artykuł nr 1

Organem uprawnionym do reprezentowania Spółki jest Zarząd Spółki, w skład którego wchodzą:
 

Prezes Zarządu: Jacek Piotrowski
Wiceprezes Zarządu: Rafał Bronowicki
   
Prokurent: Witold Runowicz
Prokurent: Bogdan Ryndziewicz