logo bip.gov.pl

 MZEC w Świdnicy Sp. z o.o.

serwis WWW  
Instrukcja obsługi Rejestr zmian Statystyka odwiedzin
 Zamówienia Publiczne oraz ogłoszenia o sprzedaży / Ogłoszenia przetargów
1.

Zapytanie ofertowe na dostawę do MZEC w Świdnicy Sp. z o. o. oleju napędowego w 2020 roku (numer sprawy 42/TR/2019)

  Zapraszamy Państwa do złożenia oferty cenowej na sukcesywną dostawę w 2020 roku oleju napędowego – w ilości 42 000 dm³ ±20% do MZEC w Świdnicy Sp. z o. o., na następujących warunkach...
 Termin składania ofert - ofertę cenową w formie pisemnej należy złożyć do dnia 18.10.2019 r. godz. 11.00
  

SIWZ znajduje się w załączeniu do ninijszego ogłoszenia.


Załączniki: Rozmiar:
3.346 MB

Podmiot udostępniający informację: MZEC w Świdnicy Sp. z o.o.
Za treść odpowiada: Katarzyna Cyrklewicz
Osoba, która wprowadziła dane: Katarzyna Cyrklewicz
Data wytworzenia informacji: 2019-10-07
Data udostępnienia informacji w BIP: 2019-10-07
Data ostatniej aktualizacji: 2019-10-07 13:38

rejestr zmian publikacji »

2.

zapytanie ofertowe na wykonanie remontu nawierzchni parkingu na terenie Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej w Świdnicy Sp. z o.o. (numer sprawy: 41/TR/2019)

 Zapraszamy Państwa do złożenia oferty cenowej na usługę wykonania (z własnych materiałów) remontu nawierzchni parkingu przed budynkiem biurowca na terenie Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej w Świdnicy Sp. z o.o.  przy ul. Pogodnej 1 w Świdnicy, zgodnie z poniższym zakresem:...

Termin realizacji przedmiotu zamówienia: do dnia 30.11.2019 r.

Termin składania ofert – ofertę cenową w formie pisemnej należy złożyć do dnia 11.10.2019 r. godz. 11.00
  

SIWZ stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.


Załączniki: Rozmiar:
4.614 MB

Podmiot udostępniający informację: MZEC w Świdnicy Sp. z o.o.
Za treść odpowiada: Katarzyna Cyrklewicz
Osoba, która wprowadziła dane: Katarzyna Cyrklewicz
Data wytworzenia informacji: 2019-10-03
Data udostępnienia informacji w BIP: 2019-10-03
Data ostatniej aktualizacji: 2019-10-03 13:21

rejestr zmian publikacji »

3.

Zapytanie ofertowe na wykonanie zaleceń wynikających z przeglądu stanu technicznego komina kotłowni w Marcinowicach i komina kotłowni w Pszennie (nr sprawy: 40/TR/2019)


 
Zapraszamy Państwa do złożenia oferty na realizację robót budowlanych związanych z wykonaniem zaleceń  wynikających z przeglądu stanu technicznego komina kotłowni w Marcinowicach i komina kotłowni w Pszennie.
1) Kotłowni Marcinowice, komin stalowy H=24,4 m w zakres prac wchodzą następujące zadania:
- wykonanie projektu wzmocnienia komina wraz z obliczeniami  statyczno-wytrzymałościowymi,
- wykonanie na podstawie projektu wzmocnienia trzonu  komina od poz. + 8,0m do poz. + 16,4m w celu wyeliminowania zagrożeń oraz zapewnienia bezpiecznej eksploatacji, 
- przeprowadzenie obliczeń których celem będzie określenie siły napięcia lin w trzech odciągach,       
- wykonanie korekty naciągu lin do wartości obliczeniowej,
- wykonanie konserwacji lin,
- wykonanie Operatu Powykonawczego.
2) Kotłowni Pszenno H=25,9 m w zakres prac wchodzą następujące zadania:
- przeprowadzenie obliczeń których celem będzie określenie siły napięcia lin w trzech odciągach,       
- wykonanie korekty naciągu lin do wartości obliczeniowej,
- wykonanie konserwacji lin,
- wykonanie Operatu Powykonawczego.
Termin wykonania przedmiotu zamówienia: najpóźniej do 30 listopada 2019 roku.
Termin składania ofert do dnia 18 września 2019 roku, godz. 13.00

 
czytaj publikację »


Podmiot udostępniający informację: MZEC w Świdnicy Sp. z o.o.
Za treść odpowiada: Katarzyna Cyrklewicz
Osoba, która wprowadziła dane: Katarzyna Cyrklewicz
Data wytworzenia informacji: 2019-09-10
Data udostępnienia informacji w BIP: 2019-09-10
Data ostatniej aktualizacji: 2019-09-10 14:52

rejestr zmian publikacji »

4.

Zapytanie ofertowe na wykonanie przeglądu specjalnego dotyczące stanu technicznego suwnicy bramowej, dźwigu towarowego i ekspertyzy podtorza suwnicy (nr sprawy: 36/TR/2019)

 Zapraszamy Państwa do złożenia oferty na wykonanie przeglądu specjalnego dotyczącego stanu technicznego suwnicy bramowej i dźwigu towarowego oraz ekspertyzy podtorza suwnicy. Ocena techniczna wynikająca z przeglądu specjalnego będzie podstawą do zlecenia remontu i uzyskania pozytywnej decyzji UDT dopuszczającej suwnice i dźwig  do dalszej eksploatacji lub podstawą do ich wymiany.

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: najpóźniej do 30 listopada 2019 roku.

 

Termin składania ofert do dnia 16 września 2019 roku, godz. 13.00
  

SIWZ stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.


  

 

 


Załączniki: Rozmiar:
3.754 MB

Podmiot udostępniający informację: MZEC w Świdnicy Sp. z o.o.
Za treść odpowiada: Katarzyna Cyrklewicz
Osoba, która wprowadziła dane: Katarzyna Cyrklewicz
Data wytworzenia informacji: 2019-09-03
Data udostępnienia informacji w BIP: 2019-09-03
Data ostatniej aktualizacji: 2019-09-03 11:33

rejestr zmian publikacji »

5.

Dostawa 25 Mg węgla kamiennego koks gruby do MZEC w Świdnicy Sp. z o. o - przetarg nieograniczony (numer sprawy 38/TR/2019).Informacja z otwarcia ofert. Rozstrzygnięcie przetragu


  Zapraszamy Państwa do udziału w organizowanym przez nas przetargu nieograniczonym na dostawę 25 Mg węgla kamiennego koks gruby. Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 03.09.2019 r.do godz. 09:00
  

  Specyfikacja Istotnych Warunków Zmówienia stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

  Nr BZP: 587841-N-2019  z dnia 20.08.2019 r.
Informacja z otwarcia ofert z dnia 03.09.2019 r....
czytaj publikację »

Załączniki: Rozmiar:
977.217 KB
405.228 KB

Podmiot udostępniający informację: MZEC w Świdnicy Sp. z o.o.
Za treść odpowiada: Katarzyna Cyrklewicz
Osoba, która wprowadziła dane: Katarzyna Cyrklewicz
Data wytworzenia informacji: 2019-08-20
Data udostępnienia informacji w BIP: 2019-08-20
Data ostatniej aktualizacji: 2019-09-11 11:05

rejestr zmian publikacji »

6.

Zapytanie ofertowe na odbiór i utylizację żużla, popiołu paleniskowego oraz pyłów (numer sprawy: 37/TR/2019)


 Zapraszamy Państwa do złożenia oferty na odbiór i utylizację żużla, popiołu paleniskowego i pyłów, sklasyfikowanych w katalogu odpadów pod kodem 100101 (z wyłączeniem pyłów wymienionych w katalogu odpadów pod kodem 100104) w  ilości do 5 000 Mg/rok.Termin składania ofert - ofertę cenową w formie pisemnej należy złożyć do dnia 19.08.2019 r. do godz. 11.00
czytaj publikację »

Podmiot udostępniający informację: MZEC w Świdnicy Sp. z o.o.
Za treść odpowiada: Katarzyna Cyrklewicz
Osoba, która wprowadziła dane: Katarzyna Cyrklewicz
Data wytworzenia informacji: 2019-08-09
Data udostępnienia informacji w BIP: 2019-08-09
Data ostatniej aktualizacji: 2019-08-09 10:31

rejestr zmian publikacji »

7.

Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi przeprowadzenia badania rocznego sprawozdania finansowego przez niezależnego biegłego rewidenta za rok obrotowy 2019, 2020 (numer sprawy: 35/TR/2019)


 Zapraszamy firmy audytorskie do składania pisemnych ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej w Świdnicy Sp. z o.o.,  ul. Pogodna 1, 58-100 Świdnica, przez niezależnego biegłego rewidenta za rok obrotowy 2019,2020  z możliwością przedłużenia umowy na kolejny 2-letni okres... Zainteresowane firmy audytorskie proszone są o złożenie lub przesłanie ofert w terminie do dnia 19.08.2019 r. do godz. 9.45
czytaj publikację »


Podmiot udostępniający informację: MZEC w Świdnicy Sp. z o.o.
Za treść odpowiada: Katarzyna Cyrklewicz
Osoba, która wprowadziła dane: Katarzyna Cyrklewicz
Data wytworzenia informacji: 2019-08-08
Data udostępnienia informacji w BIP: 2019-08-08
Data ostatniej aktualizacji: 2019-08-14 11:27

rejestr zmian publikacji »

8.

Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi dotyczącej określenia wartości nieruchomości w formie operatów szacunkowych (numer sprawy: 33/TR/2019) Uwaga zmiana do treści SIWZ.


 Zapraszamy Państwa do złożenia oferty cenowej na wykonanie usługi dotyczącej określenia wartości nieruchomości na dzień wyceny, w formie operatu szacunkowego dla potrzeb ustanowienia zabezpieczenia wierzytelności bankowej... Termin wykonania prac najpóźniej do 21 dni od dnia otrzymania zlecenia.
Termin składania ofert - ofertę cenową w formie pisemnej należy złożyć do dnia 12.08.2019 r.  godz. 09.00.
Uwaga zmiany do treści SIWZ.
czytaj publikację »

Podmiot udostępniający informację: MZEC w Świdnicy Sp. z o.o.
Za treść odpowiada: Katarzyna Cyrklewicz
Osoba, która wprowadziła dane: Katarzyna Cyrklewicz
Data wytworzenia informacji: 2019-07-31
Data udostępnienia informacji w BIP: 2019-07-31
Data ostatniej aktualizacji: 2019-08-07 13:15

rejestr zmian publikacji »

9.

Zapytanie ofertowe na wykonanie i dostawę kompaktowych węzłów cieplnych wraz z projektem technologiczno - instalacyjnym (numer sprawy: 34 /TR/2019).

 Zapraszamy do złożenia oferty na wykonanie i dostawę kompaktowych węzłów cieplnych wraz z projektem technologiczno-instalacyjnym zgodnie z n/w wykazem.... 
 Termin realizacji przedmiotu zamówienia: 15.09.2019 r.
 Termin składania ofert: do dnia 08 sierpnia 2019 roku, godz. 13.00.

SIWZ stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.


Załączniki: Rozmiar:
2.547 MB

Podmiot udostępniający informację: MZEC w Świdnicy Sp. z o.o.
Za treść odpowiada: Katarzyna Cyrklewicz
Osoba, która wprowadziła dane: Katarzyna Cyrklewicz
Data wytworzenia informacji: 2019-07-31
Data udostępnienia informacji w BIP: 2019-07-31
Data ostatniej aktualizacji: 2019-07-31 13:30

rejestr zmian publikacji »

10.

Zapytanie ofertowe na dostawę materiałów preizolowanych (numer sprawy: 32/TR/2019).Uwaga: zmiana terminu składania ofert. PYTANIA I ODPOWIEDZI DO SIWZ.


 Zapraszamy Państwa do złożenia oferty cenowej na dostawę materiałów preizolowanych do budowy sieci ciepłowniczej oraz przyłączy do budynków przy ul. Okrężnej, Dębowej i Kołłątaja  w Świdnicy, zgodnie z załączonym zestawieniem materiałów - załącznik nr 1 oraz specyfikacją materiałową – załącznik nr 2.
Termin składania ofert - ofertę cenową w formie pisemnej należy złożyć do dnia 19.07.2019 r.  godz. 10.00....PYTANIA I ODPOWIEDZI DO SIWZ....
czytaj publikację »


Podmiot udostępniający informację: MZEC w Świdnicy Sp. z o.o.
Za treść odpowiada: Katarzyna Cyrklewicz
Osoba, która wprowadziła dane: Katarzyna Cyrklewicz
Data wytworzenia informacji: 2019-07-12
Data udostępnienia informacji w BIP: 2019-07-12
Data ostatniej aktualizacji: 2019-07-18 10:09

rejestr zmian publikacji »

11.

Zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji projektowej (budowlanej i wykonawczej) sieci i przyłączy ciepłowniczych na terenie MZN przy ul. Łukasińskiego w Świdnicy , postępowanie nr 31/TR/2019


 Zapraszamy Państwa do udziału w naszym postępowaniu na wykonanie dokumentacji projektowej przyłącza  wysokoparametrowej sieci ciepłowniczej z terenu Miejskiego Zakładu Nieruchomości przy ul. Łukasińskiego 7 do podłączenia planowanej budowy budynku TBS przy ul. Ks. Bolka.  Powyższy projekt jest zmianą do istniejącego projektu. SIWZ stanowi załacznik do niniejszego ogłoszenia.  Termin wykonania kompletnych projektów wraz z uzgodnieniami do dnia 10 października 2019 roku.
Termin składania ofert do dnia 16.07.2019 roku do godz. 9:00.
czytaj publikację »

Załączniki: Rozmiar:
1.072 MB

Podmiot udostępniający informację: MZEC w Świdnicy Sp. z o.o.
Za treść odpowiada: Katarzyna Cyrklewicz
Osoba, która wprowadziła dane: Katarzyna Cyrklewicz
Data wytworzenia informacji: 2019-07-05
Data udostępnienia informacji w BIP: 2019-07-05
Data ostatniej aktualizacji: 2019-07-05 14:28

rejestr zmian publikacji »

12.

Dostawa węgla kamiennego do MZEC w Świdnicy Sp. z o. o.w 2019/2020 roku - przetarg nieograniczony (Znak sprawy: 29/TR/2019) Rozstrzygnięcie przetargu.


  Zapraszamy Państwa do udziału w organizowanym przez nas przetargu nieograniczonym na dostawę węgla kamiennego do MZEC w Świdnicy Sp. z o. o. w 2019/2020 roku w 5 srtymentach. Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 09.07.2019 r.do godz. 13.00. Specyfikacja Istotnych Warunków Zmówienia stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.  Nr BZP: 563517-N-2019 z dnia 19 .06.2019 r .  Rozstrzygniecie przetargu..  
Informacja z otwarcia ofert...
czytaj publikację »

Załączniki: Rozmiar:
996.998 KB

Podmiot udostępniający informację: MZEC w Świdnicy Sp. z o.o.
Za treść odpowiada: Katarzyna Cyrklewicz
Osoba, która wprowadziła dane: Katarzyna Cyrklewicz
Data wytworzenia informacji: 2019-06-19
Data udostępnienia informacji w BIP: 2019-06-19
Data ostatniej aktualizacji: 2019-07-16 08:44

rejestr zmian publikacji »

13.

Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi transportu kolejowego węgla kamiennego w sortymencie Miał IIA, w sezonie grzewczym 2019/20120 w ilości 21 000 Mg+-20% (numer sprawy: 28/TR/2019)


 
Zapraszamy Państwa do złożenia oferty cenowej na wykonanie usługi transportu kolejowego węgla kamiennego w sortymencie Miał IIA,  w sezonie grzewczym 2019/2020, w ilości 21 000 Mg ± 20%.
Termin wykonania usługi: od 01 września 2019 r. do 30 kwietnia 2020 r.Termin składania ofert - ofertę cenową w formie pisemnej należy złożyć do dnia 05.07.2019 r. godz. 11.00.
 
 
czytaj publikację »

Podmiot udostępniający informację: MZEC w Świdnicy Sp. z o.o.
Za treść odpowiada: Katarzyna Cyrklewicz
Osoba, która wprowadziła dane: Katarzyna Cyrklewicz
Data wytworzenia informacji: 2019-06-17
Data udostępnienia informacji w BIP: 2019-06-17
Data ostatniej aktualizacji: 2019-06-17 07:23

rejestr zmian publikacji »

14.

Zapytanie ofertowe na wykonanie remontu schodów zewnętrznych oraz żelbetowych podestów technicznych stacji transformatorowej w Ciepłowni Zawiszów w Świdnicy przy ul. Pogodnej 1 (numer sprawy: 26/TR/2019)


 Zapraszamy Państwa do złożenia oferty cenowej na wykonanie remontu schodów zewnętrznych oraz żelbetowych podestów technicznych stacji transformatorowej w Ciepłowni Zawiszów w Świdnicy przy ul. Pogodnej 1, zgodnie z przedmiarem...Termin wykonania: 14 dni od daty przekazania placu budowy.Termin składania ofert - ofertę cenową w formie pisemnej należy złożyć do dnia 17.06.2019 r.  godz. 11.00
.
czytaj publikację »

Załączniki: Rozmiar:
29.508 KB

Podmiot udostępniający informację: MZEC w Świdnicy Sp. z o.o.
Za treść odpowiada: Katarzyna Cyrklewicz
Osoba, która wprowadziła dane: Katarzyna Cyrklewicz
Data wytworzenia informacji: 2019-06-10
Data udostępnienia informacji w BIP: 2019-06-10
Data ostatniej aktualizacji: 2019-06-10 13:31

rejestr zmian publikacji »

15.

Zapytanie ofertowe na wykonanie ekspertyz technicznych komina żelbetonowego i kominów stalowych (numer sprawy: 27/TR/2019)


Zapraszamy Państwa do złożenia oferty cenowej na wykonanie ekspertyz technicznych komina żelbetonowego i kominów stalowych...Termin wykonania przeglądów:  najpóźniej do dnia 31.07.2019 roku. Termin składania ofert - ofertę cenową w formie pisemnej należy złożyć do dnia 17.06.2019 r.  godz. 09.00

 
czytaj publikację »

Podmiot udostępniający informację: MZEC w Świdnicy Sp. z o.o.
Za treść odpowiada: Katarzyna Cyrklewicz
Osoba, która wprowadziła dane: Katarzyna Cyrklewicz
Data wytworzenia informacji: 2019-06-10
Data udostępnienia informacji w BIP: 2019-06-10
Data ostatniej aktualizacji: 2019-06-10 13:14

rejestr zmian publikacji »

16.

Przetarg nieograniczony ofert pisemnych na sprzedaż samochodu ciężarowego GAZ GRKN nr sprawy: 25/TR/2019


 Zapraszamy państwa do udziału w przetargu nieograniczonym ofert pisemnych na sprzedaż samochodu ciężarowego GAZ GRKN nr sprawy:  25/TR/2019...
Oferty pisemne należy składać do dnia 07.06.2019 r. do godz. 10.00
czytaj publikację »

Załączniki: Rozmiar:
2.373 MB
2.442 MB
2.369 MB

Podmiot udostępniający informację: MZEC w Świdnicy Sp. z o.o.
Za treść odpowiada: Katarzyna Cyrklewicz
Osoba, która wprowadziła dane: Katarzyna Cyrklewicz
Data wytworzenia informacji: 2019-05-29
Data udostępnienia informacji w BIP: 2019-05-29
Data ostatniej aktualizacji: 2019-05-29 12:12

rejestr zmian publikacji »

17.

Zapytanie ofertowe na dostawę fabrycznie nowego samochodu osobowego wraz z finansowaniem w formie leasingu lub wynajmu długoterminowego (numer sprawy: 25/TR/2019)ZMIANY DO SIWZ


 Przedmiotem zamówienia jest nabycie od określonego zbywcy samochodu osobowego posiadającego indywidualne cechy spełniające parametry i wyposażenie nie gorsze niż podane w poniższej specyfikacji oraz oddanie samochodu Zamawiającemu do używania na czas określony tj. od dnia wydania do dnia przeniesienia własności / zakończenia umowy leasingu lub wynajmu długoterminowego. Termin realizacji dostawy: do 12 tygodni od dnia otrzymania zamówienia. 
  Termin składania ofert - ofertę cenową w formie pisemnej należy złożyć do dnia 11.06.2019 do  godz. 10:00
   ZMIANY DO SIWZ...
czytaj publikację »


Podmiot udostępniający informację: MZEC w Świdnicy Sp. z o.o.
Za treść odpowiada: Katarzyna Cyrklewicz
Osoba, która wprowadziła dane: Katarzyna Cyrklewicz
Data wytworzenia informacji: 2019-05-23
Data udostępnienia informacji w BIP: 2019-05-23
Data ostatniej aktualizacji: 2019-05-28 10:45

rejestr zmian publikacji »

18.

Zapytanie ofertowe na wykonanie remontu stacji uzdatniania wody TYP FL 900 (numer sprawy: 24/TR/2019)


 Zapraszamy Państwa do złożenia oferty cenowej na wykonanie remontu stacji uzdatniania wody TYP FL 900, w następującym zakresie: naprawa głowicy,wymiana uszkodzonych części, wymiana złoża jonowymiennego,  uruchomienie stacji. Termin wykonania prac: sierpień 2019 rok. Termin składania ofert - ofertę cenową w formie pisemnej należy złożyć do dnia 28.05.2019 r. godz. 11.00

   
czytaj publikację »

Podmiot udostępniający informację: MZEC w Świdnicy Sp. z o.o.
Za treść odpowiada: Katarzyna Cyrklewicz
Osoba, która wprowadziła dane: Katarzyna Cyrklewicz
Data wytworzenia informacji: 2019-05-20
Data udostępnienia informacji w BIP: 2019-05-20
Data ostatniej aktualizacji: 2019-05-20 14:40

rejestr zmian publikacji »

19.

Zapytanie ofertowe na dostawę energii elektrycznej obejmującą sprzedaż energii elektrycznej na potrzeby MZEC w Świdnicy Sp. z o.o. w 2020 roku (numer sprawy: 21/TR/2019) ZMIANY DO SIWZ


 Zapraszamy Państwa do złożenia oferty na sprzedaż energii elektrycznej dla naszej firmy w 2020 roku, zgodnie z informacjami podanymi poniżej... Termin składania ofert - ofertę cenową w formie pisemnej należy złożyć do dnia 23.05.2019 r. godz. 11.00
 
czytaj publikację »

Załączniki: Rozmiar:
2.390 MB

Podmiot udostępniający informację: MZEC w Świdnicy Sp. z o.o.
Za treść odpowiada: Katarzyna Cyrklewicz
Osoba, która wprowadziła dane: Katarzyna Cyrklewicz
Data wytworzenia informacji: 2019-05-10
Data udostępnienia informacji w BIP: 2019-05-10
Data ostatniej aktualizacji: 2019-05-14 09:38

rejestr zmian publikacji »

20.

Zapytanie ofertowe na wykonanie projektu modernizacji automatyki układów wodnych (numer sprawy: 23/TR/2019) Zmiany do SIWZ


 Zapraszamy Państwa na wykonanie projektu modernizacji automatyki układów wodnych  w MZEC w Świdnicy, zgodnie ze  specyfikacją określoną w Załączniku nr 1 do niniejszego zapytania.Wymagany termin realizacji zamówienia: do 30.11.2019 r. Termin składania ofert - ofertę cenową w formie pisemnej należy złożyć do dnia 22.05.2019 r.  godz. 9.00
czytaj publikację »

Załączniki: Rozmiar:
2.349 MB

Podmiot udostępniający informację: MZEC w Świdnicy Sp. z o.o.
Za treść odpowiada: Katarzyna Cyrklewicz
Osoba, która wprowadziła dane: Katarzyna Cyrklewicz
Data wytworzenia informacji: 2019-05-10
Data udostępnienia informacji w BIP: 2019-05-10
Data ostatniej aktualizacji: 2019-05-13 07:58

rejestr zmian publikacji »

21.

Zapytanie ofertowe na wykonanie legalizacji 97 sztuk kompletnych liczników ciepła wraz z wymianą baterii i kompletu uszczelek fibrowych (numer sprawy: 22/TR/2019)


 Zapraszamy Państwa do złożenia oferty cenowej na wykonanie usługi legalizacji 97 sztuk kompletnych liczników ciepła wraz z wymianą baterii i kompletu uszczelek fibrowych, według załączonej specyfikacji (załącznik nr 1 do zapytania ofertowego). Termin wykonania usługi: do dnia 31.07.2019 r. Termin składania ofert - ofertę cenową w formie pisemnej należy złożyć do dnia 20.05.2019 r. godz.11:00.
 
czytaj publikację »

Załączniki: Rozmiar:
18.833 KB

Podmiot udostępniający informację: MZEC w Świdnicy Sp. z o.o.
Za treść odpowiada: Katarzyna Cyrklewicz
Osoba, która wprowadziła dane: Katarzyna Cyrklewicz
Data wytworzenia informacji: 2019-05-08
Data udostępnienia informacji w BIP: 2019-05-08
Data ostatniej aktualizacji: 2019-05-10 12:07

rejestr zmian publikacji »

22.

Zapytanie ofertowena usługę wykonania przeglądów i konserwacji 35 sztuk klimatyzatorów (numer sprawy: 20/TR/2019)


  Zapraszamy Państwa do złożenia oferty cenowej na usługę wykonania przeglądów i konserwacji 35 sztuk klimatyzatorów (numer sprawy: 20/TR/2019), następującego typu... Termin realizacji prac: do dnia 21.05.2019 roku.Termin składania ofert - ofertę cenową w formie pisemnej należy złożyć do dnia 10.05.2019 r. godz. 09.00.
 
czytaj publikację »

Podmiot udostępniający informację: MZEC w Świdnicy Sp. z o.o.
Za treść odpowiada: Katarzyna Cyrklewicz
Osoba, która wprowadziła dane: Katarzyna Cyrklewicz
Data wytworzenia informacji: 2019-04-30
Data udostępnienia informacji w BIP: 2019-04-30
Data ostatniej aktualizacji: 2019-04-30 14:52

rejestr zmian publikacji »

23.

Zapytanie ofertowe na dostawę kalibratora uniwersalnego - termopar do MZEC w Świdnicy Sp. z o.o. (numer sprawy 18/TR/2019)


 Zapraszamy Państwa do złożenia oferty na dostawę do MZEC w Świdnicy Sp. z o. o serwisowego kalibratora uniwersalnego – termopar, zgodnie z poniższymi wymaganiami technicznymi, określonymi jako wymagania minimalnie:...Termin wykonania dostawy – maj 2019 r. Termin składania ofert - ofertę cenową w formie pisemnej należy złożyć do dnia 25.04.2019 r. godz. 09:00
 
czytaj publikację »

Podmiot udostępniający informację: MZEC w Świdnicy Sp. z o.o.
Za treść odpowiada: Katarzyna Cyrklewicz
Osoba, która wprowadziła dane: Katarzyna Cyrklewicz
Data wytworzenia informacji: 2019-04-16
Data udostępnienia informacji w BIP: 2019-04-16
Data ostatniej aktualizacji: 2019-04-16 13:36

rejestr zmian publikacji »

24.

Zapytanie ofertowe na dostawę sprzętu komputerowego do MZEC w Świdnicy Sp. z o.o. (numer sprawy 19/TR/2019)


Zapraszamy Państwa do złożenia oferty na dostawę do MZEC w Świdnicy Sp. z o. o. sprzętu komputerowego, zgodnie z poniższymi wymaganiami technicznymi określonymi jako wymagania minimalnie:... Termin wykonania dostawy - zamówienie należy zrealizować do 5 dni roboczych od daty otrzymania zlecenia.Termin składania ofert - ofertę cenową w formie pisemnej należy złożyć do dnia 26.04.2019 r. godz. 10:00
czytaj publikację »

Podmiot udostępniający informację: MZEC w Świdnicy Sp. z o.o.
Za treść odpowiada: Katarzyna Cyrklewicz
Osoba, która wprowadziła dane: Katarzyna Cyrklewicz
Data wytworzenia informacji: 2019-04-16
Data udostępnienia informacji w BIP: 2019-04-16
Data ostatniej aktualizacji: 2019-04-23 09:35

rejestr zmian publikacji »

25.

Zapytanie ofertowe na przegląd, legalizację i remont sprzętu ppoż. oraz pomiar wydajności hydrantów zewnętrznych i wewnętrznych (numer sprawy: 17/TR/2019)


 Zapraszamy Państwa do złożenia oferty cenowej na przeprowadzenie przeglądu, legalizacji  i remontu sprzętu p.poż. w MZEC w Świdnicy w 2019 r., zgodnie z poniższą specyfikacją:.. Wymagany termin realizacji usługi: maj 2019 r. Termin składania ofert - ofertę cenową w formie pisemnej należy złożyć do dnia 25.04.2019 r.  godz. 9.00
czytaj publikację »

Podmiot udostępniający informację: MZEC w Świdnicy Sp. z o.o.
Za treść odpowiada: Katarzyna Cyrklewicz
Osoba, która wprowadziła dane: Katarzyna Cyrklewicz
Data wytworzenia informacji: 2019-04-12
Data udostępnienia informacji w BIP: 2019-04-12
Data ostatniej aktualizacji: 2019-04-12 13:54

rejestr zmian publikacji »

26.

Zapytanie ofertowe na wykonanie badań okresowych EAZ oraz urządzeń stacji transformatorowej (numer sprawy: 16A/TR/2019)


 Zapraszamy Państwa do złożenia oferty cenowej na wykonanie badań okresowych  EAZ oraz urządzeń stacji transformatorowej, zgodnie z poniższą specyfikacją badań 5 – letnich stacji transformatorowej...Termin wykonania usługi:  czerwiec 2019 r. Termin składania ofert - ofertę cenową w formie pisemnej należy złożyć do dnia 11.04.2019 r.  godz. 11.00.
czytaj publikację »

Załączniki: Rozmiar:
28.696 KB

Podmiot udostępniający informację: MZEC w Świdnicy Sp. z o.o.
Za treść odpowiada: Katarzyna Cyrklewicz
Osoba, która wprowadziła dane: Katarzyna Cyrklewicz
Data wytworzenia informacji: 2019-04-02
Data udostępnienia informacji w BIP: 2019-04-02
Data ostatniej aktualizacji: 2019-04-02 14:29

rejestr zmian publikacji »

27.

Zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji projektowej (budowlanej i wykonawczej) sieci i przyłączy ciepłowniczych do budynków w Świdnicy - postępowanie nr 16/TR/2019.


  Zapraszamy Państwa do złożenia oferty na wykonanie dokumentacji technicznych (projekt budowlany i wykonawczy) I. Przedmiot zamówienia:
Dokumentacja projektowa wysokoparametrowych sieci i przyłączy ciepłowniczych do pomieszczeń węzłów cieplnych w następujących obiektach : ul. Dębowa, ul. Kołłątaja, ul. Okrężna.... Termin składania ofert do dnia 10.04.2019 roku do godz. 9:00.
czytaj publikację »

Załączniki: Rozmiar:
883.569 KB

Podmiot udostępniający informację: MZEC w Świdnicy Sp. z o.o.
Za treść odpowiada: Katarzyna Cyrklewicz
Osoba, która wprowadziła dane: Katarzyna Cyrklewicz
Data wytworzenia informacji: 2019-04-02
Data udostępnienia informacji w BIP: 2019-04-02
Data ostatniej aktualizacji: 2019-04-02 14:10

rejestr zmian publikacji »

28.

Zapytanie ofertowe na dostawę złącz termokurczliwych i rękawów do budowy sieci ciepłowniczej oraz przyłączy (numer sprawy: 15/TR/2019) ZMIANY DO SIWZ


      Zapraszamy Państwa do złożenia oferty cenowej na dostawę złącz termokurczliwych i rękawów do budowy sieci ciepłowniczej oraz przyłączy, zgodnie ze specyfikacją materiałową – stanowiącą załącznik nr 1 oraz następującym wykazem materiałów...Termin składania ofert - ofertę cenową w formie pisemnej należy złożyć do dnia 05.04.2019 r.  godz. 10.00. ZMIANY DO SIWZ
czytaj publikację »

Załączniki: Rozmiar:
314.621 KB

Podmiot udostępniający informację: MZEC w Świdnicy Sp. z o.o.
Za treść odpowiada: Katarzyna Cyrklewicz
Osoba, która wprowadziła dane: Katarzyna Cyrklewicz
Data wytworzenia informacji: 2019-03-29
Data udostępnienia informacji w BIP: 2019-03-29
Data ostatniej aktualizacji: 2019-04-02 11:56

rejestr zmian publikacji »

29.

Zapytanie ofertowe na wykonanie przecisku rurami stalowymi przez ul. Łukasińskiego w Świdnicy (postępowanie nr 14/TR/2019)


Zakres robót obejmuje wykonanie przecisku rurami stalowymi 2 x DN 250 przez ul. Łukasińskiego w Świdnicy na głębokości 2,7m (zagłębienie osi rur) pomiędzy punktami Z3/5/11 i Z3/5/12 o długości 2 x 15mb zgodnie z przekazaną dokumentacją, wyczyszczenie rur wewnątrz po wykonaniu przecisku, prace porządkowe. Wykonanie wykopów po stronie zamawiającego. Rury stalowe DN250 zakupi wykonawca.
czytaj publikację »

Załączniki: Rozmiar:
975.872 KB
12.927 KB

Podmiot udostępniający informację: MZEC w Świdnicy Sp. z o.o.
Za treść odpowiada: Krzysztof Szymczak
Osoba, która wprowadziła dane: Krzysztof Szymczak
Data wytworzenia informacji: 2019-03-28
Data udostępnienia informacji w BIP: 2019-03-28
Data ostatniej aktualizacji: 2019-03-28 10:51

rejestr zmian publikacji »

30.

Zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji projektowej (budowlanej i wykonawczej) sieci i przyłączy ciepłowniczych do budynków w Świdnicy - postępowanie nr 13/TR/2019.


 Zapraszamy Państwa do złożenia oferty na wykonanie dokumentacji technicznych (projekt budowlany i wykonawczy) I. Przedmiot zamówienia:
Dokumentacja projektowa wysokoparametrowych sieci i przyłączy ciepłowniczych do pomieszczeń węzłów cieplnych w następujących obiektach : ul. Dębowa, ul. Kołłątaja, ul. Okrężna. Termin składania ofert do dnia 29.03.2019 roku do godz. 9:00.
czytaj publikację »

Załączniki: Rozmiar:
5.166 MB

Podmiot udostępniający informację: MZEC w Świdnicy Sp. z o.o.
Za treść odpowiada: Katarzyna Cyrklewicz
Osoba, która wprowadziła dane: Katarzyna Cyrklewicz
Data wytworzenia informacji: 2019-03-13
Data udostępnienia informacji w BIP: 2019-03-13
Data ostatniej aktualizacji: 2019-03-13 14:50

rejestr zmian publikacji »

31.

Zapytanie ofertowe na dostawę materiałów preizolowanych (numer sprawy: 12/TR/2019)


 Zapraszamy Państwa do złożenia oferty cenowej na dostawę materiałów preizolowanych do budowy sieci ciepłowniczej oraz przyłączy do budynków przy ul. Dębowej, Kilińskiego, Kołłątaja, Kopernika, Krzywoustego, Piotra Skargi, Prądzyńskiego.Termin składania ofert - ofertę cenową w formie pisemnej należy złożyć do dnia 20.03.2018 r.  godz. 10.00  
czytaj publikację »

Załączniki: Rozmiar:
13.798 KB
326.358 KB

Podmiot udostępniający informację: MZEC w Świdnicy Sp. z o.o.
Za treść odpowiada: Katarzyna Cyrklewicz
Osoba, która wprowadziła dane: Katarzyna Cyrklewicz
Data wytworzenia informacji: 2019-03-13
Data udostępnienia informacji w BIP: 2019-03-13
Data ostatniej aktualizacji: 2019-03-13 14:27

rejestr zmian publikacji »

32.

Zapytanie ofertowe na wykonanie i dostawę kompaktowych węzłów cieplnych wraz z projektem technologiczno - instalacyjnym (numer sprawy: 11 /TR/2019)

 Zapraszamy Państwa do złożenia oferty na wykonanie i dostawę kompaktowych węzłów cieplnych, wraz z projektem technologiczno-instalacyjnym zgodnie z n/w wykazem:

1.    Węzeł cieplny (ul. Dębowa 9-13) do 1.07.2019 roku

o   moc węzła - 150 kW, na potrzeby c.o.

o   Qhśr =25 kW, Qhmax =50 kW na potrzeby c.w.u.

o   węzeł cieplny ma posiadać priorytet ciepłej wody użytkowej.

2.    Węzeł cieplny (ul. Wrocławska 68-76) do 1.07.2019 roku

o   moc węzła - 60 kW na potrzeby c.o.

o   Qhśr =10 kW, Qhmax =30 kW na potrzeby c.w.u.

o   węzeł cieplny ma posiadać priorytet ciepłej wody użytkowej.

3.    Węzeł cieplny (ul. Waryńskiego) do 1.10.2019 roku

o  moc węzła - 55 kW na potrzeby c.o.

o  c.w.u. Qhśr 24kW, Qhmax 47kW.

o  węzeł musi umożliwiać zasilanie węzłów mieszkaniowych "logotermy".

4.    Węzeł cieplny (Wodna 32-34-36) do 1.09.2019 roku

o   moc węzła - 50 kW na potrzeby c.o.

o   możliwość rozbudowy o moduł ciepłej wody użytkowej; Qhśr 25kW, Qhmax 50kW.

5.    Węzeł cieplny (Jodłowa 3)  do 1.09.2019 roku

o   moc węzła - 40 kW na potrzeby c.o.

o  możliwość rozbudowy o moduł ciepłej wody użytkowej; Qhśr 15kW, Qhmax 40kW.

Termin składania ofert do dnia 28 lutego 2019 roku, godz. 13.00

SIWZ stanowi załącznik do niniejszego ogloszenia.
  


Załączniki: Rozmiar:
2.567 MB

Podmiot udostępniający informację: MZEC w Świdnicy Sp. z o.o.
Za treść odpowiada: Katarzyna Cyrklewicz
Osoba, która wprowadziła dane: Katarzyna Cyrklewicz
Data wytworzenia informacji: 2019-02-20
Data udostępnienia informacji w BIP: 2019-02-20
Data ostatniej aktualizacji: 2019-02-20 13:45

rejestr zmian publikacji »

33.

zapytanie ofertowe na dostawę zestawu komputerowego do MZEC w Świdnicy Sp. z o.o. (numer sprawy 09/TR/2019)


 Zapraszamy Państwa do złożenia oferty na dostawę do MZEC w Świdnicy Sp. z o. o. zestawu komputerowego z systemem operacyjnym Windows 10, zgodnie z poniższymi wymaganiami technicznymi określonymi jako wymagania minimalnie...Termin składania ofert - ofertę cenową w formie pisemnej należy złożyć do dnia 15.02.2019 r. godz. 11.00      
czytaj publikację »

Podmiot udostępniający informację: MZEC w Świdnicy Sp. z o.o.
Za treść odpowiada: Katarzyna Cyrklewicz
Osoba, która wprowadziła dane: Katarzyna Cyrklewicz
Data wytworzenia informacji: 2019-02-11
Data udostępnienia informacji w BIP: 2019-02-11
Data ostatniej aktualizacji: 2019-02-11 11:51

rejestr zmian publikacji »

34.

Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi kompleksowego utrzymania czystości w pomieszczeniach (numer sprawy: 08/TR/2019)


 Zapraszamy Państwa do składania pisemnych ofert na usługę kompleksowego utrzymania  czystości w pomieszczeniach  Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej w Świdnicy Sp. z o.o ul. Pogodna 1, 58-100 Świdnica. Termin składania ofert - ofertę cenową w formie pisemnej należy złożyć do dnia 18.02.2019 r.  godz. 09.00.
.  
czytaj publikację »

Załączniki: Rozmiar:
42.490 KB

Podmiot udostępniający informację: MZEC w Świdnicy Sp. z o.o.
Za treść odpowiada: Katarzyna Cyrklewicz
Osoba, która wprowadziła dane: Katarzyna Cyrklewicz
Data wytworzenia informacji: 2019-02-11
Data udostępnienia informacji w BIP: 2019-02-11
Data ostatniej aktualizacji: 2019-02-12 13:31

rejestr zmian publikacji »

35.

Zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji projektowej (budowlanej i wykonawczej) sieci i przyłączy ciepłowniczych do budynków w Świdnicy ? postępowanie nr 07/TR/2019.


 Zapraszamy Państwa do udziału w postępowaniu na wykonanie dokumentacji  projektowej wysokoparametrowych sieci i przyłączy ciepłowniczych do pomieszczeń węzłów cieplnych w następujących obiektach... SIWZ stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.  Termin składania ofert do dnia 30.01.2019 roku do godz. 9:00.
         
czytaj publikację »

Załączniki: Rozmiar:
5.201 MB

Podmiot udostępniający informację: MZEC w Świdnicy Sp. z o.o.
Za treść odpowiada: Katarzyna Cyrklewicz
Osoba, która wprowadziła dane: Katarzyna Cyrklewicz
Data wytworzenia informacji: 2019-01-24
Data udostępnienia informacji w BIP: 2019-01-24
Data ostatniej aktualizacji: 2019-01-24 10:28

rejestr zmian publikacji »

36.

Zapytanie ofertowe na dostawę sprzętu komputerowego do MZEC w Świdnicy Sp. z o.o. (numer sprawy 06/TR/2019)


 
Zapraszamy Państwa do złożenia oferty na dostawę do MZEC w Świdnicy Sp. z o. o. sprzętu komputerowego z systemem operacyjnym Windows 10 i pakietem biurowym Microsoft Office, zgodnie z poniższymi wymaganiami technicznymi określonymi jako wymagania minimalnie..
Termin składania ofert - ofertę cenową w formie pisemnej należy złożyć do dnia 28.01.2019 r. godz. 11.00
 
czytaj publikację »

Podmiot udostępniający informację: MZEC w Świdnicy Sp. z o.o.
Za treść odpowiada: Katarzyna Cyrklewicz
Osoba, która wprowadziła dane: Katarzyna Cyrklewicz
Data wytworzenia informacji: 2019-01-22
Data udostępnienia informacji w BIP: 2019-01-22
Data ostatniej aktualizacji: 2019-01-22 10:52

rejestr zmian publikacji »

37.

Zapytanie ofertowe na wykonanie odtworzenia nawierzchni po pracach związanych z budową sieci i przyłączy ciepłowniczych realizowanych przez MZEC Świdnica w 2019 roku. (Nr postępowania 05/TR/2019)


 Zapraszamy Państwa do złożenia oferty na następujący zakres plac planowany do wykonania w 2019 roku:
- remont nawierzchni betonowej grubości do 15 cm,
- remont nawierzchni z kostki kamiennej,
- remont nawierzchni z  płyt betonowych chodnikowych,
- remont nawierzchni z kostki betonowej,
- montaż krawężników oraz obrzeży trawnikowych.
- regulacja pionowa urządzeń wod-kan-gaz znajdujących się w drogach i terenach zielonych.
Dokładny zakres prac przedstawiony jest w załączniku nr 5 do SIWZ. 
Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: do dnia 28.01.2019 roku  do godz. 10:00, lub wysłać pocztą elektroniczną na adres: przetargi@mzec.swidnica.pl
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 28.01.2019 roku o godz. 11:00.
czytaj publikację »

Załączniki: Rozmiar:
5.934 MB

Podmiot udostępniający informację: MZEC w Świdnicy Sp. z o.o.
Za treść odpowiada: Katarzyna Cyrklewicz
Osoba, która wprowadziła dane: Katarzyna Cyrklewicz
Data wytworzenia informacji: 2019-01-18
Data udostępnienia informacji w BIP: 2019-01-18
Data ostatniej aktualizacji: 2019-01-22 10:06

rejestr zmian publikacji »

38.

zapytanie ofertowe na usługę wykonania cyklu przeglądowo naprawczego P-3 i P2 lokomotywy 401 Da (numer sprawy: 03/TR/2019)


Zapraszamy Państwa do złożenia oferty cenowej na usługę wykonania przeglądów P-3 i P-2 - cyklu przeglądowo naprawczego lokomotywy 401 Da, zgodnie z przepisami MT,DTR i Dokumentacją Systemu Utrzymania naszej lokomotywy.
Termin realizacji przedmiotu zamówienia:
1) Przegląd P-3    20-28.02.2019 r.
2) Przegląd P-2    20-30.08.2019 r. Termin składania ofert - ofertę cenową w formie pisemnej należy złożyć do dnia 21.01.2019 r.  godz. 09.00.
czytaj publikację »

Załączniki: Rozmiar:
965.136 KB

Podmiot udostępniający informację: MZEC w Świdnicy Sp. z o.o.
Za treść odpowiada: Katarzyna Cyrklewicz
Osoba, która wprowadziła dane: Katarzyna Cyrklewicz
Data wytworzenia informacji: 2019-01-11
Data udostępnienia informacji w BIP: 2019-01-11
Data ostatniej aktualizacji: 2019-01-11 14:36

rejestr zmian publikacji »

39.

Zapytanie ofertowena wykonanie usługi pomiarów emisji ze źródeł energetycznego spalania w Ciepłowni Zawiszów MZEC w Świdnicy Sp. o. o (numer postępowania: 02/TR/2019)


 Zapraszamy Państwa do złożenia oferty cenowej na wykonywanie w latach 2019-2020 usługi pomiarów emisji zanieczyszczeń do powietrza ze źródeł energetycznego spalania w „Ciepłowni Zawiszów”  MZEC w Świdnicy Sp. o. o. ul. Pogodna 1, 58-100 Świdnica...Termin wykonania pomiarów emisji w danym roku - zależny od czasu pracy poszczególnych kotłów:               
- pierwszy pomiar: - styczeń – marzec     
- drugi pomiar: – kwiecień– wrzesień. T ermin składania ofert - ofertę cenową w formie pisemnej należy złożyć do dnia  11.01.2019 r.
   
czytaj publikację »

Podmiot udostępniający informację: MZEC w Świdnicy Sp. z o.o.
Za treść odpowiada: Katarzyna Cyrklewicz
Osoba, która wprowadziła dane: Katarzyna Cyrklewicz
Data wytworzenia informacji: 2019-01-03
Data udostępnienia informacji w BIP: 2019-01-03
Data ostatniej aktualizacji: 2019-01-03 08:26

rejestr zmian publikacji »

40.

Zapytanie ofertowe na wykonanie obsługi geodezyjnej, związanej z budową sieci i przyłączy realizowanych przez MZEC Świdnica w 2019 roku na terenie Świdnicy ( nr sprawy: 66/TR/2018)


 Zapraszamy państwa do udziału w postępowaniu na wykonanie obsługi geodezyjnej, związanej z budową sieci i przyłączy realizowanych przez MZEC Świdnica w 2019 roku na terenie Świdnicy. SIWZ stanowi załacznik do niniejszego ogłoszenia.a.  Ofertę należy składać w siedzibie Zamawiającego: do dnia 15.01.2019 roku  do godz. 10.00 lub wysłana pocztą elektroniczną na adres: przetargi@mzec.swidnica.pl
czytaj publikację »

Załączniki: Rozmiar:
4.244 MB
33.827 KB

Podmiot udostępniający informację: MZEC w Świdnicy Sp. z o.o.
Za treść odpowiada: Katarzyna Cyrklewicz
Osoba, która wprowadziła dane: Katarzyna Cyrklewicz
Data wytworzenia informacji: 2019-01-03
Data udostępnienia informacji w BIP: 2019-01-03
Data ostatniej aktualizacji: 2019-01-03 08:11

rejestr zmian publikacji »

41.

Zapytanie ofertowe na dostawę samochodu ciężarowego - wywrotki (numer sprawy: 64 /TR/2018) Zmiana treści SIWZ i terminu składania ofert.


Zapraszamy Państwa do złożenia oferty cenowej na dostawę do MZEC w Świdnicy Sp. z o.o.  samochodu ciężarowego – wywrotki, cechującego się wymogami i parametrami technicznymi nie gorszymi niż podanymi w poniższej specyfikacji... Termin realizacji dostawy: do 17 tygodni od dnia otrzymania zamówienia.

   Termin składania ofert - ofertę cenową w formie pisemnej należy złożyć do dnia 08.01.2019 do  godz. 10.00.
czytaj publikację »

Załączniki: Rozmiar:
109.500 KB

Podmiot udostępniający informację: MZEC w Świdnicy Sp. z o.o.
Za treść odpowiada: Katarzyna Cyrklewicz
Osoba, która wprowadziła dane: Katarzyna Cyrklewicz
Data wytworzenia informacji: 2018-12-19
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-12-19
Data ostatniej aktualizacji: 2019-01-07 13:08

rejestr zmian publikacji »

42.

Zapytanie ofertowe na wykonanie odtworzenia nawierzchni po pracach związanych z budową sieci i przyłączy ciepłowniczych realizowanych przez MZEC Świdnica w 2019 roku. (Nr postępowania 65/TR/2018)


Zapraszamy Państwa do złożenia oferty na nastepujący zakres plac planowany do wykonania w 2019 roku:
- remont nawierzchni betonowej grubości do 15 cm,
- remont nawierzchni z kostki kamiennej,
- remont nawierzchni z  płyt betonowych chodnikowych,
- remont nawierzchni z kostki betonowej,
- montaż krawężników oraz obrzeży trawnikowych.
- regulacja pionowa urządzeń wod-kan-gaz znajdujących się w drogach i terenach zielonych.
Dokładny zakres prac przedstawiony jest w załączniku nr 5 do SIWZ. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: do dnia 14.01.2019 roku  do godz. 10:00, lub wysłać pocztą elektroniczną na adres: przetargi@mzec.swidnica.pl
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 14.01.2019 roku o godz. 11:00.
      
czytaj publikację »


Podmiot udostępniający informację: MZEC w Świdnicy Sp. z o.o.
Za treść odpowiada: Katarzyna Cyrklewicz
Osoba, która wprowadziła dane: Katarzyna Cyrklewicz
Data wytworzenia informacji: 2018-12-19
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-12-19
Data ostatniej aktualizacji: 2019-01-03 07:40

rejestr zmian publikacji »

43.

Zapytanie ofertowe na wykonanie odtworzenia II części alejki Parku Wrocławskiego po montażu sieci ciepłowniczej (numer postępowania 60/TR/2018)


Zapraszamy Państwa do złożenia oferty na wykonanie II części alejki Parku Wrocławskiego po montażu sieci ciepłowniczej, zgodnie z treścią załączonej poniżej SIWZ. Termin składania ofert – ofertę cenową w formie pisemnej należy złożyć do dnia 14.12.2018 r. godz. 10.00.
czytaj publikację »

Załączniki: Rozmiar:
994.270 KB
112.500 KB

Podmiot udostępniający informację: MZEC w Świdnicy Sp. z o.o.
Za treść odpowiada: Katarzyna Cyrklewicz
Osoba, która wprowadziła dane: Katarzyna Cyrklewicz
Data wytworzenia informacji: 2018-12-06
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-12-06
Data ostatniej aktualizacji: 2018-12-06 14:38

rejestr zmian publikacji »

44.

Zapytanie ofertowe na dostawę samochodu ciężarowego - wywrotki (numer sprawy: 59 /TR/2018)


 Zapraszamy Państwa do złożenia oferty cenowej na dostawę samochodu ciężarowego – wywrotki, cechującego się wymogami i parametrami technicznymi nie gorszymi niż podanymi w poniższej specyfikacji... Termin realizacji dostawy: do 10 tygodni od dnia otrzymania zamówienia. Termin składania ofert - ofertę cenową w formie pisemnej należy złożyć do dnia 13.12.2018 r.  godz. 11.00 w siedzibie Zamawiającego przy ul. Pogodnej 1 w Świdnicy w sekretariacie osobiście bądź za pośrednictwem poczty, w kopertach oznaczonych treścią „Postępowanie numer: 59/TR/2018.
czytaj publikację »

Załączniki: Rozmiar:
109.500 KB
42.000 KB

Podmiot udostępniający informację: MZEC w Świdnicy Sp. z o.o.
Za treść odpowiada: Katarzyna Cyrklewicz
Osoba, która wprowadziła dane: Katarzyna Cyrklewicz
Data wytworzenia informacji: 2018-11-30
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-11-30
Data ostatniej aktualizacji: 2018-11-30 10:38

rejestr zmian publikacji »

45.

Zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji projektowej (budowlanej i wykonawczej) sieci i przyłączy ciepłowniczych do budynków w Świdnicy (nr postepowania: 57/TR/2018)

 Zapraszamy Państwa do udziału w postępowaniu na wykonanie dokumentacji projektowej (budowlanej i wykonawczej) sieci i przyłączy ciepłowniczych do budynków w Świdnicy.

Szczegółowe informacje znajdują się w załączonym poniżej SIWZ.Podmiot udostępniający informację: MZEC w Świdnicy Sp. z o.o.
Za treść odpowiada: Katarzyna Cyrklewicz
Osoba, która wprowadziła dane: Katarzyna Cyrklewicz
Data wytworzenia informacji: 2018-11-15
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-11-15
Data ostatniej aktualizacji: 2018-11-21 13:30

rejestr zmian publikacji »

46.

Zapytania ofertowego na a dostawę do MZEC w Świdnicy Sp. z o. o. oleju napędowego w 2019 roku (numer sprawy 56/TR/2018)Zmiana terminu składania ofert.


Zapraszamy Państwa do złożenia oferty cenowej na sukcesywną dostawę w 2019 roku oleju napędowego – w ilości 42 000 dm³ ±20% do MZEC w Świdnicy Sp. z o. o., na następujących warunkach... Termin składania ofert - ofertę cenową w formie pisemnej należy złożyć do dnia 15.11.2018r. godz. 11.00  - zmiana terminu składania ofert...zmiany do SIWZ
czytaj publikację »

Podmiot udostępniający informację: MZEC w Świdnicy Sp. z o.o.
Za treść odpowiada: Katarzyna Cyrklewicz
Osoba, która wprowadziła dane: Katarzyna Cyrklewicz
Data wytworzenia informacji: 2018-10-31
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-10-31
Data ostatniej aktualizacji: 2018-11-08 14:28

rejestr zmian publikacji »

47.

Zapytanie ofertowe na dostawę tabletów do MZEC w Świdnicy Sp. z o.o. (numer sprawy 54/TR/2018).


 Zapraszamy Państwa do złożenia oferty na dostawę do MZEC w Świdnicy Sp. z o. o.  2 sztuki tabletów z systemem operacyjnym Windows 10 i pakietem biurowym Microsoft Office, zgodnie z poniższymi wymaganiami technicznymi określonymi jako wymagania minimalnie:...
Termin składania ofert - ofertę cenową w formie pisemnej należy złożyć do dnia 08.11.2018 r. godz. 11.00.
czytaj publikację »

Podmiot udostępniający informację: MZEC w Świdnicy Sp. z o.o.
Za treść odpowiada: Katarzyna Cyrklewicz
Osoba, która wprowadziła dane: Katarzyna Cyrklewicz
Data wytworzenia informacji: 2018-10-29
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-10-29
Data ostatniej aktualizacji: 2018-10-29 09:30

rejestr zmian publikacji »

48.

Zapytanie ofertowe na dostawę materiałów preizolowanych do budowy sieci ciepłowniczej oraz przyłączy do budynków przy ul. Łukasińskiego i ks. Bolka (numer sprawy: 55/TR/2018) Pytania i odpowiedzi. Zmiany do SIWZ


 Zapraszamy Państwa do złożenia oferty cenowej na dostawę do MZEC w Świdnicy Sp. z o. o. materiałów preizolowanych, według zestawienia – Załącznika nr 1 i 2 do niniejszego postępowania i wytycznych wynikających ze specyfikacji materiałowej - Załącznika nr 3.Termin składania ofert - ofertę cenową w formie pisemnej należy złożyć do dnia 15.11.2018 r.  godz. 07.30. Pytania i odpowiedzi...Zmiany do SIWZ..
czytaj publikację »

Załączniki: Rozmiar:
4.692 MB
27.673 KB

Podmiot udostępniający informację: MZEC w Świdnicy Sp. z o.o.
Za treść odpowiada: Katarzyna Cyrklewicz
Osoba, która wprowadziła dane: Katarzyna Cyrklewicz
Data wytworzenia informacji: 2018-10-26
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-10-26
Data ostatniej aktualizacji: 2018-11-07 09:10

rejestr zmian publikacji »

49.

Zapytanie ofertowe na wykonanie przeglądu i konstrukcji nośnej pomostu wagi samochodowej i kolejowej (numer sprawy: 53/TR/2018)


 Zapraszamy Państwa do złożenia oferty cenowej na wykonanie usługi zgodnie   z poniższym zakresem:
1) Wykonanie przeglądu i konstrukcji nośnej pomostu wagi samochodowej 50 Mg hybrydowej RH50 nr 3308976 oraz wykonanie jej legalizacji; 2) Wykonanie przeglądu i konserwacji konstrukcji nośnej pomostu wagi kolejowej 100 Mg dźwigniowo-elektronicznej typu 3010 produkcji „SOEHNLE” nr 2550/11-0562 oraz wykonanie jej legalizacji. Termin składania ofert - ofertę cenową w formie pisemnej należy złożyć do dnia 23.10.2018 r.  godz. 08:00.
   
czytaj publikację »

Podmiot udostępniający informację: MZEC w Świdnicy Sp. z o.o.
Za treść odpowiada: Katarzyna Cyrklewicz
Osoba, która wprowadziła dane: Katarzyna Cyrklewicz
Data wytworzenia informacji: 2018-10-16
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-10-16
Data ostatniej aktualizacji: 2018-10-16 13:17

rejestr zmian publikacji »

50.

Zapytanie ofertowe na usługę wykonania przeglądów serwisowych sprężarek (numer sprawy: 52/TR/2018)


 Zapraszamy Państwa do złożenia oferty cenowej na usługę wykonania przeglądów serwisowych sprężarek następującego typu:
1) Agregat sprężynowy powietrza WAN-NK30a
2) Sprężarka powietrza Atlas Copco GA – 15.
Termin składania ofert - ofertę cenową w formie pisemnej należy złożyć do dnia 15.10.2018 r.  godz. 08.00  
czytaj publikację »

Podmiot udostępniający informację: MZEC w Świdnicy Sp. z o.o.
Za treść odpowiada: Katarzyna Cyrklewicz
Osoba, która wprowadziła dane: Katarzyna Cyrklewicz
Data wytworzenia informacji: 2018-10-08
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-10-08
Data ostatniej aktualizacji: 2018-10-08 09:48

rejestr zmian publikacji »

51.

Zapytanie ofertowena wykonanie remontu schodów zewnętrznych oraz żelbetowych podestów technicznych stacji transformatorowej w Ciepłowni Zawiszów w Świdnicy przy ul. Pogodnej 1 (numer sprawy: 51/TR/2018)


 Zapraszamy Państwa do złożenia oferty cenowej na wykonanie remontu schodów zewnętrznych oraz żelbetowych podestów technicznych stacji transformatorowej w Ciepłowni Zawiszów w Świdnicy przy ul. Pogodnej 1, zgodnie z przedmiarem... Termin wykonania: 14 dni od daty przekazania placu budowy
Termin składania ofert - ofertę cenową w formie pisemnej należy złożyć do dnia 27.09.2018 r.  godz. 11.00
 
czytaj publikację »

Załączniki: Rozmiar:
28.693 KB

Podmiot udostępniający informację: MZEC w Świdnicy Sp. z o.o.
Za treść odpowiada: Katarzyna Cyrklewicz
Osoba, która wprowadziła dane: Katarzyna Cyrklewicz
Data wytworzenia informacji: 2018-09-18
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-09-18
Data ostatniej aktualizacji: 2018-09-18 14:30

rejestr zmian publikacji »

52.

Dostawa 240 Mg węgla kamiennego Miał II A do MZEC w Świdnicy Sp. z o. o - przetarg nieograniczony (numer sprawy 50/TR/2018) Informacja o wyborze ofert.


  Zapraszamy Państwa do udziału w organizowanym przez nas przetargu nieograniczonym na dostawę 240 Mg węgla kamiennego Miał II A do MZEC w Świdnicy Sp. z o. o. Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26.09.2018 r.do godz. 11.00
 

 Specyfikacja Istotnych Warunków Zmówienia stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.
   Nr BZP: 618527-N-2018  z dnia 18.09.2018 r.  Informacja o wyborze ofert.        
czytaj publikację »

Załączniki: Rozmiar:
979.360 KB

Podmiot udostępniający informację: MZEC w Świdnicy Sp. z o.o.
Za treść odpowiada: Katarzyna Cyrklewicz
Osoba, która wprowadziła dane: Katarzyna Cyrklewicz
Data wytworzenia informacji: 2018-09-18
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-09-18
Data ostatniej aktualizacji: 2018-09-28 11:52

rejestr zmian publikacji »

53.

Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018, 2019 (numer sprawy: 48/TR/2018) UWAGA: ZMIANA TREŚCI OGŁOSZENIA z dnia 12.09.2018 r.


Uwaga: Z dniem 12.09.2018 r. , w związku z prośbą oferentów o wydłużenie terminu składania ofert, Zamawiający wprowadza do treści ogłoszenia zmiany wyróznione kolorem czerwonym obejmujące zmianę terminu składania ofert oraz doprecyzowanie opisu przemiotu zamówienia.   Zapraszamy firmy audytorskie do składania pisemnych ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej w Świdnicy Sp. z o.o.  ul. Pogodna 1, 58-100 Świdnica, za rok obrotowy 2018, 2019 z możliwością przedłużenia umowy na kolejny 2-letni okres,) i sporządzenie raportu z badania.  Zainteresowane firmy audytorskie proszone są o złożenie lub przesłanie ofert  w terminie do dnia 20.09.2018 r. do godz. 9.45 w zamkniętej kopercie z adnotacją: „Oferta na badanie sprawozdania finansowego. Nie otwierać przed 20.09.2018 r. godz. 10.30”.
   
czytaj publikację »


Podmiot udostępniający informację: MZEC w Świdnicy Sp. z o.o.
Za treść odpowiada: Katarzyna Cyrklewicz
Osoba, która wprowadziła dane: Katarzyna Cyrklewicz
Data wytworzenia informacji: 2018-09-07
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-09-07
Data ostatniej aktualizacji: 2018-09-12 13:14

rejestr zmian publikacji »

54.

Zapytanie ofertowe na wykonanie prac remontowych oraz konserwacyjnych komina żelbetowego i kominów stalowych (numer sprawy: 49/TR/2018)


  Zapraszamy Państwa do złożenia oferty cenowej na wykonanie prac remontowych i konserwacyjnych kominów, zgodnie z poniższym zakresem.....  Termin wykonania prac najpóźniej do dnia 31 października 2018 r. 
Termin składania ofert - ofertę cenową w formie pisemnej należy złożyć do dnia 18.09.2018 r.  godz. 11.00 w siedzibie Zamawiającego przy ul. Pogodnej 1 w Świdnicy w sekretariacie osobiście bądź za pośrednictwem poczty, w kopertach oznaczonych treścią „Postępowanie numer: 49/TR/2018”lub przesłać ofertę na maila: przetargi@mzec.swidnica.pl.
czytaj publikację »

Załączniki: Rozmiar:
28.814 KB

Podmiot udostępniający informację: MZEC w Świdnicy Sp. z o.o.
Za treść odpowiada: Katarzyna Cyrklewicz
Osoba, która wprowadziła dane: Katarzyna Cyrklewicz
Data wytworzenia informacji: 2018-09-06
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-09-06
Data ostatniej aktualizacji: 2018-09-07 07:33

rejestr zmian publikacji »

55.

Zapytanie ofertowena dostawę zestawu komputerowego do MZEC w Świdnicy Sp. z o.o. (numer sprawy (47/TR/2018).


 Zapraszamy Państwa do złożenia oferty na dostawę do MZEC w Świdnicy Sp. z o. o.  zestawu komputerowego zbudowanego z fabrycznie nowych podzespołów z systemem operacyjnym Windows 10 i pakietem biurowym Microsoft Office  2016 – 1 szt. 
 
Termin składania ofert - ofertę cenową w formie pisemnej należy złożyć do dnia 31.08.2018 r. godz. 11.00
 
czytaj publikację »

Podmiot udostępniający informację: MZEC w Świdnicy Sp. z o.o.
Za treść odpowiada: Katarzyna Cyrklewicz
Osoba, która wprowadziła dane: Krzysztof Szymczak
Data wytworzenia informacji: 2018-08-24
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-08-24
Data ostatniej aktualizacji: 2018-08-27 11:39

rejestr zmian publikacji »

56.

Zapytanie ofertowe na wykonanie prac remontowych oraz konserwacyjnych komina żelbetowego i kominów stalowych (numer sprawy: 46/TR/2018)UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT


Zapraszamy Państwa do złożenia oferty cenowej na wykonanie prac remontowych i konserwacyjnych kominów, zgodnie z poniższym zakresem: ... Termin wykonania prac najpóźniej do dnia 30 września 2018 r. Termin składania ofert - ofertę cenową w formie pisemnej należy złożyć do dnia 21.08.2018 r.  godz. 11.00 - UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT: na dzień 28.08.2018 godzina 11:00
 
czytaj publikację »

Załączniki: Rozmiar:
28.772 KB

Podmiot udostępniający informację: MZEC w Świdnicy Sp. z o.o.
Za treść odpowiada: Katarzyna Cyrklewicz
Osoba, która wprowadziła dane: Katarzyna Cyrklewicz
Data wytworzenia informacji: 2018-08-10
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-08-10
Data ostatniej aktualizacji: 2018-08-21 08:27

rejestr zmian publikacji »

57.

Dostawa 25 Mg węgla kamiennego koks gruby do MZEC w Świdnicy Sp. z o. o - przetarg nieograniczony (numer sprawy 45/TR/2018). Informacja o wyborze ofert.


 
Informacja o wyborze ofert
czytaj publikację »

Załączniki: Rozmiar:
975.680 KB

Podmiot udostępniający informację: MZEC w Świdnicy Sp. z o.o.
Za treść odpowiada: Katarzyna Cyrklewicz
Osoba, która wprowadziła dane: Katarzyna Cyrklewicz
Data wytworzenia informacji: 2018-08-08
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-08-08
Data ostatniej aktualizacji: 2018-08-22 13:08

rejestr zmian publikacji »

58.

Zapytanie ofertowe na dostawę koszy do worków filtracyjnych oraz worków filtracyjnych (numer sprawy 44/TR/2018)


 Zapraszamy Państwa do złożenia oferty na dostawę:
1.  40 sztuk koszy do worków filtracyjnych - stal kwasoodporna, pasywowana lub kataforeza,  z uwzględnieniem danych wynikających ze schematu – załącznika nr 1 do zapytania ofertowego;                                                        
2. 40 sztuk worków filtracyjnych, o następujących parametrach i z uwzględnieniem danych wynikających ze schematu – załącznika nr 2:
- obróbka PTFE,
- materiał – PTFE,
- tkanina nośna – PTFE,
- temperatura pracy do 2000C
(minimalna temperatura pracy 1200C),
- obustronnie opalony,
- termostabilizowany.
Termin realizacji dostawy: najpóźniej do dnia 31.08.2018 rok.
Termin składania ofert - ofertę cenową w formie pisemnej należy złożyć do dnia 14.08.2018 r.  godz. 11.00
 


 
czytaj publikację »


Podmiot udostępniający informację: MZEC w Świdnicy Sp. z o.o.
Za treść odpowiada: Katarzyna Cyrklewicz
Osoba, która wprowadziła dane: Katarzyna Cyrklewicz
Data wytworzenia informacji: 2018-08-08
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-08-08
Data ostatniej aktualizacji: 2018-08-08 07:32

rejestr zmian publikacji »

59.

Zapytanie ofertowe na wykonanie remontu schodów zewnętrznych oraz żelbetowych podestów technicznych stacji transformatorowej w Ciepłowni Zawiszów (numer sprawy: 42/TR/2018)


 Zapraszamy Państwa do złożenia oferty cenowej na wykonanie usługi remontu schodów zewnętrznych oraz żelbetowych podestów technicznych stacji transformatorowej w Ciepłowni Zawiszów w Świdnicy przy ul. Pogodnej 1,  zgodnie z przedmiarem... Termin realizacji przedmiotu zamówienia: do 31.08.2018 roku. Termin składania ofert - ofertę cenową w formie pisemnej należy złożyć do dnia 25.07.2018 r.  godz. 11.00

 
czytaj publikację »

Załączniki: Rozmiar:
29.369 KB

Podmiot udostępniający informację: MZEC w Świdnicy Sp. z o.o.
Za treść odpowiada: Katarzyna Cyrklewicz
Osoba, która wprowadziła dane: Katarzyna Cyrklewicz
Data wytworzenia informacji: 2018-07-17
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-07-17
Data ostatniej aktualizacji: 2018-07-17 11:19

rejestr zmian publikacji »

60.

Dotyczy: zapytania ofertowego na wykonanie remontu pokrycia dachu budynku kotłowni


Zapraszamy Państwa do złożenia oferty cenowej na wykonanie remontu pokrycia dachu budynku kotłowni w Pszennie przy ul. Witosa 14.
Termin realizacji przedmiotu zamówienia: do 31.08.2018 roku.
Termin składania ofert - ofertę cenową w formie pisemnej należy złożyć do dnia 24.07.2018 r.  godz. 11.00
czytaj publikację »

Załączniki: Rozmiar:
29.320 KB

Podmiot udostępniający informację: MZEC w Świdnicy Sp. z o.o.
Za treść odpowiada: Katarzyna Cyrklewicz
Osoba, która wprowadziła dane: Katarzyna Cyrklewicz
Data wytworzenia informacji: 2018-07-17
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-07-17
Data ostatniej aktualizacji: 2018-07-17 11:18

rejestr zmian publikacji »

61.

Przetarg nieograniczony na dostawę węgla kamiennego do MZEC w Świdnicy Sp. z o. o.w 2018/2019 roku (41/TR/2018) Informacja o wyborze ofert.

 Zapraszamy Państwa do udziału w organizowanym przez nas przetargu nieograniczonym na dostawę węgla kamiennego w 3 sortymentach w łącznej  ilości 270 Mg.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zmówienia stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia. 

Nr BZP: 589143-N-2018 z dnia 13.07.2018 r.


 

Informacja o wyborze ofert:

Informujemy Państwa , że przetarg nieograniczony numer 41/TR/2018 na dostawę węgla kamiennego do MZEC w Świdnicy Sp. z o. o. w 2018/2019 roku, został rozstrzygnięty.
 Wykonując dyspozycję art. 92 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r., poniżej podajemy wszystkie informacje wymagane ustawą.
 W terminie przewidzianym na składanie ofert, tzn. do dnia 06.08.2018 roku do godz. 11:00 wpłynęły 3 oferty.                            
 
W rozstrzygniętym przetargu wszyscy Oferenci spełnili warunki udziału  w postępowaniu, wszystkie złożone oferty były zgodne ze SIWZ. W postępowaniu nie było podstaw do wykluczenia żadnego z Oferentów oraz do odrzucenia oferty.
 
Za najkorzystniejszą ofertę została uznana oferta następujących firm:     
 1) Atex Sp. z o.o. ul. Gliwicka 3m, 44-145 Plichowice – która zdobyła 100 punktów w kryterium cena,  w zakresie dostawy węgiel Orzech I oraz węgiel Kostka;  
 2) COAL TRADE Sp. z o.o. 71-804 Szczecin, ul. Dzwonkowa 4 – która zdobyła 100 punktów w kryterium cena,  w zakresie dostawy węgiel Miał I A.
 
Zestawienie otrzymanych ofert - punktacja ofert  w Kryterium ofert 100% cena:
 

Lp

Specyfikacja

Węglopasz Sp. z o .o. ul. Piątkowska 149/6          60-648 Poznań

Atex Sp. z o.o.  ul. Gliwicka 3m,                              44-145 Plichowice

COAL TRADE Sp. z o.o. 71-804 Szczecin,                                                ul. Dzwonkowa 4

1

Węgiel orzech I 90 Mg

87,21 punktów

100 punktów

90,76 punktów

2

Węgiel miał IA  120 Mg

82,85 punktów

97,55 punktów

100 punktów

3

Węgiel kostka  60 Mg

84,52 punkty

100 punktów

91,47 punktów

O dokładnej dacie zawarcia umowy Zamawiający powiadomi osobnym pismem Wykonawców, których oferta została uznana za najkorzystniejszą.
 Serdecznie Państwu dziękujemy za udział w naszym postępowaniu.
  

 


Załączniki: Rozmiar:
987.119 KB

Podmiot udostępniający informację: MZEC w Świdnicy Sp. z o.o.
Za treść odpowiada: Katarzyna Cyrklewicz
Osoba, która wprowadziła dane: Katarzyna Cyrklewicz
Data wytworzenia informacji: 2018-07-13
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-07-13
Data ostatniej aktualizacji: 2018-08-13 14:11

rejestr zmian publikacji »

62.

Zapytanie ofertowe na dostawę 10 sztuk kolektorów słonecznych (numer sprawy:40/TR/2018)


  Zapraszamy Państwa do złożenia oferty cenowej na dostawę  10 sztuk kolektorów słonecznych  typu  AMX  2,38 2C wraz z zestawem stelaży do ich montażu na płaskim dachu, zestawów przyłączeniowych instalacji  oraz wodnego roztworu glikolu propylenowego  50/50.
Typ korektora słonecznego został określony ścisłe pod istniejącą u Zamawiającego konstrukcję do jego montażu.  Termin realizacji przedmiotu zamówienia: do dnia 15.08.2018 r.
czytaj publikację »

Podmiot udostępniający informację: MZEC w Świdnicy Sp. z o.o.
Za treść odpowiada: Katarzyna Cyrklewicz
Osoba, która wprowadziła dane: Katarzyna Cyrklewicz
Data wytworzenia informacji: 2018-07-10
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-07-10
Data ostatniej aktualizacji: 2018-07-10 14:53

rejestr zmian publikacji »

63.

Zapytanie ofertowe na odbiór i utylizację żużla, popiołu paleniskowego oraz pyłów (numer sprawy: 39/TR/2018)


 Zapraszamy Państwa do złożenia oferty na odbiór i utylizację żużla, popiołu paleniskowego i pyłów, sklasyfikowanych w katalogu odpadów pod kodem 100101 (z wyłączeniem pyłów wymienionych w katalogu odpadów pod kodem 100104) w  ilości do 5 000 Mg/rok.

Umowa z wybranym oferentem zostanie zawarta na okres: od 01.10.2018 r. – 30.09.2019 r.
Termin składania ofert - ofertę cenową w formie pisemnej należy złożyć do dnia 16.07.2018 r.  do godz. 11.00 
czytaj publikację »

Podmiot udostępniający informację: MZEC w Świdnicy Sp. z o.o.
Za treść odpowiada: Katarzyna Cyrklewicz
Osoba, która wprowadziła dane: Katarzyna Cyrklewicz
Data wytworzenia informacji: 2018-06-29
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-06-29
Data ostatniej aktualizacji: 2018-06-29 14:27

rejestr zmian publikacji »

64.

Zapytanie ofertowe na dostawę materiałów preizolowanych (numer sprawy: 38/TR/2018)


      Zapraszamy Państwa do złożenia oferty cenowej na dostawę do MZEC w Świdnicy Sp. z o.o. materiałów preizolowanych, według poniższej specyfikacji...Termin realizacji przedmiotu zamówienia: do 7 dni od dnia otrzymania zlecenia.Termin składania ofert - ofertę cenową w formie pisemnej należy złożyć do dnia 03.07.2018 r.  godz. 12.00.
czytaj publikację »

Podmiot udostępniający informację: MZEC w Świdnicy Sp. z o.o.
Za treść odpowiada: Katarzyna Cyrklewicz
Osoba, która wprowadziła dane: Katarzyna Cyrklewicz
Data wytworzenia informacji: 2018-06-27
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-06-27
Data ostatniej aktualizacji: 2018-06-27 08:19

rejestr zmian publikacji »

65.

Zapytanie ofertowe na dostawę pomp obiegowych centralnego ogrzewania (numer sprawy: 37/TR/2018)


   Zapraszamy Państwa do złożenia oferty cenowej na dostawę do MZEC w Świdnicy Sp. z o.o. pomp obiegowych centralnego ogrzewania z falownikiem:
1. DN25, 1X230V, Pmax=200W - 1 sztuka,
2. DN40, 1X230V, Pmax=500W - 1 sztuka
.
Termin wykonania dostawy:  najpóźniej do dnia 31 sierpnia 2018 r. Termin składania ofert - ofertę cenową w formie pisemnej należy złożyć do dnia 02.07.2018 r.  godz. 11.00  
czytaj publikację »

Załączniki: Rozmiar:
28.724 KB

Podmiot udostępniający informację: MZEC w Świdnicy Sp. z o.o.
Za treść odpowiada: Katarzyna Cyrklewicz
Osoba, która wprowadziła dane: Katarzyna Cyrklewicz
Data wytworzenia informacji: 2018-06-21
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-06-21
Data ostatniej aktualizacji: 2018-06-21 14:55

rejestr zmian publikacji »

66.

Zapytanie ofertowe na dostawę słomy (numer sprawy: 36/TR/2018)


         Zapraszamy Państwa do złożenia oferty cenowej na dostawę do MZEC w Świdnicy Sp. z o. o. słomy sprasowanej w belach,  pszenicznej o średniej zawartości wilgoci w słomie do 18% i nie wyższej w poszczególnych punktach pomiarowych niż 40%,  w ilości  130 Mg.
Termin realizacji dostawy: do 30.08.2018 r. Pisemne oferty należy składać do dnia 28.06.2018 r. do godziny 12.00 w siedzibie Zamawiającego lub e-mailem na adres: przetargi@mzec.swidnica.pl

 
 
czytaj publikację »

Załączniki: Rozmiar:
505.431 KB
42.929 KB

Podmiot udostępniający informację: MZEC w Świdnicy Sp. z o.o.
Za treść odpowiada: Katarzyna Cyrklewicz
Osoba, która wprowadziła dane: Katarzyna Cyrklewicz
Data wytworzenia informacji: 2018-06-19
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-06-19
Data ostatniej aktualizacji: 2018-06-20 10:21

rejestr zmian publikacji »

67.

Zapytanie ofertowe na usługę wykonania remontu bocznicy kolejowej położonej na terenie Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej w Świdnicy Sp. z o.o. (numer sprawy: 35/TR/2018)


 Zapraszamy Państwa do złożenia oferty cenowej na usługę wykonania (z własnych materiałów) remontu bocznicy kolejowej, położonej na terenie Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej  w Świdnicy Sp. z o.o.  przy ul. Pogodnej 1 w Świdnicy.Termin realizacji przedmiotu zamówienia: do dnia 30.09.2018 r.
Termin składania ofert - ofertę cenową w formie pisemnej należy złożyć do dnia 22.06.2018 r. godz. 11.00    
czytaj publikację »

Załączniki: Rozmiar:
587.528 KB

Podmiot udostępniający informację: MZEC w Świdnicy Sp. z o.o.
Za treść odpowiada: Katarzyna Cyrklewicz
Osoba, która wprowadziła dane: Katarzyna Cyrklewicz
Data wytworzenia informacji: 2018-06-14
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-06-14
Data ostatniej aktualizacji: 2018-06-14 14:55

rejestr zmian publikacji »

68.

Zapytanie ofertowe na dostawę materiałów preizolowanych(numer sprawy: 34/TR/2018)


  Zapraszamy Państwa do złożenia oferty cenowej na dostawę do MZEC w Świdnicy Sp. z o.o. przy ul. Pogodnej 1, 58-100 Świdnica materiałów preizolowanych, zgodnie z załącznikiem nr 1 do postępowania.
Termin realizacji przedmiotu zamówienia: jak najkrótszy, termin stanowi składową kryterium wyboru ofert. Termin składania ofert - ofertę cenową w formie pisemnej należy złożyć do dnia 07.06.2018 r.  godz. 09.00
czytaj publikację »

Załączniki: Rozmiar:
30.042 KB
82.500 KB

Podmiot udostępniający informację: MZEC w Świdnicy Sp. z o.o.
Za treść odpowiada: Katarzyna Cyrklewicz
Osoba, która wprowadziła dane: Katarzyna Cyrklewicz
Data wytworzenia informacji: 2018-06-01
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-06-01
Data ostatniej aktualizacji: 2018-06-04 11:44

rejestr zmian publikacji »

69.

Zapytanie ofertowe wykonanie dwóch równoległych przewiertów sterowanych oraz umieszczenie kabli ciepłowniczych Flexwell FHK 127/220 pod ulicą Wrocławską w Świdnicy (numer postępowania 33/TR/2018)


  Zapraszamy Państwa  do udziału w postępowaniu na  wykonanie dwóch równoległych przewiertów sterowanych oraz umieszczenie kabli ciepłowniczych Flexwell FHK 127/220 pod ulicą Wrocławską w Świdnicy (numer postępownia: 33/TR/2018)  Opis przedmiotu zamówienia.
1. Przedmiotem zamówienia są następujące zadania:
1.1. Wykonanie dwóch równoległych przewiertów sterowanych pod ul. Wrocławską w Świdnicy w miejscu wskazanym na rysunku sytuacyjnym stanowiącym Załącznik nr 1. Horyzontalny przewiert sterowany jest przedstawiony na rysunku stanowiącym Załącznik nr 2.
1.2. Umieszczenie w wykonanych przewiertach kabli ciepłowniczych Flexwell FHK 127/220 pod ulicą Wrocławską w Świdnicy.  Całkowita długość przewiertu w rzucie poziomym wynosi około 2 x 55 mb.  Kabel ciepłowniczy Flexwell FHK 127/220 zapewnia Zamawiający.
1.3. Wykonanie niezbędnych robót przygotowawczych do wykonania przedmiotu zamówienia.
1.4. Odpompowanie płuczki wiertniczej w celu zabezpieczenia pobliskich ulic przed zalaniem.
1.5. Wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów, badań i sprawdzeń. Pomiary i mapy geodezyjne wykona Zamawiający.1.6. Wykonanie prac porządkowych. Wymagany termin realizacji zadania:
Rozpoczęcie realizacji przewiduje się od dnia 15 czerwca 2018 roku.
Zakończenie realizacji zadania nie później niż 15 lipca 2018 roku. Ofertę należy składać w siedzibie Zamawiającego: do dnia 07.06.2018 roku  do godz. 9:00 Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 07.06.2018 roku o godz. 10:00
czytaj publikację »

Załączniki: Rozmiar:
1.659 MB

Podmiot udostępniający informację: MZEC w Świdnicy Sp. z o.o.
Za treść odpowiada: Katarzyna Cyrklewicz
Osoba, która wprowadziła dane: Katarzyna Cyrklewicz
Data wytworzenia informacji: 2018-05-30
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-05-30
Data ostatniej aktualizacji: 2018-06-04 11:35

rejestr zmian publikacji »

70.

Zapytanie ofertowe na dostawę panelu operatorskiego (numer sprawy: 32/TR/2018)


 Zapraszamy Państwa do złożenia oferty cenowej na dostawę do MZEC w ŚwidnicySp. z o.o. panelu operatorskiego „Economy” built  Panel PC CP62xx-xxxx-0060, 15-inch 1024x768, without keys, touch screen z kartą CFast 8GB firmy BECHOFF wraz z oprogramowaniem: Microsoft Windows Embedded Standard 7, 32 bit, multilingual, English and German, more languages can be installed, multi-finger touch screen suppor.
Termin wykonania dostawy:  najpóźniej do dnia 30 czerwca 2018 r. Termin składania ofert - ofertę cenową w formie pisemnej należy złożyć do dnia 25.05.2018 r.  godz. 11.00  
czytaj publikację »

Załączniki: Rozmiar:
28.600 KB

Podmiot udostępniający informację: MZEC w Świdnicy Sp. z o.o.
Za treść odpowiada: Katarzyna Cyrklewicz
Osoba, która wprowadziła dane: Katarzyna Cyrklewicz
Data wytworzenia informacji: 2018-05-17
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-05-17
Data ostatniej aktualizacji: 2018-05-22 11:14

rejestr zmian publikacji »

71.

Zapytanie ofertowe na wykonanie naprawy dróg betonowych w Ciepłowni Zawiszów (numer sprawy: 31/TR/2018)


 Zapraszamy Państwa na wykonanie remontu dróg betonowych w Ciepłowni Zawiszów (numer sprawy: 31/TR/2018)
I. Opis przedmiotu zamówienia SIWZ:
Przedmiotem zamówienia jest naprawa w wyznaczonych punktach dróg wykonanych z płyt betonowych oznaczonych w tabeli i na mapie...Termin realizacji przedmiotu zamówienia: najpóźniej do dnia 30.09.2018 r. ...Termin składania ofert - ofertę cenową w formie pisemnej należy złożyć do dnia 24.05.2018 r.  godz. 11.00 .
czytaj publikację »

Załączniki: Rozmiar:
29.311 KB
5.700 MB

Podmiot udostępniający informację: MZEC w Świdnicy Sp. z o.o.
Za treść odpowiada: Katarzyna Cyrklewicz
Osoba, która wprowadziła dane: Katarzyna Cyrklewicz
Data wytworzenia informacji: 2018-05-17
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-05-17
Data ostatniej aktualizacji: 2018-05-17 13:13

rejestr zmian publikacji »

72.

Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi transportu kolejowego węgla kamiennego w sortymencie Miał IIA, w sezonie grzewczym 2018/2019, w ilości 24 000 Mg +- 15%.(numer sprawy: 30/TR/2018)


 Zapraszamy Państwa do złożenia oferty cenowej na wykonanie usługi transportu kolejowego węgla kamiennego w sortymencie Miał IIA,  w sezonie grzewczym 2018/2019, w ilości 24 000 Mg ± 15%.
I. Szczegóły dotyczące przedmiotu zamówienia:...Termin wykonania usługi: od 01 sierpnia 2018 r. do 31 maja  2019 r.   Termin składania ofert - ofertę cenową w formie pisemnej należy złożyć do dnia 23.05.2018 r. godz. 11.00
czytaj publikację »

Podmiot udostępniający informację: MZEC w Świdnicy Sp. z o.o.
Za treść odpowiada: Katarzyna Cyrklewicz
Osoba, która wprowadziła dane: Katarzyna Cyrklewicz
Data wytworzenia informacji: 2018-05-17
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-05-17
Data ostatniej aktualizacji: 2018-05-17 13:10

rejestr zmian publikacji »

73.

Zapytanie ofertowe na wymianę części sterującej systemu automatyki kotła K3 typu WR-25 na nowe układy sterownikowe PLC oraz modyfikację blokad technologicznych na nadążne (numer sprawy: 28/TR/2018)


  Zapraszamy Państwa do złożenia oferty cenowej na wymianę części sterującej systemu automatyki kotła K3 typu WR-25 na nowe układy sterownikowe PLC oraz modyfikację blokad technologicznych na nadążne (pływające).Termin realizacji przedmiotu zamówienia: do 31.08.2018 rok.Termin składania ofert - ofertę cenową w formie pisemnej należy złożyć do dnia 22.05.2018 r.  godz. 11.00
czytaj publikację »

Załączniki: Rozmiar:
29.384 KB
99.313 KB
496.652 KB

Podmiot udostępniający informację: MZEC w Świdnicy Sp. z o.o.
Za treść odpowiada: Katarzyna Cyrklewicz
Osoba, która wprowadziła dane: Katarzyna Cyrklewicz
Data wytworzenia informacji: 2018-05-09
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-05-09
Data ostatniej aktualizacji: 2018-05-15 13:17

rejestr zmian publikacji »

74.

II przetarg nieograniczony ofert pisemnych na sprzedaż samochodów ciężarowych (nr sprawy: 28A/TR/2018


 II przetarg nieograniczony ofert pisemnych na sprzedaż: samochodów ciężarowych Citroena VD C15   oraz GAZ GRKN 33023-1094  ( nr sprawy:  28/TR/2018)
czytaj publikację »

Załączniki: Rozmiar:
2.362 MB
2.325 MB
2.370 MB
2.357 MB
2.441 MB
2.284 MB

Podmiot udostępniający informację: MZEC w Świdnicy Sp. z o.o.
Za treść odpowiada: Katarzyna Cyrklewicz
Osoba, która wprowadziła dane: Katarzyna Cyrklewicz
Data wytworzenia informacji: 2018-04-25
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-04-25
Data ostatniej aktualizacji: 2018-05-09 14:53

rejestr zmian publikacji »

75.

Zapytanie ofertowe na wykonanie legalizacji 73 sztuk kompletnych liczników ciepła wraz z wymianą baterii i kompletu uszczelek fibrowych (numer sprawy: 29/TR/2018)


 Zapraszamy Państwa do złożenia oferty cenowej na wykonanie usługi legalizacji 73 sztuk kompletnych liczników ciepła wraz z wymianą baterii i kompletu uszczelek fibrowych, według załączonej specyfikacji (załącznik nr 1 do zapytania ofertowego)...Termin wykonania usługi: do dnia 31.07.2018 rok, z zastrzeżeniem, że w pierwszej transzy - 25 sztuk liczników – termin ich legalizacji wynosi do dwóch tygodni.Termin składania ofert - ofertę cenową w formie pisemnej należy złożyć do dnia 11.05.2018 r. godz. 11.00
czytaj publikację »

Załączniki: Rozmiar:
1.782 MB

Podmiot udostępniający informację: MZEC w Świdnicy Sp. z o.o.
Za treść odpowiada: Katarzyna Cyrklewicz
Osoba, która wprowadziła dane: Katarzyna Cyrklewicz
Data wytworzenia informacji: 2018-04-25
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-04-25
Data ostatniej aktualizacji: 2018-04-25 14:03

rejestr zmian publikacji »

76.

Zapytanie ofertowe na przegląd, legalizację i remont sprzętu ppoż. oraz pomiar wydajności hydrantów zewnętrznych i wewnętrznych (numer sprawy: 27/TR/2018)


 Zapraszamy Państwa do złożenia oferty cenowej na przeprowadzenie przeglądu, legalizacji i remontu sprzętu p.poż. w MZEC w Świdnicy...Termin składania ofert - ofertę cenową w formie pisemnej należy złożyć do dnia 27.04.2018 r.  godz. 08.00 w siedzibie Zamawiającego przy ul. Pogodnej 1 w Świdnicy w sekretariacie osobiście bądź za pośrednictwem poczty, w kopertach oznaczonych treścią „Postępowanie numer: 27/TR/2018”, lub przesłać na maila: przetargi@mzec.swidnica.pl. Termin realizacji przedmiotu zamówienia: maj 2018 r.
czytaj publikację »

Podmiot udostępniający informację: MZEC w Świdnicy Sp. z o.o.
Za treść odpowiada: Katarzyna Cyrklewicz
Osoba, która wprowadziła dane: Katarzyna Cyrklewicz
Data wytworzenia informacji: 2018-04-19
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-04-19
Data ostatniej aktualizacji: 2018-04-19 14:45

rejestr zmian publikacji »

77.

Zapytanie ofertowe na rozbudowę systemu ciepłowniczego w Świdnicy poprzez budowę preizolowanej sieci ciepłowniczej dystrybucyjnej i preizolowanych przyłączy ciepłowniczych oraz budowa połączeń od ściany podłączanych budynków do pomieszczeń węzłów cieplnych (nr postępowania: 18/TR/2018).


Zapraszamy Państwa do złożenia oferty na następujące zadania:
1)  Budowa preizolowanej sieci ciepłowniczej dystrybucyjnej i preizolowanych przyłączy ciepłowniczych od istniejących sieci ciepłowniczych kotłowni Saperów i kotłowni Łukasińskiego do kotłowni na ul. Łukasińskiego 7, oraz do budynków przy ul. Łukasińskiego 5-5a, oraz ul. Ks. Bolka 24, 17, 19, 25, 27, 29 wraz z przejściem przez ul. Ks. Bolka, oraz pl. Małgorzaty 8, w Świdnicy oraz budowa połączeń od ściany wymienionych budynku do pomieszczeń węzłów cieplnych zlokalizowanych w poszczególnych budynkach.
2)  Budowa preizolowanego przyłącza ciepłowniczego DN32/110 od istniejącej sieci ciepłowniczej DN175/280 (Dz 193,7mm) do budynku przy ul. Słowackiego 10 w Świdnicy.
Wymagany termin realizacji zadania:
Rozpoczęcie realizacji przewiduje się od dnia 15 maja 2018 roku.
Zakończenie realizacji zadania nie później niż 15 października 2018 roku. (z zastrzeżeniem, że możliwość podania ciepła do odbiorców (wykonanie prawidłowo: robót spawalniczych, mufowania, sprawdzenie jakości i szczelności spawów oraz połączeń mufowanych, innych pozostałych robót instalacyjnych) będzie możliwa od 15 września 2018 roku)
Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
Ofertę należy składać w siedzibie Zamawiającego: do dnia 23.04.2018 roku do godz. 09:00
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 23.04.2018 roku o godz. 10:00
czytaj publikację »


Podmiot udostępniający informację: MZEC w Świdnicy Sp. z o.o.
Za treść odpowiada: Katarzyna Cyrklewicz
Osoba, która wprowadziła dane: Katarzyna Cyrklewicz
Data wytworzenia informacji: 2018-04-16
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-04-16
Data ostatniej aktualizacji: 2018-04-16 12:41

rejestr zmian publikacji »

78.

Zapytanie ofertowe na usługę wykonania przeglądów i konserwacji 35 sztuk klimatyzatorów (numer sprawy: 27/TR/2018)


 
Zapraszamy Państwa do złożenia oferty cenowej na usługę wykonania przeglądów i konserwacji 35 sztuk klimatyzatorów (numer sprawy: 27/TR/2018)...Termin realizacji prac: do dnia 27.04.2018 roku. Termin składania ofert - ofertę cenową w formie pisemnej należy złożyć do dnia 20.04.2018 r.  godz. 08.00.
czytaj publikację »

Podmiot udostępniający informację: MZEC w Świdnicy Sp. z o.o.
Za treść odpowiada: Katarzyna Cyrklewicz
Osoba, która wprowadziła dane: Katarzyna Cyrklewicz
Data wytworzenia informacji: 2018-04-13
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-04-13
Data ostatniej aktualizacji: 2018-04-13 13:40

rejestr zmian publikacji »

79.

Zapytanie ofertowe na wykonanie przecisku pod kablami energetycznymi w pasie drogowym ul. Mieszka I w Świdnicy (numer sprawy: 26/TR/2018)


 Zapraszamy Państwa do złożenia oferty cenowej na wykonanie przecisku rurami stalowymi   o średnicy DN250 i długości 2 x 11mb pod kablami energetycznymi w pasie drogowym ul. Mieszka I w Świdnicy, na głębokości ok. 2m, w celu umieszczenia w nich ciepłowniczych rur preizolowanych.  ... Termin realizacji robót:
 Rozpoczęcie realizacji przewiduje się od dnia 24.04. 2018 roku.
 Zakończenie realizacji zadania nie później niż do dnia 04.05.2018 roku. Termin składania ofert - ofertę cenową w formie pisemnej należy złożyć do dnia 19.04.2018 r.  godz. 08.00    
czytaj publikację »

Załączniki: Rozmiar:
954.398 KB

Podmiot udostępniający informację: MZEC w Świdnicy Sp. z o.o.
Za treść odpowiada: Katarzyna Cyrklewicz
Osoba, która wprowadziła dane: Katarzyna Cyrklewicz
Data wytworzenia informacji: 2018-04-11
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-04-11
Data ostatniej aktualizacji: 2018-04-11 14:23

rejestr zmian publikacji »

80.

zapytanie ofertowe na dostawę materiałów preizolowanych (numer sprawy: 24/TR/2018)


Zapraszamy Państwa do złożenia oferty cenowej na dostawę do MZEC w Świdnicy Sp. z o.o. przy ul. Pogodnej 1, 58-100 Świdnica materiałów preizolowanych...Termin składania ofert - ofertę cenową w formie pisemnej należy złożyć do dnia 06.04.2018 r.  godz. 12.00.
czytaj publikację »

Podmiot udostępniający informację: MZEC w Świdnicy Sp. z o.o.
Za treść odpowiada: Katarzyna Cyrklewicz
Osoba, która wprowadziła dane: Katarzyna Cyrklewicz
Data wytworzenia informacji: 2018-03-30
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-03-30
Data ostatniej aktualizacji: 2018-03-30 12:23

rejestr zmian publikacji »

81.

Zapytanie ofertowe na dostawę endoskopowej kamery inspekcyjnej (numer sprawy: 23/TR/2018)


 Zapraszamy Państwa do złożenia oferty cenowej na dostawę do MZEC w Świdnicy Sp. z o.o. endoskopowej kamery inspekcyjnej, zgodnie z poniższymi wymaganiami technicznymi określonymi jako wymagania minimalnie....Termin składania ofert - ofertę cenową w formie pisemnej należy złożyć do dnia 05.04.2018 r.  godz. 09.00.
czytaj publikację »

Podmiot udostępniający informację: MZEC w Świdnicy Sp. z o.o.
Za treść odpowiada: Katarzyna Cyrklewicz
Osoba, która wprowadziła dane: Katarzyna Cyrklewicz
Data wytworzenia informacji: 2018-03-30
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-03-30
Data ostatniej aktualizacji: 2018-03-30 08:58

rejestr zmian publikacji »

82.

Zapytanie ofertowe na dostawę 2 sztuk przepustnic śr. 600 wraz z kompletem uszczelek oraz śrub (numer sprawy: 19/TR/2018) ZMIANY TREŚCI SIWZ.


 Zapraszamy Państwa do złożenia oferty cenowej na dostawę 2 sztuk przepustnic trójmimośrodowych kołnierzowych zaporowo śr.600 wraz z kompletem uszczelek oraz śrub  i nakrętek – 2 kpl. + dodatkowo 4 szt. uszczelek,  zgodnie z następującymi wymaganiami...Termin składania ofert - ofertę cenową w formie pisemnej należy złożyć do dnia 06.04.2018 r.  godz. 11.00. W DNIU 05.04.2018 r. ZAMAWIAJĄCY WPROWADZA DO OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NASTĘPUJĄCĄ ZMIANĘ:  "uszczelnienie: metal-metal lub lamelowe metal grafit" Wobec powyzszego Zamawiający przedłuza termin składania ofert do dnia 11.04.2018 r. do godz. 11:00.  Pozostałe warunki zapytania ofertowego pozostają bez zmian.  
czytaj publikację »

Załączniki: Rozmiar:
197.085 KB

Podmiot udostępniający informację: MZEC w Świdnicy Sp. z o.o.
Za treść odpowiada: Katarzyna Cyrklewicz
Osoba, która wprowadziła dane: Katarzyna Cyrklewicz
Data wytworzenia informacji: 2018-03-27
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-03-27
Data ostatniej aktualizacji: 2018-04-05 12:58

rejestr zmian publikacji »

83.

Zapytanie ofertowe na dostawę 10 sztuk kolektorów słonecznych (numer sprawy: 20/TR/2018)


 Zapraszamy Państwa do złożenia oferty cenowej na dostawę 10 sztuk kolektorów słonecznych   cieczowych  PE2510, zgodnie z następującymi wymaganiami...Termin składania ofert - ofertę cenową w formie pisemnej należy złożyć do dnia 06.04.2018 r.  godz. 11.00
czytaj publikację »

Podmiot udostępniający informację: MZEC w Świdnicy Sp. z o.o.
Za treść odpowiada: Katarzyna Cyrklewicz
Osoba, która wprowadziła dane: Katarzyna Cyrklewicz
Data wytworzenia informacji: 2018-03-27
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-03-27
Data ostatniej aktualizacji: 2018-03-27 13:08

rejestr zmian publikacji »

84.

Zapytanie ofertowe na dostawę 2 sztuk przepustnic trójmimośrodowych regulacyjnych śr. 100 z napędami (numer sprawy: 17/TR/2018)


  Zapraszamy Państwa do złożenia oferty cenowej na dostawę 2 sztuk przepustnic trójmimośrodowych regulacyjnych śr. 100 z napędami,  zgodnie z następującymi wymaganiami.... Termin realizacji przedmiotu zamówienia: do 30.06.2018 rok. Termin składania ofert - ofertę cenową w formie pisemnej należy złożyć do dnia 23.03.2018 r.  godz. 09.00 w siedzibie Zamawiającego przy ul. Pogodnej 1 w Świdnicy w sekretariacie osobiście bądź za pośrednictwem poczty, w kopertach oznaczonych treścią „Postępowanie numer: 17/TR/2018” lub przesłać na maila: przetargi@mzec.swidnica.pl.      
czytaj publikację »

Podmiot udostępniający informację: MZEC w Świdnicy Sp. z o.o.
Za treść odpowiada: Katarzyna Cyrklewicz
Osoba, która wprowadziła dane: Katarzyna Cyrklewicz
Data wytworzenia informacji: 2018-03-19
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-03-19
Data ostatniej aktualizacji: 2018-03-19 09:56

rejestr zmian publikacji »

85.

Zapytanie ofertowe na dostawę endoskopowej kamery inspekcyjnej (numer sprawy: 16/TR/2018)

 
  Zapraszamy Państwa do złożenia oferty cenowej na dostawę do MZEC w Świdnicy Sp. z o.o. endoskopowej kamery inspekcyjnej, zgodnie z poniższymi wymaganiami technicznymi określonymi jako wymagania minimalnie.
 
Parametry techniczne:
 1) wymiary głowicy – możliwość inspekcji rur min DN 25, długość głowicy max. 45 mm.;
 2) materiał głowicy – stal nierdzewna;
 3) szkło obiektywu (osłony) – szafirowe;
 4) rozdzielczość zapisanego obrazu - min. 720 x 576;
 5) kąt widzenia – min. 120 stopni;
 6) wyświetlacz – min.  7’’ kolor;
 7) oświetlenie – regulowana siła oświetlenia, min. 12 białych diod LED; możliwa podczerwień;
 8) możliwość zapisu zdjęć i filmów;
 9) zapis na karcie SDHC min. 32 GB;
 10) wyjście wideo, USB;
 11) tryb pracy – podgląd, nagrywanie, odtwarzanie, możliwość wprowadzenia dźwięku
 z mikrofonu;
 12) długość przewodu – min. 30 m;
 13) przewód ze stali nierdzewnej lub włókna szklanego, ze znacznikami długości;
 14) szczelność - IP68;
 15) temperatura pracy: -10 +100 stopni C;
 16) czas pracy – min. 4 godziny;
 17) zasilanie – wbudowany akumulator, zasilacz;
 18) preferowane menu w języku polskim;
 19) instrukcja obsługi w języku polskim;
 20) w wyposażeniu pierścienie centrujące różnych średnic;
 21) zestaw w walizce;
 22) gwarancja min. 3 lata.

 
Oferta powinna zawierać:                                                                                                           1) ofertę cenową netto i brutto;
 2)  warunki płatności – min. 30;
 3)  termin wykonania dostawy:  do 10 dni od otrzymania zlecenia;
 4)  termin ważności oferty - min. 30 dni;
 5)  specyfikację techniczną oferowanego sprzętu.
 
Termin składania ofert - ofertę cenową w formie pisemnej należy złożyć do dnia 16.03.2018 r.  godz. 09.00 w siedzibie Zamawiającego przy ul. Pogodnej 1 w Świdnicy w sekretariacie osobiście bądź  za pośrednictwem poczty, w kopertach oznaczonych treścią „Postępowanie numer: 16/TR/2018”, lub przesłać ofertę na maila: przetargi@mzec.swidnica.pl

 
Dodatkowe informacje:      
1. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie kryterium: 100% najniższa cena.         
2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.    
4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.              
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
6. Dodatkowych informacji udzielą Państwu:
- Bogdan Ryndziewicz– w sprawach merytorycznych - tel. (074) 852-40-41 wew. 140, email: ryndziewicz@mzec.swidnica.pl
- Grzegorz Gęsikowski – w sprawach merytorycznych - tel. (074) 852-40-41 wew. 237,  email: gesikowski@mzec.swidnica.pl
- Katarzyna Cyrklewicz – w sprawach formalnych -  tel. (74) 852-40-41 wew. 233,   

Podmiot udostępniający informację: MZEC w Świdnicy Sp. z o.o.
Za treść odpowiada: Katarzyna Cyrklewicz
Osoba, która wprowadziła dane: Katarzyna Cyrklewicz
Data wytworzenia informacji: 2018-03-09
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-03-09
Data ostatniej aktualizacji: 2018-03-09 13:22

rejestr zmian publikacji »

86.

Zapytanie ofertowe na wykonanie przeglądów stanu technicznego żelbetowej płyty stropowej na głowicy komina H=105m w MZEC Świdnica (numer sprawy: 14/TR/2018)


 Zapraszamy Państwa do złożenia oferty cenowej na usługę dwukrotnego wykonania przeglądów stanu technicznego żelbetowej płyty stropowej na głowicy komina H=105m w MZEC Świdnica...Termin wykonania przeglądów: przegląd powinien być wykonany dwa razy w roku:
1) do 30 marca 2018 r.
2) do 30 września 2018 r.                                                                                                         .      Termin składania ofert - ofertę cenową w formie pisemnej należy złożyć do dnia 15.03.2018 r.  godz. 10.00
czytaj publikację »

Załączniki: Rozmiar:
4.588 KB

Podmiot udostępniający informację: MZEC w Świdnicy Sp. z o.o.
Za treść odpowiada: Katarzyna Cyrklewicz
Osoba, która wprowadziła dane: Katarzyna Cyrklewicz
Data wytworzenia informacji: 2018-03-07
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-03-07
Data ostatniej aktualizacji: 2018-03-09 13:24

rejestr zmian publikacji »

87.

Zapytanie ofertowe na dostawę 2 sztuk przepustnic trójmimośrodowych regulacyjnych z napędami (numer postepowania 15/TR/2018)


 Zapraszamy Państwa do złożenia oferty cenowej na dostawę 2 sztuk przepustnic trójmimośrodowych regulacyjnych fi 100 z napędami,  zgodnie z następującymi wymaganiami:...  Termin realizacji przedmiotu zamówienia: do 15.04.2018 rok.  Termin składania ofert - ofertę cenową w formie pisemnej należy złożyć do dnia 15.03.2018 r.  godz. 09.00  
czytaj publikację »

Podmiot udostępniający informację: MZEC w Świdnicy Sp. z o.o.
Za treść odpowiada: Katarzyna Cyrklewicz
Osoba, która wprowadziła dane: Katarzyna Cyrklewicz
Data wytworzenia informacji: 2018-03-07
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-03-07
Data ostatniej aktualizacji: 2018-03-07 14:43

rejestr zmian publikacji »

88.

Zapytanie ofertowe na wdrożenie wymogów Rozporządzenia ogólnego o ochronie danych osobowych (RODO) w MZEC w Świdnicy Sp. z o.o. (numer sprawy (13/TR/2018).


 Zapraszamy Państwa do złożenia oferty cenowej  na wdrożenie w MZEC w Świdnicy Sp. z o.o. wymogów Rozporządzenia ogólnego o ochronie danych osobowych (RODO) - rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679. ...                                                                                                                                                            .
Termin składania ofert - ofertę cenową w formie pisemnej należy złożyć do dnia 09.03.2018 r. godz. 10.00 w siedzibie Zamawiającego przy ul. Pogodnej 1 w Świdnicy, w sekretariacie osobiście bądź za pośrednictwem poczty w kopertach oznaczonych treścią „Postępowanie numer: 13/TR/2018”, lub przesłać na maila: przetargi@mzec.swidnica.pl. 
 
 
czytaj publikację »

Podmiot udostępniający informację: MZEC w Świdnicy Sp. z o.o.
Za treść odpowiada: Katarzyna Cyrklewicz
Osoba, która wprowadziła dane: Katarzyna Cyrklewicz
Data wytworzenia informacji: 2018-03-01
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-03-01
Data ostatniej aktualizacji: 2018-03-01 08:49

rejestr zmian publikacji »

89.

Zapytanie ofertowe na dostawę endoskopowej kamery inspekcyjnej (numer sprawy: 12/TR/2018).


 Zapraszamy Państwa do złożenia oferty cenowej na dostawę do MZEC w Świdnicy  Sp. z o.o. endoskopowej kamery inspekcyjnej, zgodnie z poniższymi wymaganiami technicznymi określonymi jako wymagania minimalnie... Termin składania ofert - ofertę cenową w formie pisemnej należy złożyć do dnia 09.03.2018 r.  godz. 09.00.
czytaj publikację »

Podmiot udostępniający informację: MZEC w Świdnicy Sp. z o.o.
Za treść odpowiada: Katarzyna Cyrklewicz
Osoba, która wprowadziła dane: Katarzyna Cyrklewicz
Data wytworzenia informacji: 2018-02-28
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-02-28
Data ostatniej aktualizacji: 2018-02-28 11:46

rejestr zmian publikacji »

90.

Zapytanie ofertowe na wykonanie ekspertyz technicznych kominów stalowych: (numer sprawy: 11/TR/2018)


  Zapraszamy Państwa do złożenia oferty cenowej na wykonanie ekspertyz technicznych kominów stalowych:
1) znajdującego się przy kotłowni  w Marcinowicach przy ul. Staffa 1 - o wysokości 24,4 m, 
2) znajdującego się przy kotłowni  w Pszennie  przy pl. Witosa 14 - o wysokości 29,9 m. . Termin składania ofert - ofertę cenową w formie pisemnej należy złożyć do dnia 06.03.2018 r.  godz. 09.00 w siedzibie Zamawiającego przy ul. Pogodnej 1 w Świdnicy w sekretariacie osobiście bądź za pośrednictwem poczty, w kopertach oznaczonych treścią „Postępowanie numer: 11/TR/2018”, lub przesłać na maila: przetargi@mzec.swidnica.pl.    
czytaj publikację »

Podmiot udostępniający informację: MZEC w Świdnicy Sp. z o.o.
Za treść odpowiada: Katarzyna Cyrklewicz
Osoba, która wprowadziła dane: Katarzyna Cyrklewicz
Data wytworzenia informacji: 2018-02-22
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-02-22
Data ostatniej aktualizacji: 2018-02-22 13:43

rejestr zmian publikacji »

91.

Zapytanie ofertowe na dostawę materiałów preizolowanych (numer sprawy: 10/TR/2018). ZMIANY TREŚCI SIWZ.


 
     Zapraszamy Państwa do złożenia oferty cenowej na dostawę materiałów preizolowanych do budowy sieci od trójnika T5 w kierunku ul. Wrocławskiej, ul. Wodnej, ul. Mieszka I oraz  ul. Równej w Świdnicy.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i specyfikacja materiałowa stanowią załączniki do niniejszego zapytania (załączniki od 1 do 7 – opis przedmiotu zamówienia, załącznik nr 8 - specyfikacja materiałowa).
Termin realizacji przedmiotu zamówienia: 14 dni od dnia otrzymania zlecenia/podpisania umowy.
 
Termin składania ofert - ofertę cenową w formie pisemnej należy złożyć do dnia 16.03.2018 r.  godz. 15.00 w siedzibie Zamawiającego przy ul. Pogodnej 1 w Świdnicy w sekretariacie osobiście bądź  za pośrednictwem poczty, w kopertach oznaczonych treścią „Postępowanie numer: 10/TR/2018”, lub przesłać na maila: przetargi@mzec.swidnica.pl.
                                                                                                                                                     TREŚĆ WPROWADZONEJ ZMIANY DO SIWZ:...
czytaj publikację »


Podmiot udostępniający informację: MZEC w Świdnicy Sp. z o.o.
Za treść odpowiada: Katarzyna Cyrklewicz
Osoba, która wprowadziła dane: Katarzyna Cyrklewicz
Data wytworzenia informacji: 2018-02-21
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-02-21
Data ostatniej aktualizacji: 2018-03-01 07:36

rejestr zmian publikacji »

92.

Zapytanie ofertowe na dostawę 2 sztuk notebooków wraz z oprogramowaniem oraz drukarki laserowej do MZEC w Świdnicy Sp. z o.o. (numer sprawy (09/TR/2018).ZMIANY TREŚCI SIWZ.


 Zapraszamy Państwa do złożenia oferty na dostawę do MZEC w Świdnicy Sp. z o. o.  nowego sprzętu komputerowego: 2 sztuk notebooków wraz z oprogramowaniem oraz drukarki laserowej z automatycznym drukowaniem dwustronnym, zgodnie z poniższymi wymaganiami technicznymi określonymi jako wymagania minimalnie...
Termin składania ofert - ofertę cenową w formie pisemnej należy złożyć do dnia 02.03.2018 r. godz. 10.00 w siedzibie Zamawiającego przy ul. Pogodnej 1 w Świdnicy, w sekretariacie osobiście bądź za pośrednictwem poczty w kopertach oznaczonych treścią „Postępowanie numer: 09/TR/2018”, lub przesłać na maila: przetargi@mzec.swidnica.pl.                                                                                                                                                                                                                                                          .                                                                                                                            .. ZMIANY TREŚCI SIWZ...
czytaj publikację »

Podmiot udostępniający informację: MZEC w Świdnicy Sp. z o.o.
Za treść odpowiada: Katarzyna Cyrklewicz
Osoba, która wprowadziła dane: Katarzyna Cyrklewicz
Data wytworzenia informacji: 2018-02-21
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-02-21
Data ostatniej aktualizacji: 2018-02-26 14:48

rejestr zmian publikacji »

93.

Zapytanie ofertowe na: Rozbudowę systemu ciepłowniczego w Świdnicy poprzez budowę preizolowanej sieci ciepłowniczej dystrybucyjnej i preizolowanych przyłączy ciepłowniczych oraz budowa połączeń od ściany podłączanych budynków do pomieszczeń węzłów cieplnych.(08/TR/2018) ZMIANY TREŚCI SIWZ


ZMIANY WPROWADZONE DO SIWZ:
 
W dniu 16.03.2018 r. Zamawiający wprowadza do SIWZ nastepującą zmianę:
„Ze względu na złożoność techniczną robót objętych postępowaniem nr 08.TR.2018 zwracamy się do Państwa z prośbą o możliwość zmiany terminu składania ofert dotyczących powyższego postępowania.
Proponowany termin to: 28 marzec 2018 roku
Prosimy o pozytywne ustosunkowanie się do naszej prośby i informację zwrotną.”.
 
Przychylając się do prośby o wydłużenie czasu na złożenie oferty , Zamawiający wprowadza zmiany w postępowaniu numer 08/TR/2018 dotyczące wydłużenia termin składania ofert.
W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla postepowania nr 08/TR/2018 w punkcie 10. Miejsce oraz termin składanie ofert zostają wprowadzone zmiany: 
10.1. ofertę należy składać w siedzibie Zamawiającego : do dnia 28.03.2018 roku do godz. 9:00.
10.2. otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 28.03.2018 roku do godz. 10:00.
Pozostałe warunki pozostają bez zmian.
 
 
W dniu 07.03.2018 r. wprowadzamy zmiany dotyczące terminu wykonania Zadania 1.1.4 – Rynek
 Zmiany terminu realizacji zadania nr. 1.1.4 Rynek
 Od  15 kwietnia 2018 do 1 września odcinek od T22A do budynku Rynek 10 (łącznie z podłączeniem budynku) kolor granatowy na załączonym rysunku (mapa Rynek zadanie 1.1.4 zmiany w terminie realizacji 07.03.18 r.).
    Od 1 września do 30 września odcinek od budynku Runek 10 do budynku Rynek 40 (pomieszczenie kotłowni gazowej) kolor zielony na załączonym rysunku (mapa Rynek zadanie 1.1.4 zmiany w terminie realizacji 07.03.18 r.).
    .
 
Przychylając się do prośby o wydłużenie czasu na złożenie oferty , Zamawiający zmienia termin składania ofert. Nowy termin składania ofert: do dnia 19 marca 2018 roku, miejsce i godzina pozostają bez zmian.
Wprowadzamy zmiany w postępowaniu numer 08/TR/2018 dotyczące:
w punkcie 1. Opis przedmiotu zamówienia
do punktu 1.1.1. dotyczącego budowy sieci ciepłowniczej na ul. Bohaterów Getta; ul. Teatralnej i ul. Pułaskiego, wprowadza się zmiany dotyczące - budowy trasy i przebiegu sieci ciepłowniczej.
Zmieniony przebieg sieci ciepłowniczej dotyczący obszaru ul. Puławskiego przedstawiony jest z załączniku.
Przedmiotem  przetargu są odcinki sieci ciepłowniczej zaznaczone kolorem niebieskim (trójniki T10  i T11 nie są w zakresie zamówienia).

do punktu 1.1.5. dotyczącego budowy preizolowanego przyłącza ciepłowniczego od budynku przy ul. Prądzyńskiego 87-97 wprowadza się dodatkowy zapis:
Realizacja zadania ma być zakończona do dnia 25 czerwca 2018 roku.
 
w punkcie 3. Termin wykonania zamówienia
w punkcie 3.1.1. zmienia się datę do punktu:
Rozpoczęcie realizacji przewiduje się od dnia 15 kwietnia 2018 roku.                                                                                                                        .                                   
W punkcie 6. „Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy do oceny oferty w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postepowaniu”, do punktu 6.1.6. dotyczącego informacji banku potwierdzającego wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolności kredytowych Wykonawcy zostaje zmieniona kwota 200.000 zł na kwotę 150.000 zł.

                                                                                                                                                                                                                           ...
  TREŚĆ OGLOSZENIA:                                                                                                                  .                                                                                                                                   Zapraszamy Państwa do udziału w organizowanym przez nas przetargu na:  Rozbudowę systemu ciepłowniczego w Świdnicy poprzez budowę preizolowanej sieci ciepłowniczej dystrybucyjnej i preizolowanych przyłączy ciepłowniczych oraz budowa połączeń od ściany podłączanych budynków do pomieszczeń węzłów cieplnych:   1. Opis przedmiotu zamówienia.
1.1. Przedmiotem zamówienia są następujące zadania:
1.1.1. Budowa preizolowanej sieci ciepłowniczej dystrybucyjnej i preizolowanych przyłączy ciepłowniczych od istniejącej preizolowanej sieci ciepłowniczej kotłowni Bohaterów Getta (od sieci DN150 przy ul. Teatralnej 16) do budynków przy ul. Puławskiego 42-44, 46,48, 63- 65 ,67 oraz
(od sieci DN50 przy ul. Teatralnej 38 wewnątrz budynku i od sieci DN125) do budynków Teatralna 38, 25 w Świdnicy oraz budowa połączeń od ściany wymienionych budynku do pomieszczeń węzłów cieplnych zlokalizowanych w poszczególnych budynkach.
1.1.2. Budowa preizolowanej sieci ciepłowniczej dystrybucyjnej i preizolowanych przyłączy ciepłowniczych od istniejącej sieci ciepłowniczej kotłowni Bohaterów Getta (od  trójnika T23 przy ul. Siostrzanej DN100) do budynków do budynków przy ul. Grodzkiej 1, 3, 5, 4; Franciszkańskiej 1, 2, 4, 7,11, 13, 18 ul. Siostrzana 6, oraz ul. Siostrzana 1, 9, 15, 21 w Świdnicy oraz budowa połączeń od ściany wymienionych budynku do pomieszczeń węzłów cieplnych zlokalizowanych w poszczególnych budynkach.
1.1.3. Budowa preizolowanego przyłączenia sieci kotłowni gazowej Rynek od istniejącej sieci ciepłowniczej DN 100 (trójnik T22A ) do budynku przy ul. Rynek 39-40a oraz Rynek 10 i 10A w Świdnicy oraz budowa połączenia od ściany do pomieszczenia węzła cieplnego zlokalizowanego w tym budynku.
1.1.4. Budowa preizolowanych przyłączy ciepłowniczych od istniejącej sieci ciepłowniczej DN 200 (tradycja adapter wejściowy) do budynku złożonego z trzech odrębnych segmentów pomiędzy ulicami Waryńskiego - Wyszyńskiego - Marcinkowskiego (działka nr 355) w Świdnicy oraz budowa połączeń od ściany segmentu do pomieszczenia węzła cieplnego zlokalizowanego w poszczególnym segmencie.
1.1.5. Budowa preizolowanego przyłącza ciepłowniczego od istniejącej sieci ciepłowniczej DN 80
(tradycja) do budynku przy ul. Prądzyńskiego 89-97 w Świdnicy oraz budowa połączeń od ściany budynku do pomieszczenia węzła cieplnego zlokalizowanych w wymienionym budynku.
1.1.6. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty częściowej obejmującej wybrane zadanie lub zadania.
1.2.  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.
1.2.1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumentacji projektowej tj. projekcie budowlanym i wykonawczym, sporządzonej przez: Projektowanie i Doradztwo Techniczne s.c., Marzena Bylica/ Jakub Krasowski dla zadań opisanych w punktach 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, oraz GT INSTAL Agnieszka Orkusz dla zadań opisanych w punktach 1.1.4, 1.1.5. oraz załączonej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.          Zakończenie realizacji zadania do 15 października 2018 roku       Ofertę należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego: do dnia 05.03.2018 roku  do godz. 9.00  
czytaj publikację »


Podmiot udostępniający informację: MZEC w Świdnicy Sp. z o.o.
Za treść odpowiada: Katarzyna Cyrklewicz
Osoba, która wprowadziła dane: Katarzyna Cyrklewicz
Data wytworzenia informacji: 2018-02-15
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-02-15
Data ostatniej aktualizacji: 2018-03-16 10:24

rejestr zmian publikacji »

94.

Zapytanie ofertowe na dostawę 4 sztuk odżużlaczy (Znak postepowania: 04/TR/2018)


 Zapraszamy Państwa do złożenia oferty cenowej na dostawę 4 sztuk odżużlaczy... Termin realizacji przedmiotu zamówienia: 21.04.2018 rok. Termin składania ofert - ofertę cenową w formie pisemnej należy złożyć do dnia 30.01.2018 r.  godz. 09.00      
czytaj publikację »

Załączniki: Rozmiar:
1.093 MB

Podmiot udostępniający informację: MZEC w Świdnicy Sp. z o.o.
Za treść odpowiada: Katarzyna Cyrklewicz
Osoba, która wprowadziła dane: Katarzyna Cyrklewicz
Data wytworzenia informacji: 2018-01-23
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-01-23
Data ostatniej aktualizacji: 2018-01-23 14:54

rejestr zmian publikacji »

95.

Zapytanie ofertowe na wykonanie, dostawy i montaż kompaktowych węzłów cieplnych wraz z projektem technologiczno- instalacyjnym, (numer sprawy: 02 /TR/2018). PYTANIA I ODPOWIEDZI


 Zapraszamy do złożenia oferty na wykonanie i dostawę kompaktowych węzłów cieplnych oraz zabudowę dostarczonych węzłów w wskazanych pomieszczeniach, wraz z projektem technologiczno-instalacyjnym zgodnie z n/w wykazem:.. Termin składania ofert do dnia 26 stycznia 2018 roku, godz. 11.00...  
czytaj publikację »


Podmiot udostępniający informację: MZEC w Świdnicy Sp. z o.o.
Za treść odpowiada: Katarzyna Cyrklewicz
Osoba, która wprowadziła dane: Katarzyna Cyrklewicz
Data wytworzenia informacji: 2018-01-18
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-01-18
Data ostatniej aktualizacji: 2018-01-23 14:51

rejestr zmian publikacji »

96.

Zapytanie ofertowe na usługę wykonania cyklu przeglądowo naprawczego P-2 lokomotywy 401 Da (numer sprawy: 03/TR/2018)


 Zapraszamy Państwa do złożenia oferty cenowej na usługę wykonania:
dwóch przeglądów P-2 - cyklu przeglądowo naprawczego lokomotywy 401 Da, zgodnie  z przepisami MT,DTR i Dokumentacją Systemu Utrzymania naszej lokomotywy;
Termin realizacji przedmiotu zamówienia:
1) pierwszy przegląd: 20-28.02.2018 r.;
2) drugi  przegląd 20-30.08.2018 r.

Termin składania ofert - ofertę cenową w formie pisemnej należy złożyć do dnia 23.01.2018 r.  godz. 09.00 .
 
 
czytaj publikację »

Załączniki: Rozmiar:
965.126 KB

Podmiot udostępniający informację: MZEC w Świdnicy Sp. z o.o.
Za treść odpowiada: Katarzyna Cyrklewicz
Osoba, która wprowadziła dane: Katarzyna Cyrklewicz
Data wytworzenia informacji: 2018-01-12
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-01-12
Data ostatniej aktualizacji: 2018-01-12 14:27

rejestr zmian publikacji »

97.

Zapytanie ofertowe na ochronę mienia (znak sprawy: 01/TR/2018)


 
Zapraszamy Państwa do złożenia oferty cenowej na ochronę mienia – terenu i obiektów MZEC w Świdnicy Sp. z o.o. przy ul. Pogodnej 1, 58-100 Świdnica, w następującym zakresie przedmiotowym: ...
 
Termin składania ofert - ofertę cenową w formie pisemnej należy złożyć do dnia 23.01.2018r. godz. 10.00
czytaj publikację »

Podmiot udostępniający informację: MZEC w Świdnicy Sp. z o.o.
Za treść odpowiada: Katarzyna Cyrklewicz
Osoba, która wprowadziła dane: Katarzyna Cyrklewicz
Data wytworzenia informacji: 2018-01-11
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-01-11
Data ostatniej aktualizacji: 2018-01-11 08:07

rejestr zmian publikacji »

98.

Zapytanie ofertowe na wykonywanie w 2018 r. usług geodezyjnych dla naszej Spółki (numer postępowania: 70/TR/2017).


 Zapraszamy Państwa do udziału w przetargu  na wykonywanie w 2018 r. dla naszej Spółki  usług geodezyjnych związanych z budową sieci i przyłączy ciepłowniczych realizowanych przez MZEC Świdnica w 2018 roku.
Termin składania ofert - ofertę cenową w formie pisemnej należy złożyć do dnia 15.12.2017 r. godz. 11.00.                                                                                                                                 
                   
czytaj publikację »

Podmiot udostępniający informację: MZEC w Świdnicy Sp. z o.o.
Za treść odpowiada: Katarzyna Cyrklewicz
Osoba, która wprowadziła dane: Katarzyna Cyrklewicz
Data wytworzenia informacji: 2017-12-08
Data udostępnienia informacji w BIP: 2017-12-08
Data ostatniej aktualizacji: 2017-12-08 14:25

rejestr zmian publikacji »

99.

Zapytanie ofertowe na ochronę mienia (numer sprawy 69/TR/2017)


 Zapraszamy Państwa do złożenia oferty cenowej na ochronę mienia -  terenu i obiektów MZEC Świdnicy Sp. z o.o. przy ul. Pogodnej 1, 58-100 Świdnica, w następującym zakresie przedmiotowym:
1)Całodobowy monitoring wizyjny terenu MZEC:
- w dni wolne od pracy (sobota, niedziela, święta)
- oraz w godzinach nocnych (od 22:00 do 06:00 ) we wszystkie dni tygodnia.
 Do monitoringu używany będzie system będący własnością Zamawiającego.
2) Jednokrotny w ciągu zmiany obchód terenu.
- w dni wolne od pracy (sobota, niedziela, święta) pomiędzy godzinami: I zmiana - 06:00-14:00; II zmiana 14:00-22:00; III zmiana 22:00-06:00,
- oraz w pozostałe dni tygodnia od poniedziałku do piątku na III zmianie 22:00-06:00.    Termin składania ofert - ofertę cenową w formie pisemnej należy złożyć do dnia 19.12.2017 r. godz. 10.00
czytaj publikację »

Podmiot udostępniający informację: MZEC w Świdnicy Sp. z o.o.
Za treść odpowiada: Katarzyna Cyrklewicz
Osoba, która wprowadziła dane: Katarzyna Cyrklewicz
Data wytworzenia informacji: 2017-12-08
Data udostępnienia informacji w BIP: 2017-12-08
Data ostatniej aktualizacji: 2017-12-08 13:58

rejestr zmian publikacji »

100.

Zapytanie ofertowe na realizacje prac związanych z odtworzeniem nawierzchni w 2018 r. dla MZEC w Świdnicy (numer postepowania: 71/TR/2017)


 
Zapraszamy Państwa  do złożenia oferty cenowej na wykonanie odtworzenia nawierzchni  po przekopach związanych z budową sieci i przyłączy realizowanych przez MZEC Świdnica w 2018 roku.                                                                                                                       
Termin składania ofert - ofertę cenową w formie pisemnej należy złożyć do dnia
 15.12.2017 r. godz. 11.00.
czytaj publikację »

Podmiot udostępniający informację: MZEC w Świdnicy Sp. z o.o.
Za treść odpowiada: Katarzyna Cyrklewicz
Osoba, która wprowadziła dane: Katarzyna Cyrklewicz
Data wytworzenia informacji: 2017-12-08
Data udostępnienia informacji w BIP: 2017-12-08
Data ostatniej aktualizacji: 2017-12-08 09:49

rejestr zmian publikacji »

101.

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie badań środowiska pracy (numer postepowania: 68/TR/2017)


Zapraszamy Państwa do złożenia oferty cenowej na przeprowadzenie badań środowiska pracy wraz z ich interpretacją na stanowiskach MZEC w Świdnicy Sp. z o. o. 
 
Termin wykonania kompletnych badań: najpóźniej do dnia 20.12.2017 r.
 
Termin składania ofert - ofertę cenową w formie pisemnej należy złożyć do dnia 06.12.2017 r. godz. 08.00. 
 
czytaj publikację »

Podmiot udostępniający informację: MZEC w Świdnicy Sp. z o.o.
Za treść odpowiada: Katarzyna Cyrklewicz
Osoba, która wprowadziła dane: Katarzyna Cyrklewicz
Data wytworzenia informacji: 2017-11-29
Data udostępnienia informacji w BIP: 2017-11-29
Data ostatniej aktualizacji: 2017-11-29 12:27

rejestr zmian publikacji »

102.

Zapytanie ofertowe na dostawę materiałów preizolowanych (nr postępowania: 67/TR/2017)


Zapraszamy Państwa do udziału w postępowaniu przetargowym i prosimy o przesłanie oferty cenowej na dostawę materiałów preizolowanych zgodnie  z załącznikami do niniejszego ogłoszenia nr 1,2,3,4.
                                
   Termin składania ofert - ofertę cenową w formie pisemnej należy złożyć do dnia
 05.12.2017 r. godz. 11.00 
czytaj publikację »

Załączniki: Rozmiar:
32.552 KB
39.703 KB
39.924 KB
43.817 KB

Podmiot udostępniający informację: MZEC w Świdnicy Sp. z o.o.
Za treść odpowiada: Katarzyna Cyrklewicz
Osoba, która wprowadziła dane: Katarzyna Cyrklewicz
Data wytworzenia informacji: 2017-11-28
Data udostępnienia informacji w BIP: 2017-11-28
Data ostatniej aktualizacji: 2017-11-28 09:27

rejestr zmian publikacji »

103.

Zapytanie ofertowe na dostawę pompy do układu wody czystej uzdatnionej (nr postępowania: 64/TR/2017).


   Zapraszamy Państwa do udziału w postępowaniu przetargowym na dostawę do naszej Spółki pompy do układu wody czystej uzdatnionej o następujących parametrach:  
1. Q 28m³/h
2. H 30m
3. P max 5,5  kW
4. N 2900 obr/min
                                               
   Termin składania ofert - ofertę cenową w formie pisemnej należy złożyć do dnia
 30.11.2017 r. do godz. 11:00.
czytaj publikację »

Podmiot udostępniający informację: MZEC w Świdnicy Sp. z o.o.
Za treść odpowiada: Katarzyna Cyrklewicz
Osoba, która wprowadziła dane: Katarzyna Cyrklewicz
Data wytworzenia informacji: 2017-11-27
Data udostępnienia informacji w BIP: 2017-11-27
Data ostatniej aktualizacji: 2017-11-27 07:59

rejestr zmian publikacji »

104.

Zapytanie ofertowe na wykonanie i dostawy kompaktowych węzłów cieplnych wraz z projektem technologiczno - instalacyjnym, (numer sprawy: 62 /TR/2017).Pytania i odpowiedzi. Zmiany treści ogłoszenia.


Zapraszam Państwa  do złożenia oferty na wykonanie i dostawę kompaktowych węzłów cieplnych oraz zabudowę dostarczonych węzłów w wskazanych pomieszczeniach, wraz z projektem technologiczno-instalacyjnym zgodnie z n/w wykazem... Termin składania ofert do dnia 15 grudzień 2017 roku, godz. 13:00
czytaj publikację »

Załączniki: Rozmiar:
1.829 MB

Podmiot udostępniający informację: MZEC w Świdnicy Sp. z o.o.
Za treść odpowiada: Katarzyna Cyrklewicz
Osoba, która wprowadziła dane: Katarzyna Cyrklewicz
Data wytworzenia informacji: 2017-11-09
Data udostępnienia informacji w BIP: 2017-11-09
Data ostatniej aktualizacji: 2017-12-13 09:07

rejestr zmian publikacji »

105.

Zapytanie ofertowe na dostawę i montaż bramy wjazdowej, szlabanu oraz furtki uchylnej na terenie Ciepłowni Zawiszów w Świdnicy, (znak postępowania: 61/TR/2017)

 Prosimy o przesłanie oferty cenowej na dostawę i montaż bramy wjazdowej, szlabanu  oraz furtki uchylnej na terenie Ciepłowni Zawiszów w Świdnicy.                                                                 
 Przed złożeniem oferty prosimy o przyjazd w celu dokonania wizji lokalnej. Zakres prac zgodnie z załącznikiem Nr 1 do postępowania 61/TR/2017
 
Oferta powinna zawierać:
  
- ceny jednostkowe netto/brutto
  - warunki płatności – minimum 30 dni,
 - terminy dostaw i montażu –  od dnia otrzymania zlecenia
 Kryteria wyboru oferty: 100% najniższa cena.                                                   

  Termin składania ofert - ofertę cenową w formie pisemnej należy złożyć do dnia
  09.11.2017 r. godz. 11.00 w siedzibie Zamawiającego przy ul. Pogodnej 1 w Świdnicy, w sekretariacie osobiście bądź za pośrednictwem poczty w zamkniętych kopertach  z oznaczonych treścią „ NIE OTWIERAĆ PRZED 09.11.2017 r. godz 11.00, 61/TR/2017, lub przesłać na maila: przetargi@mzec.swidnica.pl.                                                                                                                                       
                   
Dodatkowych informacji udzieli dział TR (Marian Kozak)  Tel. (074) 852-40-41 wew.231  lub 603-193-759 .

Załączniki: Rozmiar:
19.000 KB

Podmiot udostępniający informację: MZEC w Świdnicy Sp. z o.o.
Za treść odpowiada: Katarzyna Cyrklewicz
Osoba, która wprowadziła dane: Katarzyna Cyrklewicz
Data wytworzenia informacji: 2017-10-30
Data udostępnienia informacji w BIP: 2017-10-30
Data ostatniej aktualizacji: 2017-10-30 14:37

rejestr zmian publikacji »

106.

Zapytanie ofertowe na dostawę materiałów preizolowanych (numer postepowania: 57/TR/2017)

Zapraszamy  Państa do udziału w postępowaniu na dostawę materiałów preizolowanych zgodnie  z następującym zestawieniem:

1. Trójnik preizolowany wznośny z alarmem DN150/DN100 (TW-150/100) – 2 szt.
 2. Zawór preizolowany odcinający z alarmem DN100 (ZK-100) – 2 szt.
 3. Rura preizolowana z alarmem DN100 12mb (R-100/200) – 8 szt.
 4. Kolano preizolowane z alarmem DN100 90szt. (K-100/90) – 6 szt.
 5. Zespół złącza DN100 (NT100/224) – 20 szt.
 6. Poduszka komp. 1000x500 – 10 szt.

Dostawa dotyczy budowy sieci od trójnika T5 w kierunku ul. Wodnej  w Świdnicy.

Oferta powinna zawierać:
  - ceny jednostkowe netto/brutto
  - warunki płatności – minimum 30 dni,
 - terminy dostaw – maksymalnie do 14 dni od dnia otrzymania zlecenia
 
Kryteria wyboru oferty: 100% najniższa cena.      
                                             
Termin składania ofert - ofertę cenową w formie pisemnej należy złożyć do dnia
  06.11.2017 r. godz. 09.00 w siedzibie Zamawiającego przy ul. Pogodnej 1 w Świdnicy,  w sekretariacie osobiście bądź za pośrednictwem poczty w zamkniętych kopertach z oznaczonych treścią „NIE OTWIERAĆ PRZED 06.11.2017 r. godz. 09.15,  57/TR/2017", lub przesłać na maila: przetargi@mzec.swidnica.pl.                                                                                                                                       
                    
Dodatkowych informacji udzieli dział TR (Marian Kozak)  Tel. (074) 852-40-41 wew.231   lub 603-193-759
                                                               

Podmiot udostępniający informację: MZEC w Świdnicy Sp. z o.o.
Za treść odpowiada: Katarzyna Cyrklewicz
Osoba, która wprowadziła dane: Katarzyna Cyrklewicz
Data wytworzenia informacji: 2017-10-27
Data udostępnienia informacji w BIP: 2017-10-27
Data ostatniej aktualizacji: 2017-10-27 12:04

rejestr zmian publikacji »

107.

Zapytanie ofertowe na dostawę do MZEC w Świdnicy Sp. z o. o. oleju napędowego w 2018 roku (numer sprawy 56/TR/2017).


 Zapraszamy Państwa do złożenia oferty cenowej na dostawę w 2018 roku do MZEC w Świdnicy Sp. z o. o. oleju napędowego – w ilości 42 000 dm³ ±20%. Termin wykonania dostawy: od 02.01.2018 r. do 31.12.2018 r. według w/w harmonogramu dostaw. Termin składania ofert - ofertę cenową w formie pisemnej należy złożyć do dnia 13.11.2017 r. godz. 11.00 w siedzibie Zamawiającego przy ul. Pogodnej 1 w Świdnicy, w sekretariacie osobiście bądź za pośrednictwem poczty w kopertach z oznaczonych treścią: „Postępowanie nr 56/TR/2017” lub przesłać zeskanowane dokumenty na maila: przetargi@mzec.swidnica.pl.  
czytaj publikację »

Podmiot udostępniający informację: MZEC w Świdnicy Sp. z o.o.
Za treść odpowiada: Katarzyna Cyrklewicz
Osoba, która wprowadziła dane: Katarzyna Cyrklewicz
Data wytworzenia informacji: 2017-10-26
Data udostępnienia informacji w BIP: 2017-10-26
Data ostatniej aktualizacji: 2017-11-10 08:53

rejestr zmian publikacji »

108.

Zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji projektowej (budowlanej i wykonawczej) sieci i przyłączy ciepłowniczych do budynków w Świdnicy, postępowanie nr 54/TR/2017.


 Zapraszamy Państwa do udziału w postępowaniu przetargowym na wykonanie dokumentacji wysokoparametrowych sieci i przyłączy ciepłowniczych do pomieszczeń węzłów cieplnych w Świdnicy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i warunki udziału w postępowaniu wraz z mapami sytuacyjnymi - został określony w  załączniku do niniejszego ogłoszenia. Termin składania ofert do dnia 06.11.2017 roku do godz. 9:00              
czytaj publikację »

Załączniki: Rozmiar:
1.932 MB

Podmiot udostępniający informację: MZEC w Świdnicy Sp. z o.o.
Za treść odpowiada: Katarzyna Cyrklewicz
Osoba, która wprowadziła dane: Katarzyna Cyrklewicz
Data wytworzenia informacji: 2017-10-23
Data udostępnienia informacji w BIP: 2017-10-23
Data ostatniej aktualizacji: 2017-10-25 09:11

rejestr zmian publikacji »

109.

Przetarg nieograniczony na dostawę węgla kamiennego do MZEC w Świdnicy Sp. z o. o. w 2018 roku.( numer postepowania: 55/TR/2017). Informacja o rozstrzygnięciu postępowania.


 Zapraszamy Państwa do udziału w przetargu nieograniczonym na dostawę węgla kamiennego do MZEC w Świdnicy Sp. z o. o. w 2018 roku. Ofertę  należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25.10.2017 r. do godz. 11.00.  
czytaj publikację »

Załączniki: Rozmiar:
382.857 KB

Podmiot udostępniający informację: MZEC w Świdnicy Sp. z o.o.
Za treść odpowiada: Katarzyna Cyrklewicz
Osoba, która wprowadziła dane: Katarzyna Cyrklewicz
Data wytworzenia informacji: 2017-10-17
Data udostępnienia informacji w BIP: 2017-10-17
Data ostatniej aktualizacji: 2017-10-31 13:06

rejestr zmian publikacji »

110.

Zapytania ofertowego na dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem (numer sprawy: 53/TR/2017).


 Zapraszamy Państwa do złożenia oferty na dostawę nowego sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, zgodnie z poniższymi wymaganiami technicznymi, określonymi jako wymagania minimalnie:.. Termin składania ofert: 17.10.2017 r. do godz. 11:00.
 
czytaj publikację »

Podmiot udostępniający informację: MZEC w Świdnicy Sp. z o.o.
Za treść odpowiada: Katarzyna Cyrklewicz
Osoba, która wprowadziła dane: Katarzyna Cyrklewicz
Data wytworzenia informacji: 2017-10-09
Data udostępnienia informacji w BIP: 2017-10-09
Data ostatniej aktualizacji: 2017-10-10 08:52

rejestr zmian publikacji »

111.

Zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji projektowej (budowlanej i wykonawczej) sieci i przyłączy ciepłowniczych do budynków w Świdnicy (postępowanie nr 52/TR/2017).


 Zapraszamy Państwa do udziału w przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej (budowlanej i wykonawczej) sieci i przyłączy ciepłowniczych do budynków w Świdnicy – postępowanie nr 52/TR/2017.  Termin składania ofert do dnia 04.10.2017 roku do godz. 9:00       Termin wykonania: Zadanie uznane zostanie za wykonane w terminie pod warunkiem, że zgłoszenia lub pozwolenia na budowę będące przedmiotem zamówienia uprawomocnią się nie później niż 1 kwietnia 2018 roku.
 
czytaj publikację »

Załączniki: Rozmiar:
5.214 MB
5.214 MB
3.448 MB
5.723 MB

Podmiot udostępniający informację: MZEC w Świdnicy Sp. z o.o.
Za treść odpowiada: Katarzyna Cyrklewicz
Osoba, która wprowadziła dane: Katarzyna Cyrklewicz
Data wytworzenia informacji: 2017-09-27
Data udostępnienia informacji w BIP: 2017-09-27
Data ostatniej aktualizacji: 2017-09-27 11:39

rejestr zmian publikacji »

112.

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie badań bakterii i grzybów w środowisku na stanowiskach pracy w MZEC w Świdnicy Sp. z o.o. ( nr 50/TR/2017).


 Zapraszamy Państwa do złożenia oferty cenowej na przeprowadzenie badań bakterii  i grzybów w środowisku  wraz z ich interpretacją na stanowiskach pracy w MZEC w Świdnicy Sp. z o. o.  Termin wykonania badań: najpóźniej do dnia 31.12.2017 r. Termin składania ofert - ofertę cenową w formie pisemnej należy złożyć do dnia 25.09.2017 r. godz. 11.00.      
czytaj publikację »

Podmiot udostępniający informację: MZEC w Świdnicy Sp. z o.o.
Za treść odpowiada: Katarzyna Cyrklewicz
Osoba, która wprowadziła dane: Katarzyna Cyrklewicz
Data wytworzenia informacji: 2017-09-14
Data udostępnienia informacji w BIP: 2017-09-14
Data ostatniej aktualizacji: 2017-09-14 14:22

rejestr zmian publikacji »

113.

Przetarg nieograniczony na dostawę 27,00 +- 20% Mg węgla kamiennego do MZEC w Świdnicy Sp. z o. o. Informacja o rozstrzygnięciu przetargu (Znak postępowania: 51/TR/2017).


 
Zapraszamy Państwa do udziału w przetargu nieograniczonym na dostawę 27,00± 20% Mg węgla kamiennego koks gruby do MZEC w Świdnicy Sp. z o. o. 
 Ofertę  należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15.09.2017 r. do godz.07:45. 
 
Informacja o rozstrzygnięciu przetargu (Znak postępowania: 51/TR/2017).
  
Termin realizacji dostawy -  wrzesień 2017 rok.
 
Ogłoszenie BZP nr 585615-N-2017 z dnia 2017-09-08 r. 
czytaj publikację »

Załączniki: Rozmiar:
387.622 KB

Podmiot udostępniający informację: MZEC w Świdnicy Sp. z o.o.
Za treść odpowiada: Katarzyna Cyrklewicz
Osoba, która wprowadziła dane: Katarzyna Cyrklewicz
Data wytworzenia informacji: 2017-09-08
Data udostępnienia informacji w BIP: 2017-09-08
Data ostatniej aktualizacji: 2017-09-15 11:54

rejestr zmian publikacji »

114.

Zapytanie ofertowe na wykonanie wzorcowania wag zlokalizowanych na terenie Ciepłowni Zawiszów (numer sprawy: 49/TR/2017)


Zapraszamy do złożenia oferty cenowej na wykonanie wzorcowania wag zlokalizowanych na terenie Ciepłowni Zawiszów:
1. Wagi przenośnikowej automatycznej produkcji  ZMPiUT Nysa, znak fabryczny WMTP 650/200/1,6     
2. Wagi samochodowej elektronicznej produkcji Rinstrum Europe GmbH, znak fabrRH50.
czytaj publikację »

Podmiot udostępniający informację: MZEC w Świdnicy Sp. z o.o.
Za treść odpowiada: Krzysztof Szymczak
Osoba, która wprowadziła dane: Krzysztof Szymczak
Data wytworzenia informacji: 2017-08-22
Data udostępnienia informacji w BIP: 2017-08-22
Data ostatniej aktualizacji: 2017-08-22 12:55

rejestr zmian publikacji »

115.

Zapytanie ofertowe na wykonanie prac naprawczych ścian budynku Ciepłowni Zawiszów oraz piaskownika wody (numer sprawy: 48/TR/2017)

 Zapraszamy Państwa do złożenia oferty cenowej na wykonanie następujących prac                    związanych z naprawą ścian budynku Ciepłowni Zawiszów oraz piaskownika wody:

- tynkowania ścian - 125,0 m²
- czyszczenie oraz dwukrotne malowanie ścian - 430,0 m²
- naprawa ścian piaskownika wody - 15,0 m²

Oferta musi zawierać:  
-  cenę netto i brutto usługi,
- termin płatności – min. 30 dni od daty podpisania protokołu odbioru,                                                
- termin wykonania zlecenia (do dnia 20.10.2017r.)                                                                            
- warunki gwarancji;                                                                                                                        
- termin ważności oferty- min. 30 dni
Termin składania ofert:
ofertę w formie pisemnej należy złożyć do dnia 24.08.2017 r. godz.11:00 w siedzibie Zamawiającego przy ul. Pogodnej 1 w Świdnicy, w sekretariacie osobiście bądź za pośrednictwem poczty w zamkniętej kopercie oznaczoną treścią   „ NIE OTWIERAĆ PRZED 24.08.2017 r. godz. 11:00, nr sprawy 48/TR/2017” lub przesłać na maila: przetargi@mzec.swidnica.pl
 
Dodatkowych informacji  udzieli Państwu: 
 
- Krzysztof Chrapkowicz (074) 852-40-41 wew.238 lub 603-193-755 (sprawy techniczne)                      
- Marian Kozak Tel. (074) 852-40-41 wew.231  lub 603-193-759 (sprawy formalne)
 

Podmiot udostępniający informację: MZEC w Świdnicy Sp. z o.o.
Za treść odpowiada: Katarzyna Cyrklewicz
Osoba, która wprowadziła dane: Katarzyna Cyrklewicz
Data wytworzenia informacji: 2017-08-17
Data udostępnienia informacji w BIP: 2017-08-17
Data ostatniej aktualizacji: 2017-08-17 08:14

rejestr zmian publikacji »

116.

Zapytanie ofertowe na odbiór i utylizację żużla, popiołu paleniskowego oraz pyłów (numer sprawy: 44/TR/2017)


  Zapraszamy Państwa do złożenia oferty na odbiór i utylizację żużla, popiołu paleniskowego i pyłów, sklasyfikowanych w katalogu odpadów pod kodem 100101 (z wyłączeniem pyłów wymienionych w katalogu odpadów pod kodem 100104) w  ilości do 4 500 Mg/rok.
czytaj publikację »

Podmiot udostępniający informację: MZEC w Świdnicy Sp. z o.o.
Za treść odpowiada: Katarzyna Cyrklewicz
Osoba, która wprowadziła dane: Katarzyna Cyrklewicz
Data wytworzenia informacji: 2017-08-04
Data udostępnienia informacji w BIP: 2017-08-04
Data ostatniej aktualizacji: 2017-08-04 09:17

rejestr zmian publikacji »

117.

Zapytanie ofertowe na dostawę notebooka wraz z oprogramowaniem do MZEC w Świdnicy Sp. z o.o. (numer sprawy (47/TR/2017)


 Zapraszamy Państwa do złożenia oferty na dostawę do MZEC w Świdnicy Sp. z o. o.  nowego notebooka wraz z oprogramowaniem, zgodnie z poniższymi wymaganiami technicznymi, określonymi jako wymagania minimalnie. Zakres dostawy:
Notebook 15,6 cala z systemem operacyjnym Windows 10 i pakietem biurowym Microsoft Office  2016 + torba – 1 szt.
 
czytaj publikację »

Podmiot udostępniający informację: MZEC w Świdnicy Sp. z o.o.
Za treść odpowiada: Katarzyna Cyrklewicz
Osoba, która wprowadziła dane: Katarzyna Cyrklewicz
Data wytworzenia informacji: 2017-08-04
Data udostępnienia informacji w BIP: 2017-08-04
Data ostatniej aktualizacji: 2017-08-04 08:30

rejestr zmian publikacji »

118.

Zapytanie ofertowe na dostawę materiałów preizolowanych (znak sprawy: 46/TR/2017)

 Prosimy o przesłanie oferty cenowej na dostawę materiałów preizolowanych zgodnie  z załączonym zestawieniem.

Dotyczy budowy przyłączy ciepłowniczych do budynków przy ul. Parkowa 1-7,ul. Saperów  23-25  w Świdnicy.
 
Oferta powinna zawierać:
- ceny jednostkowe netto/brutto
- warunki płatności – minimum 30 dni,
- terminy dostaw – maksymalnie do 14 dni od dnia otrzymania zlecenia
 
Kryteria wyboru oferty: 100% najniższa cena.                                                
 
 Termin składania ofert - ofertę cenową w formie pisemnej należy złożyć do dnia
 10.08.2017 r. godz. 11.00 w siedzibie Zamawiającego przy ul. Pogodnej 1 w Świdnicy,  w sekretariacie osobiście bądź za pośrednictwem poczty w zamkniętych kopertach   z oznaczonych treścią „ NIE OTWIERAĆ PRZED 10.08.2017 r.godz11.00, 46/TR/2017, lub przesłać na maila: przetargi@mzec.swidnica.pl.                                                                                                              
 
  Dodatkowych informacji udzieli dział TR (Marian Kozak)  Tel. (074) 852-40-41 wew.231   lub 603-193-759 
                                                               
 

Załączniki: Rozmiar:
31.000 KB

Podmiot udostępniający informację: MZEC w Świdnicy Sp. z o.o.
Za treść odpowiada: Katarzyna Cyrklewicz
Osoba, która wprowadziła dane: Katarzyna Cyrklewicz
Data wytworzenia informacji: 2017-08-03
Data udostępnienia informacji w BIP: 2017-08-03
Data ostatniej aktualizacji: 2017-08-07 09:51

rejestr zmian publikacji »

119.

Zapytanie ofertowe na dostawę materiałów preizolowanych (znak sprawy: 37/TR/2017)

 Prosimy o przesłanie oferty cenowej na dostawę materiałów preizolowanych zgodnie z załączonym zestawieniem, stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia. 

Dotyczy budowy przyłączy ciepłowniczych do budynków przy ul. Wrocławskiej  w Świdnicy.
 
Oferta powinna zawierać:
- ceny jednostkowe netto/brutto
- warunki płatności – minimum 30 dni,
- terminy dostaw – maksymalnie do 14 dni od dnia otrzymania zlecenia
Kryteria wyboru oferty: 100% najniższa cena.                                                
 
  Termin składania ofert - ofertę cenową w formie pisemnej należy złożyć do dnia 27.07.2017 r. godz. 11.00 w siedzibie Zamawiającego przy ul. Pogodnej 1 w Świdnicy, w sekretariacie osobiście bądź za pośrednictwem poczty w zamkniętych kopertach z oznaczonych treścią „ NIE OTWIERAĆ PRZED 27.07.2017 r. godz.11.00,  37/TR/2017, lub przesłać na maila: przetargi@mzec.swidnica.pl.                                                                                                                                        
 Dodatkowych informacji  udzieli dział TR  (Marian Kozak)  Tel. (074) 852-40-41 wew.231   lub 603-193-759 
 
 


Podmiot udostępniający informację: MZEC w Świdnicy Sp. z o.o.
Za treść odpowiada: Katarzyna Cyrklewicz
Osoba, która wprowadziła dane: Katarzyna Cyrklewicz
Data wytworzenia informacji: 2017-07-21
Data udostępnienia informacji w BIP: 2017-07-21
Data ostatniej aktualizacji: 2017-07-21 10:38

rejestr zmian publikacji »

120.

Zapytanie ofertowe na dostawę materiałów preizolowanych (znak sprawy: 38/TR/2017)

  Prosimy o przesłanie oferty cenowej na dostawę materiałów preizolowanych zgodnie z załączonym zestawieniem Załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

Dotyczy budowy przyłącza ciepłowniczego do budynku Przedszkola w Marcinowicach.
 
Oferta powinna zawierać:
- ceny jednostkowe netto/brutto
- warunki płatności – minimum 30 dni,
- terminy dostaw – maksymalnie do 14 dni od dnia otrzymania zlecenia
 
Kryteria wyboru oferty: 100% najniższa cena.                                                
 
   Termin składania ofert - ofertę cenową w formie pisemnej należy złożyć do dnia 27.07.2017 r. godz. 11.00 w siedzibie Zamawiającego przy ul. Pogodnej 1 w Świdnicy, w sekretariacie osobiście bądź za pośrednictwem poczty w zamkniętych kopertach z oznaczonych treścią „ NIE OTWIERAĆ PRZED 27.07.2017 r. godz.11.00, 38 /TR/2017, lub przesłać na maila: przetargi@mzec.swidnica.pl.                                                                                                                                        
Dodatkowych informacji  udzieli dział TR  (Marian Kozak)  Tel. (074) 852-40-41 wew.231   lub 603-193-759 
                                                               
 
 

Załączniki: Rozmiar:
15.516 KB

Podmiot udostępniający informację: MZEC w Świdnicy Sp. z o.o.
Za treść odpowiada: Katarzyna Cyrklewicz
Osoba, która wprowadziła dane: Katarzyna Cyrklewicz
Data wytworzenia informacji: 2017-07-21
Data udostępnienia informacji w BIP: 2017-07-21
Data ostatniej aktualizacji: 2017-07-21 08:12

rejestr zmian publikacji »

121.

Zapytanie ofertowe na realizację robót budowlanych związanych z zaleceniami wynikającymi z ocen stanu technicznego komina stalowego (nr sprawy: 33/TR/2017)


 Zapraszamy Państwa do złożenia oferty na realizację robót budowlanych związanych z zaleceniami wynikającymi z ocen stanu technicznego komina stalowego H=24,4 m Kotłownia Marcinowice  zgodnie z zaleceniami orzeczenia  o stanie technicznym komina - z kwietnia 2017 r. 
Termin składania ofert - ofertę cenową w formie pisemnej należy złożyć do dnia 03.07.2017 godz. 11.00 w siedzibie Zamawiającego przy ul. Pogodnej 1 w Świdnicy, w sekretariacie osobiście bądź za pośrednictwem poczty w zamkniętych kopertach z oznaczonych treścią „ NIE OTWIERAĆ PRZED 03.07.2017r. godz. 11.00,nr sprawy 33/TR/2017” lub przesłać na maila: przetargi@mzec.swidnica.pl
 
czytaj publikację »

Podmiot udostępniający informację: MZEC w Świdnicy Sp. z o.o.
Za treść odpowiada: Katarzyna Cyrklewicz
Osoba, która wprowadziła dane: Katarzyna Cyrklewicz
Data wytworzenia informacji: 2017-06-22
Data udostępnienia informacji w BIP: 2017-06-22
Data ostatniej aktualizacji: 2017-06-22 09:28

rejestr zmian publikacji »

122.

Zapytanie ofertowe do postępowania nr 31/TR/2017 na zadania pn. Budowa murów oporowych skarp wzdłuż wybudowanej sieci ciepłowniczej pomiędzy ul. Łączną a ul. Saperów w Świdnicy.


Przedmiotem zamówienia jest wykonanie murów oporowych wzdłuż wybudowanej sieci ciepłowniczej na skarpie pomiędzy ulicą Łączną i ulicą Saperów w Świdnicy, działka nr 348 obręb Śródmieście. Na terenie, na którym planowana jest budowa muru, w chwili obecnej znajduje się ścieżka nieutwardzona piesza.
czytaj publikację »

Załączniki: Rozmiar:
1.421 MB
2.505 MB
850.932 KB

Podmiot udostępniający informację: MZEC w Świdnicy Sp. z o.o.
Za treść odpowiada: Krzysztof Szymczak
Osoba, która wprowadziła dane: Katarzyna Cyrklewicz
Data wytworzenia informacji: 2017-06-21
Data udostępnienia informacji w BIP: 2017-06-21
Data ostatniej aktualizacji: 2017-06-26 08:23

rejestr zmian publikacji »

123.

Przetarg nieograniczony na dostawę 545 Mg węgla kamiennego do MZEC w Świdnicy Sp. z o. o. w 2017/2018 roku, Ogłoszenie o rozstrzygnięciu przetargu.


 Zapraszamy Państwa do udziału w przetargu nieograniczonym na dostawę 545 Mg węgla kamiennego do MZEC w Świdnicy Sp. z o. o. w 2017/2018 roku. Ofertę  należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21.06.2017 r. do godz. 11.00.   Wezwanie do złozenia dodatkowej oferty, z dnia 23.06.2017 roku.
czytaj publikację »


Podmiot udostępniający informację: MZEC w Świdnicy Sp. z o.o.
Za treść odpowiada: Katarzyna Cyrklewicz
Osoba, która wprowadziła dane: Katarzyna Cyrklewicz
Data wytworzenia informacji: 2017-06-13
Data udostępnienia informacji w BIP: 2017-06-13
Data ostatniej aktualizacji: 2017-07-04 14:47

rejestr zmian publikacji »

124.

Zapytanie ofertowe na rozbudowę systemu ciepłowniczego w Świdnicy poprzez budowę preizolowanej sieci ciepłowniczej dystrybucyjnej i preizolowanych przyłączy ciepłowniczych oraz budowę połączeń od ściany podłączanych budynków do pomieszczeń węzłów cieplnych (nr sprawy 22/TR/2017)


Zapytanie ofertowe na rozbudowę systemu ciepłowniczego w Świdnicy poprzez budowę preizolowanej sieci ciepłowniczej dystrybucyjnej i preizolowanych przyłączy ciepłowniczych oraz budowę połączeń od ściany podłączanych budynków do pomieszczeń węzłów cieplnych (nr sprawy 22/TR/2017)
czytaj publikację »

Załączniki: Rozmiar:
5.570 MB
1.039 MB
2.878 MB
3.012 MB
4.802 MB

Podmiot udostępniający informację: MZEC w Świdnicy Sp. z o.o.
Za treść odpowiada: Krzysztof Szymczak
Osoba, która wprowadziła dane: Krzysztof Szymczak
Data wytworzenia informacji: 2017-06-09
Data udostępnienia informacji w BIP: 2017-06-09
Data ostatniej aktualizacji: 2017-06-09 14:24

rejestr zmian publikacji »

125.

Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi transportu kolejowego węgla kamiennego w sortymencie Miał IIA, w sezonie grzewczym 2017/2018, w ilości 21 000 Mg +-15%.(numer postępowania: 29/TR/2017)


 Zapraszamy Państwa do złożenia oferty cenowej na wykonanie usługi transportu kolejowego węgla kamiennego w sortymencie Miał IIA,  w sezonie grzewczym 2017/2018, w ilości 21 000 Mg ± 15%.
 
Termin wykonania usługi: od 01 sierpnia 2017 r. do 31 marca  2018 r.
 
Termin składania ofert - ofertę cenową w formie pisemnej należy złożyć do dnia 13.06.2017 r. godz. 11.00 w siedzibie Zamawiającego przy ul. Pogodnej 1 w Świdnicy, w sekretariacie osobiście bądź za pośrednictwem poczty w kopertach z oznaczonych treścią „Postępowanie numer: 29/TR/2017”, lub przesłać na maila: przetargi@mzec.swidnica.pl.
 
czytaj publikację »

Podmiot udostępniający informację: MZEC w Świdnicy Sp. z o.o.
Za treść odpowiada: Katarzyna Cyrklewicz
Osoba, która wprowadziła dane: Katarzyna Cyrklewicz
Data wytworzenia informacji: 2017-06-05
Data udostępnienia informacji w BIP: 2017-06-05
Data ostatniej aktualizacji: 2017-06-05 13:59

rejestr zmian publikacji »

126.

Zapytanie ofertowego na zakup, montaż, zabudowa i uruchomienie elektrycznej stacyjnej baterii kwasowej (numer sprawy: nr 28/TR/2017)


PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
1.    Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na:
„Zakupie, montażu, zabudowie i rozruchu elektrycznej stacyjnej baterii kwasowej”
czytaj publikację »

Załączniki: Rozmiar:
1,012.799 KB

Podmiot udostępniający informację: MZEC w Świdnicy Sp. z o.o.
Za treść odpowiada: Krzysztof Szymczak
Osoba, która wprowadziła dane: Krzysztof Szymczak
Data wytworzenia informacji: 2017-05-30
Data udostępnienia informacji w BIP: 2017-05-30
Data ostatniej aktualizacji: 2017-05-30 08:19

rejestr zmian publikacji »

127.

Zapytanie ofertowe na dostawę sprzętu komputerowego wraz oprogramowaniem do MZEC w Świdnicy Sp. z o.o. (numer sprawy: 27/TR/2017)


 Zapraszamy Państwa do złożenia oferty na dostawę do MZEC w Świdnicy Sp. z o. o.  nowego sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, zgodnie z poniższymi wymaganiami technicznymi, określonymi jako wymagania minimalnie:... Termin wykonania dostawy- zamówienie należy zrealizować do 14 dni od daty otrzymania zlecenia.  
czytaj publikację »

Podmiot udostępniający informację: MZEC w Świdnicy Sp. z o.o.
Za treść odpowiada: Katarzyna Cyrklewicz
Osoba, która wprowadziła dane: Katarzyna Cyrklewicz
Data wytworzenia informacji: 2017-05-23
Data udostępnienia informacji w BIP: 2017-05-23
Data ostatniej aktualizacji: 2017-05-24 08:32

rejestr zmian publikacji »

128.

Zapytanie ofertowe na dostawę odzieży roboczej (numer sprawy: 19/TR/2017)

 Zapraszamy Państwa do złożenia oferty na dostawę  do MZEC w Świdnicy  Sp. z o. o.  odzieży roboczej.

Poniżej przedstawiamy zakres dostawy:

1. Kalesony ok. 60 sztuk:
zapewniające odpowiedni mikroklimat,
posiadające płaskie szwy,
odporne na odkształcenia,
lekkie, szybkoschnące,
z materiału wysokiej jakości,
skład: bawełna minimum 80%
naturalna termoregulacja
 
2. Kamizelka ocieplana drelich z nadrukiem logo MZEC -  ok. 70 sztuk:
- zapinana  na guziki;
- materiał: drelich;
- po zewnętrznej stronie 2 kieszenie;
- kolor zielony;
        - wymiary logo: 26 cm x 19cm;
        - kolor logo:
          biały:  napis i budynek ciepłowni
          niebiesko-czerwony: dym i rury ciepłownicze.
 
Oferta powinna zawierać:
1)  ceny jednostkowe netto i brutto; 
2) warunki płatności (termin płatności nie krótszy niż 21 dni od daty otrzymania faktury);
3)  termin związania ofertą (min. 30 dni).
   
Dostawca zobowiązany będzie, do dostarczania odzieży po cenach przedstawionych w swojej ofercie, własnym transportem i  na swój koszt.
Miejsce dostawy: MZEC w Świdnicy Sp. z o.o. ul. Pogodna 1, 58-100 Świdnica.
 
Kryterium wyboru ofert: 80% cena, 20% jakość.
 
Do oferty należy dołączyć wzór oferowanych kaleson i kamizelki - w celu weryfikacji przez Zamawiającego ich jakości. 
 
Powyższe wzory można dostarczyć osobiście bądź przesłać na własny koszt na otwarcie ofert, które odbędzie się w dniu 26.05.2017 r. o godz. 9:30 w siedzibie Zamawiającego  przy ul. Pogodnej 1 w Świdnicy.
 
Termin składania ofert - ofertę cenową w formie pisemnej należy złożyć do dnia 26.05.2017 r. godz. 09.00 w siedzibie Zamawiającego przy   ul. Pogodnej 1 w Świdnicy,   w sekretariacie osobiście bądź za pośrednictwem poczty, w przesyłkach  oznaczonych treścią „ Postępowanie numer: 19/TR/2017” lub przesłać na maila: przetargi@mzec.swidnica.pl.
 
Dodatkowych informacji dotyczących realizacji zamówienia udzieli Państwu:
 - Bogumiła Kondrat tel. 74 852-40-41 wew. 203,email: kondrat@mzec.swidnica.pl
- Katarzyna Cyrklewicz - w sprawach formalnych - tel. (74) 852-40-41 wew. 233,                               email: cyrklewicz@mzec.swidnica.pl
 
 
 
 

 


Podmiot udostępniający informację: MZEC w Świdnicy Sp. z o.o.
Za treść odpowiada: Katarzyna Cyrklewicz
Osoba, która wprowadziła dane: Katarzyna Cyrklewicz
Data wytworzenia informacji: 2017-05-22
Data udostępnienia informacji w BIP: 2017-05-22
Data ostatniej aktualizacji: 2017-05-23 08:06

rejestr zmian publikacji »

129.

Zapytanie ofertowe na wykonanie remontu bocznicy kolejowej (numer sprawy: 18/TR/2017).


 Zapraszamy Państwa do złożenia oferty na usługę wykonania, z własnych materiałów, remontu bocznicy kolejowej położonej na terenie Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej w Świdnicy Sp. z o.o.  przy ul. Pogodnej 1 w Świdnicy. Termin realizacji robót: do dnia 30.07.2017 r. Termin składania ofert - ofertę cenową w formie pisemnej należy złożyć do dnia 17.05.2017 r. godz. 11.00 w siedzibie Zamawiającego przy ul. Pogodnej 1 w Świdnicy, w sekretariacie osobiście bądź za pośrednictwem poczty w kopertach z oznaczonych treścią „Remont bocznicy kolejowej numer sprawy: 18/TR/2017”, lub przesłać na maila: przetargi@mzec.swidnica.pl       
czytaj publikację »

Załączniki: Rozmiar:
587.528 KB

Podmiot udostępniający informację: MZEC w Świdnicy Sp. z o.o.
Za treść odpowiada: Katarzyna Cyrklewicz
Osoba, która wprowadziła dane: Katarzyna Cyrklewicz
Data wytworzenia informacji: 2017-05-10
Data udostępnienia informacji w BIP: 2017-05-10
Data ostatniej aktualizacji: 2017-05-10 08:20

rejestr zmian publikacji »

130.

Zapytanie ofertowe na budowę preizolowanej sieci ciepłowniczej dystrybucyjnej i preizolowanych przyłączy ciepłowniczych od istniejącej sieci ciepłowniczej do budynków przy ul. Prądzyńskiego, w Świdnicy oraz budowa połączeń od ściany budynku do pomieszczeń węzłów cieplnych. (Znak postępowania: 13/TR/2017)

 Zapraszamy Państwa do udziału w naszym postępowaniu przetargowym - numer sprawy: 13/TR/2017.

 
Przedmiotem zamówienia są następujące zadania:  
 
1. Budowa preizolowanej sieci ciepłowniczej dystrybucyjnej i preizolowanych przyłączy ciepłowniczych od istniejącej sieci ciepłowniczej do budynków przy ul. Prądzyńskiego w Świdnicy oraz budowa połączeń od ściany budynku do pomieszczeń węzłów cieplnych zlokalizowanych w budynkach przy ul. Prądzyńskiego 1-7, ul. Prądzyńskiego 9-11, ul. Prądzyńskiego 13, ul. Prądzyńskiego 23-31, ul. Prądzyńskiego 33-39.
 
 2. Budowa preizolowanej sieci ciepłowniczej dystrybucyjnej i preizolowanych przyłączy ciepłowniczych od istniejącej sieci ciepłowniczej do budynków przy ul. Prądzyńskiego w Świdnicy oraz budowa połączeń od ściany budynku do pomieszczeń węzłów cieplnych zlokalizowanych w budynkach przy ul. Prądzyńskiego 99-105 i ul. Prądzyńskiego 107-115. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty częściowej dla wybranych zadań. 
 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia,formularz oferty wraz z załącznikami i projekt - znajduje się w załączniku do niniejszego ogłoszenia.
 
Wymagany termin realizacji zadania: 
a) Rozpoczęcie realizacji przewiduje się od dnia 1 czerwca 2017 roku.
b) Zakończenie realizacji 90 dni od dnia przekazania terenu budowy.
 
 Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. 
Ofertę należy składać w siedzibie Zamawiającego: do dnia 24.05.2017 r. do godz. 9:00
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 24.05.2017 r. o godz. 10:00 

Załączniki: Rozmiar:
2.199 MB
1.978 MB
1.183 MB

Podmiot udostępniający informację: MZEC w Świdnicy Sp. z o.o.
Za treść odpowiada: Katarzyna Cyrklewicz
Osoba, która wprowadziła dane: Krzysztof Szymczak
Data wytworzenia informacji: 2017-05-09
Data udostępnienia informacji w BIP: 2017-05-09
Data ostatniej aktualizacji: 2017-05-09 13:45

rejestr zmian publikacji »

131.

Zapytanie ofertowe na wykonanie zadania pn.:Budowa i modernizacja alejki w parku Wrocławskim w Świdnicy. (Znak sprawy: 14/TR/2017) + zmiana do SWIZ z dn. 11.05.2017 r.

 Zapraszamy Państwa do udziału w postępowaniu przetargowym, którego przedmiotem są roboty budowlane polegające na:

„Odbudowie i modernizacji alejki w parku Wrocławskim w Świdnicy”
 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i formularz ofertowy wraz z załącznikami zanjduje się w załączonym do niniejszego ogłoszenia pliku.

Rozpoczęcie realizacji zadania: w dniu podpisania umowy.
Zakończenie realizacji: 40 dni od dnia podpisania umowy
 
Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: do dnia 19 maja 2017 r. do godz. 9.00
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 19 maja 2017 r. o godz. 10.00
 
UWAGA!!!
Modyfikacja siwz do postępowania 14/TR/2017 roku :
W punkcie 5, podpunkt 5.2.1. wprowadza się zmianę o następującej treści 
Zamawiający uzna, że warunek dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia został spełniony, jeżeli Wykonawca -wykaże (wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca), że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) zrealizował, roboty budowlane o łącznej wartości nie mniejszej niż 120.000,00 zł brutto polegające na wykonaniu nawierzchni alejek; budowy ciągu pieszo – rowerowego; przebudowy chodników i innych       robót o podobnym zakresie. Na potwierdzenie wykonania mają być załączone dowody dotyczące tych robót, określające czy roboty zostały wykonane w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej  i prawidłowo ukończone – (kopie: referencji lub protokołów odbioru robót)
 
 


Podmiot udostępniający informację: MZEC w Świdnicy Sp. z o.o.
Za treść odpowiada: Katarzyna Cyrklewicz
Osoba, która wprowadziła dane: Katarzyna Cyrklewicz
Data wytworzenia informacji: 2017-05-04
Data udostępnienia informacji w BIP: 2017-05-04
Data ostatniej aktualizacji: 2017-05-11 12:46

rejestr zmian publikacji »

132.

Zapytanie ofertowe na dostawę metalowych szafek na gaśnice (numer sprawy: 16/TR/2017)

      Zapraszamy Państwa do złożenia oferty cenowej na dostawę metalowych szafek na gaśnice, zgodnie z poniżej określonymi wymaganiami.

 
Opis przedmiotu zamówienia:
1. Szafka zawieszana (natynkowa wewnętrzna) na gaśnice 6 kg.
2. Ilość sztuk – ok. 60 jednakowych sztuk.
3. Materiał wykonania – metal.
4. Malowanie proszkowe na kolor czerwony RAL 3000.
5. Wersja uniwersalna z możliwością montażu „prawa/lewa”.
6. Oznakowanie znakiem „Gaśnica” PN-EN ISO 70102_2012.
7. Drzwi pełne z oknem poglądowym pleksi.
8. Zamek patentowy z systemem „zbij szybkę” lub zamek EURO z możliwością założenia plomby.
- termin realizacji przedmiotu zamówienia: do 10 dni od  dnia otrzymania zlecenia.      
- miejsce dostawy: MZEC w Świdnicy Sp. z o.o. ul Pogodna 1, 58-100 Świdnica.                                                                                           
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 
 
Oferta powinna zawierać:                                                                                                                                               
1) cenę  jednostkową neto i brutto oferowanej szafki;                                                                2) wartość łączną oferty netto i brutto, obejmującą pełne koszty dostawy  60 sztuk szafek do siedziby Zamawiającego;
3) warunki płatności (termin płatności nie krótszy niż 21 dni od daty otrzymania faktury); 
4) termin związania ofertą - 30 dni;
5) dokumenty jakościowe i warunki gwarancji na przedmiot postępowania;
6) szczegółową specyfikację techniczną oferowanych szafek.
 
Termin składania ofert - ofertę cenową w formie pisemnej należy złożyć do dnia 10.05.2017 r.  godz. 11.00 w siedzibie Zamawiającego przy ul. Pogodnej 1 w Świdnicy w sekretariacie osobiście bądź za pośrednictwem poczty, w kopertach oznaczonych treścią „Postępowanie numer: 16/TR/2017”, lub przesłać na maila: przetargi@mzec.swidnica.pl.
 
Dodatkowe informacje:                                                                                                                                                                          
1. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie kryterium: 100% najniższa cena.      
2.  Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.                                                              
3. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.        
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.  
5.  Dodatkowych informacji udzielą Państwu:                                                                                 - Pan Aleksander Łokić – w sprawach merytorycznych - tel. (074) 852-40-41 wew. 225,   603 193 692, e-mail: lokic@mzec.swidnica.pl                                                                                            - Katarzyna Cyrklewicz – w sprawach formalnych -  tel. (74) 852-40-41 wew. 233, email: cyrklewicz@mzec.swidnica.pl
 
 
 
 

Podmiot udostępniający informację: MZEC w Świdnicy Sp. z o.o.
Za treść odpowiada: Katarzyna Cyrklewicz
Osoba, która wprowadziła dane: Katarzyna Cyrklewicz
Data wytworzenia informacji: 2017-04-28
Data udostępnienia informacji w BIP: 2017-04-28
Data ostatniej aktualizacji: 2017-04-28 13:22

rejestr zmian publikacji »

133.

Zapytanie ofertowe na dostawę samochodu ciężarowego do 3,5t DMC brygadowego (numer sprawy: 15/TR/2017)

 Zapraszamy Państwa do złożenia oferty na dostawę fabrycznie nowego samochodu ciężarowego do 3,5t DMC brygadowego, cechującego się wymogami i parametrami technicznymi nie gorszymi niż opisane w złączniku nr 1 do niniejszego zapytania – specyfikacji technicznej pojazdu.

Wymagany termin realizacji dostawy – maksymalnie  do 12 tygodni od otrzymania zlecenia.

Termin składania ofert - ofertę cenową w formie pisemnej należy złożyć do dnia 04.05.2017 r.  do godz. 11.00 w siedzibie Zamawiającego przy ul. Pogodnej 1 w Świdnicy, w sekretariacie osobiście bądź za pośrednictwem poczty w kopertach z oznaczonych treścią „Postępowanie  nr 15/TR/2017”, lub przesłać na maila: przetargi@mzec.swidnica.pl.


Załączniki: Rozmiar:
4.514 MB

Podmiot udostępniający informację: MZEC w Świdnicy Sp. z o.o.
Za treść odpowiada: Katarzyna Cyrklewicz
Osoba, która wprowadziła dane: Katarzyna Cyrklewicz
Data wytworzenia informacji: 2017-04-25
Data udostępnienia informacji w BIP: 2017-04-25
Data ostatniej aktualizacji: 2017-04-25 13:56

rejestr zmian publikacji »

134.

Zapytanie ofertowe na wykonanie zadania: Budowa preizolowanej rozdzielczej sieci ciepłowniczej od trójnika T3/2 na sieci 2 x DN150 do budynków w rejonie ul. Saperów, ul. Parkowej i ul. Kościelnej w Świdnicy wraz z przyłączami ciepłowniczymi i połączeniami od ściany budynku do pomieszczeń węzłów cieplnych w budynkach przy ul. Saperów 27, ul. Parkowej 2 i ul. Kościelnej 28-39, 32-34, 40 w Świdnicy ( numer sprawy 04/TR/2017).

 Zapraszamy Państwa do udziału w postępowaniu przetargowym pn.: "Budowa preizolowanej rozdzielczej sieci ciepłowniczej od trójnika T3/2 na sieci 2 x DN150 do budynków w rejonie ul. Saperów, ul. Parkowej i ul. Kościelnej w Świdnicy wraz z przyłączami ciepłowniczymi i połączeniami od ściany budynku do pomieszczeń węzłów cieplnych w budynkach przy ul. Saperów 27, ul. Parkowej 2 i ul. Kościelnej 28-39, 32-34, 40 w Świdnicy".

 
UWAGA!
a. Inwestycja jest realizowana na obszarze wpisanym do rejestru zabytków. 
b. Zamawiający zawrze umowę na nadzór archeologiczny nad budową sieci i poniesie koszty nadzoru archeologicznego.
c. Zamawiający wykona na swój koszt i przekaże bezpłatnie Wykonawcy Projekty organizacji ruchu na planowany czas robót.
d. Zamawiający nie wymaga od Wykonawcy odtworzenia nawierzchni drogi z kostki brukowej 
i chodników w obszarze ulicy Kościelnej. 
e. Wykonawca wykona w tym obszarze prawidłową (zgodnie z normą) obsypkę piaskową rur, pozostałą część wykopu uzupełni pospółką (piasek, żwir) o granulacji zmiennej zagęszczanej mechanicznie Is=1, warstwami co 20 cm. Wykop Wykonawca uzupełni do górnej powierzchni kostki brukowej.
 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumentacji projektowej tj. projekcie budowlanym i wykonawczym, szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.
 
Wymagany termin realizacji zadania:
a) Rozpoczęcie realizacji: od dnia 15 maja 2017 roku (pod warunkiem uzyskania stosownych uzgodnień).
b) Zakończenie realizacji budowy sieci w pasie drogi i chodników na ul. Kościelnej do 28 czerwca 2017 roku.
c) Zakończenie realizacji całości do dnia 31 sierpnia 2017 roku
 
Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: do dnia 20 kwietnia  2017 r. do godz. 9.00
 
Specyfikacja Istostnych Warunków Zamówienia oraz formularz ofertowy wraz z załącznikami, został zamieszczony poniżej do ninieszego ogłoszena. 


Podmiot udostępniający informację: MZEC w Świdnicy Sp. z o.o.
Za treść odpowiada: Katarzyna Cyrklewicz
Osoba, która wprowadziła dane: Katarzyna Cyrklewicz
Data wytworzenia informacji: 2017-04-11
Data udostępnienia informacji w BIP: 2017-04-11
Data ostatniej aktualizacji: 2017-04-14 12:45

rejestr zmian publikacji »

135.

Zapytanie ofertowe na przegląd, legalizację i remont sprzętu ppoż. oraz pomiar wydajności hydrantów zewnętrznych i wewnętrznych (numer sprawy: 12/TR/2017)


 Zapraszamy Państwa do złożenia oferty na usługi ppoż.dla MZEC w Świdnicy Sp. z o.o. w 2017 r. tj.:  przegląd, legalizację i remont sprzętu ppoż. oraz pomiar wydajności hydrantów zewnętrznych i wewnętrznych, zgodnie z poniższą specyfikacją...  
czytaj publikację »

Podmiot udostępniający informację: MZEC w Świdnicy Sp. z o.o.
Za treść odpowiada: Katarzyna Cyrklewicz
Osoba, która wprowadziła dane: Katarzyna Cyrklewicz
Data wytworzenia informacji: 2017-04-11
Data udostępnienia informacji w BIP: 2017-04-11
Data ostatniej aktualizacji: 2017-04-11 13:36

rejestr zmian publikacji »

136.

Zapytanie ofertowe na dostawę materiałów preizolowanych ( znak sprawy 11/TR/2017)

 Prosimy o  przesłanie oferty cenowej na dostawę materiałów preizolowanych zgodnie z załączonym zestawieniem.

Dostawa dotyczy budowy przyłączy ciepłowniczych do budynków przy ul. Kościelnej w Świdnicy.
 
Oferta powinna zawierać:
- ceny jednostkowe netto/brutto
- warunki płatności – minimum 30 dni,
          - terminy dostaw - maksymalnie do 14 dni od dnia otrzymania zlecenia
 
Kryteria wyboru oferty: 100% najniższa cena.                                                
 
  Termin składania ofert - ofertę cenową w formie pisemnej należy złożyć do dnia
 14.04.2017 r. godz. 11.00 w siedzibie Zamawiającego przy ul. Pogodnej 1 w Świdnicy,w sekretariacie osobiście bądź za pośrednictwem poczty w zamkniętych kopertach  z oznaczonych treścią „ NIE OTWIERAĆ PRZED 14.04.2017 r. godz.11.00, 11 /TR/2017, lub przesłać na maila: przetargi@mzec.swidnica.pl.                       
 
Dodatkowych informacji  udzieli Państwu dział TR  (Marian Kozak)  Tel. (074) 852-40-41 wew.231   lub 603-193-759 
                                                               
 

Załączniki: Rozmiar:
896.943 KB

Podmiot udostępniający informację: MZEC w Świdnicy Sp. z o.o.
Za treść odpowiada: Katarzyna Cyrklewicz
Osoba, która wprowadziła dane: Katarzyna Cyrklewicz
Data wytworzenia informacji: 2017-04-06
Data udostępnienia informacji w BIP: 2017-04-06
Data ostatniej aktualizacji: 2017-04-06 12:05

rejestr zmian publikacji »

137.

Zapytanie ofertowe na dostawę materiałów preizolowanych (znak sprawy: 10/TR/2017)

Prosimy o przesłanie oferty cenowej na dostawę materiałów preizolowanych zgodnie           z załączonym do niniejszego ogłoszenia zestawieniem.
Dotyczy budowy przyłączy ciepłowniczych do budynków przy ul. Piłsudskiego oraz Dąbrowskiego w Świdnicy.
 
Oferta powinna zawierać:
- ceny jednostkowe netto/brutto
- warunki płatności – minimum 30 dni,
        - terminy dostaw 
 
Kryteria wyboru oferty: 100% najniższa cena.                                                
 
   Termin składania ofert - ofertę cenową w formie pisemnej należy złożyć do dnia
 10.04.2017 r. godz. 11.00 w siedzibie Zamawiającego przy ul. Pogodnej 1 w Świdnicy, w sekretariacie osobiście bądź za pośrednictwem poczty w zamkniętych kopertach   z oznaczonych treścią „ NIE OTWIERAĆ PRZED 10.04.2017 r. godz.11.00, 10 /TR/2017, lub przesłać na maila: przetargi@mzec.swidnica.pl.                                                                                                                                        
 Dodatkowych informacji  udzieli dział TR  (Marian Kozak)  Tel. (074) 852-40-41 wew 231 lub 603-193-759 


Podmiot udostępniający informację: MZEC w Świdnicy Sp. z o.o.
Za treść odpowiada: Katarzyna Cyrklewicz
Osoba, która wprowadziła dane: Katarzyna Cyrklewicz
Data wytworzenia informacji: 2017-03-31
Data udostępnienia informacji w BIP: 2017-03-31
Data ostatniej aktualizacji: 2017-03-31 10:14

rejestr zmian publikacji »

138.

Zapytanie ofertowe na dostawę samochodów ciężarowych (numer sprawy: 06/TR/2017) Zmiana terminu składania ofert.

Uwaga zmiana SIWZ :

Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 29.03.2017 rok do godz. 11.00

Termin dostawy samochodu nr 2 to max 12 tygodni od chwili złożenia zamówienia.

 

Zapraszamy Państwa do złożenia oferty na dostawę dwóch fabrycznie nowych samochodów ciężarowych do 3,5 DMC brygadowych, cechujących się wymogami  i parametrami technicznymi nie gorszymi niż opisane w złączniku nr 1 do niniejszego zapytania – specyfikacji technicznej pojazdów nr 1  i nr 2. 

Termin składania ofert - ofertę cenową w formie pisemnej należy złożyć do dnia 23.03.2017 r.  do godz. 11.00 w siedzibie Zamawiającego przy ul. Pogodnej 1 w Świdnicy, w sekretariacie osobiście bądź za pośrednictwem poczty w kopertach z oznaczonych treścią „Postepowanie nr 06/TR/2017”, lub przesłać na maila: przetargi@mzec.swidnica.pl

SIWZ i formularz ofertowy w załączeniu do niniejszego ogłoszenia.Podmiot udostępniający informację: MZEC w Świdnicy Sp. z o.o.
Za treść odpowiada: Katarzyna Cyrklewicz
Osoba, która wprowadziła dane: Katarzyna Cyrklewicz
Data wytworzenia informacji: 2017-03-17
Data udostępnienia informacji w BIP: 2017-03-17
Data ostatniej aktualizacji: 2017-03-23 09:28

rejestr zmian publikacji »

139.

Zapytanie ofertowe na usługę wykonania cyklu przeglądowo naprawczego P-2 i P-4 lokomotywy 401 Da (numer sprawy: 07/TR/2017)

    Zapraszamy Państwa do złożenia oferty cenowej na usługę wykonania: 
1) przeglądu P-2 - cyklu przeglądowo naprawczego lokomotywy 401 Da, zgodnie z przepisami MT,DTR i Dokumentacją Systemu Utrzymania naszej lokomotywy;
- termin realizacji przedmiotu zamówienia: 20-30.04.2017 rok                                                                                                 
2) przeglądu P-4 - cyklu przeglądowo naprawczego lokomotywy 401 Da, zgodnie z przepisami MT,DTR i Dokumentacją Systemu Utrzymania naszej lokomotywy (z wyłączeniem silnika spalinowego - silnik po remoncie kapitalnym na gwarancji) wraz  z wymianą i legalizacją  zbiorników powietrza.
- termin realizacji przedmiotu zamówienia: 01-30.07.2017 rok     
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i wariantowych.                                                                                            
  Oferta powinna zawierać:                                                                                                                                               
1)  cenę  jednostkową odrębnie za wykonaną usługę -  w zakresie punktu 1) i 2) przedmiotu   b zamówienia;                                                                                                                          
 
2 )wartość łączną oferty netto i brutto;                                                                                    
 
3) warunki płatności (termin płatności za wykonane usługi nie krótszy niż 21 dni od daty  otrzymania faktury) oraz termin związania ofertą min. 30 dni;                                                  
 
 4)  warunki i okres gwarancji: min. 1 rok na wykonane usługi;                                                                                                        
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia, tj. w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - wykonali         co najmniej 3 podobne zamówienia – i przedstawią dokumenty potwierdzające, że zamówienia zostały wykonane w sposób należyty (referencje, poświadczenia).

Termin składania ofert - ofertę cenową w formie pisemnej należy złożyć do dnia 16.03.2017 r.  godz. 11.00 w siedzibie Zamawiającego przy ul. Pogodnej 1 w Świdnicy w sekretariacie osobiście bądź    za pośrednictwem poczty, w kopertach oznaczonych treścią „Postępowanie numer: 07/TR/2017” lub przesłać na maila: przetargi@mzec.swidnica.pl.

Dodatkowe informacje:                                                                                                                    1. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie kryterium: 100% najniższa cena.            
2.  Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.                                                                  
3. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.              
 4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień       dotyczących treści złożonych ofert.        
   
 5. Dodatkowych informacji udzielą Państwu:                                                                                - Pan Marek Foltyn – w sprawach merytorycznych - tel. (074) 852-40-41 wew. 209, tel.                    kom. 603 193 721, e-mail: foltyn@mzec.swidnica.pl                                                                  -  Katarzyna Cyrklewicz – w sprawach formalnych -  tel. (74) 852-40-41 wew. 233, email:        cyrklewicz@mzec.swidnica.pl
 
 


 

 


Podmiot udostępniający informację: MZEC w Świdnicy Sp. z o.o.
Za treść odpowiada: Katarzyna Cyrklewicz
Osoba, która wprowadziła dane: Katarzyna Cyrklewicz
Data wytworzenia informacji: 2017-03-09
Data udostępnienia informacji w BIP: 2017-03-09
Data ostatniej aktualizacji: 2017-03-09 09:51

rejestr zmian publikacji »

140.

Zapytanie ofertowe na wykonanie ekspertyz technicznych kominów stalowych: o wysokości 24,4 m znajdującego się przy kotłowni w Marcinowicach przy ul. Staffa 1 oraz o wysokości 29,9 m znajdującego się przy kotłowni w Pszennie przy pl. Witosa 14 (Znak postepowania: 05/TR/2017)

 

  Zapraszamy Państwa do złożenia oferty cenowej na wykonanie ekspertyz technicznych kominów stalowych: o wysokości 24,4 m znajdującego się przy kotłowni  w Marcinowicach przy ul. Staffa 1 oraz  o wysokości 29,9 m znajdującego się przy kotłowni  w Pszennie  przy pl. Witosa 14.
   
  Zakres prac:
- Ocena stanu technicznego konstrukcji komina
 - Pomiary ultradźwiękowe grubości blach płaszcza komina
 - Oględziny oraz badania makroskopowe elementów konstrukcyjnych oraz elementów osprzętu pomocniczego
 - Ocena stanu połączeń śrubowych i spawanych
 - Ocena stanu powłok zabezpieczających
 - Wykonanie pomiarów geodezyjnych pionowości komina
 - Przegląd oraz pomiar instalacji odgromowej
 - Dokumentacja fotograficzna stanu technicznego elementów komina
 - Opracowanie oceny stanu technicznego z wnioskami i zaleceniami pokontrolnymi dotyczącymi warunków dalszej bezpiecznej eksploatacji  komina, określenie zakresu napraw, konserwacji, zalecenia eksploatacyjne
                                                             
  OFERTA POWINNA ZAWIERAĆ:

 1.ofertę cenową netto i brutto
 2. warunki płatności – min. 30 dni od daty podpisania protokołu odbioru
 3.termin wykonania prac do 31.03.2017 rok
 4.termin ważności oferty- min. 30 dni
Kryterium wyboru oferty: 100% najniższa cena.

    Termin składania ofert - ofertę cenową w formie pisemnej należy złożyć do dnia 07.03.2017 r. godz. 11.00 w siedzibie Zamawiającego przy ul. Pogodnej 1 w Świdnicy,  w sekretariacie osobiście bądź za pośrednictwem poczty w zamkniętych kopertach z oznaczonych treścią „ NIE OTWIERAĆ PRZED 07.03.2017 r. godz. 11.00,  nr sprawy 05/TR/2017”, lub przesłać na maila:przetargi@mzec.swidnica.pl.                                                                                                                                        
      
  Dodatkowych informacji  udzieli dział TR  (Marian Kozak)  Tel. (074) 852-40-41 wew.231  lub 603-193-759

Podmiot udostępniający informację: MZEC w Świdnicy Sp. z o.o.
Za treść odpowiada: Katarzyna Cyrklewicz
Osoba, która wprowadziła dane: Katarzyna Cyrklewicz
Data wytworzenia informacji: 2017-02-24
Data udostępnienia informacji w BIP: 2017-02-24
Data ostatniej aktualizacji: 2017-02-24 13:24

rejestr zmian publikacji »

141.

Zapytanie ofertowe na wykonanie, dostawę i zabudowę kompletnego zestawu filtrującego (Znak sprawy: 02/TR/2017)

 Zapraszamy Państwa do złożenia oferty na wykonanie, dostawę i zabudowę kompletnego zestawu filtrującego (tj. workrów filtracyjnych z koszmi wyposazonymi w dysze Venturiego) wykonanego z materiałów dobranych i przystosowanych do parametrów stosowanego węgla i parametrów wytwarzanych spalin w kotle rusztowym WR 25. 

Szczegółowa specyfikacja przedmiotu zamówienia - znajduje się w załączniku do niniejszego ogłoszenia.

Uwaga!!! Zmiana terminu składania ofert.

 Nowy termin składania ofert:  do dnia 20.02.2017 r. do godz. 13.00.Podmiot udostępniający informację: MZEC w Świdnicy Sp. z o.o.
Za treść odpowiada: Katarzyna Cyrklewicz
Osoba, która wprowadziła dane: Katarzyna Cyrklewicz
Data wytworzenia informacji: 2017-02-08
Data udostępnienia informacji w BIP: 2017-02-08
Data ostatniej aktualizacji: 2017-02-09 11:44

rejestr zmian publikacji »

142.

Zapytanie ofertowe na wykonanie izolacji termicznej wymiennika ciepła (nr sprawy 01/TR/2017)

  Prosimy o przesłanie oferty na: wykonanie izolacji termicznej wymiennika ciepła spełniającej niżej wymienione wymagania:

1 temperatura na płaszczu zewnętrznym – max. 55 °C,
2  specjalne wykonanie izolacji w miejscach połączeń kołnierzowych – w celu umożliwienia łatwego montażu i demontażu, 
3 specjalne wykonanie izolacji w miejscach, w których zamontowane są instrumenty i czujniki pomiarowe (termopary, czujki ciśnieniowe itp.) – w celu umożliwienia łatwego montażu i demontażu instrumentów,
4 reżimy temperaturowe nie dotyczą miejsca gdzie podpory wymiennika ciepła wychodzą z izolacji do konstrukcji wsporczej,
5 izolacja i oblachowanie:
a. wykonanie konstrukcji pod płaszcz blaszany poprzez położenie trzech warstw materiału Superwool 607 – 128 o grubości 50 mm,
łączna grubość 150 mm – obniżenie temperatury z 850C do 502C,
b. położenie jednej warstwy wełny Rockwool Marine Wired Mat o gęstości 105 kg/m3 o całkowitej grubości 100 mm - obniżenie temperatury z 502C do 54C.
c.  prefabrykacja i montaż płaszcza z blachy aluminiowej grubość 1mm
Przed złożeniem oferty wymagany jest potwierdzony przyjazd oferenta do Ciepłowni Zawiszów w Świdnicy w celu dokonania wizji lokalnej.
 
 
Oferta musi zawierać:
1 ofertę cenową netto i brutto,
2  termin płatności – min. 30 dni od daty podpisania protokołu odbioru,
3 termin wykonania zlecenia,
4 warunki gwarancji;
5 termin ważności oferty- min. 30 dni.
 
Kryterium wyboru ofert: 100% najnizsza cena.
Termin składania ofert: ofertę w formie pisemnej należy złożyć do dnia 27.01.2017 r. godz.13. 00 w siedzibie Zamawiającego przy ul. Pogodnej 1 w Świdnicy, 
w sekretariacie osobiście bądź za pośrednictwem poczty w zamkniętej kopercie 
 oznaczoną treścią „ NIE OTWIERAĆ PRZED 27.01.2017 r. godz. 1300, nr sprawy 1/TR/2017” lub przesłać na maila: przetargi@mzec.swidnica.pl.
 
Dodatkowych informacji  udzieli Państwu: 
- Aleksander Łokić  (074) 852-40-41 wew.225  lub 603-193-692 (sprawy techniczne)
        - Marian Kozak Tel. (074) 852-40-41 wew.231  lub 603-193-759 (sprawy formalne)
 
 
 
 

 


Załączniki: Rozmiar:
54.551 KB

Podmiot udostępniający informację: MZEC w Świdnicy Sp. z o.o.
Za treść odpowiada: Katarzyna Cyrklewicz
Osoba, która wprowadziła dane: Katarzyna Cyrklewicz
Data wytworzenia informacji: 2017-01-20
Data udostępnienia informacji w BIP: 2017-01-20
Data ostatniej aktualizacji: 2017-01-20 14:16

rejestr zmian publikacji »

143.

Dotyczy: Wykonania i dostawy kompaktowych węzłów cieplnych wraz z projektem technologiczno instalacyjnym, (numer sprawy: 78 /TR/2016).PYTANIA I ODPOWIEDZI


Zapraszamy do złożenia oferty na wykonanie i dostawę kompaktowych węzłów cieplnych, wraz z projektem technologiczno-instalacyjnym zgodnie z załączonym wykazem.
czytaj publikację »

Załączniki: Rozmiar:
939.756 KB

Podmiot udostępniający informację: MZEC w Świdnicy Sp. z o.o.
Za treść odpowiada: Krzysztof Szymczak
Osoba, która wprowadziła dane: Katarzyna Cyrklewicz
Data wytworzenia informacji: 2016-12-29
Data udostępnienia informacji w BIP: 2016-12-29
Data ostatniej aktualizacji: 2017-01-13 09:13

rejestr zmian publikacji »

144.

Zapytanie ofertowe na dostawę materiałów preizolowanych zgodnie z załączonym zestawieniem oraz technicznymi wymaganiami dostaw materiałów do budowy sieci ciepłowniczych preizolowanych.


Pytania i odpowiedzi  do postępowania 79/TR/2016 dotyczącego: dostawy materiałów preizolowanych do budowy sieci magistralnej   ul. Podchorążych do ul. Teatralnej w Świdnicy.

W związku z pytaniem:
Jaka jest dopuszczalna długość wolnych końców do spawania? 

Opowiedz na pytanie:
 Zamawiający dopuszcza wyroby preizolowane posiadające bose końce przygotowane do spawania o długości 150 mm +- 10mm zgodnie z aktualną normą PN-EN 253+A2  


Dotyczy budowy sieci magistralnej od ul. Podchorążych do ul. Teatralna w Świdnicy.
Realizacja dostaw materiałów sukcesywnie zgodnie z ustalonym wstępnie harmonogramem i potrzebami zamawiającego.
Oferta powinna zawierać:
- ceny jednostkowe netto/brutto
- warunki płatności – minimum 14 dni,
- terminy dostaw minimalny.
czytaj publikację »

Załączniki: Rozmiar:
653.285 KB
35.355 KB

Podmiot udostępniający informację: MZEC w Świdnicy Sp. z o.o.
Za treść odpowiada: Krzysztof Szymczak
Osoba, która wprowadziła dane: Krzysztof Szymczak
Data wytworzenia informacji: 2016-12-23
Data udostępnienia informacji w BIP: 2016-12-23
Data ostatniej aktualizacji: 2016-12-29 14:14

rejestr zmian publikacji »

145.

Zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji projektowej (budowlanej i wykonawczej) przyłączy ciepłowniczych do budynków w Świdnicy - postępowanie nr 77/TR/2016.


 W związku z planowanym wykonaniem wysokoparametrowych przyłączy ciepłowniczych prosimy o złożenie oferty na wykonanie trzech dokumentacji technicznych (projekt budowlany i wykonawczy), oddzielnie dla każdej grupy przyłączy do obiektów: 
czytaj publikację »


Podmiot udostępniający informację: MZEC w Świdnicy Sp. z o.o.
Za treść odpowiada: Katarzyna Cyrklewicz
Osoba, która wprowadziła dane: Katarzyna Cyrklewicz
Data wytworzenia informacji: 2016-12-16
Data udostępnienia informacji w BIP: 2016-12-16
Data ostatniej aktualizacji: 2016-12-16 14:12

rejestr zmian publikacji »

146.

Zapytanie ofertowe na wykonanie usług geodezyjnych związanych z budową sieci i przyłączy ciepłowniczych realizowanych przez MZEC Świdnica w 2017 roku (Znak sprawy: 76/TR/2016)


 Prosimy o przesłanie oferty cenowej  na wykonanie usług geodezyjnych związanych z budową sieci i przyłączy ciepłowniczych realizowanych przez MZEC Świdnica w 2017 roku zgodnie z poniższym zestawieniem:
czytaj publikację »

Podmiot udostępniający informację: MZEC w Świdnicy Sp. z o.o.
Za treść odpowiada: Katarzyna Cyrklewicz
Osoba, która wprowadziła dane: Katarzyna Cyrklewicz
Data wytworzenia informacji: 2016-12-14
Data udostępnienia informacji w BIP: 2016-12-14
Data ostatniej aktualizacji: 2016-12-14 14:19

rejestr zmian publikacji »

147.

Zapytanie ofertowe na wykonanie odtworzenia nawierzchnipo przekopach związanych z budową sieci i przyłączy ciepłowniczych realizowanych przez MZEC Świdnica w 2017 roku.Znak sprawy: 75/TR/2016


 Prosimy o  przesłanie oferty  cenowej  na wykonanie odtworzenia nawierzchni  po przekopach związanych z budową sieci i przyłączy ciepłowniczych realizowanych przez MZEC Świdnica w 2017 roku.
czytaj publikację »

Podmiot udostępniający informację: MZEC w Świdnicy Sp. z o.o.
Za treść odpowiada: Katarzyna Cyrklewicz
Osoba, która wprowadziła dane: Katarzyna Cyrklewicz
Data wytworzenia informacji: 2016-12-14
Data udostępnienia informacji w BIP: 2016-12-14
Data ostatniej aktualizacji: 2016-12-14 14:21

rejestr zmian publikacji »

148.

Zapytanie ofertowe a na dostawę do MZEC Świdnica oleju napędowego w 2017 roku (numer sprawy 66/TR/2016)


 Zapraszamy Państwa do złożenia oferty cenowej na dostawę w 2017 roku do MZEC w Świdnicy Sp. z o.o. oleju napędowego – w ilości 35 000 dm³ ±20%.
czytaj publikację »

Podmiot udostępniający informację: MZEC w Świdnicy Sp. z o.o.
Za treść odpowiada: Katarzyna Cyrklewicz
Osoba, która wprowadziła dane: Katarzyna Cyrklewicz
Data wytworzenia informacji: 2016-11-28
Data udostępnienia informacji w BIP: 2016-11-28
Data ostatniej aktualizacji: 2016-11-28 14:25

rejestr zmian publikacji »

149.

Zapytanie ofertowe na wykonanie i dostawę kompaktowego węzła cieplnego wraz z projektem technologiczno - instalacyjnym do budynku przy ul. Kozara Słobódzkiego 28 w Świdnicy (numer sprawy: 64/TR/2016).


Zapraszamy do złożenia oferty na wykonanie i dostawę kompaktowego węzła cieplnego, wraz z projektem technologiczno-instalacyjnym zgodnie z n/w wykazem: Moc węzła cieplnego i termin dostawy: o   moc węzła - 75 kW, o   na potrzeby c.o. 50 kW o   na potrzeby c.w.u. 25 kW o    Qhśr/Qhmax=30/90 kW o   węzeł cieplny ma posiadać priorytet ciepłej wody użytkowej. o   dostawa do 12 grudnia 2016 roku.
czytaj publikację »

Załączniki: Rozmiar:
30.470 KB
24.199 KB
79.152 KB

Podmiot udostępniający informację: MZEC w Świdnicy Sp. z o.o.
Za treść odpowiada: Krzysztof Szymczak
Osoba, która wprowadziła dane: Krzysztof Szymczak
Data wytworzenia informacji: 2016-11-10
Data udostępnienia informacji w BIP: 2016-11-10
Data ostatniej aktualizacji: 2016-11-10 14:01

rejestr zmian publikacji »

150.

Zapytania ofertowego na dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem do MZEC w Świdnicy Sp. z o.o. (numer sprawy (62/TR/2016).


 Zapraszamy Państwa do złożenia oferty na dostawę do MZEC w Świdnicy Sp. z o. o.  nowego sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, zgodnie z poniższymi wymaganiami technicznymi, określonymi jako wymagania minimalnie: 1.  Zestaw komputerowy z monitorem 24 cale z systemem operacyjnym Windows 10 i pakietem biurowym Microsoft Office 2016 – 1 sztuka
2.  Notebook 15,6 cala z systemem operacyjnym Windows 10 i pakietem biurowym Microsoft Office  2016 + torba – 2 sztuki

 
 
czytaj publikację »

Podmiot udostępniający informację: MZEC w Świdnicy Sp. z o.o.
Za treść odpowiada: Katarzyna Cyrklewicz
Osoba, która wprowadziła dane: Katarzyna Cyrklewicz
Data wytworzenia informacji: 2016-10-05
Data udostępnienia informacji w BIP: 2016-10-05
Data ostatniej aktualizacji: 2016-10-05 12:39

rejestr zmian publikacji »

151.

Zapytanie ofertowe na usługę wykonania przeglądu i naprawy konstrukcji nośnej pomostu wagi samochodowej i kolejowej oraz kompleksowe wykonanie legalizacji wag (nr sprawy: 60/TR/2016)


 Zapraszamy Państwa do udziału w postępowaniu na usługę wykonania przeglądu i naprawy konstrukcji nośnej pomostu wagi samochodowej i kolejowej oraz kompleksowe wykonanie legalizacji wag (nr sprawy: 60/TR/2016)
czytaj publikację »

Podmiot udostępniający informację: MZEC w Świdnicy Sp. z o.o.
Za treść odpowiada: Katarzyna Cyrklewicz
Osoba, która wprowadziła dane: Katarzyna Cyrklewicz
Data wytworzenia informacji: 2016-09-29
Data udostępnienia informacji w BIP: 2016-09-29
Data ostatniej aktualizacji: 2016-09-29 13:28

rejestr zmian publikacji »

152.

Zapytanie ofertowe na usługę wykonania pomiarów emisji ze źródeł energetycznego spalania w MZEC w Świdnicy Sp. o. o. (nr sprawy: 59/TR/2016).

 Zapraszamy Państwa do złożenia oferty cenowej na wykonywanie w latach 2016-2019 usługi pomiarów emisji ze źródeł energetycznego spalania w „Ciepłowni Zawiszów”  MZEC w Świdnicy Sp. o. o. ul. Pogodna 1, 58-100 Świdnica.

 
Obiekty do wykonania przedmiotowych pomiarów:                                                                        kocioł WR-25 – 1 kanał                                                                                                              kocioł WR25-12M – 1 kanał                                                                                                        kocioł WR25-10M – 1 kanał
 
Zakres pomiarów emisji: pył ogółem, dwutlenek siarki, tlenek azotu, tlenek węgla,                   dwutlenek węgla.
 
Termin wykonania pomiarów emisji - zależny od czasu pracy poszczególnych kotłów:                - pierwszy pomiar: - październik– marzec                                                                                     - drugi pomiar: – kwiecień– wrzesień 
 
Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana na lata 2016-2019. Zaoferowana                         cena pomiaru będzie niezmienna przez cały okres trwania umowy.
Oferta powinna:                                                                                                                            1)  zawierać cenę netto i brutto usługi pomiaru za 1 kanał;                                                             2) określać  warunki płatności (termin płatności za wykonane usługi nie krótszy niż 21 dni od daty otrzymania faktury) oraz termin związania ofertą min. 30 dni;                                                         3) być opatrzona pieczątką firmową, posiadać datę sporządzenia, zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,  podpisana czytelnie przez oferenta;                                           4) zawierać załącznik w postaci: dokumentu potwierdzającego posiadanie przez Wykonawcę wymaganego prawem certyfikatu (na podstawie zapisów art. 147 a ustawy Prawo ochrony   środowiska (Dz.U. z 2013 r., Nr 1232 ze zm.), pomiary emisji mogą być wykonywane przez akredytowane laboratorium, w rozumieniu ustawy z dnia 30.08.2002 r. o systemie oceny  zgodności  ( Dz.U. z 2016 poz. 655). 

Termin składania ofert - ofertę cenową w formie pisemnej należy złożyć do dnia                   26.09.2016 r. godz. 11.00 w siedzibie Zamawiającego przy ul. Pogodnej 1 w Świdnicy,  w sekretariacie osobiście bądź za pośrednictwem poczty w kopertach z oznaczonych treścią „Postępowanie numer 59/TR/2016”, lub przesłać na maila: przetargi@mzec.swidnica.pl.
 
 Dodatkowe informacje:   
              1. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: cena 100% najniższa cena.                                                                                                                      2.  Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.                                                                        3. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.            
          4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.                                                                                                             5. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.mzec.swidnica.pl                                         6. Dodatkowych informacji udziela:                                                                                                - Aleksandra Pacholak tel. (74) 852-40-41 wew. 220, email: pacholak@mzec.swidnica.pl      
               -  w sprawach formalnych - Katarzyna Cyrklewicz tel. (74) 852-40-41 wew. 233,                                 email: cyrklewicz@mzec.swidnica.pl
 

Podmiot udostępniający informację: MZEC w Świdnicy Sp. z o.o.
Za treść odpowiada: Katarzyna Cyrklewicz
Osoba, która wprowadziła dane: Katarzyna Cyrklewicz
Data wytworzenia informacji: 2016-09-20
Data udostępnienia informacji w BIP: 2016-09-20
Data ostatniej aktualizacji: 2016-09-20 10:29

rejestr zmian publikacji »

153.

zapytanie ofertowe na dostawę dwóch sztuk telewizorów 55 4 K (numer sprawy: 56/TR/2016) Uwaga: ZMIANA W TREŚCI OGŁOSZENIA W ZAKRESIE WYMAGANEJ ILOŚCI ZŁĄCZY HDMI, zmiana terminu składania ofert


 Zapraszamy Państwa do złożenia oferty na dostawę do naszej Spółki dwóch sztuk telewizorów 55” 4 K, zgodnie z poniższymi wymaganiami technicznymi, określonymi jako wymagania minimalnie:
czytaj publikację »

Podmiot udostępniający informację: MZEC w Świdnicy Sp. z o.o.
Za treść odpowiada: Katarzyna Cyrklewicz
Osoba, która wprowadziła dane: Katarzyna Cyrklewicz
Data wytworzenia informacji: 2016-09-01
Data udostępnienia informacji w BIP: 2016-09-01
Data ostatniej aktualizacji: 2016-09-09 08:28

rejestr zmian publikacji »

154.

Zapytanie ofertowe na odbiór i utylizację żużla, popiołu paleniskowego oraz pyłów (numer sprawy: 55/TR/2016)

Zapraszamy Państwa do złożenia oferty na odbiór i utylizację żużla, popiołu paleniskowego i pyłów, sklasyfikowanych w katalogu odpadów pod kodem 100101  (z wyłączeniem pyłów wymienionych w katalogu odpadów pod kodem 100104) w  ilości do 4 500 Mg/rok.

 
Oferent powinien posiadać aktualne zezwolenie na odbiór, przerób i składowanie w/w odpadów, oraz zagwarantować systematyczny odbiór żużla od Zamawiającego (ul. Pogodna 1, 58-100 Świdnica)  w okresie jesienno-zimowym własnym transportem, przystosowanym do przewozu w/w odpadu we własnym zakresie.
 
Umowa z wybranym oferentem zostanie zawarta na okres: od 09.2016 r. – 31.08.2017 r.
 
Termin składania ofert - ofertę cenową w formie pisemnej należy złożyć do dnia 09.09.2016 r.  do godz. 11.00 w siedzibie Zamawiającego przy ul. Pogodnej 1  w Świdnicy, w sekretariacie osobiście bądź za pośrednictwem poczty w zamkniętych kopertach oznaczonych treścią „Postępowanie na odbiór i utylizację odpadów,  nr sprawy 55/TR/2016”, lub przesłać na maila: przetargi@mzec.swidnica.pl.

Dodatkowe informacje:
1. Oferta powinna zawierać:
1) cenę netto /1 Mg wykonania usługi odbioru i utylizacji w/w odpadów;
2) termin ważności oferty - minimum 30 dni;
3)  warunki płatności;
4) termin realizacji zadania – na bieżąco w okresie obowiązywania umowy;
5) oferta powinna być: opatrzona pieczątką firmową, posiadać datę sporządzenia, zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP, podpisana czytelnie przez oferenta;
6) aktualne zezwolenie na odbiór, przerób i składowanie w/w odpadów, wymagane obowiązującymi przepisami prawa.
 
2.  Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych
 
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:  cena 100% - najniższa cena za wykonanie usługi.   
 
3. Oferty złożone po terminie składania ofert nie będą rozpatrywane. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
 
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
 
5. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.mzec.swidnica.pl
 
6. Dodatkowych informacji udzielą Państwu:
- Pan Marek Foltyn  tel. (074) 852-40-41 wew. 209, tel. kom. 0 603 193 721
- Piotr Wiatr  tel. 74 852-40-41 wew. 216, email: wiatr@mzec.swidnica.pl
- w sprawach formalnych - Katarzyna Cyrklewicz tel. (74) 852-40-41 wew. 233, email: cyrklewicz@mzec.swidnica.pl.
 
 
                                                                                                              

 


Podmiot udostępniający informację: MZEC w Świdnicy Sp. z o.o.
Za treść odpowiada: Katarzyna Cyrklewicz
Osoba, która wprowadziła dane: Katarzyna Cyrklewicz
Data wytworzenia informacji: 2016-09-01
Data udostępnienia informacji w BIP: 2016-09-01
Data ostatniej aktualizacji: 2016-09-01 12:02

rejestr zmian publikacji »

155.

Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego na dostawę 370 Mg węgla kamiennego do MZEC w Świdnicy Sp. z o. o. w 2016/2017 roku (numer sprawy: 46/TR/2016)

 Dotyczy: rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na dostawę 370 Mg węgla kamiennego                 do MZEC w Świdnicy Sp. z o. o. w 2016/2017 roku (numer sprawy: 46/TR/2016)

 
       Informujemy, iż przetarg nieograniczony numer 46/TR/2016 został rozstrzygnięty. 
Wykonując dyspozycję art. 92 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r., poniżej podajemy wszystkie informacje wymagane ustawą.
 
     Za najkorzystniejszą ofertę została uznana oferta następujących firm:
1) Przedsiębiorstwa Wielobranżowego ATEX Sp. z o. o. ul. Gliwicka 3, 44-145 Plichowice, która zdobyła 100 punktów w zakresie dostawy węgla: Ekogroszek, Miał II A, Kostki Miał I A;
2) Bio Energia Silesia Sp. z o. o. ul. Wojciecha 2640-474 Katowice, która zdobyła 100 punktów  w zakresie dostawy węgla Orzech I. 
 
W terminie przewidzianym na składanie ofert, tzn. do dnia 23.08.2016 roku do godz. 10:45 wpłynęło 6 ofert. W rozstrzygniętym przetargu wszyscy Wykonawcy spełnili warunki udziału           w postępowaniu, wszystkie złożone oferty były zgodne ze SIWZ. W postępowaniu nie było podstaw do wykluczenia żadnego z Oferentów oraz do odrzucenia oferty.

Zestawienie otrzymanych ofert:

Lp

 

Specyfikacja

Węglopasz Sp. z o .o.        

ul. Piątkowska 149/6   60-648 Poznań

Atex               Sp. z o.o.        

ul. Gliwicka 3m, 44-145 Plichowice

LAJON  Tadeusz Zając Spółka Jawna                    

ul. Ceglana 1042-675 Świętoszowice

Bio Energia Silesia            Sp. z o.o.              

40-474 Katowice,         ul. Wojciecha 26

Kabodos                Sp. z o.o.

41-922 Radzionków,   ul. Nieznanego Żołnierza          26 a

KARBON 2     Sp. z o. o.                    

ul. Modelarska 11 a                      40-142 Katowice

 

Punktacja ofert wg kryterium: 100% najniższa cena

1

Węgiel orzech I 

83,91 punktów

98,97 punktów

76,28 punktów

100 punktów

84,27 punktów

 

2

Węgiel Ekogroszek

84,33 punktów

100 punktów

93,08 punktów

83,91 punktów

92,59 punktów

3

Węgiel miał IA

66,62 punktów

100 punktów

83,33 punktów

83,91 punktów

81,27 punktów

4.

Węgiel kostka

81,53 punktów

100 punktów

74,90 punktów

89,05 punktów

80,01 punktów

5.

Węgiel miał IIA

91,70 punktów

100 punktów

80,76 punktów

82,03 punktów

83,00 punktów

82,03 punktów

  

O dokładnej dacie zawarcia umowy Zamawiający powiadomi osobnym pismem Wykonawców, których oferta została uznana za najkorzystniejszą.

Serdecznie Państwu dziękujemy za udział w naszym postępowaniu.

 


Podmiot udostępniający informację: MZEC w Świdnicy Sp. z o.o.
Za treść odpowiada: Katarzyna Cyrklewicz
Osoba, która wprowadziła dane: Katarzyna Cyrklewicz
Data wytworzenia informacji: 2016-09-01
Data udostępnienia informacji w BIP: 2016-09-01
Data ostatniej aktualizacji: 2016-09-01 12:00

rejestr zmian publikacji »

156.

Zapytanie ofertowe na wykonanie rozbiórki obiektów budowlanych po byłej Ciepłowni Zarzecze znajdującej się przy ul. Przemysłowej i ul. Rolniczej w Świdnicy (nr sprawy 52/TR/2016)


W związku z planowanym wykonaniem rozbiórki obiektów budowlanych po byłej Ciepłowni Zarzecze znajdującej się przy ul. Przemysłowej i ul. Rolniczej w Świdnicy, prosimy o złożenie oferty na:
A) Wykonanie n/w zakresu robót:
- zabezpieczenie sieci ciepłowniczej i kanałów ciepłowniczych oraz sieci elektrycznej przed uszkodzeniem mechanicznym – obciążeniem ciężkim sprzętem budowlanym,
- rozbiórkę obiektów budowlanych i demontaż nieczynnych instalacji technologicznych i technicznych,
- demontaż fundamentów po obiektach budowlanych (w tym fundamentu komina),
- wywóz pozyskanego w wyniku demontażu złomu,
- wywóz gruzu i utylizacja lub gospodarcze wykorzystanie pozostałych odpadów, zgodnie z obowiązującymi    w tym zakresie przepisami,
- niwelacja terenu po rozebranych obiektach.
czytaj publikację »


Podmiot udostępniający informację: MZEC w Świdnicy Sp. z o.o.
Za treść odpowiada: Katarzyna Cyrklewicz
Osoba, która wprowadziła dane: Krzysztof Szymczak
Data wytworzenia informacji: 2016-08-30
Data udostępnienia informacji w BIP: 2016-08-30
Data ostatniej aktualizacji: 2016-08-31 10:33

rejestr zmian publikacji »

157.

Zapytanie ofertowe na dostawę przenośnego agregatu prądotwórczego (numer sprawy 53/TR/2016) UWAGA- UZUPEŁNIENIE OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT.

UWAGA -  ZMIANY ZOSTAŁY NANIESIONE KOLOREM CZERWONYM 

Zapraszamy Państwa do złożenia oferty na dostawę przenośnego agregatu prądotwórczego  o następujących parametrach:

 napięcie znamionowe 400 V~,

moc max – 14,5 kVA/11,7 kW,

moc ciągła 13,2 kVA/10,6 kW,

prąd znamionowy 19 A 3~,

klasa ochrony -min IP 23,

silnik benzynowy 4-suwowy lub wysokoprężny (olej napędowy) 

poj. paliwa min. 15 l,

sprzęt fabrycznie nowy.

„Agregat musi być wyposażony w układ automatycznej regulacji napięcia”.

 Miejsce dostawy: MZEC w Świdnicy Sp. z o. o.  ul. Pogodna 1, 58-100 Świdnica.

Oferta powinna zawierać:
1) ofertę cenową dostawy netto i brutto;
2) termin ważności oferty - minimum 30 dni;
3)  warunki płatności - minimum 21 dni od daty otrzymania faktury;
4) termin wykonania dostawy - zamówienie należy zrealizować najpóźniej w terminie do dnia 15.09.2016 roku; 
5)  szczegółowe warunki gwarancji i okres jej obowiązywania (min. 24 miesiące).
Oferta powinna zostać opatrzona pieczątką firmową, posiadać datę sporządzenia, zawierać adres, siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP.
Kryterium oceny ofert: 100% cena. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta będzie spełniała wymagania określone w postępowaniu oraz będzie zawierała najniższą cenę dostawy obejmującą wszystkie składniki dostawy.
 
Termin składania ofert - ofertę cenową w formie pisemnej należy złożyć do dnia 31.08.2016 r. godz. 11.00 w siedzibie Zamawiającego przy ul. Pogodnej 1 w Świdnicy, w sekretariacie osobiście bądź za pośrednictwem poczty w zamkniętych kopertach z oznaczonych treścią „Postępowanie przetargowe numer sprawy: 53/TR/2016”, lub przesłać na maila: przetargi@mzec.swidnica.pl.
Osoby upoważnione do kontaktów z wykonawcami:
- Piotr Wiatr - tel. (74) 852-40-41 wew. 216, tel. 603 193 722, email: wiatr@mzec.swidnica.pl             - Katarzyna Cyrklewicz - w sprawach formalnych - tel. (74) 852-40-41 wew. 223.
 
 
 

Podmiot udostępniający informację: MZEC w Świdnicy Sp. z o.o.
Za treść odpowiada: Katarzyna Cyrklewicz
Osoba, która wprowadziła dane: Katarzyna Cyrklewicz
Data wytworzenia informacji: 2016-08-23
Data udostępnienia informacji w BIP: 2016-08-23
Data ostatniej aktualizacji: 2016-08-24 14:36

rejestr zmian publikacji »

158.

Zapytanie ofertowe na dostawę materiałów preizolowanych do budowy przyłączy, (numer sprawy: 51/TR/2016).