artykuł nr 1

rada nadzorcza

Organem sprawującym nadzór nad Spółką jest Rada Nadzorcza w skład której wchodzą: 

  • Adam Markiewicz - Przewodniczący
  • Piotr Mielnik
  • Grzegorz Sulima
  • Adriana Trudzińska
  • Tomasz Arczykowski
  • Krzysztof Szymczak