artykuł nr 1

Zapytanie ofertowe na odbiór i utylizację żużla, popiołu paleniskowego i pyłów (numer postępowania: 22/TR/2021)

Zapraszamy Państwa do złożenia oferty na odbiór i utylizację żużla, popiołu paleniskowego i pyłów, sklasyfikowanych w katalogu odpadów pod kodem 100101 (z wyłączeniem pyłów wymienionych w katalogu odpadów pod kodem 100104) w  ilości do 6 000 Mg/rok.

Umowa z wybranym oferentem zostanie zawarta na okres: od 01.10.2021 r.  – 30.09.2022 r.

Termin składania ofert - ofertę cenową w formie pisemnej należy  do dnia 20.09.2021 r. do godz. 11.00 przesłać na maila: przetargi@mzec.swidnica.pl.

SIWZ sanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Załączniki:
SIWZ236 KB