artykuł nr 1

Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi transportu kolejowego węgla kamiennego w sortymencie Miał IIA, w ilości 21 000 Mg +-15% (numer sprawy: 16/TR/2024)

Zapraszamy Państwa do złożenia oferty cenowej na wykonanie usługi transportu kolejowego węgla kamiennego w sortymencie Miał IIA, w ilości 21 000 Mg ± 15%, zgodnie z SWZ - stanowiącą załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Termin wykonania usługi: od 01 lipca 2024 r. -  31 maja 2025 r.

Termin składania ofert - ofertę cenową w formie pisemnej należy złożyć do dnia 23.05.2024 r. godz. 10.00  na maila: przetargi@mzec.swidnica.pl.

artykuł nr 2

Zapytanie ofertowe na remont dachu na budynku pompowni w MZEC w Świdnicy Sp. z o.o (nr sprawy: 15/TR/2024)

Zapraszamy Państwa do złożenia oferty na realizację remontu dachu na budynku pompowni w MZEC w Świdnicy Sp. z o.o., zlokalizowanego w Świdnicy na ul. Pogodnej 1, zgodnie z zapisami Specyfikacji Warunków Zamówienia, stanowiącej załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Odbycie wizji lokalnej terenu inwestycji przed złożeniem oferty jest obowiązkowe. Wizję lokalną należy odbyć, po uprzednim umówieniu się z Zamawiającym, w terminie od dnia 06 maja 2024 r. -07 maja 2024 r. w godz. 07:30- 14:00.

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do dnia 31 sierpnia 2024 roku.

Termin składania ofert: do dnia 10 maja 2024 roku do godz. 09.00

Ofertę cenową w formie elektronicznej  należy przesłać na adres: przetargi@mzec.swidnica.pl.

artykuł nr 3

Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi czyszczenia i polimeryzacji podłóg w pomieszczeniach budynku administracyjnego MZEC Świdnica (numer sprawy: 14/TR/2024)

Zapraszamy Państwa do złożenia oferty na wykonanie usługi polegającej na jednorazowym czyszczeniu i  konserwacji wykładzin obiektowych typu Tarkett Granit w pomieszczeniach budynku administracyjnego Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej w Świdnicy Sp. z. o. o.

Łączna powierzchnia wykładzin podłogowych przeznaczonych do wykonania usługi wynosi około 484 m2. Szczegółowa lista pomieszczeń znajduje się w SWZ , stanowiącej załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Termin realizacji zamówienia: od dnia 15.05.2024 r. do dnia 29.05.2024 r.

Termin składania ofert - ofertę cenową w formie pisemnej należy złożyć do dnia 09.05.2024 r. do godz. 10.00 na maila: przetargi@mzec.swidnica.pl.

artykuł nr 4

Zapytanie ofertowe na dostawę kserokopiarki A3 MZEC w Świdnicy Sp. z o. o.(numer sprawy 12/TR/2024)

Zapraszamy Państwa do złożenia oferty na dostawę do MZEC w Świdnicy Sp. z o. o.  kserokopiarki A3, zgodnie z zakresem określonym w Specyfikacji Warunków Zamówienia ( w załączeniu).

Termin wykonania dostawy - zamówienie należy zrealizować do 7 dni roboczych od daty otrzymania zlecenia.

Termin składania ofert - ofertę cenową w formie pisemnej należy złożyć do dnia 22.04.2024 r. godz. 09:00 na maila: przetargi@mzec.swidnica.pl.

 

Zamawiający w dniu 18.04.2024 r. udziela odpowiedzi na pytania do SWZ.

Pytanie nr 1:

Prędkość kopiowania – czy zgodzą się Państwo na dostawę fabrycznie nowego urządzenia o prędkości 30 str./min. A4 oraz 15 str./min. A3? Różnica w prędkości 1 str/min w formacie A3 jest nieodczuwalna przez użytkowników, a dodatkowo ten format wykorzystuje się znacznie rzadziej niż podstawowy format A4. Dopuszczenie zmiany wpłynie pozytywnie na konkurencyjność składanych ofert i obniżenie kosztu zakupu.

Odpowiedź:  TAK

Pytanie nr 2:

Czas nagrzewania - czy zgodzą się Państwo na dostawę fabrycznie nowego urządzenia z czasem nagrzewania z trybu niskiego poboru mocy 18 s? Różnica 6 s nie jest nieodczuwalna przez użytkowników, a wpłynie pozytywnie na konkurencyjność składanych ofert i obniżenie kosztu zakupu.

Odpowiedź:  NIE

Pytanie nr 3:

Funkcje kopiowania - czy zgodzą się Państwo na dostawę fabrycznie nowego urządzenia wyposażone w sortowanie elektroniczne, usuwanie krawędzi i sortowanie z przesunięciem? Sortowanie z przesunięciem pozwala na skuteczne rozdzielenie kompletów kopiowanych prac, a przy tym nie wymaga skomplikowanej mechaniki, jak sortowanie z obrotem, co wpływa na bezawaryjność pracy maszyny, jej długowieczność i uniknięcie przestojów oraz awarii, które są denerwujące dla użytkowników i opóźniają wykonywanie ich zadań. Uproszczenie polegające na sortowaniu z przesunięciem wpłynie na bezawaryjną pracę, ograniczy wizyty serwisu, a tym samym przyczyni się do obniżenia kosztu eksploatacji.

Odpowiedź: TAK

Pytanie nr 4:

Funkcje druku - Wydruk mobilny – czy zgodzą się Państwo na dostawę fabrycznie nowego urządzenia wyposażonego w funkcję drukowania bezpośrednio z urządzeń mobilnych takich jak smartfony, tablety zarówno z systemem Android jak i systemem iOS poprzez Wi-Fi, AirPrint, Bluetooth, NFC i kod QR, ale bez aplikacji Mopria?

Odpowiedź:  TAK

Pytanie nr 5:

Dodatkowe wymagania - czy zgodzą się Państwo na dostawę fabrycznie nowego urządzenia obsługującego oryginalny toner czarny o wydajności 40 000 wydruków A4 (pokrycie 5%) oraz oryginalne tonery kolorowe o wydajności 24 000 wydruków A4 (pokrycie 5%)? Przy czym nowe urządzenie zostanie dostarczone z kompletem nowych, oryginalnych tonerów o maksymalnej dostępnej wydajności.

Odpowiedź: NIE

artykuł nr 5

Zapytanie ofertowe na wykonanie badań fizykalno-chemicznych próbek węgla kamiennego (numer sprawy: 13/TR/2024)

Zapraszamy Państwa do złożenia oferty cenowej na wykonanie badań fizykalno-chemicznych próbek węgla kamiennego, pochodzących z każdej nowej dostawy węgla do Ciepłowni i dostarczanych do badania co najmniej raz w miesiącu, zgodnie z warunkami określonymi w SWZ (w załączeniu).

Zakres badania i normy:

- Zawartość wilgoci całkowitej  PN-ISO 589:2006

- Zawartość wilgoci w próbce analitycznej PN-G-04560:1998

- Zawartość wilgoci przemijającej PN-ISO 589:2006

- Ciepło spalania PN-ISO 1928:2020-05

- Wartość opałową PN-ISO 1928:2020-05

- Zawartość popiołu PN-ISO 1171:2002

- Zawartość części lotnych PN-G-04516:1998

- Zawartość siarki całkowitej PN-G-04584:2001

- Zawartość węgla PN-G-04571:1998

- Zawartość wodoru PN-G-04571:1998

- Zawartość azotu PN-G-04571:1998

- Zdolność spiekania PN-G-04508:2020-05

Termin wykonania usługi: od maja 2024 r.  do 30 kwietnia 2025 r.

Termin składania ofert - ofertę cenową w formie pisemnej należy złożyć do dnia 23.04.2024 r. godz. 10.00 na maila: przetargi@mzec.swidnica.pl.