artykuł nr 1

Zapytanie ofertowe na wykonanie projektu modernizacji pól transformatorowych T-1 , T-2 rozdzielni 20 kV stacji transformatorowej R Ciepłownia Zawiszów (numer sprawy: 12/TR/2021)

Zapraszamy Państwa do złożenia oferty cenowej  na wykonanie projektu modernizacji pól transformatorowych T-1 , T-2 rozdzielni 20 kV stacji transformatorowej R Ciepłownia Zawiszów, zgodnie z następującym zakresem i wymaganiami...

Termin realizacji przedmiotu zamówienia: do 31.08.2021 roku

Termin składania ofert - ofertę cenową w formie pisemnej należy złożyć do dnia 14.06.2021 r.  godz. 11.00 na maila: przetargi@mzec.swidnica.pl.

SIWZ sanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.