprzedaży w terminie nie dłuższym niż  5 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu z zastrzeżeniem, iż to MZEC w Świdnicy Sp. z o.o. powiadomi nabywcę o terminie i miejscu zawarcia umowy sprzedaży. Powiadomienie powinno nastąpić na co najmniej 3 dni przed terminem zawarcia umowy sprzedaży. Nabywca nie może domagać się unieważnienia nabycia ani zmniejszenia ceny jej nabycia z powodu mylnego oszacowania przedmiotu nabycia lub innych przyczyn. Wszelkie opłaty związane z transakcją ponosi nabywca.

e. Odbiór zamówionej partii zrębek drewna każdorazowo odbywać się będzie po uiszczeniu przez Nabywcę przedpłaty w wysokości 100% wartości odbieranej biomasy.

f. MZEC w Świdnicy Sp. z o. o. zapewnia załadunek biomasy, organizacja transportu biomasy należy do nabywcy.

g. MZEC w Świdnicy zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu w całości lub w części bez podania przyczyn.

h. W przypadku zaoferowania przez co najmniej dwóch oferentów tej samej ceny na tą samą ilość biomasy Komisja Przetargowa zastrzega sobie prawo kontynuowania przetargu w formie negocjacji. Negocjacje będą prowadzone w formie ustnej.

i. Sposobami doręczeń korespondencji między stronami jest: pismo, mail, fax.

3. Wybór najkorzystniejszej oferty, nastąpi w oparciu o następujące kryteria:

lp

NAZWA

Waga kryterium – ilość punktów

1.

oferowana cena zakupu  za 1Mg

70

2.

oferowana do zakupu Ilość zrębek drewna

30

3.

RAZEM

100

Punkty wyliczone będą w oparciu o wzór matematyczny: S = C + I, gdzie poszczególne symbole oznaczają:

S – suma uzyskanych punktów   

C – punkty za oferowaną cenę zakupu      

I – punkty za oferowaną Ilość zrębek do zakupu

Kryterium nr 1:

C = ( (1/Cmax) / Cof.) x 0,6

gdzie:

Cmax – najwyższa cena spośród wszystkich złożonych ofert pisemnych,

Cof. – zaoferowana cena danej oferty,

C – ilość punktów za cenę przyznana danej ofercie.

Kryterium nr 2:

I = ((Iof/) Imax.) x 0,4

gdzie:

Imax. – maksymalna możliwa ilość zrębek do zakupu

Iof. – określona do zakupu ilość zrębek w danej ofercie,

I – ilość punktów za określoną ilość zrębek, przyznanych danej ofercie.

Wynik – oferta pisemna, która otrzyma największą ilość punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawiać będzie taki sam bilans ceny i pozostałych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z wyższą ceną. Lub przeprowadzi negocjacje w formie ustnej  z oferentami.

 


Podmiot udostępniający informację: MZEC w Świdnicy Sp. z o.o.
Za treść odpowiada: Katarzyna Cyrklewicz
Osoba, która wprowadziła dane: Katarzyna Cyrklewicz
Data wytworzenia informacji: 2013-06-10
Data udostępnienia informacji w BIP: 2013-06-10
Data ostatniej aktualizacji: 2013-06-12 09:17

rejestr zmian publikacji »

35.

Ogłoszenie o sprzedaży kotłowni kontenerowej wyposażonej w dwie pompy ciepła (nr sprawy: 16/TR/2013)

 

Miejski Zakład Energetyki Cieplnej w Świdnicy Sp. z o.o.

58-100 Świdnica ulica Pogodna 1

tel. (074) 852-40-41, fax (074) 852-43-58

www.mzec.swidnica.pl, e-mail: mzec@mzec.swidnica.pl 

 

ogłasza sprzedaż kotłowni kontenerowej wyposażonej w dwie pompy ciepła

 

Przedmiotem sprzedaży jest kotłownia kontenerowa wyposażona w dwie pompy ciepła (powietrze/ woda) typu WPL 23i firmy Stiebel Eltron o mocy 15 kW każda.

 

Opis przedmiotu sprzedaży:

Kotłownia kontenerowa, proponowana do sprzedaży została wybudowana w 2007 r.    Moc grzewcza  układu wynosi 15 kW, ciśnienie dopuszczalne 3 bary, współczynnik efektywności 2,5.

Kotłownia jest funkcjonalna, może służyć jako obiekt tymczasowy bądź obiekt stałego zastosowania.    Kotłownia wyposażona jest ponadto w instalację technologiczną, na którą składa się:

 1. naczynie wzbiorcze przeponowe typu N200 firmy Reflex,
 2. zbiornik buforowy typu SBP700E firmy Stiebel Eltron,
 3. elektryczny zespół grzewczy typu WPRB+BGC firmy Stiebel Eltron,
 4. regulator typ WPWS II firmy Stiebel Eltron,
 5. pompę obiegową typ Magna 40-120F firmy Grundfos,
 6. pompy buforowe typu 32/60 firmy Wilo

Cena przedmiotu sprzedaży wynosi 32 500,00 zł netto (słownie: trzydzieści dwa tysiące pięćset złotych netto).

 

Kotłownię można oglądać na terenie MZEC w Świdnicy Sp. z o. o. przy ul. Pogodnej 1, w godzinach od 7.00-14.00 Informacji udziela: Pan Aleksander Łokić  tel. (74) 852-40-41 wew. 225,  kom. 693-193-692.

 Nabywca zobowiązany będzie do zawarcia umowy sprzedaży.  

 

Sprzedający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyn. Podmiot udostępniający informację: MZEC w Świdnicy Sp. z o.o.
Za treść odpowiada: Katarzyna Cyrklewicz
Osoba, która wprowadziła dane: Katarzyna Cyrklewicz
Data wytworzenia informacji: 2013-03-07
Data udostępnienia informacji w BIP: 2013-03-07
Data ostatniej aktualizacji: 2013-03-07 11:23

rejestr zmian publikacji »

36.

Ogłoszenie o rokowaniach po drugim przetargu nieograniczonym zakończonym wynikiem negatywnym na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanej położonej w Świdnicy przy ul. Przemysłowej. Znak nr 59/TR/2012

Miejski Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Świdnicy ul. Pogodna 1 

OGŁOSZA ROKOWANIA
po drugim przetargu zakończonym wynikiem negatywnym.                       Znak 59/TR/2012.


Miejski Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Świdnicy ul. Pogodna 1 ogłasza rokowania po drugim przetargu nieograniczonym zakończonym wynikiem negatywnym na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanej położonej w Świdnicy przy ul. Przemysłowej, składającej się z działki o łącznej powierzchni 20495 m², oznaczonej w ewidencji gruntów numerem:

-  9/4 o powierzchni 14752 m² w obrębie 0003 AM 8,

-  9 o powierzchni 5743 m² w obrębie 0003 AM 9.

Pierwszy przetarg został przeprowadzony w dniu 07 maja 2012 r. zakończył się wynikiem negatywnym, ponieważ w wymaganym terminie nikt nie wpłacił wadium.

Drugi przetarg został przeprowadzony w dniu 09 październik 2012 r. zakończył się wynikiem negatywnym, ponieważ w wymaganym terminie nikt nie wpłacił wadium.

TERMIN WYWIESZENIA od dnia 13.12.2012 r. do dnia 03.12.2013 r.

I. Przedmiot rokowań:

Prawo użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanej położonej w Świdnicy przy ul. Przemysłowej, składającej się z działki o łącznej powierzchni 20495 m², oznaczonej w ewidencji gruntów numerem:

-  9/4 o powierzchni 14752 m² w obrębie 0003 AM 8,

-  9 o powierzchni 5743 m² w obrębie 0003 AM 9.

Stan prawy: uregulowany. Nieruchomość posiada księgę wieczystą KW Nr SW1S/00023916/7 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Świdnicy.

Przeznaczenie i opis nieruchomości: Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego miasta nieruchomość, może docelowo pełnić funkcję pod zabudowę przemysłową (Uchwała nr XI/129/11 Rady Miejskiej w Świdnicy  z dnia 21.10.2011 r. w sprawie uchwalenia zmiany planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Świdnicy w obszarze ograniczonym ul. Metalowców, linią kolejową, bocznicą i ul. Przemysłową opublikowaną w Dz. U. Województwa Dolnośląskiego z 2011 r. nr 245, poz. 4314).

Działka znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie obiektów zabudowy przemysłowej. Dla działek sąsiednich posiada bardzo dobre cechy funkcjonalo - użytkowe, co może polepszyć warunki zagospodarowania tych działek.

Nieruchomość jest niewygrodzona, posiadająca wydłużony kształt, niezabudowana obiektami kubaturowymi. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.

Dostępność komunikacyjna: dostęp od drogi - ulica Przemysłowa.

Obciążenia: Brak

Zobowiązania: Nieruchomość na dzień ogłoszenia przetargu jest obciążona hipoteką umowną łączną zwykłą.

II. Warunki uczestnictwa w rokowaniach:

1)  Cena wywoławcza do rokowań wynosi 546.650,00
(słownie: pięćset czterdzieści sześć tysięcy sześćset pięćdziesiąt złotych) plus obowiązujący podatek VAT.

Zaliczka pobierana tytułem zabezpieczenia kosztów w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy  – 28 000,00 zł (słownie: dwadzieścia osiem tysięcy złotych).

Oferent nie może wycofać oferty ani też wprowadzić zmian do złożonej oferty po upływie terminu składania ofert.

2) W rokowaniach mogą brać udział osoby, które w wymaganym terminie wpłacą zaliczkę pobieraną tytułem zabezpieczenia kosztów w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy i złożą pisemne zgłoszenie do udział w rokowaniach.

Pisemne zgłoszenie – ofertę udziału w rokowaniach składa się w zamkniętych kopertach w  siedzibie MZEC w Świdnicy przy ul. Pogodnej 1 do dnia 03.01.2013 r. do godz. 8.30.

Zgodnie z § 26 ust. 2  Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108), zgłoszenie powinno zawierać:

·         imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot;

·         datę sporządzenia zgłoszenia;

·         oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń;

·         proponowaną cenę i sposób jej zapłaty

·         proponowany sposób realizacji dodatkowych warunków rokowań.

Do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki.

UWAGA ! 

Wzór zgłoszenia do pobrania w siedzibie MZEC w Świdnicy przy ul. Pogodnej 1 lub ze strony internetowej MZEC www.mzec.swidnica.pl

Rozpatrywane będą tylko zgłoszenia zawierające powyższe dane.

3) Wpłata zaliczki (wadium) - zaliczkę przystępujący do rokowań zobowiązani są wpłacić na konto sprzedającego: 

Bank Zachodni O/Świdnica Nr konta 28 1090 2369 0000 0001 0132 1353  w terminie do dnia 02.01.2012 r.
z adnotacją „Zaliczka– ROKOWANIA:  nieruchomość, działka nr 9/4 i 9, ul. Przemysłowa Świdnica”.

Zaliczka wpłacona po tym terminie nie uprawnia do brania udziału w rokowaniach.

Dowód wpłaty zaliczki uczestnicy rokowań winni przedłożyć Komisji ds. rokowań przed otwarciem rokowań.
Zaliczkę zwraca się niezwłocznie po zamknięciu rokowań, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia rokowań.
Zaliczkę wniesioną przez uczestnika, który rokowania wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w wyznaczonym miejscu i terminie, organizator rokowań może odstąpić od zawarcia umowy, a  wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi.
Nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do wpłacenia ceny wylicytowanej, pomniejszonej o wpłaconą zaliczkę nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej przenoszącej własność, tj. za termin wpłaty uznaje się datę wpływu na rachunek Sprzedającego.

 

Wpłata zaliczki przez uczestnika rokowań jest równoznaczna z potwierdzeniem przez niego faktu zapoznania się z warunkami przetargu i ich akceptacją.

IV. Inne postanowienia:

Rokowania odbędą się w dniu 03.01.2013 r. o godz. 830 w  siedzibie MZEC w Świdnicy przy ul. Pogodnej 1.

Rokowania prowadzone będą z Oferentami w kolejności ustalonej według ofert zawierających propozycję zakupu przedmiotu sprzedaży po najwyższej zaoferowanej cenie. Tryb i zasady rokowań z poszczególnymi Oferentami ustalone są w Regulaminie Rokowań.

 

Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 03.01.2013 roku o godzinie 8.30 w siedzibie MZEC.

  Wybór Oferentów dopuszczonych do rokowań właściwych dokonany zostanie przez Komisję ds. Rokowań, powołaną stosownie do zasad określonych w Regulaminie Rokowań, nastąpi w ciągu 2 dni roboczych po upływie terminu składania ofert. O zakwalifikowaniu Oferenta do właściwych rokowań bądź nieprzyjęciu wstępnej pisemnej oferty Komisja ds. Rokowań powiadomi pisemnie zainteresowanych w terminie 3 dni roboczych od daty otwarcia ofert.

Kupujący ponosi koszty opłat notarialnych, wszelkich podatków oraz podatku od czynności cywilnoprawnych.

MZEC zastrzega sobie prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości, a także prawo do odwołania rokowań w każdym czasie oraz prawo do zmiany warunków rokowań, zmiany treści ogłoszenia o rokowaniach - o czym poinformuje zainteresowanych pismem oraz poda ten fakt do wiadomości w lokalnej prasie.

Kupujący, którego oferta została wybrana w wyniku rokowań w trybie określonym w Regulaminie Rokowań, będzie zobowiązany do zawarcia umowy sprzedaży.

Inne postanowienia nieobjęte niniejszym Ogłoszeniem zawiera Regulamin Rokowań  dostępny w siedzibie MZEC i stanowi on załącznik do niniejszego ogłoszenia.

W przypadku, gdy uczestnikiem rokowań jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika, powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego. w przypadku cudzoziemców - osób prawnych (w rozumieniu ustawy z 24.03.1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców) – odpis z właściwego rejestru przetłumaczony przez tłumacza przysięgłego.

Sprzedaż nieruchomości objęta jest 23% stawką podatku VAT na podstawie art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn).

Nieruchomość można oglądać od dnia ogłoszenia rokowań do dnia poprzedzającego rokowania – do 17.12.2012 r.

Wszelkie informacje na temat nieruchomości można uzyskać w siedzibie Sprzedającego lub telefonicznie pod numerem (074) 852-40-41 wew. 209 lub 603-193-721. Osobą upoważniona do kontaktów jest Pan Marek Foltyn.

Wszelkich informacji formalnych na temat rokowań udziela Pani Katarzyna Cyrklewicz Tel. 74/852-40-41 wew. 233.

 

Załączniki:

1)       Regulamin rokowań

2)       Wzór formularza ofertowego

 

Załącznik nr 1 do ogłoszenia o rokowaniach 59/TR/2012

   

REGULAMIN ROKOWAŃ

na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanej położonej w Świdnicy przy ul. Przemysłowej, składającej się z działki o łącznej powierzchni 20495 m², oznaczonej w ewidencji gruntów numerem: 9/4 o powierzchni 14752 m² w obrębie 0003 AM 8, oraz nr 9 o powierzchni 5743 m² w obrębie 0003 AM 9.

1. Rokowania zostaną przeprowadzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 roku Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2004r. Nr 207, poz. 2108 ze zm.).

2. Rokowania można przeprowadzić,  chociażby  wpłynęło  tylko jedno  zgłoszenie spełniające warunki określone w ogłoszeniu o rokowaniach.

3. Cena wywoławcza jest ceną minimalną, którą zbywający zamierza uzyskać w wyniku rokowań.

4. Rokowania w dwóch etapach przeprowadzi powołana poleceniem służbowym Prezesa Zarządu MZEC w Świdnicy Sp. z o.o. Komisja ds. rokowań.

1) W I etapie komisja w obecności uczestników:

a.  podaje liczbę otrzymanych zgłoszeń oraz sprawdza dowody wpłaty zaliczki,

b.  otwiera koperty zawierające zgłoszenia, sprawdza dane w nich zawarte, nie ujawniając ich treści uczestnikom, oraz sprawdza tożsamość uczestników ,rokowań,

c.  przyjmuje   wyjaśnienia   lub   oświadczenia   zgłoszone   przez   uczestników rokowań,

d. ogłasza, które zgłoszenia zostały zakwalifikowane do ustnej części rokowań.

2) II etap to ustna część rokowań w zakresie wszystkich warunków koniecznych do zawarcia umowy oraz dodatkowych propozycji uczestników rokowań, osobno z każdą z osób zakwalifikowanych do udziału w tej części.

Komisja przeprowadzająca rokowania odmawia udziału w ustnej części rokowań osobom, których zgłoszenia:

 

a.   nie odpowiadają warunkom rokowań,

 

b.   zostały złożone po wyznaczonym terminie,

 

c.   nie zawierają danych, o których mowa w ogłoszeniu o rokowaniach lub dane te są niekompletne oraz nie zawierają dowodu wpłaty zaliczki,

       d. są nieczytelne lub budzą wątpliwości co do ich treści.

5. Dodatkowe propozycje uczestników rokowań złożone w trakcie ustnej części rokowań nie mogą być mniej korzystne od zawartych w pisemnym zgłoszeniu.

6. Po przeprowadzeniu ustnej części rokowań komisja ustala nabywcę lub stwierdza, że nie   wybiera   nabywcy.   W przypadku złożenia przez uczestników rokowań równorzędnych propozycji komisja może zorganizować dodatkowe ustne rokowania z tymi osobami.

7. Z przeprowadzonych rokowań przewodniczący komisji sporządza protokół.

8. Rokowania uważa się za zamknięte z chwilą podpisania protokołu.

9. Przewodniczący komisji zawiadamia ustnie uczestników rokowań o wyniku rokowań bezpośrednio po ich zamknięciu.

 

Załącznik nr 2 do ogłoszenia o rokowaniach 59/TR/2012

 

Miejski Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Świdnicy ul. Pogodna 1

ZGŁOSZENIE DO UDZIAŁU W ROKOWANIACH

        w ramach prowadzonego postępowania

w trybie……….…………………….……………….. Nr………………….………..................

                na zbycie nieruchomości…………………………………………………………………

 

                                                                                              Świdnica dnia……………………

 

 

I.  …………………………………..……………..………….........

     …………………………………………….……………………

(Imię i nazwisko, adres

Nazwa Firmy- siedziba)

 

 

Nr. telefonu……………………………….

II.  Niniejszym oświadczam/ oświadczamy iż zapoznaliśmy się z warunkami rokowań ukazanymi w ogłoszeniu i przyjmujemy te warunki bez zastrzeżeń.

III.  Proponowana cena i sposób jej zapłaty:

       Gotówka:

       Raty: ilość………………..     po…………………………. zł,

       Inny:…………………………………………………………………………………..

IV.  Proponowany sposób realizacji innych warunków:

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

V.  Sposób wniesienia zaliczki*:

 

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

w dniu …………………………………….

 

*Do zgłoszenia należy dołączyć kopię wniesienia zaliczki.

VI.  Nazwa i numer konta na które należy zwrócić zaliczkę:

 

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

 

Uwaga:

Brak wypełnienia Zgłoszenia żądaną treścią spowoduje jego odrzucenie.

 

                                                                                  ……………………………………………

                                                                                                          (podpis)

 

 

Wyrys z mapy ewidencyjnej

Podmiot udostępniający informację: MZEC w Świdnicy Sp. z o.o.
Za treść odpowiada: Katarzyna Cyrklewicz
Osoba, która wprowadziła dane: Katarzyna Cyrklewicz
Data wytworzenia informacji: 2012-12-13
Data udostępnienia informacji w BIP: 2012-12-13
Data ostatniej aktualizacji: 2012-12-13 12:54

rejestr zmian publikacji »

37.

II przetarg ofert pisemnych na zbycie kotłowni kontenerowej wyposażonej w dwie pompy ciepła Znak sprawy 58/TR/2012

Miejski Zakład Energetyki Cieplnej w Świdnicy Sp. z o.o.

58-100 Świdnica ulica Pogodna 1

tel. (074) 852-40-41, fax (074) 852-43-58

www.mzec.swidnica.pl, e-mail: mzec@mzec.swidnica.pl

 

ogłasza II przetarg ofert pisemnych 

 na zbycie kotłowni kontenerowej wyposażonej w dwie pompy ciepła

Znak sprawy 58/TR/2012

 

Przedmiotem przetargu ofert pisemnych jest: zbycie kotłowni kontenerowej wyposażonej w dwie pompy ciepła (powietrze/ woda) typu WPL 23i firmy Stiebel Eltron o mocy 15 kW każda.

Opis przedmiotu przetargu:

Kotłownia kontenerowa, proponowana do sprzedaży została wybudowana w 2007 r. Moc grzewcza  układu wynosi 15 kW, ciśnienie dopuszczalne 3 bary, współczynnik efektywności 2,5.

Kotłownia jest funkcjonalna, może służyć jako obiekt tymczasowy bądź obiekt stałego zastosowania. Kotłownia wyposażona jest ponadto w instalację technologiczną, na którą składa się:

 1. naczynie wzbiorcze przeponowe typu N200 firmy Reflex,
 2. zbiornik buforowy typu SBP700E firmy Stiebel Eltron,
 3. elektryczny zespół grzewczy typu WPRB+BGC firmy Stiebel Eltron,
 4. regulator typ WPWS II firmy Stiebel Eltron,
 5. pompę obiegową typ Magna 40-120F firmy Grundfos,
 6. pompy buforowe typu 32/60 firmy Wilo

Cena minimalna przedmiotu przetargu wynosi 48 000,00 zł netto (słownie: czterdzieści osiem tysięcy złotych  netto).

Kotłownię można oglądać na terenie MZEC w Świdnicy Sp. z o. o. przy ul. Pogodnej 1, w godzinach od  7.00-14.00 od dnia ogłoszenia przetargu do dnia 14.12.2012 r.

Informacji udziela: Pan Aleksander Łokić  tel. (74) 852-40-41 wew. 225, kom. 693-193-692.

w sprawach formalnych: Pani Katarzyna Cyrklewicz tel. (74) 852-40-41 wew. 233.

Oferty pisemne należy składać do dnia 17.12.2012 r. do godz. 12.00 w siedzibie Spółki przy ul. Pogodnej 1, w sekretariacie osobiście bądź za pośrednictwem poczty, maila (mzec@mzec.swidnica.pl) lub faxu (74/852-04-12).

1.   Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

złożenie pisemnej oferty przetargu w terminie najpóźniej do dnia 17.12.2012 r. do godz. 12.00, spełniającej następujące wymogi:

a. podanie oferowanej ceny netto i brutto

b. datę, imię, nazwisko i adres Oferenta;

c. oświadczenie Zgłaszającego o zapoznaniu się z warunkami przetargu i o przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń;

d. dowód wpłaty wadium (potwierdzenie banku lub kasy o dokonanej wpłacie);

e. wskazanie banku i numeru rachunku, na który zostanie zwrócone wadium.

2. Pozostałe informacje:

a. Oferent zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych) w kasie lub na rachunek Sprzedającego (Bank Zachodni O/Świdnica nr konta 28 1090 2369 0000 0001 0132 1353) w terminie do dnia 17.12.2012 r. - z adnotacją: „Wadium -  sprzedaż kotłowni kontenerowej. Znak sprawy 58/TR/2012 r.”. O dotrzymaniu terminu decyduje data wpływu na ww. konto.

Wadium wpłacone przez nabywcę (wybranego oferenta), zostanie zarachowane na poczet ceny nabycia, natomiast pozostałym uczestnikom przetargu zostanie niezwłocznie zwrócone na wskazane przez nich konto bankowe, bez prawa naliczania odsetek.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, którego oferta zostanie przyjęta  przepada na rzecz Spółki, jeżeli uchyli się on od zawarcia umowy sprzedaży.

b. Złożenie jednej ważnej oferty wystarcza do odbycia przetargu. Zbycie nie może nastąpić za cenę niższą od ceny minimalnej.

c. Upoważnionym do rozstrzygania kwestii spornych, dotyczących organizacji i przebiegu przetargu jest Zarząd MZEC w Świdnicy Sp. z o. o.

d. Oferent, wygrywający przetarg, zobowiązany będzie do zawarcia umowy sprzedaży w terminie nie dłuższym niż  5 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu z zastrzeżeniem, iż to MZEC w Świdnicy Sp. z o.o. powiadomi nabywcę o terminie i miejscu zawarcia umowy sprzedaży. Powiadomienie powinno nastąpić na co najmniej 3 dni przed terminem zawarcia umowy sprzedaży. Nabywca nie może domagać się unieważnienia nabycia ani zmniejszenia ceny jej nabycia z powodu mylnego oszacowania przedmiotu nabycia lub innych przyczyn. Wszelkie opłaty związane z transakcją ponosi nabywca.

e. MZEC w Świdnicy zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu w całości lub w części bez podania przyczyn. W przypadku zaoferowania przez co najmniej dwóch oferentów tej samej ceny na tą samą ilość biomasy Komisja Przetargowa zastrzega sobie prawo kontynuowania przetargu w formie negocjacji, bądź wyboru oferty o wyższej cenie za 1Mg biomasy. Negocjacje będą prowadzone w formie ustnej.

f. Sposobami doręczeń korespondencji między stronami jest: pismo, mail, fax.

3. Wybór najkorzystniejszej oferty, nastąpi w oparciu o następujące kryteria 100% cena.Podmiot udostępniający informację: MZEC w Świdnicy Sp. z o.o.
Za treść odpowiada: Katarzyna Cyrklewicz
Osoba, która wprowadziła dane: Katarzyna Cyrklewicz
Data wytworzenia informacji: 2012-12-03
Data udostępnienia informacji w BIP: 2012-12-03
Data ostatniej aktualizacji: 2012-12-03 10:19

rejestr zmian publikacji »

38.

II przetarg ustny nieograniczony na oddanie w dzierżawę nieruchomości zabudowanej Nr 62/TR/2012.

II przetarg ustny nieograniczony na oddanie w dzierżawę nieruchomości zabudowanej Nr 62/TR/2012.

 

Przedmiotem II przetargu jest dzierżawa nieruchomości zabudowanej oznaczonej jako działka nr 63/1 przy ul. Pułaskiego 13-25 w Świdnicy, w której skład wchodzi nieruchomość gruntowa o powierzchni 811 m², oraz budynek użytkowy, o łącznej powierzchni zabudowy 288,45 m² i powierzchni użytkowej 257,0 m².

Stan prawy: uregulowany.

Nieruchomość posiada księgę wieczystą KW Nr SW1S/00019507/6 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Świdnicy.

Opis budynku oraz nieruchomości gruntowej:

Nieruchomość gruntowa o powierzchni 811 m², ogrodzona jest ogrodzeniem wykonanym z rur giętych na słupach osadzonych w gruncie oraz z siatki. Zabudowana jest  budynkiem użytkowym, który jest budynkiem parterowym, wolnostojącym, niepodpiwniczonym, murowanym z pustaków „alfa”. Dach jest żelbetowy wykonany z płyt korytkowych, płaski dwuspadowym kryty 2 razy papą asfaltową z obróbkami wykonanymi z blachy ocynkowanej. Stolarka okienna i drzwiowa typowa drewniana, okna zabezpieczone są kratami stalowymi. W budynku znajdują się posadzki rulon PCV i lastriko, tynki malowane emulsyjnie oraz farbą olejną. Drzwi wejściowe zewnętrzne od ul. Bohaterów Getta są drewniane, zabezpieczone kratą wejściową, natomiast drzwi od ul. Pułaskiego są aluminiowe.

Budynek posiada instalacje: elektryczną, C.O. (zasilanie z kotłowni usytuowanej na ul. Bohaterów Getta) wodno-kanalizacyjną (sieć miejska).

Kubatura budynku wynosi 509.0 m³, łączna powierzchnia zabudowy wynosi 288,45 m², a powierzchnia użytkowa 257,0 m².

Ogólny stan techniczny budynku – zadawalający.

Nieruchomość znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie obiektów zabudowy mieszkaniowej  wielorodzinnej.

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:

Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego miasta nieruchomość, może docelowo pełnić funkcję pod działalność usługowo- handlową - z nieuciążliwymi dla zabudowy mieszkaniowej usługami, do których należą mi.n: usługi administracyjne, gastronomiczne, nieprodukcyjne – lekarskie, prawne, pracownie projektowe, gabinety kosmetyczne, fryzjerskie itd., usługi oświatowe, ochrony i opieki zdrowotnej oraz handlu detalicznego (Uchwała nr XLVI/546/10 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 16 czerwca 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania miasta Świdnicy „Śródmieście – południe”Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego Nr 142 z dnia 4 sierpnia 2010r, poz. 2211).

Dostępność komunikacyjna: dostęp od drogi publicznej. Dojazdy i dojścia do budynku są utwardzone.

Obciążenia: Brak

Zobowiązania: Brak

Czas dzierżawy: do 10 lat

(jednakże maksymalnie do czasu trwania umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej z Miejskim Zarządem Nieruchomości w Świdnicy)

Cena wywoławcza: Cenę wywoławczą stanowi miesięczna podstawowa stawka czynszu za najem lokali użytkowych w Świdnicy położonych w strefie centralnej miasta w wysokości 1.065,00 zł   (3,69 zł/m² x 288,45 m² )
(słownie: jeden tysiąc sześćdziesiąt pięć złotych) plus obowiązujący podatek VAT.

Cena czynszu dzierżawnego:

Na czynsz dzierżawny składać się będzie osiągnięta podczas licytacji cena, do której doliczona zostanie  kwota dzierżawy nieruchomości gruntowej o powierzchni 811m² - przy czym stawka za czynsz dzierżawny ustalona zostanie zgodnie z zasadami wynikającymi z Zarządzenia Prezydenta Miasta Świdnica z dnia 11.05.2012 r. 0050-128/2012 i Uchwały Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 28.05.2004 r. w sprawie ustalenia zasad zarządzania mieniem miasta w zakresie dzierżaw gruntów wchodzących w skład mienia komunalnego oraz stawek czynszu dzierżawnego (Dolno.2004.142.2395 ze zm.) – w  wysokości przynależnej do danego rodzaju działalności, która będzie prowadzona przez Dzierżawcę - wyliczona dla strefy nr II (centralnej) w Świdnicy (dla której ceny/m² oscylują się w granicach od 0,04 zł/m² do 11,80 zł/m²).

 Dzierżawca dodatkowo będzie ponosił koszty zużytych mediów, na podstawie obowiązujących taryf u dostawcy.

Minimalna wysokość postąpienia: o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, tj. 11,00 zł

(słownie: jedenaście złotych )

Wadium – 500,00 (słownie: pięćset złotych).

Stan prawny:

1.1  budynek przeznaczony do dzierżawy jest własnością Wydzierżawiającego

1.2  teren nieruchomości gruntowej, na której znajduje się budynek stanowi Mienie Komunalne Miasta.

Warunki przetargu:

1. Przetarg odbędzie się w dniu 20.12.2012 r. o godz. 830 w siedzibie Sprzedającego w Świdnicy przy                ul. Pogodnej 1, w Sali Konferencyjnej.

2. Wadium należy wpłacić w pieniądzu na rachunek Sprzedającego w Banku Zachodnim O/Świdnica Nr konta 28 1090 2369 0000 0001 0132 1353  przed terminem składania ofert do dnia 20.12.2012 r. godz. 8.00.
z adnotacją „Wadium – II przetarg: dzierżawa nieruchomości zabudowanej, działka nr 63/1, ul Pułaskiego 13-25”.

Wadium wpłacone po tym terminie nie uprawnia do brania udziału w licytacji.

Uczestnik zobowiązany jest do przedłożenia komisji przetargowej dowodu wpłaty wadium oraz dokumentu tożsamości przed licytacją. Dowodem wniesienia wadium jest potwierdzenie z banku.

W przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika, powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego. w przypadku cudzoziemców - osób prawnych (w rozumieniu ustawy z 24.03.1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców- z późn. zm.) – odpis z właściwego rejestru przetłumaczony przez tłumacza przysięgłego.

Wpłata wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczna z potwierdzeniem przez niego faktu zapoznania się z warunkami przetargu i ich akceptacją.

Wadium nabywcy zostanie zaliczone w poczet czynszu dzierżawnego, a pozostałym uczestnikom zwrócone niezwłocznie po zamknięciu przetargu, po pisemnej dyspozycji wpłacającego na podane przez nich konta.

Wadium przepada na rzecz Wydzierżawiającego, jeżeli uczestnik przetargu, którego oferta została przyjęta, uchyli się od zawarcia umowy dzierżawy.

 

4.  Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

5. Wydzierżawiający zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu z ważnych powodów.

8. Zainteresowani udziałem w przetargu mają możliwość obejrzenia nieruchomości i zapoznania się z jej  stanem technicznym, w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. od 800 do 1400, po wcześniejszym, telefonicznym uzgodnieniu terminu z organizatorem przetargu. Wszelkie informacje na temat nieruchomości można uzyskać w siedzibie Wydzierżawiającego lub telefonicznie pod numerem (074) 852-40-41 wew. 233 lub 2 

Osobą upoważnioną do kontaktów jest:

- Witold Mielcarz – kom. 603 193 732, mail: mielcarz@mzec.swidnica.pl;

- Katarzyna Cyrklewicz – w sprawach formalnych – tel. (74) 852-40-41 wew. 233.                                               mail: cyrklewicz@mzec.swidnica.pl

9. Przetarg ustny ma na celu uzyskanie najkorzystniejszej ceny.

10. Umowa dzierżawy zawarta zostanie z osobą, która zaoferuje najwyższą stawkę miesięczną czynszu dzierżawnego.

11. Oferent, zobowiązany będzie do  podpisania umowy o dzierżawę w terminie do 14 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

W przypadku odstąpienia od podpisania umowy dzierżawy przez oferenta, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, organizator przetargu unieważnia przetarg w tej części, lub może zawrzeć umowę z następnym w kolejności oferentem ( tj. z tym, którego oferta jest druga pod względem wysokości oferowanego czynszu dzierżawnego), lecz przy zachowaniu stawki czynszu dzierżawnego zaoferowanej przez oferenta, który wygrał przetarg.

12. Po wygaśnięciu umowy dzierżawy, Dzierżawca zobowiązany jest do zwrotu przedmiotu dzierżawy w stanie niepogorszonym.

Wszelkie trwałe ulepszenia poczynione przez Dzierżawcę na przedmiocie dzierżawy, przechodzą na rzecz wydzierżawiającego bez prawa do odszkodowania  z chwilą wygaśnięcia bądź wypowiedzenia umowy lub jej rozwiązania z winy dzierżawcy. Pozostałe urządzenia zainstalowane przez Dzierżawcę na  przedmiocie dzierżawy i nie związane trwale z gruntem , Dzierżawca zobowiązany jest usunąć na własny koszt.

13.Dzierżawca winien dokonać na własny koszt ewentualnych uzgodnień w zakresie przyłączy energetycznych i wodno-kanalizacyjnych oraz zawrzeć stosowne umowy w tym zakresie.

 

 


Podmiot udostępniający informację: MZEC w Świdnicy Sp. z o.o.
Za treść odpowiada: Katarzyna Cyrklewicz
Osoba, która wprowadziła dane: Katarzyna Cyrklewicz
Data wytworzenia informacji: 2012-12-03
Data udostępnienia informacji w BIP: 2012-12-03
Data ostatniej aktualizacji: 2012-12-03 10:06

rejestr zmian publikacji »

39.

Ogłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż:Prawa użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanej położonej w Świdnicy przy ul.Przemysłowej, składającej się z działki o łącznej powierzchni 20495 mkw, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem: - 9/4 o powierzchni 14752 mkw w obrębie 0003 AM 8, - 9 o powierzchni 5743 mkw w obrębie 0003 AM 9.

Miejski Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Świdnicy ul. Pogodna 1

ogłasza

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż:

Prawa użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanej położonej w Świdnicy przy   ul. Przemysłowej, składającej się z działki o łącznej powierzchni 20495 m², oznaczonej w ewidencji gruntów numerem:

-  9/4 o powierzchni 14752 m² w obrębie 0003 AM 8,

-  9 o powierzchni 5743 m² w obrębie 0003 AM 9.

Stan prawy: uregulowany. Nieruchomość posiada księgę wieczystą KW Nr SW1S/00023916/7 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Świdnicy.

 

Stan prawy: uregulowany. Nieruchomość posiada księgę wieczystą KW Nr SW1S/00023916/7 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Świdnicy.

Przeznaczenie i opis nieruchomości:

   Nieruchomość jest niewygrodzona, posiadająca wydłużony kształt, niezabudowana obiektami kubaturowymi. Na terenie nieruchomości znajduje się układ bocznicy kolejowej. W przypadku jej demontażu  szacunkowa waga złomu, która zostanie pozyskana w wyniku likwidacji bocznicy, to około 160 ton (wartość szacunkowa złomu stalowego wynosi ok. 160 000,00 zł.)

    Dotychczasowe przeznaczenie terenu z układem bocznicy kolejowej – obszar dzielnicy produkcyjno składowo-usługowej o funkcji symbolu KK-2a i KK-2b, dla których ustala się przeznaczenie na bocznice kolejowe.

Obecnie, zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego miasta, nieruchomość może, docelowo pełnić funkcję pod zabudowę przemysłową (Uchwała nr XI/129/11 Rady Miejskiej w Świdnicy  z dnia 21.10.2011 r. w sprawie uchwalenia zmiany planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Świdnicy w obszarze ograniczonym ul. Metalowców, linią kolejową, bocznicą i ul. Przemysłową opublikowaną w Dz. U. Województwa Dolnośląskiego z 2011 r.  nr 245, poz. 4314). Wymaga to przekształcenia funkcji nieruchomości.

    Działka znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie obiektów zabudowy przemysłowej. Dla działek sąsiednich posiada bardzo dobre cechy funkcjonalo - użytkowe, co może polepszyć warunki zagospodarowania tych działek.

    Prawo użytkowania wieczystego nieruchomości będzie zbyte, z zastrzeżonym prawem służebności.

Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.

Wyrys z mapy ewidencyjnej w załączeniu.
Dostępność komunikacyjna: dostęp od drogi - ulica Przemysłowa.

Obciążenia: Brak.

Zobowiązania: Nieruchomość na dzień ogłoszenia przetargu jest obciążona hipoteką umowną łączną zwykłą.

Cena wywoławcza nieruchomości, ustalona na podstawie wartości rynkowej określonej przez rzeczoznawcę majątkowego,  wynosi 841.000,00 zł (41,05 zł/ m²)
(słownie: osiemset czterdzieści jeden tysięcy złotych) plus obowiązujący podatek VAT.

 Minimalna wysokość postąpienia: 8 410,00 zł (w wysokości 1% ceny wywoławczej)

(słownie: osiem tysięcy czterdzieści jeden złotych).

 Wadium 42 050,00 zł (słownie: czterdzieści dwa tysiące pięćdziesiąt złotych).

 Cena nieruchomości i termin jej wpłacenia: Cena sprzedaży, powiększona o obowiązujący  podatek VAT, płatna jest przed podpisaniem umowy notarialnej, najpóźniej w dniu zawarcia umowy. Datą dokonania wpłaty całej kwoty jest data uznania rachunku bankowego Sprzedającego.

Warunki przetargu:

1. Przetarg odbędzie się w dniu 07.05.2012 r. o godz. 900 w siedzibie Sprzedającego w Świdnicy przy ul. Pogodnej 1, w Sali Konferencyjnej.

2. Wadium należy wpłacić w pieniądzu na rachunek Sprzedającego w Banku Zachodnim O/Świdnica Nr konta 28 1090 2369 0000 0001 0132 1353  w terminie do dnia 02.05.2012 r.
z adnotacją „Wadium - przetarg: nieruchomość, działka nr 9/4 i 9,  ul Przemysłowa Świdnica”.

Wadium wpłacone po tym terminie nie uprawnia do brania udziału w licytacji.

Uczestnik zobowiązany jest do przedłożenia komisji przetargowej dowodu wpłaty wadium oraz dokumentu tożsamości przed licytacją. Dowodem wniesienia wadium jest potwierdzenie z banku.

W przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika, powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego. w przypadku cudzoziemców - osób prawnych (w rozumieniu ustawy z 24.03. 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców) – odpis z właściwego rejestru przetłumaczony przez tłumacza przysięgłego.

Wpłata wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczna z potwierdzeniem przez niego faktu zapoznania się z warunkami przetargu i ich akceptacją.

Wadium nabywcy zostanie zaliczone w poczet ceny nabycia, a pozostałym uczestnikom zwrócone niezwłocznie po przetargu po zamknięciu przetargu, po pisemnej dyspozycji wpłacającego na podane przez nich konta.

Wadium przepada na rzecz Sprzedającego, jeżeli uczestnik przetargu, którego oferta została przyjęta, uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.

3. Nabywca będzie obowiązany do zapłaty ceny najpóźniej do dnia zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.  Sprzedający zawiadomi osobę ustaloną jako Nabywca o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. W przypadku nie przystąpienia Nabywcy do zawarcia umowy notarialnej tj. niestawienia się w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu lub braku wpłaty ustalonej ceny sprzedaży do dnia zawarcia umowy, Sprzedający może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

4. Koszty sporządzenia umowy notarialnej oraz opłaty sądowe związane z dokonaniem wpisu w księdze wieczystej ponosi Nabywca. 

5.  Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu z ważnych powodów.

7. Sprzedaż nieruchomości objęta jest 23% stawką podatku VAT .

8. Nieruchomość można oglądać od dnia ogłoszenia przetargu do dnia poprzedzającego przetarg.

Wszelkie informacje na temat nieruchomości można uzyskać w siedzibie Sprzedającego lub telefonicznie pod numerem (074) 852-40-41 wew. 209 lub 603-193-721.

Osobą upoważniona do kontaktów jest Pan Marek Foltyn.

 

 

 

 


Załączniki: Rozmiar:
136.500 KB

Podmiot udostępniający informację: MZEC w Świdnicy Sp. z o.o.
Za treść odpowiada: Katarzyna Cyrklewicz
Osoba, która wprowadziła dane: Katarzyna Cyrklewicz
Data wytworzenia informacji: 2012-04-16
Data udostępnienia informacji w BIP: 2012-04-17
Data ostatniej aktualizacji: 2012-04-17 08:18

rejestr zmian publikacji »

wersja do druku drukuj