artykuł nr 1

Zapytanie ofertowe na wykonanie uproszczenia układu torowego bocznicy kolejowej MZEC w Świdnicy Sp. z o.o. i aktualizacji przepisów wewnętrznych (numer sprawy: 24/TR/2021)

Zapraszamy Państwa do złożenia oferty cenowej na wykonanie uproszczenia układu torowego bocznicy kolejowej MZEC w Świdnicy Sp. z o.o. i aktualizacji przepisów wewnętrznych.

Termin realizacji przedmiotu zamówienia: do 10.11.2021 roku.

Termin składania ofert - ofertę cenową w formie pisemnej należy złożyć do dnia  08.09.2021 r. godz. 14.00 na maila: przetargi@mzec.swidnica.pl.

SIWZ sanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Załączniki:
SIWZ MB