Ostatnio dodane lub zmodyfikowane artykuły

1. Ogłoszenia przetargów

Przetarg na budowę instalacji fotowoltaicznej na terenie MZEC w Świdnicy Sp. z o.o. ...

Zapraszamy Państwa do udziału w organizowanym przez nas przetargu na budowę instalacji fotowoltaicznej. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w formie leasingu operacyjnego dokumentacji projektowej wraz ze wszystkimi wymaganymi prawem uzgodnieniami oraz wykonanie prac budowlano-montażowych jednostki wytwórczej energii elektrycznej w postaci instalacji fotowoltaicznej o mocy do 450 kW na terenie Ciepłowni Zawiszów w Świdnicy przy ul. Pogodnej 1, tj. odpłatne korzystanie w ramach leasingu opera...

Utworzony: 2021-09-21 | Zmodyfikowany: 2021-10-18 11:40

2. Ogłoszenia przetargów

Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi przeprowadzenia badania rocznego sprawozdania...

Zapraszamy firmy audytorskie do składania pisemnych ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej w Świdnicy Sp. z o.o., ul. Pogodna 1, 58-100 Świdnica, przez niezależnego biegłego rewidenta za rok obrotowy 2021, 2022 z możliwością przedłużenia umowy na kolejny co najmniej 2-letni okres i sporządzenie sprawozdania z przebiegu badania, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wymagany termin przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego oraz za...

Utworzony: 2021-10-14 | Zmodyfikowany: 2021-10-14 09:58

3. Umowa Spółki

Umowa spółki

Utworzony: 2019-07-02 | Zmodyfikowany: 2021-10-13 11:45

4. Oferty Pracy

elektryk - automatyk

Miejski Zakład Energetyki Cieplnej w Świdnicy Sp. z o.o. , największy producent i dystrybutor ciepła w Świdnicy, dostarczający ciepło do ponad 20 tysięcy mieszkańców oraz licznych podmiotów gospodarczych, placówek oświatowych, kulturalnych, biur i lokali użytkowych poszukuje kandydata zainteresowanego podjęciem pracy na stanowisku: ELEKTRYK AUTOMATYK WYMAGANIA: wykształcenie minimum średnie o kierunku : elektrycznym, elektromechanicznym lub elektroenergetycznym uprawnienia elektryczne SEP do ...

Utworzony: 2021-09-30 | Zmodyfikowany: 2021-09-30 07:25

5. Ogłoszenia przetargów

Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi udostępnienia platformy informatycznej umożli...

Zapraszamy Państwa do złożenia oferty na wykonanie usługi udostępnienia platformy informatycznej umożliwiającej udzielanie zamówień publicznych wraz z wdrożeniem i szkoleniami dla MZEC w Świdnicy Sp. o. o. Przedmiotem zamówienia jest usługa udostępnienia platformy informatycznej zwanej w dalszej części platformą zakupową, rozumianej, jako narzędzie działające online, uruchamiane poprzez bezpośrednie połączenie z przeglądarką internetową, umożliwiające udzielanie zamówień publicznych przez Zam...

Utworzony: 2021-09-24 | Zmodyfikowany: 2021-09-24 13:00

6. Ogłoszenia przetargów

Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi okresowych pomiarów hałasu środowiskowego w M...

Zapraszamy Państwa do złożenia oferty cenowej na wykonanie usługi okresowego pomiaru hałasu środowiskowego w MZEC w Świdnicy Sp. o. o. ul. Pogodna 1, 58-100 Świdnica, w następującym zakresie: - pora dzienna – 2 punkty pomiarowe - pora nocna – 1 punkt pomiarowy. Termin wykonania pomiarów: październik 2021 r. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowi...

Utworzony: 2021-09-22 | Zmodyfikowany: 2021-09-22 10:15

7. Oferty Pracy

ślusarz remontowy - spawacz

Miejski Zakład Energetyki Cieplnej w Świdnicy Sp. z o.o. , największy producent i dystrybutor ciepła w Świdnicy, dostarczający ciepło do ponad 20 tysięcy mieszkańców oraz licznych podmiotów gospodarczych, placówek oświatowych, kulturalnych, biur i lokali użytkowych poszukuje kandydata na stanowisko: ŚLUSARZ REMONTOWY - KONSERWATOR WYMAGANIA: wykształcenie minimum zawodowe o profilu technicznym doświadczenie na stanowisku ślusarza remontowego umiejętność spawania dodatkowym atutem będzie posia...

Utworzony: 2019-08-05 | Zmodyfikowany: 2021-09-22 07:00

8. Ogłoszenia przetargów

Zapytanie ofertowe na wykonanie uproszczenia układu torowego bocznicy kolejowej MZEC...

Zapraszamy Państwa do złożenia oferty cenowej na wykonanie uproszczenia układu torowego bocznicy kolejowej MZEC w Świdnicy Sp. z o.o. i aktualizacji przepisów wewnętrznych. Termin realizacji przedmiotu zamówienia: do 10.11.2021 roku. Termin składania ofert - ofertę cenową w formie pisemnej należy złożyć do dnia 08.09.2021 r. godz. 14.00 na maila: przetargi@mzec.swidnica.pl. SIWZ sanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Utworzony: 2021-09-01 | Zmodyfikowany: 2021-09-01 11:53

9. Ogłoszenia przetargów

Zapytanie ofertowe na odbiór i utylizację żużla, popiołu paleniskowego i pyłów (nume...

Zapraszamy Państwa do złożenia oferty na odbiór i utylizację żużla, popiołu paleniskowego i pyłów, sklasyfikowanych w katalogu odpadów pod kodem 100101 (z wyłączeniem pyłów wymienionych w katalogu odpadów pod kodem 100104) w ilości do 6 000 Mg/rok. Umowa z wybranym oferentem zostanie zawarta na okres: od 01.10.2021 r. – 30.09.2022 r. Termin składania ofert - ofertę cenową w formie pisemnej należy do dnia 20.09.2021 r. do godz. 11.00 przesłać na maila: przetargi@mzec.swidnica.pl. SIWZ sa...

Utworzony: 2021-08-18 | Zmodyfikowany: 2021-08-18 11:30

10. Ogłoszenia przetargów

Zapytanie ofertowe na wykonanie uproszczenia układu torowego bocznicy kolejowej MZEC...

Zapraszamy Państwa do udziału w naszym postępowaniu na wykonanie uproszczenia układu torowego bocznicy kolejowej MZEC w Świdnicy Sp. z o.o. i aktualizacji przepisów wewnętrznych. Termin realizacji przedmiotu zamówienia: do 30.10.2021 roku. Termin składania ofert - ofertę cenową w formie pisemnej należy złożyć do dnia 13.07.2021 r. 16.07.2021 r. godz. 11.00 na maila: przetargi@mzec.swidnica.pl. SIWZ sanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia. W dniu 07.07.2021 r. Zamawiający wprowadza następuj...

Utworzony: 2021-07-05 | Zmodyfikowany: 2021-07-08 07:51

11. Ogłoszenia przetargów

Zapytanie ofertowe na dostawę wyrobów kotłowych (numer sprawy: 20/TR/2021)

Zapraszamy Państwa do złożenia oferty na dostawę do MZEC w Świdnicy Sp. z o.o, rusztowiny typu 395 wykonanej z materiału ZI Cr 1,5 i wyposażonej w pierścienie sprężynowe zabezpieczające przed wypadaniem. Rusztowina musi być w wykonaniu nie wymagającym jakiejkolwiek dalszej obróbki. Ilość sztuk objęta postępowaniem: 7392 szt. Termin składania ofert - ofertę cenową w formie pisemnej należy złożyć do dnia 13.07.2021 r. do godz. 10.00 na maila: przetargi@mzec.swidnica.pl. Termin realizacji zamówi...

Utworzony: 2021-07-07 | Zmodyfikowany: 2021-07-07 07:47

12. Ogłoszenia przetargów

Zapytanie ofertowe na dostawę energii elektrycznej obejmującą sprzedaż energii elekt...

Zapraszamy Państwa do udziału w organizowanym przez nas przetargu na dostawę energii elektrycznej obejmującą sprzedaż energii elektrycznej na potrzeby MZEC w Świdnicy Sp. z o.o. w 2022 roku (numer sprawy: 17/TR/2021) Termin składania ofert - ofertę cenową w formie pisemnej należy złożyć do dnia 12.07.2021 r. godz. 11.00 na maila: przetargi@mzec.swidnica.pl SIWZ stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Utworzony: 2021-06-18 | Zmodyfikowany: 2021-06-18 12:52

13. Struktura organizacyjna

Schemat organizacyjny

Utworzony: 2021-05-26 | Zmodyfikowany: 2021-05-26 12:53

14. Rada Nadzorcza

rada nadzorcza

Organem sprawującym nadzór nad Spółką jest Rada Nadzorcza w skład której wchodzą: Adam Markiewicz - Przewodniczący Piotr Mielnik Grzegorz Sulima Adriana Trudzińska Tomasz Arczykowski Krzysztof Szymczak

Utworzony: 2010-03-03 | Zmodyfikowany: 2021-05-26 08:11

15. Ogłoszenia przetargów

Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi transportu kolejowego węgla kamiennego w sort...

Zapraszamy Państwa do złożenia oferty cenowej na wykonanie usługi transportu kolejowego węgla kamiennego w sortymencie Miał IIA, w sezonie grzewczym 2021/2022, w ilości 22 500 Mg ± 20%. Termin wykonania usługi: od 02 sierpnia 2021 r. do 30 kwietnia 2022 r. Termin składania ofert - ofertę cenową w formie pisemnej należy złożyć do dnia 08.06.2021 r. godz. 11.00 na maila: przetargi@mzec.swidnica.pl

Utworzony: 2021-05-25 | Zmodyfikowany: 2021-05-25 08:59

16. Ogłoszenia przetargów

Zapytanie ofertowe na modyfikację wizualizacji panela operatorskiego kotła K-3, podn...

Zapraszamy Państwa do złożenia oferty cenowej na modyfikację wizualizacji panela operatorskiego w MZEC w Świdnicy w 2021 r., zgodnie z poniższym zakresem i wymaganiami: Zakres: Na panelu operatorskim kotła K-3 (BECKHOFF CP6702-0001-0040) należy zaimplementować aplikację wizualizacji w standardzie grafik i funkcjonalności odpowiadającym stacji operatorskiej - roboczej układów wodnych. Panel na szafie kotła K-3 ma posiadać bezpośrednie połączenie komunikacyjne ze sterownikami PLC: K21, K22, K3...

Utworzony: 2021-05-21 | Zmodyfikowany: 2021-05-21 08:30

17. Ogłoszenia przetargów

Zapytanie ofertowe na wykonanie projektu modernizacji pól transformatorowych T-1 , T...

Zapraszamy Państwa do złożenia oferty cenowej na wykonanie projektu modernizacji pól transformatorowych T-1 , T-2 rozdzielni 20 kV stacji transformatorowej R Ciepłownia Zawiszów, zgodnie z następującym zakresem i wymaganiami... Termin realizacji przedmiotu zamówienia: do 31.08.2021 roku Termin składania ofert - ofertę cenową w formie pisemnej należy złożyć do dnia 14.06.2021 r. godz. 11.00 na maila: przetargi@mzec.swidnica.pl. SIWZ sanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Utworzony: 2021-05-21 | Zmodyfikowany: 2021-05-21 08:25

18. Ogłoszenia przetargów

Zapytanie ofertowe na przegląd, legalizację i remont sprzętu ppoż. oraz pomiar wydaj...

Zapraszamy Państwa do złożenia oferty cenowej na przeprowadzenie przeglądu, legalizacji i remontu sprzętu p.poż. w MZEC w Świdnicy w 2021 r., zgodnie z poniższą specyfikacją: 1. Pomiar wydajności hydrantu wewnętrznego z opracowaniem dokumentacji (zbadanie ciśnienia statycznego i dynamicznego w zaworze hydrantowym, zbadaniu wydajności nominalnej, sprawdzeniu poprawności zamocowania i połączenia armatury wodnej z zaworem hydrantowym) - DN 52 - 13 sztuk, DN 25 - 2sztuki; 2. Pomiar wydajności hyd...

Utworzony: 2021-05-19 | Zmodyfikowany: 2021-05-20 09:52

19. Ogłoszenia przetargów

Zapytania ofertowego na wykonanie usługi czyszczenia i polimeryzacji podłóg w pomies...

Zapraszamy Państwa do złożenia oferty na wykonanie usługi polegającej na jednorazowym czyszczeniu i konserwacji wykładzin obiektowych typu Tarkett Granit w pomieszczeniach budynku administracyjnego Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej w Świdnicy sp. z. o. o. Łączna powierzchnia wykładzin podłogowych przeznaczonych do wykonania usługi wynosi około 484 m2. Szczegółowa lista pomieszczeń znajduje się w załączniku nr 1. Wykonawca w ramach usługi wykona następujące prace: 1) Oczyszczenie powierzc...

Utworzony: 2021-05-13 | Zmodyfikowany: 2021-05-17 12:06

20. Ogłoszenia przetargów

Zapytanie ofertowe na wykonywanie diagnostyki i konserwacji urządzeń SRK znajdującyc...

Zapraszamy Państwa do złożenia oferty na wykonywanie diagnostyki i konserwacji urządzeń sterowania ruchem kolejowym (SRK) znajdujących się na terenie bocznicy kolejowej Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej w Świdnicy Sp. z o.o. odgałęziającej się od linii kolejowej Katowice-Legnica w km 226.796, z uwzględnieniem informacji określonych w załączniku nr 1 i w załączniku nr 2 - planu schematycznego. Do obowiązków Wykonawcy wykonującego diagnostykę i konserwację urządzeń SRK (zgodnie z przepisam...

Utworzony: 2021-05-14 | Zmodyfikowany: 2021-05-14 13:54