artykuł nr 1

Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi transportu kolejowego węgla kamiennego w sortymencie Miał IIA, w sezonie grzewczym 2021/2022 w ilości 22 500 Mg + - 20% (numer sprawy: 15/TR/2021)

Zapraszamy Państwa do złożenia oferty cenowej na wykonanie usługi transportu kolejowego węgla kamiennego w sortymencie Miał IIA,  w sezonie grzewczym 2021/2022, w ilości 22 500 Mg ± 20%.

Termin wykonania usługi: od 02 sierpnia 2021 r. do 30 kwietnia 2022 r.

Termin składania ofert - ofertę cenową w formie pisemnej należy złożyć do dnia 08.06.2021 r. godz. 11.00  na maila: przetargi@mzec.swidnica.pl